Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 14

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13       

Tyskland, Storbritannien
2014-14 s 4-6
"A" för Angela Merkel"
GCHQ - Storbritanniens underrättelsetjänst och NSA - USAs underrättelsetjänst avlyssnade privata tyska företag. Topphemliga dokument från visselblåsaren Edward Snowden visar att GCGQ har infiltrerat tyska Internetföretag och att amerikanska NSA fått ett domstolsbeslut för att spionera på Tyskland och samla information om förbundskanslern Angela Merkel i en särskild databas.
Är det dags att landet inleder en formell utredning om spionage?

IT, media
2014-14 s 7
"Med ögon i skyn"
Drönare används allt oftare i journalistiken. De kommer nära där ingen annan har möjlighet att göra det. Att tekniken blir bättre och bättre innebär att vi antagligen kommer att få se drönare som utför andra uppdrag än i krig och i journalistik.
Drönarna ger tittarna ett unikt, luftburet perspektiv. Den är relativt billiga, en basmodell kostar några 100 dollar.

USA, Religion, Kultur
2014-14 s 8-9
"I USA blomstrar katolicismen vilket gagnar demokraterna"
Den amerikanska katolicismen är på väg att alltmer knytas samman med den latinska varianten av religionen. En fjärdedel av amerikanerna beskriver sig själva som katoliker.
USA kommer att ha runt 100 miljoner katoliker år 2050. Spansktalande katoliker tenderade att rösta på Obama och andra demokrater.

Grönland
2014-14 s 10-11
"Grönlands dröm krossad!"
Aleqa Hammond, regeringschef för Grönland vill att ön ska bli självständig politiskt, ekonomiskt och helt oberoende av Danmark, men En nyligen gjord utredning med titeln "To the benefit of Greenland" krossar drömmen om öns ekonomiska oberoende.
Ön klarar inte av att stå på egna ben. Grönland kan inte kompensera miljardsubventionerna de idag erhåller från Danmark, 3,6 miljarder danska kronor genom sina tillgångar på råvaror.
Utredningen visar att i en framtid med utländska investeringar och utländsk välutbildade specialister riskerar den inhemska befolkningen att bli en minoritet i sitt eget land.
I brist på kompetens skulle grönländare få ta över illa betalda arbeten medan invandrare skulle få de attraktiva jobben och en ny välbärgad samhällsklass skulle uppstå.
Slutligen leder detta till ett raskt förfall av den egna kulturen, språket och den politiska kontrollen.
Denna nyktra analys innebär ett bryskt slut på drömmarna om nära förestående självständighet.
Experterna skisserar emellertid en rad andra valmöjligheter för det idag halvautonoma Grönland. Bland annat skulle man kunna tjäna pengar på sin orörda natur.

Tunisien
2014-14 s 13-14
"La Famiglia"
Den avsatt presidenten skapade regler för att gynna familjens företag. Reglerna gäller fortfarande. På arabiska kallas det "wasta", det kontaktnät och inflytande som smörjer hjulen i byråkratin och hjälper dig att komma framåt. Och familjen Zein al-Abidene Ben Ali, Tunisiens avsatte president, hade gott om detta. I en rapport från Världsbanken avslöjas hur koncentrationen av rikedom på några få händer eldade på ett utbrett missnöje som till slut resulterade i revolution och den "arabiska våren". Folket var upprörda över den svågerkapitalism som präglar hela regionen. Det är ett misstag att anta att svågerpolitiken har försvunnit från Tunisien med Ben Ali och hans familj heter det i rapporten.

2014-14 s 15-16
"En modell för hela arabvärlden"
Enligt observatörer var den långsamma arbetsprocessen i parlamentet som hjälpte till att skapa en av arabvärldens mest progressiva konstitutioner.
Efter decennier av diktatur, och två år av debatt och kompromisser, fick Tunisien en ny konstitution för ett par månader sedan och som anses vara den modernaste i hel Mellanöstern. Den antogs av parlamentet med 200 röster av 216.
Den nya konstitutionen syftar till att göra landet med 11 miljoner människor till en demokrati, en civil stat vars lagar inte baseras på islamsk lag.
Där finns en paragraf som garanterar "samvets- och trosfrihet". Den tillåter ateism och bruket av "icke-abrahamitiska religioner" (Kristendomen, Islam, Judendomen), ett bruk som starkt ogillas i andra muslimska religioner.

Israel, Palestina
2014-14 s 17-19
"Mannen som kan stoppa fredsprocessen"
Naftaali Bennett, ledare för bosättarpartiet Judiskt hem, ett nationalistiskt-religiöst parti, och ekonomiminister, avvisar förhandlingar med palestinierna och säger sig vara beredd att fälla den israeliska regeringen om det blir nödvändigt. Judiskt hem är det tredje största partiet i Regeringskoalitionen. Bennett som vill testa sin makt mot premiärminister Benjamin Netanyahu, Israels populära "King Bibi", arbetar på ett överraskande enkelt inrett kontor med tre ringande telefoner. En tavla på Bennetts faster är det enda som sticker ut i rummet.
Hans uppgift är att hålla judendomen vid liv, att göra den starkare och bekämpa fienderna. Han är emot de pågående samtalen om förhandlingar med John Kerry. I dessa ingår ett krav från palestinierna om att sista gruppen av palestinska fångar ska friges, Bennet är helt emot att "mördare och terrorister går fria"."Hjärtat i det judiska, Judéen och Samarien, - palestinska Västbanken - kan aldrig avträdas till fienden, araberna".

