Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 38

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37        

Ryssland, Hjälporganisationer
2014-38 s 4-6
" Bidragsgivare, håll er borta!"
Allt fler autokratiska regeringar stiftar lagar som förhindrar icke statliga organisationer som förespråkar liberal ekonomi, reguljära val och offentlig, pluralistisk debatt att ta emot bidrag från utlandet. Biståndsorganisationerna betraktas som främmande staters försök att påverka länderna inre angelägenheter.
Ett exempel är Ungerns premiärminister som vill förvandla landet till en så kallad "intolerant stat" där NGO - "(non-governmental organization)"ska ha statens tillstånd för att ta emot bidrag från utländska bidragsgivare.
Azerbajdzjan, Mexiko, Pakistan, Ryssland och Venezuela har alla stiftat lagar under de senaste två åren som påverkar oberoende organisationer som tar emot utländska pengar. Fler länder planerar att följa efter, bland andra Bangladesh, Egypten, Malaysia och Nigeria.
I Ryssland måste organisationer som tar emot utländska pengar registrera sig som "utländska agenter".

Samhälle
2014-38 s 7
" Lärarnas kompetens är avgörande"
Högre lärarlöner och mindre klasser spelar mindre roll.
Undersökningar som PISA ger inte regeringarna någon ledning i hur mycket de ska spendera på utbildning eller vad man ska lägga pengarna på.
Två nya forskningsrapporter belyser dessa frågor. Ett "effektivitetsindex" som skapats av akademiker som arbetar på konsultföretaget GEMS Education Solutions, analyserar effekterna av vad 30 länder satsat på skolan, i gruppen ingår även utvecklingsländer.
I OECDs årliga rapport Education at a Glance tittar man mer allmänt på skolans finansiering och strukturer och hur det påverkar resultat och framsteg på universiteten och i arbetet. Båda erbjuder lärdom till världens regeringar. Utbildningskostnaderna styrs till stor del av faktorer, lärarnas löner och antalet lärare, det vill säga antalet elever per lärare.

Både föräldrar, lärare och politiker är övertygade om att deras barn kommer att få bättre resultat om de har färre klasskamrater. Men undersökningarna ger inget stöd för detta.
Exempel är Sydkorea och Finland som har ett högt antal elever per lärare medan Frankrike och Norge har få elever per lärare, ändock kommer Sydkorea och Finland mycket högre i PISA-undersökningen vad gäller elevernas resultat.
Kopplingen mellan elevernas resultat och lärarnas löner är överraskande svag. En erfaren finsk lärare tjänar i gemensnitt 42 800 dollar per år, i Schweiz 68 000 per år. Visserligen ligger skolorna i Schweiz bra till när det gäller matematik, men betydligt sämre i läsning och naturvetenskap.

Italien, Flyktingpolitik
2014-38 s 8-11
"Italien öppnar en bakdörr till flyktingströmmarna"
"Mare Nostrum" räddar livet på tusen flyktingar varje dag.
Påven Fransiscus gav startskottet till de räddningsprogram som kallas Mare Nostrum. Räddade emigranter förs i hamn, erbjuds medicinska behandling, mat, vatten och bostäder. De får rättshjälp för att göra en formell ansökan om asyl och andra former av humanitärt skydd.
Men det finns kritiker som klagar på att det italienska gränsförfarandet är så släpphänt att även brottslingar och terrorister kan slinka igenom den italienska gränsen. Och hur länge orkar Italien ta emot cirka tusen flyktingar om dagen? Enligt det italienska inrikesministeriet har 119 839 människor anlänt sedan januari. Italien är den i särklass största porten för migranter till Europa.
De flesta som kommer till Italien stannar inte där. De flesta lämnar Italien reda under de första dagarna. De fortsätter sin resa till Tyskland och Sverige, länder som erbjuder generöst stöd till asylsökande.

EU
2014-38 s 12
"En för alla, alla för en - om euroländerna vill överleva"
Tyska per capita-inkomster har stigit 20 % sedan införandet av euron 1999, nedan de italienska inkomsterna har sjunkit. Under 1999 var den italienska levnadsstandarden ungefär 90 % av den tyska, inom 15 år kommer den att var bara 60 % om den nuvarande trenden håller i sig.
Nu finns det en risk för en växande inkomstklyfta som kan innebära en politiska kris hos en eller flera av den gemensamma valutans medlemmar. Det är dags att införa principen "En för alla, alla för en". Det är trots allt mycket bättre att välkomna De tremusketörerna än Apokalypsens ryttare.
Kommentarer av Stephen King, HSBCs globala chefsekonom och författare till "När pengarna tar slut".

Storbritannien, Skottland, Historia
2014-38 s 14-17
" England och Skottland är evigt förbundna"
Den 3 november 1706, röstade en majoritet på 32 ledamöter, efter tre dagars debatt för ett unionsavtal mellan England och Skottland. I dess första paragraf fastslogs det att "de två kungadömena Skott land och England för evigt skulle förenas i ett kungadöme vid namn Storbritannien. Det trädde i kraft 1 maj 1707. Det skulle bli tre hundra år av gemensam historia.

Saudiarabien, IT, Handel
2014-38 s 18
"En veritabel virtuell revolution"
Därför har sociala media större effekt i kungariket än någon annanstans. Många lever ett anonymt liv på de sociala medierna i Saudiarabien eftersom dessa utgör en möjlighet att kritisera regimen och att umgås män och kvinnor emellan utan att var släkt.
60% av landets invånare använder Twitter. Antalet ökade med 45% mellan 2012 och 2013. Åtta av landets 31 miljoner invånare använder Facebook. E-post är redan föråldrat.

