Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2015 v 40

Tidskriften

2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
44 45 46 47 48 49 50 51 2015 01_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39        

Ryssland
2015-40 4-5
"Rysslands dubbla förhållande till Islam"
Tjugo miljoner muslimer lever i Ryssland men i Moskva finna bara sex moskéer. De utgör en sjundedel av befolkningen.
Stormoskéen i Moskva öppnas på nytt efter 10 års ombyggnad.
Majoriteten av mulimerna bekänner sig till en moderat sunnitisk islam. I Volga-regionen kan man tala om en kristen-muslimsk symbios. När det gäller de muslimska nordkaukasierna är det annorlunda. Där uppfattas muslimerna som terrorister. Man spelar på ett överdrivet hot från IS och legitimerar därmed en repressiv politik. Den ryskortodoxa kyrkan varnar för främmande värderingars skadliga inflytande.

Iran, Syrien
2015-40 6-8
""Iranierna är spökligt närvarande överallt"
Iran har backat upp Assad-regimen ekonomiskt sedan upproret 2011 och skänkt miljarder dollar i stöd. Iranierna håller dock en lägre profil än ryssarna, som hörs och syns. Många syrier menar ändå att Syrien sålts till iranierna.
Iran håller på att skapa en parallell regim, precis som syrierna själva gjorde i Libanon", säger journalisten Ibrahim Hamidi på nyhets tidningen al-Hayat.
Iranierna står under ledning av Qudsstyrkan, en elitgren av det iranska revolutionsgardet (IRGC) och bedöms vara några hundra man.
Iran samarbetar med Hizbollah, dess nära shiaallierade i Libanon samt med shiasoldater från Afghanistan, Pakistan och Irak.
Iran har backat upp Assadregimen ekonomiskt sedan upproret 2011.

Guatemala
2015-40 9-10
"Jimmy Morales brukade spela rasistisk komedi. Nu är han på väg att bli Guatemalas president.
Under presidentvalet i Guatemala har en riktig joker trätt in på scenen. Jimmy Morales är komikern som underhållit TV-tittarna med att klä ut sig till olika karaktärer, bland annat har han spelat en cowboy som av en olyckshändelse blir president.
I senaste valomgången fick han flest röster och kallas för Guatemalas egen "Donald Trump". Hans viktigaste valbudskap är att stoppa korruptionen.
Nu är Morales med sin otroliga bakgrund på väg att bli president på riktigt. Efter det att President Otto Peréz Molina och vicepresident Roxana Baldetti hamnade i fängelse efter påstådd korruption fick outsidern Morales uppsving i opinionen som följd av att folket tröttnat på sina politiker. Morales slagord var rakt och enkelt "Inte korrupt, inte en tjuv".
Han är som Guatemalas Donald Trump!

Terrorism
2015-40 11
"Därför deserterar dussintals IS-krigare"
Minst 58 personer har valt att träda fram och berätta varför de lämnat Islamiska Staten. Deras rapporter kan förhindra att fler ansluter sig till terrororganisationen.
Avhopparnas vittnesmål omkullkastar Islamska Statens rykte om att vara "en enad, sammansvetsad och ideologiskt bunden organisation".
Organisationen The International Center for the Study of Radicalization and Political Violence (JCSR) vid King's College London har skrivit en rapport "Victims, Perpetrators, Assets: The Narrattive of Islamic State Defectors" om flera dussin personer som lämnat organisationen däribland sju kvinnor. De förstod snart att löftena om lyxprylar och bilar aldrig skulle infrias. Det handlade inte om något heligt krig och ingen av koranens läror följdes. En ombads att assistera vid avrättningar och hade erbjudits att ha sex med 13 yediska flickor.