Burundi
2014-14 s 20-21
"Orosmoln tornar upp sig"
Det går utför för Burundi och även grannländerna påverkas. Ekonomin är en enda röra. Kaffeproduktionen har rasat. Burundi räddades från konkurs förra året av utländska biståndsgivare, däribland Världsbanken, Belgien och USA, som står för mer än hälften av landets budget.
Spänningen i landet beror främst på att Pierre Nkurunziza, Burundis president sedan 2005, vill kandidera för en tredjemandatperiod i valet nästa år. Det styrande partiet, Nationella Rådet, har emellertid misslyckats med att hitta någon koalitionspartner som stöder ett sådant förslag. Nu vill Nkurunziza få till en folkomröstning i frågan.
Burundi förstördes av det 12-åriga inbördeskriget mellan hutuer (85 %) och tutsier (15 %) som krävde 300 000 liv innan det avslutades 2005.
Burundi blir allt fattigare. Landet ligger i botten av det årliga korruptionsindex (CPI) som publiceras av Transparency International.

Arabvärlden, Saudiarabien
2014-14 s 22-24
"Qatar provocerar sin mäktiga granne"
Den arabiska våren har splittrar Golfstaternas samarbetsråd. Upproret i arabvärlden har skärpt de skilda intressen som splittrar monarkierna i Persiska viken. Det går inte längre att räkna upp dem i en och samma mening, Bahrain, Quater, Förenade arabemiraten bland annat Dubai och Abu Dhabi och Oman. Dessa medlemmar i Gulfstaternas samarbetsråd har splittrats.
Saudiarabiens politik som går ut på att vidmakthålla systemet stöter på motstånd. Det som utlöste tvisten var tre krav från Saudiarabien mot Quatar: 1. Stängning av TV-sändaren Al Jazeera 2. Förbud mot misshagliga socialpolitiska forskningsinstitutoch 3. krav på utlämning av efterlysta politiska aktivister.
Den främsta orsaken till kraven är att Qatar, ett land med knappt 300 000 invånare och med världens högsta medelinkomst är landets stöd till det muslimska brödraskapet.
I de saudiska ledarnas ögon utsår de muslimska bröderna frön till en subversiv islamistisk republik liknande den som de avskydda (av den saudiska wahabitiska statsdoktrinen) shiiterna installerat efter shahens störtande i Persien för 36 år sedan.

Hälsa, Medicin, Samhälle
2014-14 s 25
"Kampen mot diabetes"
Novo Nordisk ska tillsammans med några av världens största städer hitta metoder att hantera diabetes. Sjukdomen hotar att bli en global "nödsituation" för en växande stadsbefolkning. Novo Nordisk är en dansk insulinproducent. Dess VD Lars Sörensen säger att fetma är vanligare i städerna än på landsbygden. Det finns uppskattningsvis 382 miljoner diabetiker i världen och antalet antas stiga med en halv miljon till 2035. Med en stor del av ökningen i länder som Kina och Indien där ökat välstånd och urbaniseringen leder till ett mer stillasittande liv och osunda matvanor.
I Mexiko är den största dödsorsaken diabetes och särkilt akut i huvudstaden där 20 miljoner människor bor.

Moçambique, Samhälle
2014-14 s 26-27
"Lagen som tillåter våldtäkter"
Trots 40 % kvinnliga riksdagsledamöter genomför Maputo en lagstiftning som diskriminerar kvinnor. Varför protesterar ingen kvinnlig politiker?
I december 2013 godkände det moçambikiska parlamentet preliminärt en lag som tillåter en man som våldtagit en flicka under 18 år, alltså ett barn, att gå fri om han gifter sig med sitt offer för att skydda familjens heder (sic!). Vidare enligt lagen så omfattar "barnvåldtäkter" bara flickor under 12 år och endast "vaginal våldtäkt" beaktas. Det är inte straffbart att föra in penis i flickans (barnets) analöppning eller att använda redskap för samma ändamål, detta gäller även slidan. Det för mannen straffbara beteendet är att riskera att kvinnan - barnet blir gravid utanför ett äktenskap.
Inom äktenskapet finns inget skydd alls för barnhustrun. Alla medel är tillåtna inget är straffbart.
Å andra sidan sänker lagen åldern för brottslingen från 16 till 10 år. Innan dess kunde pojken göra vad han ville han kunde inte straffas.

Ukraina, Ryssland, Historia
2014-14 s 28-30
"Storebror och lillasyster: Rysslands imperialistiska arv"
En artikel av Andreas Kappeler, professor emeritus i östeuropeisk historia vid universitetet i Wien och medlem av den österrikiska vetenskapsakademin.
Stora delar av det ryska samhället har alltid betraktat ukrainare som en del av den ortodoxa ryska nationen. Båda staterna uppstod först 1991, när de 15 sovjetrepublikerna utropade sin självständighet, och därmed gav dödsstöten åt Sovjetunionen.
För övrigt kan den ryska federationen åberopa sig på en obruten stats bildning långt tillbaka till medeltiden, medan Ukraina bara kan åberopa korta ansatser till statsbildning på 1600-talet och åren 1918 och 1920.
Detta imperialistiska arv åstadkom en asymmetri i de rysk-ukrainska relationerna som består än idag. En central faktor i det imperialistiska arvet är det ryska språkets historiskt sett starka ställning i Ukraina. Det självständiga Ukraina 1991 utropade ukrainskan som statsspråk, för att befria det från sin underlägsna position. Diskriminering av ryskan är en ogrundad anklagelse. Språk, religion och en lång gemensam historia förenar ryssar och ukrainare.

Artikeln finns i NZZ: " Der grosse Bruder und die kleine Schwester"
http://www.nzz.ch/aktuell/international/auslandnachrichten/der-grosse-bruder-und-die-kleine-schwester-1.18265720