Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 49

Tidskriften

2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
44 45 46 47 48    

Terrorism, IS, Frankrike, USA
2014-49 s 4-5
"Nu strider de sida vid sida"
Frankrike har klivit fram som USAs närmaste partner i kampen mot IS.
För 10 år sedan då Frankrike ledde den anti-amerikanska oppositionen mot Irakkriget 2003, ansåg Washington att fransmännen var irriterande och opålitliga. President Jacques hotade att lägga in sitt veto mot invasionen i FNs säkerhetsråd och Frankrike vägrade att delta i den koalition som sedan störtade Saddam Hussein. Nu har det vänt. För första gången på 10 år har Frankrike och USA tillsammans genomfört flyganfall i Irak med IS som måltavla.
Men fransmännens stigande stjärna i Washington har inte bättrat på socialisten Francois Hollandes ställning på hemmaplan. Hans popularitetssiffror ligger på rekordlåga 13 %.

EU, Polen
2014-49 s 6-8
"EUs starka röst från Östeuropa"
Efter utnämningen av Donald Tusk som ordförande för det mäktiga Europeiska rådet, kommer en politiker från Östeuropa för första gången att ha en av Bryssels viktigaste poster. Den förre politikern i Polen har möjligheter att förmedla ett östeuropeiskt perspektiv i EU.
Uppvuxen med strider och schismer är Donald Tusk en man som förespråkar samarbete, samförstånd och solidaritet. Han huser en stark aversion mot dogmatiska ideologier.
Han har samma inriktning som Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Han är pro-europeisk, pragmatisk och äger en fingertoppskänsla för att skapa enighet, möjliga majoriteter och politisk genomförbarhet. Polens förflutna har lärt honom att vara skeptisk mot stora ideologier - han har upplevt hur socialism, nyliberalism och nationalism successivt har misslyckats i Polen - och det är just detta som gör honom till en utmärkt medlare.

Cypern
2014-49 s 9
"En helt olöslig konflikt?"
Efter 50 års bråk har samtalen mellan grek- och turkcyprioter avstannat.
Det är 40 år sedan Turkiet invaderade den norra delen av Cypern, och 10 år sedan FNs Annanplan presenterades som en förenande lösning. Den accepterades av turkcyprioterna men ej av grekcyprioterna
Ett avtal som antingen knyter samman eller skutgiltigt delar den norra och södra delen av ön har blivit allt mer nödvändigt - men också alltmer orealistiskt.

Flyktingpolitik
2014-49 s 10-15
"Människosmugglarnas miljardvinster på flyktingströmmarna till norra Europa"
Mer än 150 000 flyktingar har i år gått i land på den italienska kuste, de flesta av dem hoppas att kunna fortsätta norrut, framför allt till Sverige och Tyskland. Migranterna föredrar att resa till Sverige, Tyskland och Schweiz, länder med social välfärd och möjlighet för politisk asyl för sig och sina familjer.
Men de fattiga har ingen chans att fly. Det är människosmugglarna som bestämmer priset och det är ett mycket högt pris för hoppet om trygghet. Medan EU kämpar för att hitta en strategi för att lösa problemet med de stora flyktingströmmarna håvar människosmugglarna in miljarder, en verksamhet som nästan är lika lukrativ som narkotikahandeln. De asylsökande är en inkomstkälla för en hel industri av kriminella människosmugglare.
Bara under 2011 fick mer än 9000 människosmugglare i Turkiet ihop 303 miljoner dollar i vinst. Migranterna kan få betala upp till 10 000 euro per person.
Navet för trafficking-verksamheten i Europa är den utsmyckade entrén till centralstationen i Milano. Där träffar människosmugglarna sina "offer".

USA, Flyktingpolitik
2014-49 s 16-18
"Obamas nya giv om migrationen"
Illegala invandrare är förvirrade. Republikanerna är rosenrasande.
President Obamas dekret att legalisera de invandrare som lever i USA illegalt bemöts med hårt motstånd bland republikanerna - men också med blandade känslor av de illegala invandrarna själva.
Alla kan inte utnyttja de fördelar som utlovas. Vissa illegala invandrare oroar sig för att de har haft problem problem med rättvisan. Andra kämpar för att få fram dokument, till exempel födelseattester för sina barn. En del har inte råd att ansöka om arbetstillstånd som kostare circa 500 dollar.
Forskare uppskattar att totalt 5 miljoner människor, eller circa 40 % av den illegala invandrarbefolkningen kan använda sig av Obamas dekret.

IT
2014-49 s 19
"Danskarna använder internet mest, Sverige placerar sig på en tredje plats"
Detta visar en studie som FN-organet ITU - Internationella Teleunionen - presenterar en gång om året. Danmark har gått om Sydkorea. Schweiz är kvar på trettonde plats före Tyskland (17) USA (14).
Efter Sverige kommer Island, Storbritannien, Norge, Holland, Finland, Hongkong och Luxemburg.
Kriterierna för rankningen stöder ITU sig på indikatorer som mobilabonnemang, antalet internetanvändare och nivån av läskunnighet.
Tillgången till Internet blir över hela världen allt snabbare och billigare. Men en undersökning visar ändå på en stor skillnad mellan landsbygd och städer.
Antalet internet användare i u-länderna har under de senaste fem åren fördubblats, men fortfarande saknar 4,3 miljarder människor internet och 450 miljoner har inte ens tillgång till mobiltelefoni.
" When It Comes to Cell Phone And Internet Use, This Is The Most 'Connected' Country In The World"
http://www.medicaldaily.com/when-it-comes-cell-phone-and-internet-use-most-connected-country-world-312388

http://www.internetworldstats.com/top25.htm
http://www.koreabang.com/2014/stories/south-korea-loses-top-it-ranking-to-denmark.html

