Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 43

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42       

Frankrike
2014-43 s 4-5
"Ett alldeles för dyrt äventyr"
Hur ska Frankrike ha råd att stänga kärnkraftverken?
Frankrike är ett av de europeiska länder som mest förlitat sig på kärnkraft. Men det är slut med det nu. Den socialistiska regeringen har genom drivit en mycket ambitiös lag som innebär att nästan hälften av Frankrikes kärnkraftverk ska stängas. Detta blir alldeles för dyrt, menar högern och andra kritiker. Frankrike befinner sig knappast i en sådan ekonomisk situation att man har råd med ett sådant äventyr. Dessutom riskerar Frankrike, precis som i Tyskland, att bli beroende av kol. Miljöministern, Ségolène Royal, pekar på att kostnaderna för att stänga kärnkraften ligger i miljardklassen redan innan de börjar demonteras. Detta belastar också den lokala arbetsmarknaden.

Saudiarabien, Miljö, Handel, Olja
2014-43 s 6-7
"Sjunkande oljepriser hotar Saudiarabiens maktposition"
Oljan har alltid varit ett pålitligt politiskt utpressnings medel, men frågan är om det är därför Saudiarabien nu sänker oljepriset. Kanske har man inget val.
Grunden till Saudiarabiens kamp är rivaliteten med det mäktiga och shiitiska Iran om inflytandet över den arabiska och muslimska världen.
För att göra saken än värre kan USA vara redo att bli en stor exportör av olja under nästa årtionde.

Saudiarabien, Ryssland, Miljö, Handel, Olja
2014-43 s 8-9
"Står vi inför ett nytt oljekrig?
Vill USAs president Obama att Saudiarabien ska förstöra Rysslands ekonomi genom att sänka oljepriserna? Det var saudiernas sänkta oljepris 1985 som var en av orsakernas till att Sovjetunionen föll samman. Planekonomin i Sovjetunionen kunde inte klara av de fallande exportintäkterna och det var en av orsakerna till landets kollaps.
Är det bara min fantasi eller pågår det ett globalt oljekrig med USA och Saudiarabien på ena sidan och Ryssland och Iran på den andra?
"Notera följande; fyra oljeproducenter - Libyen, Irak, Nigeria och Syrien - befinner sig i kaos och Iran haltar på grund av vänts sanktioner. För 10 år sedan skulle sådana nyheter ha genererat skyhöga oljepriser. Men idag sker det motsatta".
Prisfallet är ett resultat av den ekonomiska utmattningen i Europa och Kina i kombination med att USA håller på att bli en av världens största oljeproducenter, tack vare ny teknik som gör det möjligt att utvinna stora mängder skifferolja.
Resultat: Trenden för olje-diktatorer ser inte så bra ut.

Australien, Miljö
2014-43 s 10
"Kol är bra för mänskligheten"
"Kol är bra för mänskligheten", förklarade Tony Abbot, Australiens premiärminister nyligen. Uttalandet går stick i stäv med de internationella klimatmålen. Men Abbot gillar kol som ger billig energi som kan göra slut på den globala energifattigdomen. Mer än fyra miljoner människor dör årligen av luftföroreningar inomhus därför att de saknar el. Australien har därför upphävt sin koldioxidskatt. Tony Abbot och hans regering är emellertid ganska ensamma om att förorda kolenergi.

EU, Religion, arbetsmarknad och undervisning
2014-43 s 12-13
"Personalen och deras själar"
Västeuropas sekulära lärare förlorar många arbetstillfällen.
Religiösa institutioner och kyrkor som även fungerar som arbetsgivare får allt friare händer att tillsätta och kontrollera sina anställda utifrån religiösa principer. Detta innebär en form av diskriminering på arbetsmarknaden som rimmar illa med EUs direktiv om likabehandling i arbetslivet.
I hela västvärlden har religiösa institutioner utkämpat en hård och mestadels framgångsrik kamp för att få behålla rätten att "diskriminera" när de väljer sina präster, rabbiner och imamer. Över hela Västeuropa utövar kyrkor inflytande över skolundervisningen som inte står i proportion till det antal människor som faktiskt deltar i gudstjänster. I Tyskland tillsättes mer än en miljon arbeten av protestantiska eller katolska kyrkor. Tendensen är att de religiösa gruppernas krav verkar tillgodoses.

