Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2015 v 17

Tidskriften

2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
44 45 46 47 48 49 50 51 2015 01_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    

Finland, Nato
2015-17 s 4-5
"Nu pratar finländarna om att gå med i Nato"
För fyra år sedan, när Finlands dåvarande regering kom till makten, var ett medlemsskap i Nato helt uteslutet. Nu är en ny regering på väg att tillträda och man har börjat diskutera Natofrågan, det en gång så tabubelagda ämnet i den nordiska nationen.
Den förändrade inställningen strider mot den flera decennier långa hållningen om att bevara Finlands neutralitet. Diskussionerna om att överge den har föranletts av Rysslands ökande aggressivitet i Östeuropa och Baltikum. Finland sällade sig därmed nyligen till de övriga nordiska länderna som anser att Ryssland är "den allvarligaste utmaningen mot säkerheten i Europa".

Finland
2015-17 s 6-8
"Inte så illa som i Grekland men det är bara en tidsfråga"
Efter en lågkonjunktur som går in på sitt fjärde år har den en gång så framgångsrika staden Uleåborg tappas tilltron till politikerna. Stadens framgångsrika företag, bland andra Nokia, har flyttat. Men det är inte bara invånarna i Uleåborg som känner av lågkonjunkturen. Hela Finland har drabbats av recessionen och stora ekonomiska åtdragningar väntar under en lång tid framför.
Den svagaste ekonomin i euroområdet i år kanske inte visar sig vara Grekland eller Portugal, utan Finland.
Enligt Juhana Vartiainen, chef för Statens ekonomiska forskningsinstitut anser att Finland är dåligt rustat för att möte globaliseringen eftersom finnarna är "extremt konservativa och misstänksamma" mot de marknadsreformer han anser vara nödvändiga.
Befolkningen över 65 år kommer att fördubblas under de kommande 20 åren; produktiviteten har halkat efter Sverige och Tyskland och handeln med Ryssland har rasat efter sanktionerna mot Ryssland.
Också har vi förlorat matchen om mobilrelefonerna. Det är fruktansvärt.

Grekland
2015-17 s 9
"Solen skiner, restaurangerna är fulla och Aten är långt ifrån panikslaget..."
Vad som slår en är att stämningen i Aten är mer avslappnad än någonsin. Man kan inte märka att detta är ett samhälle som vet, eller anar, att de är två steg från avgrunden. Människorna är trötta och fatalistiska. Demonstrationer pågår som alltid i Aten och många ledamöter i den nya regeringen sympatiserar med dem. Syriza har skapat en marxistisk aktivism bland intellektuella och studenter.

Estland
2015-17 s 10
"Mer pengar till de svaga och ett starkare skydd mot Ryssland"
Höjda och skattefria socialbidrag. Generösare barnbidrag. Ett förstärkt gränsskydd.
Den nya regeringens prioriteter är tydliga. Större social sammanhållning och säkrare gränser.
I Estland har den nygamle regeringschefen Taavi Roivas tagit upp arbetet tillsammans med en regeringskoalition som utvidgats med ett parti. Den består av Roivas konservativa reformparti som segrade i valet i början av mars, av Socialdemokraterna och "Förbundet Pro Patria och Res Publica" (IRL). Koalitionen har 59 av parlamentets 101 mandat.
Regeringen vill höja alkoholskatten. Finland har skapat en "alkoholturism".

Sydafrika
2015-17 s 11-14
"Våldsamheterna ökar i Sydafrikas fattiga bostadsområden"
För många afrikaner representerar Sydafrika ett land av möjligheter och tolerans, men nu flyr de afrikanska migranter hals över huvud för att inte bli dödshotade, bestulna och torterade.
"Utlänningarna tar jobben ifrån oss" menar de fattiga sydafrikaner som attackerar migranterna.
Många beskriver våldsamheterna som ett uttryck för främlingsfientlighet, men det är snarare frågan om en sorts "afrofobi", men den sydafrikanske ministerna Nathi Nhleko. "Du ser inga australier eller britter som löper gatlopp. Det är snarare de svarta afrikanerna som diskrimineras.
Idag är Sydafrika en "Magnet" för de kongoleser, etiopier, malawier, mocambikier, somalier zimbabwier och andra som vill förbättra sin livslott. Antalet migranter är 2-5 miljoner.
Sydafrika är ett av de mest ojämlika samhällena i världen. De fattiga skyller sina umbäranden på utlänningarna som de menar tar över deras jobb.

