Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2015 v 50

Tidskriften

2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
44 45 46 47 48 49 50 51 2015 01_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49           

Terrorism, Afghanistan
2015-50 4-8
"Det är lätt att peka finger mot mig"
Man anklagar honom för valfusk. För att ha utsett en krigsförbrytare till vice president och en före detta krigsförbrytare som anklagats för korruption. Och för att inte gjort tillräckligt i kriget mot talibanerna.
"Du måste förstå verkligheten. Jag måste ena landet. Det är oerhör lätt att döma mig utifrån", säger president Ashraf Ghani, 66, president sedan ett år. Den rivaliserande kandidaten Abdullah Abdullahs anklagelser om valfusk överskuggade hans valseger i september förra året. "När de utländska styrkorna lämnade landet drabbades det av en djup depression med mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser", Inom transportsektorn förlorades 100 000 jobb.
"När jag tog upp Islamska staten under säkerhetskonferensen i München i februari, och talade om gruppens ekonomi, flexibilitet och patologi, trodde folk att jag försökte skrämma dem. Om al-Qaida var version 2.o vad gäller terror, så är Islamska staten 5.0".

Kosovo
2015-50 9
"Oppositionen öppnar tårgasbehållarna"
Till parlamentarismens historia har nu också Kosovo lämnat ett bidrag: tårgas. Sedan tre månader tillbaka blockerar oppositionen riksdagen genom att öppna tårgasbehållare. Senaste gången skedde nyligen när polisen nekade oppositionen tillträde till kammaren - just för att förhindra tårgasattacker.
De hårda motsättningarna handlar om två avtal. Det ena ger en serbisk sammanslutning av kommuner självständighet i plan-, hälso- och utbildningsfrågor. Det bildar kärnan i den så kallade normaliseringen mellan Pristina och Belgrad.
Det andra avtalet reglerar hur gränsen går mot Montenegro.
Oppositionspartiet Vetevendosje anser i båda fallen att man "säljer ut hemlandet".

Historia, Forskning
2015-50 10-11
"Ny forskning om varför vikingarna lämnade Grönland"
"Det var inget fel på vädret!"
När vikingarna övergav sina bosättningar på Grönland handlade det inte om att det blev kallare än under den "lilla istiden". Det är en tes som ofta används som ett exempel på hur klimatförändringarna format människans historia. Det kanske inte enbart var temperaturerna som gjorde att nordmännen tog sig till Grönland och sedan lämnade ön. Det handlade snarare om konflikter med inuiterna och om pengar.

Grekland
2015-50 12-13
"Maktkampen inom den grekiska högern"
Söndagen den 22 november skulle det grekiska högerpartiet Ny Demokrati ha valt en ny partiledare. Detta sköts upp då partiet håller på att slitas sönder av motsättningen mellan två falanger. På ena sidan finns en moderatgrupp under ledning av Vangelos Meimarakis och på den andra den högerpopulistiska falangen med Antonis Georgiadis i spetsen.
Nu återstår att se hur medlemmarna i Ny Demokrati ska ställa sig till Georgiadis kanditatur till partiledarposten. Svaret får vi den 13 december, såvida inte motsättningarna inopm partiet lett till att omröstningen uppskjutits ännu en gång.

Krisregioner, Brasilien
2015-50 14-15
"Stammarna tvingas ut ur djungeln"
Regnskogen krymper. Stammarna med jägare och samlare hör motorsågarna närma sig. Godstågen skrämmer bort viltet.
Wirohoa tvingades flytta med sin mor och moster till en närliggande by. De trivdes som nomader i regnskogen, men nu har den blivit en alltför farligt plats.
Stammen Awa blev första gången omnämnd av utomstående 1853. Först 1973 tog Brasiliens byrå för ursprungsbefolkningen en formell kontakt. Landet har nu cirka 80 stycken "icke-kontaktade" stammar som ska skyddas mot västvärldens sjukdomar.

Brasilien, Krisregioner, terrorism
2015-50 16-17
"Kampen mot slavhandel i Amazonas"
De arbetar utan lön och under dödshot. Vi lever som slavar här, säger Paulo Ferreira när han tänker tillbaha på hur han slitit i Amazonas utan lön det gångna året. Han sover i ett undermåligt skjul och dricker vatten från en källa som är förorenad med gödsel. Han är 67 år gammal. En stor grupp tvångsarbetare i Brasilien har röjt stora skogsområden för att ge betesmark till nötkreaturen och därmed hjälpt regionens mest skrupelfria ranchägare att bli ännu rikare.
Under de senaste 20 åren har nästan 50 000 personer som arbetat under slavliknande förhållanden i Brasilien blivit fria.
Under de första 400 åren av landets historia importerade Brasilien 4 miljoner afrikanska slavar.
Modernt slaveri i Amazonas är intimt förknippad med den olagliga skogsavverkningen, en ökänd bidragande orsak till klimatförändringarna.