Turkiet
2015-40 12-16
"Erdogans Turkiet - uppgång och fall"
Ingen annan stat har svingat sig in i framtiden lika snabbt, eller fallit tillbaka i sitt mörka förflutna lika plötsligt som Turkiet. Först handlade det om en modernisering, nu handlar det om inledningen till ett inbördeskrig. Landet splittras av misstro och hat.
Nederlaget i senaste valet släckte Erdogans dröm om att förvandla landet till en republik med sjig själv vid det allsmäktiga rodret ända ända fram till 2019. Och för första gången tog sig ett prokurdiskt parti över 10 procentspärren.
Fram till helt nyligen betraktades nato-medlemmen Turkiet som demokratins enda hopp i den islamiska världen. Landet fungerade som medlare mellan öst och väst och var på väg att bli en kandidat till EU-medlemskap. Men dagens Turkiet fungerar tvärtom. Ett land som riskerar att hamna i kollektiv galenskap, påeldad i fanatism, överdriven nationalism och bisarra konspirationsteorier.

IT, Teknik
2015-40 17
"Söta katter på Youtube bidrar till den globala uppvärmningen"
Vår växande aptit på digitala tjänsker bidrar till den globala uppvärmningen eftersom de datacenter som servar oss med nedladdningar av applikationer är så energikrävande att de står för 2 % av de globala växthusgaserna.
Serverhallarna är också stora energiförbrukare både för sin drift men också då de producerar mycket värme som kräver enorma mängder energi för att de ska kylas ned och hållas svala.

Bangladesh, Terrorism
2015-40 18-19
"Islamister publicerar dödslistor"
En militant islamistgrupp har gått ut med en dödslista över sekulära bloggare, författare och aktivister runt om i världen, och om inte gruppens krav uppfylls så kommer personerna på listan att dödas. Bland namnen finns nio från Storbritannien, sju från Tyskland och en från Sverige. Vissa av dem bor utomlands men är bangladeshiska medborgare.
Listan publicerades på internet av en organisation, Ansarullah Bangla Team (ABT). Den beskylls för en rad mord på bloggare och aktivister i Bangladesh de senaste 18 månaderna. Mordoffren har alla varit starka kritiker av religiös extremism, främst islam. Ledaren för ABT och två medarbetare greps tidigare i år. Tjänstemän misstänker att ABT står nära organisationen Ansar ul-Islam, en del av al-Qaida i Sydasien.
Ansarullah Bangla Team, Wikipedia.
(Ansar ul Islam was founded in 2004 by Pir Saif-ur-Rehman a Sunni Barelwi influenced Afghan Sufi. [1] They are a militant Islamist group in North-west Pakistan and are rivals of Lashkar-e-Islam. [2][3] The group was banned by the Pakistan government in June 2008)

Kina, Kultur, Historia
2015-40 20
"Kina satsar stort på att återuppväcka marxismen"
President Xi Jinping är ivrig att blåsa nytt liv i marxismen i Kina. Den nya Marxsamlingen kommer att ha såväl social som politisk betydelse.
En ny universitetsbyggnad kommer att byggas vid Pekings universitet som tillägnas Karl Marx.
Gou, som arbetar med personalens säkerhetsutbildning vid universitetet, menar att
Marx delade Kinas officiella ideologi.
Kina försöker nu övertyga människor om betydelsen av den tyska filosofins idéer för Fosterlandet.
Redan 2004 inrättade Kina "Marx Project" i syfte att bevara samt stärka forskning och undervisning kring marxismen. Man upprättade ett fempunkts-program för ändamålet
Nu har Pekings universitet tillkännagivet en egen "sjätte" programpunkt i "Six Marx Project". Förutom den nya byggnaden kommer man att ha en samling av Karl Marxs skrifter, tankar och idéer i huset.
En " Global Marxism Conference" kommer att hållas i Peking den 10-11 oktober. Kina ska presenteras som ett centrum för samtida marxistisk forskning.
Bok: The Postmodern Marx
"China Seeks to Promote the 'Right' Western Philosophy: Marxism"

Samhälle, Vatikanstaten
2015-40 21
"Påven kritiserar finansinstituten och världsledarnas omättliga makthunger"
Ett okristligt ekonomiskt system: "De fria marknaderna är djävulens gödsel!"
Allt sedan han valdes till katolska kyrkans överhuvud i mars 2013 har påve Franciscus framfört en allt högljuddare kritik av den globala kapitalismen än sins föregångare.