Storbritannien, Terrorism
2015-17 s 15-16
Den brittiska polisen försöker med olika metoder bekämpa radikaliseringen bland unga britter för att hindra dem från att resa till kriget i Syrien. Den muslimske komikern Humza Arshad är ett effektivt stöd i polisens arbete. Han uppträder på skolorna som sin rollfigur, den godhjärtade muslimen Bad Man, och varnar eleverna för att lyssna på Islamiska statens lockrop och bege sig till Syrien. Denne unge muslim är vida känd i Storbritannien bland tonåringar med invandrarbakgrund. Han vill visa att med undantag för ett fåtal vildeledda individer är muslimer helt normala människor.

Tunisien, Terrorism
2015-17 s 17
"Bardo museet i Tunis: Kollisionen mellan urgammal skönhet och moderna konflikter"
Enplats som för bara några veckor sedan fick uppleva fasansfulla mord verkar nu sjuda av liv. Attacken chockade det enda landet som haft en fredlig övergång till demokrati efter de arabiska upproren 2011.
Tusentals unga tunisier slåss sedan dess tillsammans med extremister i Syrien, Irak och Libyen.

Kina
2015-17 s 18-20
"Sandmassorna i Sydkinesiska havet får Kina att bokstavligen vinna mark"
- Med hjälp av grävskopor och bulldozer bygger Kina en kinesisk mur av sand, säger den amerikanske amiralen Harry Harris.
Kineserna muddrar sanden ur det Sydostkinesiska havet för att skapa en ö på det omstridda området kring Spratlyöarna - som man tror innehåller olje- och gasfyndigheter -, och det går anmärkningsvärt fort. Minst tre andra länder gör territoriella anspråk på öarna, bland annat Filippinerna som är allierad med Amerika.
Området är framför allt viktigt ur en militärstrategisk synvinkel.
De kinesiska öarna kommer att ge Peking möjligheter att genomföra regelbundna patrulleringar av luftrum och hav.
"Detta är ett försök att flytta sina fjärran sjörättsliga anspråk så långt som 160 mil från den kinesiska kusten", säger Mira Rapp-Hooper från Asian Maritime Transparancy Initiative, som bildats för att övervka det omstridda området.
Satellitbilder över Spratlyöarna som publicerades av IHS Janes i november visade att kineserna på revet Fiery Cross har konstruerat en ö som var ca 9850 meter lång och 985 meter bred, ca 32 mil väster om Mischief Reef med en hamn som kan ta emot krigsfartyg.

Kina, Turism
2015-17 s 21
"Kineserna turistar helst i Japan, Sydkorea och Ryssland"
De kinesiska horderna av turister har ändrat sina resvanor. Anledningarna är bland andra förändrade valutakurser. Numera reser också kineser ur medelklassen runt i världen och de är priskänsliga. Dessutom vill de inte resa baraför att shoppa längre, de vill uppleva nya världar. De vill t ex uppleva vårens körsbärsblomning i Japan
Trots den historiska fientligheten och ihållande politiska spänningar mellan Peking och Tokyo har antalet kinesiska turistersom besöker Japan tagit ett skutt framåt. 359 000 kineser turistade i Japan under mars i år. Deras besök till Sydkorea har också ökat, med 59 % från förra året. Kineserna har blivit mer intresserade av den sydkoreanska kulturen. Samtidigt har Kina gått förbi Tyskland som största gruppen av utländska turister i Ryssland.

Terrorism
2015-17 s 22-23
"Beduinerna leder flyktingar ut i öknen för att tjäna pengar på lösensummorna"
Beduiner för systematiskt bort flyktingar från Eritrea ut i Sinaiöknen. De plågar dem och kräver horribla summor för deras frigivning. En av tre flyktingar överlever, resten kastas i massgravar. När de mördade hittas saknar de ofta livsviktiga organ.
Omkring 30 000 människor har fallit offer för denna människo handel mellan 2009 och 2011. Många har sålts till egyptiska beduiner.

