Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2014 v 39

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 33 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2014 01-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 33 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35 36 37 38       

Terrorism, ISIS, Tyskland
2014-39 s 4-7
"Vad ska man göra med jihadister som återvänder hem?"
Svårigheterna med att förbjuda IS och stoppa strömmen av islamistiska krigare till Mellanöstern, och hur de ska dömas när de återvänder till de land de tidigare fått asyl i.
För närvarande pågår cirka 140 brottsutredningar i Tyskland mot IS-soldater eller deras anhängare. Och antalet stiger. Den tyska säkerhetstjänstens rapport konstaterar att endast 24 av dem som återvänt är "samarbetsvilliga". De andra vägrar att tala eller svara på frågan om de har för avsikt att ta Islamistiska statens kamp vidare till Tyskland.
De radikaliserade muslimer var inte marginaliserade eller saknade framtidsutsikter i det land - eller deras föräldrar - tidigare erhållit asyl i. Mer än 100 hade tagit sin examen då de reste, 43 var inskrivna vid universitetet och 41 avslutat gymnasiet med godkända betyg.
De flesta extremistgrupper vägrar att ta emot oerfarna män från väst som oftast inte kan tala arabiska. Men IS tar emot nästan alla, till kanonmat, självnordsbombare, eller om det skulle bli nödvändigt, för att använda som gisslan mot lösen.
De tyska myndigheterna har försökt ta reda på mer om de 378 personer som "utifrån islamistiska motiv" rest till Syrien i juni 2014. Mer än 40 var kvinnor, 16 var minderåriga. Nästan 2/3 var födda i Tyskland. 84 % tillhörde den "salafistiska kretsen".

Ryssland, Kirgizistan
2014-39 s 8-9
"Ryssland stärker kontrollen vilket befolkningen välkomnar"
Nu är EU inför nya sanktioner mot de ryskägda statsbolagen Gazprom och Rosneft så investerar de i Kirgizistan.
I augusti utlovade Ryssland 500 miljoner dollar i ekonomiskt stöd för att påskynda landets integration i den Moskva ledda Eurasiska ekonomiska unionen, som för närvarande omfattar Vitryssland och Kazakstan.
Kirgizistan har många etniska och kulturella likheter med Ryssland. Nästan en miljon kirgizer sägs arbeta utomlands, de flesta i Ryssland. Deras penningöverföringar utgör enligt Världsbanken 30 % av Kirgizistans BNP.
Det ökade ryska inflytandet har lett till att den stora amerikanska flygbasen Manas utanför huvudstaden Bisjek har stängts. Den hade tjänat som bas för mer än 5,3 miljoner Nato-trupper som tjänstgjort i Afghanistan.

Samhälle, Geografi, IT
2014-39 s 10-11
"Att hamna på kartan"
Att ta reda på användarnas gatuadress har blivit viktigare än någonsin. En noggrann och detaljerad adressbok som innehåller geografiska koordinater håller på att bli den anslutning som binder ihop de digitala och fysiska världarna.
I många länder är Google Maps , mer komplett och tillförlitlig än de officiella källorna. Det innebär att regeringar snabbt måste skapa bättre register om de ska vara med i matchen på en allt hårdare marknad. Danmarks register är det bästa hittills. England är på gång, men i Tyskland fruktar man för att registren kränker den personliga integriteten.

Sverige, Handel & Industri
2014-39 s 12-13
" Gruvor och IT företag"
Facebook och kvinnliga grävmaskinister. Det råder högkonjunktur i de svenska lappmarknaderna norr om polcirkeln. Längst i norr förlorar Sverige sin skönhet. På flygplatsen i Luleå välkomnas de nyanlända resenärerna av en klumpig staty av betong, målad med guldfärg. Resan till stadens centrum går genom nordiska barrskogar, och vid ett vägskäl har man monterat ett gammalt jetplan på en stensockel , ett monument över det svenska flygvapnet.
Det stora stålverket dominerar i Luleå. Staden vid norra Bottenviken har lite gemensamt med möbelaffärernas och barnböckernas Sverige bild men det är här i svenska Lappland som gruvnäringen upplever en renässans och IT-branschen växer. Nya och gamla industrier drar nytta av de rika naturresurserna och att Sverige har rykte om sig att vara ett miljömedvetet, progressivt och pålitligt land. "Det som en gång ansågs vara värdelöst bryts idag".
Ingen plats är så starkt påverkad av gruvnäringen som Kiruna. Staden har vuxit till 18 000 invånare.
Men marken sjunker under staden och Kiruna är på gång att flyttas.
Den andra stora naturresursen i regionen, vattenkraften, kommer däremot inte att utökas. Sedan 40 år byggs inga nya vattenkraftverk i Sverige.
I grannkommunerna Luleå, Boden och Piteå försöker få globala IT-företag att etablera. Regionens kyliga temperatur har stora fördelar när det gäller att minimera nedkylningskostnaderna. Störst investeringsföretag så långt är kaliforniska Facebook.