Japan
2015-40 22-23
"Vi måste höja våra röster för att höras"
Japanskorna kastar sig in i den politiska debatten på "konstitutions-kaféer".
Över hela landet möts kvinnor på kaféer och restauranger för att lära sig om vad den omdebatterade konstitutionen egentligen innebär - den som som statsminister Shinzo Abe försöker revidera.
Vissa tror inte att diskussioner räcker. I somras omringade 15000 rödklädda kvinnor riksdagshuset för att protestera mot omtolkningen av konstitionen.
- Jag står på gränsen till döden men jag vill inte dö utan att varna för en atmosfär som påminner mi om 1930-talet och 40-talet då regeringen försökte begränsa yttrandefriheten, sa den 93-åriga kvinnliga munken och romanförfattaren Jakucho Setouchi till folkmassan.

USA, Tyskland, Historia
2015-40 24-25
"Vad hände egentligen med det tyska Amerika?
Vilken är USAs största etniska grupp? Om du tror att det är den engelska, italienska eller mexikanska har du helt fel. Ungefär 46 miljoner amerikaner kan nämligen hävda tysk härkomst, men det håller de flesta tyst om.
en bortglömd del av amerikansk historia är när tyskättlingar under första världskriget arresterades och doppades i tjära och fjäder.
Men nu kan man ana en renässans för tysk-emerikansk identitet.
I höjd med det förrförra sekelskiftet var tyskarna den dominerande etniska gruppen i USA, ungefär 8 miljoner av 76. När USA gick med i första världskriget blev många tyskar misstänkliggjorda för spioneri och bristande lojalitet. Hela den tyska kulturen utrotades, många bytte till amerikanska namn.
100 år efter första värlskriget kan man ana försiktiga försök att återuppväcka den tyska identiteten.

FN, Nato, Ekonomi
2015-40 26-29
"Om 15 år ska fattigdomen vara utrotad"
Mer än en miljard människor lever på mindre än 1,25 dollar per dag.
Världen fokuserar på bredare frågor, som ojämlikhet och snabbväxande ekonomiers effekter på klimatet, men det förblir ökad tillväxt som är det mest effektiva verktyget att utrota extrem fattigdom med. Vilket oroar eftersom det är högst osannolikt att tillväxten blir lika hög de kommande 15 åren som nu.
(Hur beräknar man de "1,25 dollar per dag"? Jo, genom att utgå från siffran BNP per capita. Om den siffran ökar, så minskar landets "fattigdom", helt oberoende av vad det är som ingår i BNP. Om nativiteten i landet ökar så ökar fattigdomen. Om korruptionen ökar, genom att t ex andelen svart ekonomi ökar så ökar fattigdomen. Allt beror egentligen på hur man beräknar BNP per capita). Om t ex kvinnorna i ett land börjar lönearbeta så ökar BNP per capita, även om de gör samma jobb, de tidigare gjorde oavlönat hemma, och fattigdomen minskar. Ett trubbigt verktyg.

Samhälle, Turism
2015-40 30
"Bara kvinnor får en biljett till äventyret"
Indiska resebyråer går i bräschen för en ny marknad.
Resebyrån WoW, Women on Wanderlust, startade 2005 av en tidigare reseskribent, som vänder sig till en snabbt växandennischmarknad: Ekonomiskt välbeställda indiska kvinnor som är ivriga att se världen, helst i sällskap med andra kvinnor.
Gruppresornas popularitet återspeglar den djupt förankrade konservatismen i Indiens familjeorienterade samhälle, där män och kvinnor avskräcks från att fritt beblanda sig med varandra och kvinnors beteende noggrant nagelfars.