Handel, Miljö
2015-17 s 24-26
"BP har övergivit satsningarna på grön energi"
På 80- och 90-talet investerade oljebolaget BP flera miljarder pund i ren och koldioxidsnål energi men sedan övergavs båda ambitionerna och insatsen att minska bruket av fossila bränslen och forskningsinsatser flyttades till andra områden. Nu fokuserade man nästan helt på fossila bränslen. Man har stoppat allt arbete med avskiljning och lagring av koldioxid. Nu fortsätter BP att investera i koldioxidtung tjärsandverksamhet och sina traditionella olje - och gasfält.

Turkiet, Vatikanen, Armenien, Historia
2015-17 s 27-28
"Påven i sammansvärjning mot Turkiet"
Den turkiska presidenten Erdogan är mycket missnöjd med att påven uttalat att armenierna utsattes för folkmord. Han varnar nu påven för att "upprepa detta misstag".
Man beräknar att så många som 1,5 miljoner armenier dödades systematiskt eller försvann under första världskriget. EU uppmanar också att Erdogan ska benämna detta krigsbrott för ett folkmord. Presidenten svarade med att "uppmaningen gick in genom ena örat och ut ur det andra".
Massakrerna ägde rum mitt under den bredare konflikten i första värlskriget som ledde till att det ottomanska riket upphävdes.
(Osmanska riket deltog i Första världskriget på de förlorande Centralmakternas sida. I skuggan av världskriget begickmyndigheterna 1915 med stöd av muslimsk lokalbefolkning ett folkmord på över 1 miljon armenier (som var kristna) och 100 000-tals övriga kristna, framför allt greker. Därmed försvann en mångtusenårig armenisk kultur i på den turkiska halvön, dvs Anatolien eller Mindre Asien utanför Kaukasus. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Osmanska_rikets_historia).

Religion
2015-17 s 29
"Världens mest irreligiösa länder"
Kineserna är de mest sekulära i världen. Därefter kommer de europeiska länderna. Ungefär en tredje av svenskarna och tjeckerna anser sig vara ateister eller irreligiösa. Årtionden av kommunistiskt styre har implementerat en utbredd materialistisk ateism.
Sveriges topplacering bland världens minst religiösa länder överraskar. Endast åtta % av svenskarna deltar regelbundet i gudstjänster.
65 % av israelerna anser sig vara sekulära. På Västbanken och i Gaza menade däremot endast 19 % att de är inte var troende.
Undersökningen som gjorts i 65 länder av Gallup International och WI Network of Market Research är baserad på 63 989 intervjuer.
Författarna till rapporten kunde se att personer under 34 år har en tendens, globalt sett, att vara mer religiösa än äldre tillfrågade.
Vidare visar tecken på att människor som inte hade en så kallat högre utbildning vara mer religiösa.
Inkomst spelar också en roll, färre religiösa människor människor blan de med högre inkomst.
Denna rapport speglar en tidigare studie från Pew Research Center som fann att ett lands grad av religiositet följer i relation till ett lands BNP. Stora undantag från denna "regel" är Kina och USA.

Japan, Samhälle, Teknik
2015-17 s 30
"Japans stolthet: Toaletterna"
De är ett under av skönhet och avancerad teknik.
Japanarna försöker att på ett okonventionellt sätt imponera på landets besökare, både med sin teknik och sin graciösa gästfrihet - med ett toalettgalleri.
Japan har mycket tekniskt avancerade toaletter. Turister som besöker en offentlig toalett torde bli lika imponerade som förbluffade.
Toto, Japans ledande toalett-tillverkare, planerar att inom kort öppna ett högteknologiskt "badrumsgalleri" i avgångshallen på Tokyos internationella flygplats Narita.
"Galleri Toto" kommer att innehålla fyra bås vardera för män och kvinnor, så att de utresande besökarna kan prova företagets berömda Washlet-modeller.