Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2017
v 43

Tidskriften

2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  2017 01 02 03 04 05 06 
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-25 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42      


Uzbekistan
2017-43 4-5
"Uzbekistan öppnar upp mot omvärlden"
I detta till helt nyligen stängda land i Centralasien märks en försiktig reformvåg som började efter den förre ledarens död, Islam A Karimov. Uzbekistan är ett strategiskt viktigt land norr om Afghanistan.
Muhammad Bekjanov som sägs vara världens längst fängslade journalist, avtjänade 18 tuffa år i några år av Uzbekistans mest ökända fängelser, varav ett kallas för "Farväl till ungdomen". Bekjanov var en skribent som hyste föga hopp om att hans egen historia skulle sluta lyckligt. Nu är han ledare för Reformrörelsen som ibland kallas för den Uzbekiska våren.
Uzbekistans öppning mot omvärlden gynnar även Afghanistan i form av ökad handel.

Frankrike, EU
2017-43 6-9
"Emmanuelle Macron kan få stor betydelse för Europa"
En artikel av Jürgen Habermas i Spiegel Online. En journalist som försöker förstå, förklara, analysera och kommentera. Han är född 1929, dvs 88 år i år.
Vid sidan av Theodor Adorno och Max Horkheimer är Habermas den mest namnkunnige filosofen från Frankfurtskolan. Habermas verksamhet har syftat till en allmänteori om mänskligt samspel i samhället, kallad universalpragmatik; hans tillvägagångssätt har varit eklektiskt.
Frankfurtskolan är en nymarxistisk skolbildning inom tvärvetenskaplig samhällsteori som växte fram vid Institutet för socialforskning (Institut für Sozialforschung) i Frankfurt från 1930. Den kritiska teori som utvecklades inom Frankfurtskolan har haft stor påverkan inom bland annat filosofi och samhällsvetenskap, och utmärker sig genom att försöka förena marxistiska idéer med Freuds psykoanalys. Institutet för socialforskning stängdes en kort tid efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933, eftersom många av de som var verksamma vid institutet var av judisk härkomst och dessutom företrädde radikala politiska ståndpunkter. Från 1934 till 1950 verkade därför många av Frankfurtskolans medlemmar i USA.

Spanien, Katalonien
2017-43 10-13
"Katalonienkrisen har ej splittrat Spanien, snarare dess media"
Spanien har inte slitits itu, men det har deras medier. Där utspelarsig kampen om den upproriska regionen Katalonien i parallella universum. I Madrid skildras regionens utbrytarförsök som uppvigling, en handling som förtjänar att kuvas. I Katalonien handlar det mer om en strävan efter nsjälvbestämmande från ett folk med särpräglad identitet.
Premiärminister Mariano Rajoy harbland annat sagt att han vill garantera en "sanningsenlig, objektiv och balanserad" nyhetsbevakning i Katalonien.

Storbritannien, Brexit
2017-43 14-15
"Brexitgräl synliggör djup splittring i Storbritannien"
Brevet är så brittiskt som det kan vara, artigt, polerat och diskret. Det är skrivet av den ledande konservativa parlamentsledamoten Christoper Heaton, Harris och har skickats till brittiska universitetet. Brevskrivaren ber administrationen att uppge namnen på de professorer som undervisar studenterna om Europa och Storbritanniens beslut om att lämna EU, den process som benämnts brexit. "Vidare", står det i brevet, "skulle jag vara mycket tacksam om jag kunde få en kopia av kursplanen och länkar till föreläsningarna på nätet som relaterartill detta område".
Trots den mycket milda tonen har brevet utlöst en livlig nationell debatt om yttrandefrihet på landets universitet och om landet är utsatt för politisk censur av en brittisk McCarthy-variant. Reaktionerna har synliggjort det giftiga klimatet och den djupa splittringen som mer än ett år efter brexit-omröstningen fortfarande råder i Storbritannien.

Miljö, Teknik
2017-43 16-19
"Tillverkaren Monsantos mörklägger forskning och döljer cancerfall"
Interna epost meddelanden som offentliggjorts visar att den amerikanska kemijätten Monsanto manipulerat studier om företagets bekämpningsmedel, Roundup. Experter tror att produkten orsakar cancer och konsekvenserna för företaget kan bli katastrofala, främst därför att företaget dolt riskerna. En grupp människor hävdar att Roundup har orsakat dem och deras familjemedlemmat Non-Hodgkins lymfom, en form av lymfkörtelcancer.
Vissa företag har så dåligt rykte att allmänhetens förväntningar när det gäller deras etik och affärspraxis redan är låga.
Non-Hodgkins lymfom (NHL) är en typ av cancer. Lymfom är en allmän term för cancer som utvecklas i lymfsystemet. Hodgkins sjukdom är en typ av lymfom medan alla övriga kallas Non-Hodgkins lymfom. Eftersom lymfvävnad finns över hela kroppen kan lymfom starta nästan var som helst.

