Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 50

Tidskriften

2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
44 45 46 47 48 49      

Skandinavien
2014-49 s 4-7
"Vikingarnas comeback"
Om man vill bli återfödd någonstans i världen skulle man vilja bli viking.
De nordiska länderna har tack vare tidigare reformer klarar den senaste finanskrisen tämligen väl, men står samtliga inför stora utmaningar.
Pragmatismoch ekonomisk disciplin har hittills gynnat dem, men hur?
Samtidigt som Sverige efter finanskrisen har hållit andelen statliga utgifter inom ekonomin konstant, har de i Danmark och Finland stigit sju respektive åtta procentenheter, vilket ruskar om välfärdsstaten och accentuerar nördvändigheten av strukturreformer.
Norge kan inte förtränga det faktum att olje- och gastillgångarna kommer att sina om ungefär 50 år, vilket kräver nya inkomstkällor.
Ett undantag från den nordiska framgångssagan är Islands "finansvikingar" som i det nya årtusendet hade inriktat sig på att erövra Europa. Deras skepp förliste dock i de första vågorna från den globala finanskrisen, den uppblåsta banksektorn föll som ett korthus och Island kunde bara tack vare internationella krediter klara sig från statsbankrutt.

Italien, Terrorism
2014-49 s 8
"Kungen av Rom"
Maffiabossen Massimo Carminati, "Piraten" elller "Den blinde" är gripen.
Efter att 1981 ha förlorat ett öga i en skottväxling med polisen har Massimo Carminati fått smeknamnet , "Piraten" elller "Den blinde". Om man får tro den grupp poliser som efter tre års spaning lyckades gripa honom, var det inte någon överdrift. Enligt polisen steg den enögde vid slutet av 1980-talet från att vara en vanlig brottsling till att bli mellanhand affärsliv, politik och den undre världen och byggde under påföljande årtionden upp ett allsmäktigt kriminellt imperium och en imponerande förmögenhet. Länge föreföll "Kungen" oantastlig tack vare sina förbindelser och åtnjöt straffrihet.

Frankrike
2014-49 s 9-10
"Sarkozy på väg tillbaka"
Men nya omständigheter kan måhända stoppa honom.
Nicolas Sarkozy vill återta presidentposten men till skillnad mot förra gången finns det flera faktorer som lägger hinder i vägen. Sarkozy kommer att befinna sig i uppförsbacke och är tvungen vinna primärvalen som UMP ska hålla 2016 för att utse sin kandidat till kampen om Elyséepalatset. Han står inför en mängd juridiska utmaningar. En av de senaste är den så kallade Bygmalionaffären.
Opinionsundersökningar visar att Alain Juppé skulle vara en bättre kandidat i en andra valomgång än Sarkozy för att vainna mot Nationella Frontens Marine Le Pen.
Sarkonomics är inte på banan än.

USA
2014-49 s 11-16
"Tragedin för Amerikas första svarta president"
Polismorden på svarta ungdomar i Ferguson och Cleveland har upprört många i USA. De tragiska händelserna visar hur djupt samhällsklyftan är mellan svarta och vita. Skotten som avfyrades i Ferguson har blivit ett hot mot samhällsfreden i det land som en gång hyllade sig självt för att vara en kulturell smältdegel.
En av de djupaste sprickorna går mellan svarta och vita. USA har blivit ett uppdelat land med en primär vit elit och en afroamerikansk befolkning som tenderar att ha mindre pengar, lägre utbildning och mindre inflytande. Och som dessutom håller på att bli omkörd av den växande spansktalande befolkningen.
Många unga svarta män och kvinnor tror inte längre att de behövs eller att deras liv är värda någonting.
Många har gett upp hoppet om att president Obama ska kunna ändra något.
Under sin tid som president gjorde Obama sig egentligen aldrig till en förespråkare för den afroamerikanska befolkningen. Han lärde sig mycket tidigt om raseriet han frammanar när han kommenterar konflikter med inslag av rastillhörighet.

IT, Media
2014-49 s 18-19
"Så slipper man "buffert-blues""
Olika tekniker som ska få den strömmande filmen att rulla på...
Film via nätet fortsätter att växa. Film slukar så mycket utrymme att det sannolikt kommer att stå för 80-90 % av den globala internettrafiken för privat bruk 2018.
Filmföretagen tvingas att utforska nya modeller som är mer tillförlitliga eftersom få orkar kolla vidare på ett filmklipp som ständigt gör uppehåll.
Vissa forskare tittar på olika sätt att omorganisera själva internet för att göra överföring av data snabbare.