Serbien, Ryssland
2014-43 s 14
"Europa eller Ryssland"
Aleksandr Vucics balansgång mellan öst och väst, mellan gamla och nya vänner. Med Aleksandr Vucics som regeringschef i Serbien sitter Serbien i kläm mellan dess ambitioner att bli ett EU-land och Aleksandr Vucics totalitära sätt att regera. Till exempel hans sätt att hantera media. Journalister utövar självcensur av rädsla och webbsidor som granskar samhället kritiskt bli hackade.
Aleksandr Vucics utsågs till regeringschef efter en förkrossande seger i valet i mars. Många serber älskar auktoritära stilen. Och oppositionen är mycket svag.

Islamska staten, Irak, Kurdistan, Terrorism
2014-43 s 15-18
"Nio dagar i Kalifatet"
När Islamska statens krigare erövrade gränsområdet mellan Irak och Syrien föll också den jezidiska byn Kocho i deras händer. Tjugoåriga Nadia fanns bland de dussintals unga kvinnor som kidnappades och utsatts för misshandel och sexuella övergrepp. Under den nionde natten av fångenskap fick hon ett oväntat tillfälle att fly.
Nadia är en av dem som kanske en dag kan vittna om IS-krigarnas brott mot de mänskliga rättigheterna. Kidnapparna slog dem och sparkade den och de utsattes hela tiden för sexuella övergrepp från många olika män. Hon är fast besluten att berätta sin historia, denna detaljerade ögonvittnesskildring av hur hon hölls som gisslan. Det är vad hon hoppas på.
Nadia och hennes familj är jezidier, en monoteistisk religion som troligen går tillbaka till medeltiden och är genomsyrad av mystik ( i likhet med kristendomen som går ännu längre tillbaka). De är cirka 400 000 person och utgör cirka 5 % av den kurdiska befolkningen. De bor i norra Irak och Syrien. Islamska Statens terrorister ser jezidierna som idol- och djävulsdyrkare och jezidiska kvinnor är ett lovligt byte för vilka sexuella övergrepp som helst..

Islamska staten, Terrorism
2014-43 s 19
"Slaveri inom Islam, tillåtet eller inte tillåtet"
Jihadister skryter om hur de säljer kvinnor som konkubiner (älskarinna, frilla, mätress)
Koranens text "Slaveriets återinförande innan timmen är slagen" beskriver detaljerat vilka religiösa skäl som ligger till grund för att otrogna kvinnor (det vill säga icke-muslimska kvinnor", fångade i krig, ska tvingas bli slavar;
män i krig kan lätt frestas att demoraliseras när detta legala alternativ till äktenskap förnekas dem. I det senaste numret av Islamistiska statens engelskspråkliga nättidning, Dabiq, kan man läsa att Koranen, profeten Muhammed och muslimsk traditionell lag stöder slaveri av otrogna kvinnor (det vill säga icke-muslimska) fångade i krig.
Dabiq (Wikipedia)

http://petterssonsblogg.se/2014/10/13/isis-slaveri-och-tvangsaktenskap-tillatet/
http://islamkritik.blogspot.se/2004/09/tillter-islam-slaveri.html
http://www.katoliknu.se/html/rel_islam25.htm

Historia, Afrika, Kamerun
2014-43 s 21-23
"När tyskarna avrättade kungen i Kamerun"
För hundra år sedan hängde den tyska kolonialmakten den kamerunska kungen Rudolf Douala Manga Bell efter en skenrättegång.
Därmed ville tyskarna statuera ett exempel i kolonin inför inledningen till första världskriget. Man fruktade inte bara upplopp bland befolkningen utan också att dessa skulle liera sig med England och Frankrike.
Kungen som till stor del växte upp i Tyskland, blev en viktig symbol och inspiratör till de som länge kämpade för ett självständigt Kamerun.
När Bell fängslades för högförräderi, studerade hans son Alexander Ndumbe i Tyskland. Även efter det att Bell blivit hängd stannade sonen kvar i Tyskland. Vid denna tidpunkt hade Kamerun blivit en fransk koloni. 1919 utvisades Alexander Ndumbe till Paris. Först 1951 ägde Ndumbes trontillträde rum. Därefter intog han en central roll i Kameruns avkolonialisering.