Jemen
2014-39 s 16
"Vem är Houthi?"
Jemens president , Abd Rabbo Mansour Hadi utpressas av hotfull shiamilis ledd av Abdel al-Houthi. Fredsavtalet är hotat.
Houthierna driver en väckelserörelserna för en form av shiaislam som kallas Zaydi och de föredrar att kalla sig själva Ansar Allah eller Guds partisaner.
Houthierna har hållit Jemens huvudstad Sana'a som gisslan sedan mitten av augusti i avsikt att tvinga fram eftergifter av den belägrade presidenten Hadi. Ett exempel är krav på att statliga bränslesubventioner ska återinföras.
Problemet är bara att den svaga jemenistiska staten är bankrutt och president Hadi måste balansera Houthiernas krav med krav från andra fraktioner bland sunniislamister samtidigt som man bedriver krig mot al-Qaida-terrorister i söder.
President Hadi är medveten om att en militär seger mot houthierna, som är härdade av mer än ett decennium av gerillakrig, är osannolik. Om han ska sitta resten av sin mandatperiod behöver han få till ett avtal med houthierna och det snabbt.

Kina, Terrorism
2014-39 s 17-19
"Kinas krig mot terrorismen är ett fullskaligt angrepp på radikal islamism"
I Xinjiang jagas terrorister och oskyldiga uigurer dödas.
Xinjiang är ett kinesiskt landskap flankerade av de muslimska länderna i Centralasien.
Uigurerna har kulturellt mer gemensamt med Turkiet än med resten av Kina.
Utländska religiösa idéer ofta spridda via Internet har skadat befolkningen i Xinjiang, förespråkat fundamentalistisk saudiaarabisk wahabitisk islam och värvat flera till terrorism för att uppnå självständighet.
Försöket att fånga in de värsta terroristerna har lett till att också oskyldiga personer fångats in. Kinas klumpiga försök att "befria" uigurer från förtryck av konservativ islam driver bara fler människor i händerna på fundamentalister menar många experter.

Colombia
2014-39 s 20-21
"De mest förmögna måste dela med sig"
Ett av världens mest ojämlika länder beskattar de rikaste.
Det går bra för Colombia. Arbetslösheten sjunker och inflationen är låg. Ett fredsavtal mer Farc-gerillan kan göra att välståndet växer ytterligare. Men nu är det dags att den procent som tjänar mest bidrar med sina pengar.
Kritikerna hävdar att förmögenhetsskatterna tar för mycket från Colombias framväxande medelklass, förhindrar investeringar och de hoppas att skattepolitiken ska överges om man kommer överrens om ett fredsavtal som avslutar konflikten.
Colombias finansminister Cárdenas har invänt att skatten bara måste betalas av "individer som är relativt välbärgade enligt colombiansk standars" - de som har en nettoförmögenhet på över 500 000 dollar. Andra menar att det vore bättre att fokusera på att få fler människor att betala skatt eftersom landet har en stor informell sektor - den "svarta marknaden".

Grekland, Flyktingpolitik
2014-39 s 22-23
"Tiderna hårdnar för grävande journalister"
I varje fall om man skriver om länder som Ryssland, Syrien eller Grekland. Det blev Torsten Rönnerstrand nyligen påmind om då han på en grekisk turistort greps av polisen och hotades med fängelse. Hans syfte var att belysa konsekvenserna av den så kallade Dublinförordningen från 17 mars 2003. Den som leder till att flyktingar till EU-området måste söka asyl i det första land de kommer till , det vill säga vanligen Grekland, Malta eller Italien. En artikel av Torsten Rönnerstrand, historiker, samhällsvetare och docent i litteraturvetenskap.