Samhälle, Natur
2014-49 s 20-21
"Varenda råtta ska dödas och befria Sydgeorgien från gnagarna"
För 200 år sedan förde sjömän och valfångare med sig råttor till öarna i Sydatlanden.
De miljontals bruna råttorna äter upp levande sjöfågelungar, de livnär sig på deras hjärnor, vilket har medfört förödande konsekvenser för hela öns bestånd av sjöfåglar. Nu handlar det om vem som utrotar vem. Ska råttorna utrota pingviner, albatrossar, änder, 100 miljoner sjöfåglar eller lyckas britterna utrota råttorna? Det projekt som nu genomförs på ön i Sydatlanten är ett av världens största för att slutligen bli kvitt gnagarnas skadeverkningar. Tre helikoptrar ska släppa ner 95 ton av råttgiftet brodifacoum över territoriet under nästa år.

EU, Litauen
2014-49 s 22
"Omaka par"
Den första januari blir Litauen den 19:e medlemmeni eurozonen. Den lilla baltiska nationen med tre miljoner invånare är en av Europas snabbast växande ekonomier. Euroområdet står på randen till recession och deflation. Så varför vill Litauen införa den gemensamma valutan?
Euron kommer att öka handeln, företagen behöver inte längre försäkra sig mot valutasvängningar, upplåningskostnaderna kommer att minska, på sikt kommer BNP att öka. Euron är pålitligare mot ryskt vapenskrammel.

Handel, USA, EU
2014-49 s 23-25
"Frihandel med USA?"
Europa tvekar inför klor-kyckling och hormonbehandlat nötkött.
I Europa har man just nu ångest - kanske till och med paranoia - inför det historiska försöket att länka samman USA och EUs 28 nationer i världens största frihandelsavtal. Rädslan bottnar i farhågorna att amerikanskt kemiskt behandlad mat ska besudla de europeiska köken. Men också i en ren anti-amerikanism som framför allt brer ut sig i Tyskland i kölvattnet av spionskandalerna.
De enda som ger ett öppet och solitt stöd till frihetsavtalet är Sverige och Polen.
I länder som Frankrike står vetenskap mot matkultur, gourmander beklagar att industrialiseringen breder ut sig på gårdarna och varnar för att de amerikanska livsmedlen kan komma att urvattna det franska köket ännu mer.

Arabvärlden
2014-49 s 26-27
"Arabiskt sammanbrott?"
Den arabiska våren har inte misslyckats. Den har bara påskyndat en smärtsam men obeveklig process i regionen, skriver utrikeskorrespondenten Daniel Steinvorth som rapporterade direkt från Tahirtorget under den egyptiska revolutionen.
Att människor var individer som liksom i resten av världen krävde inflytande, kunde inte längre förnekas. Det var innebörden av den "arabiska våren" - och som idé har den långt ifrån misslyckats, inte minst med tanke på den för närvarande dystra utvecklingen.
Vägen till frihet kommer inte att sluta vid Rabaa, Chouta och Sheitat.
Det vi ser i Mellanöstern handlar om återfall och inte början på något nytt. I det sk Kalifatet har IS vridit tillbaka klockan med 1400 år.

Kanada
2014-49 s 28
"Säkert heroin"
I Vancouver säljs drogorna lagligt som en behandlingsform.
Vancouver har länge varit en fristad för narkotikamissbrukare eftersom staden har Kanadas liberalaste narkotikapolitik. Detta har bland annat lett till att Vancouver har den högsta andelen HIV-smittade utanför Afrika söder om Sahara. I likhet med Tyskland och Schweiz försöker man nu rädda livet på missbrukarna genom att sälja heroinet på kliniker.

Kultur, Böcker
2014-49 s 29-30
"Intrikata mord"
P.D. James var fascinerad av döden sedan barnsben.
När han närmade sig huset längs, de tysta höstklädda gatorna i Holland Park i västra London, genomfors kriminalpolisen Adam Dalgliesh av en orolig rysning. Det var samma lite ängsliga nyfiken het som han kunde känna när han trädde in i en kyrka på landsbygden och knuffade upp dentunga dörren. I mörkret där en söt doft av rökelse fyllde kyrkorummet, doldes ett mysterium. I denns situation skulle hans skapare P.D. James känna välbehag.