Terrorism, Saudiarabien, IS
2014-38 s 19-20
"Ett monster med saudiska rötter"
Saudiarabiens förhållande till den militanta terrororganisationen IS har dubbla ansikten. Å ena sidan vill den saudiska regimen till varje pris - och det är högt! - bekämpa terrorn. Å andra sidan har IS politiska islam saudiska rötter som känns igen från Wahhabismen vars stränga hållning till otrogna och "lagöverträdare" tillämpas än i dag i Saudiarabien. Wahhabismen tolkar islam strikt och med regler som tillåter dem att eliminera alla andra riktningar inom islam och andra religioner.
Terrorist -milisen IS har blivit ett hot mot Riyadh. Jihadister har bildat celler i Kungadömet. Å andra sidan påminner IS mycket om Saudiarabien. Offentliga halshuggningar, dödstraff tillämpas regelbundet och shiitiska muslimer diskrimineras. Kristna måste utöva sin religion i hemlighet. I Saudiarabien finns inga kyrkor.
Den intoleranta tolkningen av islam undervisas i i saudiska skolor och till studenter.

Terrorism, Irak
2014-38 s 21-22
"Misstron mot de egna"
Är det ens möjligt att bilda en egen irakisk milis?
Den shialedda regeringen i Irak står inför stora problem då den ska vinna stöd från det sunnimuslimska samfundet samt kontrollera den shiitiska milisen som leder kampen mot IS. Misstron mot shiamilisen är djupt rotad i många sunniområden. "Den shiitiska milisen är den verkliga fienden".
Samtidigt har kurderna blank avvisat önskningarna att kurdiska soldater, peshmerga styrkorna i det halvautonoma norra regionen ska införlivas i projektet.

Hjälporganisationer, Sudan
2014-38 s 23-25
"De osynliga kriserna får ingen hjälp"
De två faktorerna som krävs för en framgångsrik insamling för Sydsudan lyser med sin frånvaro: allmänhetens (bidragsgivarnas) medvetenhet och en varaktig mediebevakning (att främst TV visar upp bilder på eländet.
Medierna har redan glömt Sydsudan och då upphör insamlingskampanjerna. Det är ingen idé att ens försöka. "Det är svårt att minnas något tidigare tillfälle när fler kriser konkurrerat om utrymmet i nyhetsrubrikerna," säger Helen Clark, chef för FNs utvecklingsprogram. Och detta var för tre månader sedan, innan ebola-krisen, innan Isis inmarsch genom Mellanöstern, innan nedskjutningen av MH17 och innan kriget bröt ut i Gaza.
Sällan har det funnits så många människor i olika hörn av världen som behöver hjälp av biståndsorganisationer. Syrien, Ukraina, Nigeria, Gaza, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.
Men media orkar inte med att bevaka så många kriser samtidigt och då är det är ingen idé för biståndsorganisationerna att ens försöka. I efterdyningarna av Gaza och i förföljelsen av Iraks kristna genererar Sydsudan inga större rubriker längre.

Filippinerna
2014-38 s 26-27
"Filippinernas väg till fred"
Muslimerna får styra sin egen region. Lagförslag kan få slut på 40 års krig med muslimska rebeller.
Konflikterna mellan regeringen och de muslimska soldaterna i söder har dödat tusentals människor och fördrivit mer än tre miljoner människor. Lagförslaget som president Benigno S. Aquino III lämnade in till den filippinska kongressen grundar sig på ett fredsavtal med Moro Islamic Liberation Front, den största av de muslimska rebellgrupperna, från oktober 2012. Enligt förslaget ska de muslimskt dominerade södra delarna föras samman till något som ska kallas Bangsamoro-regionen. Denna ska få kommunala självstyren, inklusive lokala brottsbekämpande myndigheter - ett avgörande krav från rebellerna, med hänsyn till anklagelser om att den filippinska polisen och militären, har begått brott mot mänskliga rättigheter i regionen.
Cirka fyra miljoner människor lever i Bangsamoro-regionen. Av hela befolkningen på 107 miljoner är 80 % katoliker och cirka 5 % muslimer.
De mest våldsamma grupperna i södra Filippinerna - inklusive Abu Sayyaf som genomfört ökända kidnappningar, halshuggningar och bombningar i mer än 10 år - är inte parter i avtalet.

IT, Teknik, Handel
2014-38 s 28-29
"Google släpper Android för de som ännu saknar smartphone"
Tillväxtmarknaderna ligger fortfarande öppna för teknikföretagen som tillverkar smartphones. Goggle ligger därför i stargroparna för att lansera en Android som kostar under 100 dollar. Den första tillväxtmarknaden företaget satsar på är Indien vilket delvis beror på att en av Googles chefer, Sudar Pichai, är född i Indien. I takt med att Nokia förlorat sin dominans på mobilmarknaden har Android vuxit till att idag stå för 70 % av marknaden.
Att nå halva världens ögon och öron är sin egen belöning för Google. För många personer kommer den nya telefonen att deras första kontakt med Internet.

Kina, Miljö
2014-38 s 30
"Faran att äta med engångsätpinnar"
Det är inte bara maten som kan vara farlig med olika ohälsosamma tillsatser. Det kan också ätpinnarna vara, framför allt om de tillverkats i de mindra fabrikerna på landsbygden. Där bleks pinnarna väteperoxid, poleras med paraffin och behandlas med svaveldioxid för att förhindra att de möglar.