Indonesien
2014-43 s 24-25
"Maktväxling i Jakarta: En general utan fotfolk"
Joko Widodo ärver ett Indonesien som står inför stora utmaningar.
Maktväxlingen i Indonesien är för det mesta kaotisk. Nu överlämnar president Yudhoyono spiran till Joko Widodo utan några som helst upplopp och kontroverser. Det är första gången i historien som ett maktskifte i Indonesien äger rum utan splitting och hämndaktioner. Mycket har redan gjorts av den förre presidenten Yudhoyono för att lyfta ekonomin och få stopp på korruptionen, men mycket återstå att göra. Fattigdomen är fortfarande ett allvarligt problem och många av Yudhoyono egna partivänner är fängslade för korruption. Liksom hans egen son.

Indonesien, Handel
2014-43 s 26-27
"IKEA packar upp i Indonesien"
Världens största möbelförsäljare Ikea har öppnat sin första butik i Indonesien. Det svenska företaget lockas av den växande grupp konsumenter som Indonesiens medelklass utgör, men man har också känt av svårigheterna med att göra affärer i sydöstra Asiens tredje största ekonomi.
Under den treåriga byggprocessen har det svenska företaget varit tvunget att hantera uppblåsta byggkostnader, strikta butiksregler och det oväntade förbudet mot import av deras porslinsvaror. "Vi uppskattar att det finns 9,5 miljoner människor som har råd att handla här och att det är lika många som Sveriges befolkning, där vi har 19 butiker."
Stigande fastighetspriser tvingar människor att tränga ihop sig på en mindre bostadsyta så man är i behov av att skaffa sig funktionella möbler, som klaffbord och bäddsoffor.

Burma
2014-43 s 28-29
"Låt miljoner fabriker blomma"
Investeringar och företagande i Burma. Men innan Burma kan bli som Thailand måste landet bli "ett Bangladesh".
Thailands arbetsföra befolkning åldras, krymper och blir dyrare; Burmas är billig och ung, och drar nytta av de tre till fem miljoner burmeser som återvänder hem.
I Burma finns massor av åkermark, vatten och naturresurser - landet är rikt utrustat med olja, naturgas och ädelstenar som jade, rubiner och safirer.
Efter flera skenbara försök verkar regeringen nu fastbesluten om att skapa en marknadsekonomi där nya företag kan blomstra.

Forskning
2014-43 s 30
"Risken för fallande himlakroppar ökar"
Varningsprogrammet för ankommande asteroider, meteorer och kometer läggs ner i brist på pengar. Detta kan få förödande konsekvenser för Jorden. Himlakroppar som passerar inom 7,4 km från Jorden, eller som är större än 150 m i diameter anses vara potentiellt farliga asteroider (PHA). Det finns 1508 kända fall.

Grekland, Flyktingpolitik
2014-43 s 31
"Grekland behandlar sina flyktingar på ett fullständigt oacceptabelt sätt"
Så skriver EU i sin rapport från Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr (CPT).
CPT uppfordrar Grekland att omgående flytta alla kvarhållna illegala invandrare till särskilda centra istället för att hålla dem inlåsta på polisstationer. Man är särskilt bekymrad över hur Grekland hanterar ensamkommande flyktingbarn.
Rapporten bygger på de besök som CBT gjorde under 2013 som i sin tur föranleddes av ett två år tidigare besök. CBT kunde konstatera att det senaste besöket inte visade på några förbättringar och rapporten står fast.