EU, EMU
2017-43 20
"Europeiska centralbanken: Stimulansnedtrappning kan medöra risker"
Europeiska centralbanken (ECB) verkar vara redo att börja avveckla stödprogrammet som har hjälpt eurozonen från att falla sönder under finanskrisen. Åtgärden kastar ljus på den häpnadsväckande återhämtning som eurozonens ekonomi har gjort, men kan kanske också blottlägga svagheter runt om i regionen - och kanske till och med orsaka ekonomisk missämja. Ingen vet med säkerhet vilka otrevliga överraskningar som kan dyka upp när man inleder stimulansnedtrappningen och tar bort de enkla pengarna som gjorde det möjligt för banker att låna ut och regeringar att att låna efter det att investerarna hade övergett dem under den värsta perioden.

Nordkorea
2017-43 22-23
"Nordkoreas FN-diplomater isolerar sig själva"
De har varnat för ett förestående kärnvapenkrig och anklagat USA för att ta över FNs säkerhetsråd för att kunna trakassera deras land. Men förutom de enstaka offentliga klagosångerna är är Nordkoreas FN-ambassadörer ofta lika isolerade som den regim de representerar.
För de kordkoreanska diplomaterna kan FN uppfattas som fientligt territorium.
Ambassadören Jas underordnade, den biträdande Ambassadören Kim, mer känd av diplomater och press, ägnar sig mest åt att mumsa på ryska delikatesser, provsmaka vodka och sipp vin i sääskap , med andra nordkoreanska sändebud.

USA, Mexiko, Handel
2017-43 24-25
"Löneskillnaderna på 12,43 dollar per timme lockar ändå företag till Mexiko"
Det var inte så det var tänkt, men de som hjälper amerikanska företag att omlokalisera sin produktion till Mexiko uppvisar starka siffror i år. Tecma Group har mer uppdrag än någonsin, efter trettio år med företagomlokaliserungar. Bara under de senaste veckorna har företaget hjälpt en tillverkare av rengöringsutrustning och ett förpackningsföretag att ordna flytten söderut. Även om frihandelsavtalet Nafta inte kommer att förnyas och därmed tullarna enligt WTO kommer att gälla är förändringen inte så stor. De lägre arbetskostnader uppväger mer än väl fördelarna för amerikanska företaga att flytta till Mexiko.

Nordkorea
2017-43 26-27
"Ny rapport dokumenterar Nordkoreas omskolningsläger"
Rapporten har gjorts av USAs utrikesdepartement och beskriver förhållandens i Camp 14 i Keachon. På närbilderna framträder de typiska detaljerna som kännetecknar fångläger: höga murar, taggtrådsstängsel, vakttorn, sovsalar och verkstärder eller gruvor inom eller i närheten av fängelseområderna.
Den brutala behandlingen av Nordkoreas politiska fångar är väldokumenterad, men en ny rapport, som grundar sgi på satellitbilder, beskriver landets omfattande nätverk av " omskolningsläger", där personer som har begått mindre allvarliga brott hålls fångna. Dessa läger sköts inte av säkerhetspolisen utan av ministeriet för allmän säkerhet. Det är ett sätt att hålla den nordkoreanska befolkningen under kontroll. Fångarna i omskolningslägren tvingas utföra hårt arbete såsom gruvbrytning och lever under svältlika förhållanden..
Omkring 120 000 nordkoreaner inklusive de dömdas familjer tros sitta i lägren.
Det brutala och ansträngande arbetet, otillräckliga måltider och avsaknaden av mediciner har lett till att ett oerhörst stort antal personer har dött i fångenskap, enligt rapporten.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-images-show-north-koreas-extensive-network-of-re-education-camps/2017/10/25/894afc1c-b9a7-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.474c5e79872e
" New images show North Korea's extensive network of 'reeducation' camps"

Kina
2017-43 28-29
"Kinesiska kvinnor åsidosätts i president XI Jinpings styre"
Alla ledamöterna i partiets högsta organ, politbyråns verkställande utskott är uteslutande män. I det näst högsta organet, politbyrån, finns det bland de 25 medlemmarna nu en kvinna, från tidigare två.
Partiets centralkommitté på 204 personer har fortsatt tio kvinnliga ledamöter.
Frågan nämndes bara som hastigast vid några få tillfällen under Xis tre timmar och 20 minuter långa tal. Det handlade om behovet av attskydda kvinnor och barn.

Japan, teknik
2017-43 30
"I Japan ska drönare förbättra jordbruket"
Företagen konkurrerar allt hårdare om att utveckla högteknologiska drönare till jordbruket. De ska användas vid besprutning av grödor och på andra sätt. Småskaliga bönder står inför en allvarlig brist på efterträdare och företagen siktar på att sälja sina drönare till dem. För att användningen av jordbruksdrönare ska kunna öka, ligger nyckeln i om den japanska regeringen att tillåta en fullständig automatisering avbesprutning med bekämpningsmedel.
Ett manuellt dagsverke kan med tekniken sänkas till 10 minuter. En sådan drönare kostar drygt 30000 dollar. Tekniken kan göra jordbruket till en spännande industri som kan locka till sig unga människor.