Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 05

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2014 01-02 03 04  

Italien, Terrorism, Miljö
2014-05 s 4-7
"Maffians dödliga sopor"
Växande skandal med giftavfall i Italien. I decennier har maffian illegalt dumpat giftigt avfall i regionen norr om, Neapel. Tidigare hemligstämplade vittnesmål visar att ledande politiker har känt till problemet i flera år, men inte gjort något åt det - trots stigande dödssiffror.
I Giugliano, nära Neapel, bor 500 romer i skjul och husvagnar vid foten av vad som troligen är Europas vidrigaste soptipp, fylld med bland annat giftigt slam och dioxin.
Carmine Schiavore var i flera decennier ledare i den ökända Casalesiklanen, en del av ett maffianätverk runt Neaple. 1993 bytte han sida och blev rättens nyckelvittne i processen mot sina medarbetare. När den så kallade "Spartacus Trial" till slut gick i mål år 2010 fick klanmedlemmar 16 livstiddomar i följd tack vare Schiavores vittnesmål. Själv har Schiavore då tillbringat hälften av sina 70 år i fängelse. 1997 den 7 oktober lämnade han sitt vittnesmål inför en parlamentarisk utredningskommitté i Rom. Den handlade främst den förorenade marken och grundvattnet som maffians sopor olagligt men lönsamt dumpat och förstört. Även radioaktivt kärnavfall från Tysklands dumpades. Med dåvarande inrikesminister Giorgio Napolitanos goda minne. Idag är han Italiens president och nekar till all kännedom. Rapporten hemligstämplades i 20 år och först i oktober 2013 hävdes stoppet efter allmänhetens påtryckningar.

EU, Miljö
2014-05 s 8-10
"EU lättar på miljökraven"
Pengar får gå före i ett krisande Europa. Höga energikostnader, minskad konkurrenskraft och en ekonomi som när som helst kan hamna i utförsbacke igen dämpar ivern för en mer aggressiv klimatreglering.
Det nya förslaget från EU är att ta bort de nationella målen och i stället skapa övergripande mål som man lättare ska kunna enas kring bland de 28 regeringarna inom EU. Det innebär att man prioriterar ekonomiska problemfrågeställningar och behandlar klimatfrågor i andra hand.
Samtidigt tog man ett beslut om en lagstiftning som ska förhindra skador på naturen vid utvinning av skiffergas.

Frankrike, Historia
2014-05 s 11-12
"Var är fransyskorna?"
I Panthéon, som kanske är Frankrikes viktigaste monument, har Frankrikes stora män begravts i århundraden. Av tradition ges varje fransk president äran att bli begravd i Panthéon tillsammans med prominenta personer som Voltaire och Rousseau och Victor Hugo.
Blott två kvinnor, bland annat Marie Curie är begravda i nationalmonumentet. Detta vill president Hollande och en nyväckt stark opinion snarast ändra på.
Nu får franska folket föreslå prominenta kvinnor. Listan toppas av rebeller och frontfigurer som vågade leva ett annorlunda liv, som ibland innebar okonventionella sexuella förbindelser. Två kvinnor är särskilt populära, anarkisten och läraren Louise Michel, ogift hela livet och Syster Emmanuelle, en nunna som levde större delen av sitt liv bland de fattiga i Turkiet och Egypten.

Lettland
2014-05 s 13
"Hon kallas "Lettlands Merkel"
Laimdopta Strauhuma blir ny regeringschef och efterträder Valdis Dombrovskis som avgick efter att taket på en supermarknad i Riga störtade in. Hon är matematiker och utbildad nationalekonom. Under flera år var hon verksam som statssekreterare. I oktober är det nyval i Lettland och fram till dess kommer hon att leda en fyrpartiregering, mittenpartierna "Enighet" och "Reformpartiet" till vilken även "Nationella Alliansen" och "Unionen mellan de gröna och Bönderna" anslutit sig. Det vänsterinriktade "Harmoni-Centrum" är störst, men i opposition.

Italien
2014-05 s 14-15
"Renzis knepiga förhandlingar"
Italiens vänster enas om en ny vallag med sin värsta motståndare, högerpopulisten Berlusconi och hävdar att de är fullständigt eniga. Om överenskommelsen genomförs kan den ge Italien en efterlängtad politisk stabilitet. Och Berlusconi ett värdigt slut.
Förre högerledaren och premiärministern Silvio Berlusconi var nyligen gäst hos Demokratiska partiet och hälsades välkommen DPs nye ledare Matteo Renzi. Efter två timmar var de överens om ett förslag till ny vallag och konstitution som kan ge Italien ökad politisk stabilitet. Den föreslagna vallagen är mycket komplicerad.
Italien har haft en ekonomisk stagnation i över ett decennium. Nu följer en 15 månader lång period där man kommer att fokusera kring politiska reformer i stället för ekonomiska. Under lång tid kommer inte lågkonjunkturen att behandlas.

Mexiko, terrorism, Narkotika
2014-05 s 16-19
"Medborgargarden tar strid: Vi ska rensa det här landet"
Hemvärnet möter Mexikos knarkmaffia. Eftersom de fått nog av knarkmaffians terrorvälde griper invånarna i den mexikanska delstaten Michoacán till vapen. Den mexikanska staten ser hjälplöst på medan civilgarden intar den ena orten efter den andra. Det är hemvärnet mot "tempelriddarna". Det är knarkkartellen Familia Michiacana. Den fick först sympati från befolkningen då den drev bort konkurrenten, den för sin brutalitet beryktade Zeta-kartellen. Familia lade sedan om sin verksamhet från narkotika till utpressning i utbyte mot "beskydd", rån och kidnappningar. Därefter övertog Tempelriddarna, en avknoppning från Familia-kartellen makten på flera orter i Michoacán.