Japan, Nordkorea
2015-50 18
"Spökskepp spolas upp på stränderna"
Japanerna hittar nordkorenska fiskebåtar med döda besättningsmän. Det visar tydligt hur farligt långt nordkorenska fiskare går i jakten på fångst. Ombord på båtarna finns ofta kroppar efter besättningen kvar, offer för köld eller svält - många har varit döda mer än tre månader.
Militären har ett omfattande engagemang i fisket och jordbruket i Nordkorea eftersom militären officiellt ansvarar för att producera det mesta av sin egen mat.
Nordkoreanska staten har länge inte kunnat skaffa tillräckligt med mat till sin befolkning.

Nigeria, Italien, Samhälle
2015-50 19-22
"Nigerianskorna säljs som sexslavar i Italien"
Människohandlare lurar kvinnor från Nigeria till Italien där efterfrågan på prostituerade är stor. I år har 5000 kvinnor anlänt, vilket är en fyrfaldig ökning jämfört med förra året.
Sexhandeln med nigerianskor började redan på 1980-talet, men idag handlar det om minderåriga flickor.
Av de nästan 900 000 migranter som hittills har landstigit i Europa efter att ha korsat Medelhavet har ungefär en femtedel kommit till Italien. Bland dessa finns nästan 5000 nigerianska kvinnor. Drygt hälften antas vara offer för prostitutions-trafficking. De är ofta unga, yngre än lagligt.
I Italien finns de flesta verifierade traffickingfallen bland EUs 28 medlemsländer. Det beror på en osund kombination av landets geografiska läge i södra Medelhavet, den organiserade brottslighetens starka ställning i fattiga regioner där staten är svag och en hög efterfrågan på sexuella tjänster.

Kuba
2015-50 23
"Kuba stoppar migrationen: Läkare får inte resa utan statens tillstånd"
Den kubanska regeringen har återinfört ett tidigare hatat krav på utresetillstånd för läkare, i ett försök att motverka de senaste årens kompetensflykt, framför allt till USA.
Många kubanska läkare anger låg lön, dåliga arbetsförhållanden och möjligheten till välbetalda jobb i andra länder som skäl för emigration. Under de senaste två åren har minst 100 000 kubander emigrerat till USA. Takten har ökat dramatiskt då många kubander är rädda för att avspänningen mellan USA och Kuba kommer att innebära slutet på de särskilda privilegier som kubanska migranter har i USA.
Nicaragua har stängt sin gräns för kubanska invandrare och Ecuador har infört visumtvång för kubanska resenärer.

Teknik
2015-50 24
"En teknologisk tsunami: Vad händer när bilarna styr sig själva?"
Det finns en mängd utmaningar att ta hänsyn till. Biltillverkarna släpper ingen uttömmande information om sina planer och framsteg, vilket skulle hjälpa samhällsplanerade att bättre kunna projicera en framtida trafiköversikt. Bara 6 % av USAs städer har börjat planera för förarlösa bilar i sina stads- och transportplaner. De har då upptäckt att det finns en mängd utmaningar att ta hänsyn till. Trots att många biltillverkare sprider djärva påståenden om introduktion av förarlösa bilar runt 2020 är de flesta tester i sin linda och begränsade till några få vägar just nu.

Marocko
2015-50 25-27
"Kungen har alltid sista ordet"
Kungahuset beskriver Marocko som en demokratisk högborg för moderat islam men landet styrs av islamister som infört begränsade medborgerliga rättigheter och tortyr i fängelserna.
Detta trots att kungen utser regeringen, har rätt att upplösa riksdagen och har sista ordet i alla viktiga frågor.
Den islamistiska regeringens parti, Parti de la Justice et du dévelopement (PJD) vann de senaste lokalvalen. Marocko är nu det enda arablandet där så kallade moderata islamister leder regeringen. Man kallar si gärna "det marockanska undantaget". Men PJD erkänner kungens religiösa auktoritet. Han bär titeln "den högste ledaren".

Forskning
2015-50 30
"Panamasjukan kan utrota bananerna"
I mitten av 1900-talet försvann den mest populära bananen i världen nästan helt från jordens yta - en söt krämig sort som kallades Gros Michel och odlades i Latinamerika. En svampsjukdom, kallad Panamasjukan som först dök upp i Australien i slutet av 1800-talet, ledde till att Gros Michel dog ut.
Nu hotar ett utbrott av sjukdomen existensen för Cavendish som ersatte Gros Michel och som nu utgör 99 % av marknaden.
Detta är den oroande slutsatsen i en ny studie som PLOS Pathogen publicerat. Många bananplantor lider redan av Tropical Race 4, en mer potent mutation av den fruktade Panamasjukan. Anledningen till att sjukdomen är så hotfull för bananerna beror i höggrad på vårt sätt att odla frukt. Alla kommersiellt producerade bananer är av samma sort - bokstavligen är de helt enkelt kloner av varandra.

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/12/04/the-worlds-most-popular-banana-could-go-extinct/
"Bye, bye, bananas"
Bilder banansjukan.jpg