Historia
2014-39 s 25-28
"Förhandlingar i stället för krig"
200 år sedan Wienkongressen. Europas karta ritades om för att uppnå maktbalans.
Efter mer än två årtionden av kriget handlade Wienkongressen 1814-15 om en nyordning för relationerna för relationerna i Europa. Det handlade om att skapa ett politiskt förtroende mellan stormakterna. Wienkongressen var allt annat är en framgångssaga. Svårigheter och tillfälligheter präglade förhandlingarna och deras resultat lika mycket som de ledande aktörerna för at varaktig omorganisering av den europeiska kartan. Dessutom innebar kongressen, som för 200 år sedan inleddes, ett markant ingrepp i de europeiska staternas historia.
Den är en av de mest betydelsefulla historiska tilldragelserna vid övergången från L'ancien régime till den moderna europeiska världen. Ett av kongressens viktigaste beslut var upplösningen av det "Rhenförbund" som Napoleon skapat till förmån för "det tyska förbundet".
Belgien, det vill säga det en gång habsburgska Nederländerna och Holland, blev kungadömet Nederländerna. Sverige och Norge förbands under Karl XIV Johan i en personalunion och inte minst beviljades neutralitet för det schweiziska edsförbundet. Det senare somen förstärkt buffertstat mellan Frankrike och Österrike.

Miljö, Samhälle, USA
2014-39 s 29
"Måla gräsmattan grön"
Den värsta torkan på 100 år. Torkan tvingar kalifornierna att sluta slösa med vatten.
För 180 dollar kan man få gräsmattan spraymålad i en gal, grön färg i stället för en brun, uttorkad.
I en delstat som är känd för sina specialeffekter kan man förvänta sig bluffar av det slaget.
Om Hollywood kan få en grön bakgrundsskärm att se ut som en främmande planet är det helt naturligt att få de otäcka öknarna i sina trädgårdar att grönska.
Det har blivit socialt accepterat av måla sina gräsmattor sedan det blivit skamligt att vattna dem. Redan har i hälften av de undersökta brunnarna är vattennivån den lägsta på 100 år. Det enda sättet att få människor att börja spara på vattnet är att sätta rätt pris.

Indien, Samhälle
2014-39 s 30
"Folkmassorna behöver kylas ner!"
Nödvändig modernisering av pendeltågen i Mumbai.
Hur ska myndigheterna få luftkonditioneringen ombord på ett pendeltåg? Först och främst måste dörrarna vara stängda. Stadens pendeltåg är utformade att normal ta 1700 personer och så många som 4000 under värsta rusningsrid - motsvarande 16 personer per kvadratmeter! Mängder av män hänger utanför tåget runt de öppna dörröppningarna hundratals dödsolyckor sker varje år.

Syrien, Terrorism, ISIS
2014-39 s 31
"Khorasan har återuppstått i Syrien och utgör värre hot än Islamiska Staten"
Den syriska grupperingen Khorsan har återuppstått under det gångna året och utgör ett stort terrorhot. New York Times anger att Khorsan potentiellt utgör ett lika stort hot som IS om inte större.
Säkerhetskällor i USA menar att den syriska grupperingen har stor nytta av att IS får allt fokus just nu.
Khorasan ledare Muhsin al-Fadhli var med i den innersta kretsen kring Bin Laden och anses vara en av de få som på förhand visste om att terrorangreppet den 11 september skulle äga rum.
Det finns egentligen mycket knappa uppgifter om gruppen som nu återuppstått i Syrien. Enligt källor består Khorasan av al-qaida-folk från Mellanöstern, den sydliga delen av Asien och från Nordamerika. USA misstänker att omkring 15 000 utländska medborgare rest till Syrien för att slåss, varav flera hundra amerikaner och runt 2000 européer. Varken Vita Huset eller CIA önskar att kommentera artikeln i New York Times.