Venezuela
2014-49 s 20-22
"Den idylliska framtiden är nära"
Kommunerna förverkligar "den sanna socialismen".
President Maduro har infört en radikal förändring av Venezuelas maktstruktur i kommunerna. Det innebär att kommunerna ska vara de centrala i venezuleanskt liv, kompletta med nya former av kommunalstyre, offentlig service och socialistiska jordbruk och företag som inte har något vinstmotiv.
Det är den sanna socialismen, så mycket mer demokratisk än när borgmästare och stadsledningar styrde och ställde. Nu har makten gått till folket och vinsterna hamnar också i folkets fickor.
Skeptiker menar att kommunerna är ett flummigt drömprojekt och ett maktspel av Chávez efterträdare Nicolas Maduro för att avleda resurserna från de statliga och lokala myndigheterna som styrs av Venezualas opposition.

Thailand
2014-49 s 23
"Militärvälde i Thailand"
Projektet "demokrati" är uppskjutet. Tidigare sades det att det skulle bli val under år 2015. Men nu säges det att militären behåller sin makt fram till 2016.
Krigsrätten och repressalierna mot protestanter fortsätter. Thailands militärregering kommer att stanna kvar vid makten åtminstone fram till år 2016. Ett halvår efter statskuppen pyr ett växande motstånd. Militärregeringen reagerar med att gripa demonstranter och införa repressalier.

Medicin , Malaysia
2014-49 s 24-25
"Aporna smittar människor med malaria"
I Malaysia sprider sig en ny sjukdom. Skövlingen av regnskog för apor och människor närmare varandra.
Parasiten som orsakare malaria hos apor drabbar alla kroppens organ och är livsfarlig för människor. Det är ett stort hot för de männor som lever i Borneo. På tio år har ap-malarian blivit det största hälsoproblemet i provinserna Sarawak och Sabah i nordväst. Sjuk domen orsakas av den encelliga parasiten Plasmodium knowlesi - den femte humana malariaparasiten.
Myggan som bär på parasiten äter lika gärna blod från apor som människor vilket ökar risken för att människor blir smittade. Parasiten uppträder numera övervägande hos kvinnor och barn.
Apparasiten P knowlesi har påvisats hos ett stort antal människor i Sydostasien, främst efter vistelse i skogsområden på malaysiska Borneo. Enstaka dödsfall har rapporterats. Även turister har insjuknat.
Mikroskopiskt liknar parasiten den mer ofarliga P malariae.
Diagnostiska snabbtest kan vara negativa. Säkerställande av P knowlesi kräver genetisk typning. Patienter med mikroskopiverifierad malaria från Sydostasien bör handläggas som potentiellt allvarliga sjukdomsfall och läggas in på sjukhus.

Tyskland, Ryssland
2014-49 s 26-29
"Sprickor i Berlin"
Klyftan växer mellan Angela Merkel och hennes utrikesminister.
Europa har nått botten i krisen med Ryssland - och det är en farlig plats.
Ännu farligare blir deb om regeringen i Berlin brottas med interna motsättningar om hur Ryssland och Putin ska bemötas.
Angela Merkel anser det viktigt att offentligt klargöra för Putin vad som står på spel.
Hennes utrikesminister, Frank-Walter Steinmeier, SPD, kritiserar Merkels hårda uttalanden mot Putin, och när han träffade den ryske utrikesministernSergej Lavrov lät han bli att prata om de ryska vapenleveranserna och ukrainska separatister.
Inom EU blir de 28 medlemsstaternas skilda intressen alltmer tydliga. Att inta en hård attityd mot Ryssland har i allmänhet varit mindre viktigt för sydeuropéer än för östeuropéer.
Nästan exakt ett år efter det att EU misslyckades med Eatern Partnership Summit i Vilnies har situationen på marken i Europa förämdrats radikalt. Mycket har hänt som folk trodde aldrig skulle hända igen i Europa. Europa har nått botten i krisen med Ryssland - och det är en farlig plats.

Ryssland, Handel
2014-49 s 30
"Moskva öppnar dörrarna till Europas största shoppingcenter"
Trots att ryssarna handlar mindre och rubeln blir allt svagare har ett gigantiskt affärscenter i Moskva just invigts. Aviapark har en yta som motsvarar 36 fotbollsplaner och när alla lokaler uthyrts erbjuder gallerian 80 restauranger, 17 biosalonger med plats för 4000 besökare och mer än 500 butiker med allt från designerade skor till iPads.
En av de två viktigaste investerarna i Aviapark är Igor Rotenberg, en före detta träningskamrat i judo till Vladimir Putin.
Men under invigningen fanns en outtalad oro för den sjunkande rubeln och alltmer förrädiska situationen ekonomiska situationen i Ryssland. Rädslan växer för en större ekonomisk avmattning. Priserna på många importerade varor har ökat med 25 % och särskilt priserna på importerade varor i livsmedelsvarorna har ökat. För många ryssar är den ekonomiska situationen en smärtsam och verklig upplevelse.