Indien, Samhälle
2014-05 s 20-21
"Vem ringer man när det brinner"
I en nödsituation, ring 100. Eller är det 1098? Eller103?
I Indien kräver varje typ av nödsituation ett särskilt larmnummer. Polisens akuta är 100, bränder kräver 101, akutnumret för ambulans är 102, trafikolyckor 103 och så vidare.
Indien arbetar nu med att efterlikna andra länder och inrätta ett högteknologiskt system med ett enda nationellt och enhetligt nödnummer, som 911-systemet i USA eller Australiens 000-system. Men Indien har en mängd olika statliga myndigheter som ansvarar för olika larm och en mångfald av aktörer som använder olika telekommunikationsteknologier som fasta telefoner, GSM och CDMA. Och ett nytt system måste matcha resterande infrastrukturer och medborgarnas attityder.

Indien, Främlingskap, Invandring
2014-05 s 22-23
"Fientligheten växer"
Razzian i Delhi skrämmer redan utsatta afrikaner. I staden Kirki i södra Delhi finns det många invandrare från Afrika. Många är medborgare i Nigeria, Uganda, Kamerun och Kongo. Några deltager i illegala aktiviteter. Alla indier i området är rädda för dem: "Afrikanerna dricker hela nätterna och säljer droger. Flera afrikaner har lämnat eller talar om att lämna trakten sedan en grupp indier genomfört en nattlig razzia i ett hus i förra veckan, som några av invånarna har påstått leddes av Somnath Bharti, Delhis justitieminister. Afrikanska kvinnor anklagar honom för att tvingats kissa offentligt för en drogtest. Rädslan är ömsesidig. Prostitutionen är vanlig i Khirki. Den kulturella klyftan mellan Afrika och Indien vad gäller vad man får göra eller inte i Indien.

Honduras, Världsbanken
2014-05 s 24-25
"Världsbankens utlåning till den privata sektorn har kritiserats. I Honduras utreds bankens investering i ett palmföretag som har direkta kopplingar till dödspatruller och narkotikahandel. Utredningen sätter fokus på Världsbankens etiska hållning och interna kultur.
Kontrollmyndigheten Compliance Advisor/Ombudsmannen (CAO) fann att ett av Världsbankens fem organ International Finance Cooperation (IFC) antingen blundat för påståendena kring företaget Dinant när de delbetalade de första 15 miljonerna dollar eller misslyckats med att förmedla all information till högre tjänstemän.
Utbetalningen av pengar kom fem månader efter att en militärkupp i Honduras störtat presidenten, i ett land som av politiska analytiker anses vara en verklig "narkotikastat, splittrat av korruption, straffrihet och världens högsta mordfrekvens.

Språk, Kultur
2014-05 s 26
"Romanes ser en ny renässans"
Varje vecka försvinner ett språk. Omkring år 2100 kan hälften av dagens språk vara borta. Men romanes är ett undantag - trots förtrycket av romerna. Eller kanske just därför. "Vårt språk lever upp när polisen kommer för att avhysa romer från deras bosättningar", säger Damian Bas som är brittisk rom och författare. Romanes talas av fyra av de omkring 11 miljoner romer (zigenare) som finna i hela världen. Romanes har inget hemland. Språket har 150 olika dialekter. Det används mest i hemmet. Många som talar språket kan inte läsa. Bristen på texter gör det extra svårt att undervisa romanes. Romanes får ett uppsving genom Internet.
Växande frikyrklighet bland romer skapar ytterligare en plattform för språket.

Skottland, Skandinavien
2014-05 s 27
"Skottland vill tillhöra Skandinavien"
Men vill Skandinavien införliva Skottland?
Kampanjen för ett självständigt Skottland har föreslagit att man ska forma en oberoende stat tillsammans med sina nordiska grannar. Men är den önskan ömsesidig? Är kusinen från Kaledonien välkommen på andra sidan Nordsjön?
Den svenske samhällsdebattören Gunnar Westerberg är förtjust!
Men annars är Norden nöjt som det är. Och de har mycket att vara nöjda med.

Samhälle
2014-05 s 28-29
"Döden på vägarna"
De rika länderna har lyckats minska trafikolyckorna. I Sverige har antalet skadade och döda minskat med 80 % sedan 1970. Samtidigt som dödsfallen har tredubblats i de fattigaste länderna.
Utvecklingsbankerna och biståndsgivarna gör ofta saken värre, genom att finansiera nya vägar som är snabba men inte säkra. Hastigheterna är höga, det saknas omkörningsfiler, inget skydd för cyklister eller fotgängare finns, säkerhetsbälten används ej.
Fler än en tredjedel av väg- och trafikolyckor är under 30 år, bilolyckor är den ledande dödsorsaken för 15 - 29 - åringar över hela världen.

Samhälle, Kultur
2014-05 s 30
"Stolthet och fördom"
Gayparaderna sprider sig över hela världen. Men i många länder lever deltagarna farligt och måste ofta skyddas av ännu fler poliser mot protesterande. Många av dessa anser att homosexualitet är en dekadent västerländsk import.
På många ställen är det nästintill otänkbart med möten för gay-rättigheter. Under 2012 ägde bara sju möten rum i de 87 länder som Inter Pride kategoriserar som "mest fientliga" mot homosexuella.