Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2016 v 15

Tidskriften

2015 01_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14       

EU, Storbritannien, Tyskland
2016-15 4-5
"Ombritterna röster sig ut ur EU blir Tyskland en av de största förlorarna"
Tyskarna är inte kända för känslomässiga överspel, och landets finansminister, Wolfgang Schäuble, är verkligen inget undantag. Men när Schäuble för entid sedan fick frågan vad Tyskland skulle göra om Storbritannien lämnar EU fick känslorna överhanden: "Vi skulle gråta," svarade de 73-årige politikern. Detta vittnar om att utgången av folkomröstningen är nästan lika viktigt för Tyskland som för Storbritannien. Ett utträde skulle kunna slå sönder visionen om det integrerade Europa som den tyska regeringen eftersträvar. En vision som redan är hårt pressad av den grekiska statsskulden, extremhögerns framgångar, en exempellös flyktingkris och ett revanschistiskt Ryssland.

Saudiarabien, terrorism, USA
2016-15 8-10
"Vilken roll spelade saudiska regeringen?
Saudiarabien varnar för ekonomomiska konsekvenser om Washington antar den omstridda 11-septemberlagen.
Saudiarabien har meddelat president Barack Obamas regering och den amerikanska kongressen att man kommer att sälja saudiska tillgångar i USA värda miljarder dollar om USA antar en lag, som innebär att den saudiska regeringen kan ställas till svars i amerikanska domstolar för händelserna den 11 september 2001. Misstankarna beror på att det fanns bevis för att saudiska regeringsföreträdare, bosatta i USA vid den aktuella tidpunkten, hade kännedom om attentatsplanerna.
Obamas regering har försökt övertala kongressen att stoppa lagen.
Saudierna har länge förnekat att kungariket haft någonting med terrorkonspirationen att göra.

Ukraina
2016-15 11
"Vågar man lita på Ukraina?"
Ukrainas president Petro Porosjenko förstärker sin maktposition med hjälp av goda vänner och lojala kumpaner.
Demokratiskt valda regeringar i Ukraina lamslås ofta av inre motstättningar, och den regeringskoalition som tog makten efter demokratiupproret 2014 är tyvärr inget undantag. President Petro Porosjenko har nu agerat beslutsamt för att ta kontroll över situationen genom att tse en nära allierad till premiärminister och utnämna andra stallbröder till viktiga poster. Resultatet är att Ukrainas ansträngningar för att avvärja den ryska aggressionen, stabilisera ekonomin och integreras med väst, står och faller med en ledare, vars reformvilja kan ifrågasättas. Det behövs snarast en djugående reform av rättsväsendet, stora prisökningar på energi och en kompromisslös attack mot korrumperade oligarker med hävdvunna intressen.
Om inte Kievs allierade i väst ingriper med kraft kommer Ukraina förmodligen att misslyckas.

Brasilien
2016-15 12-13
"Riksrätt för landets president"
President Dilma Rousseff förlorade en avgörande riksrättsomröstning i Brasiliens underhus. Två tredjedelar av underhusets 513 ledamöter för röstade för att godkänna riksrättsprocessen.
Därmed ökar sannolikheten för batt hon kommer att avsättas samtidigt som landets politiska kris fördjupas. Detta mindre än fyra månader innan invigningen av sommar-OS i Rio de Janeiro.
Att en stor majoritet röstade för att få bort Rousseff från makten, bara två år efter det att hon blivit omvald, är ett kraftfullt bevis på hennes politiska misslyckande och omfattningen av hennes impopularitet. Rousseff, 68 år, handplockades som efterträdare till den tongivande presidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Deras vänsterorienterade Arbetarparti verkade då vara oangripbart. Riksrättsprocessen går nu vidare till den brasilianska senaten, där bara en emkel majoritet krävs för att Rousseff ska tvingas dra sig tillbaka.
Nu har landet hamnat i den värsta lågkonjunktur sedan 1930-talet. En otäck zikaepidemi fortsätter att sprida sig.

Nigeria, Boko Haram, Terrorism
2016-15 14-15
"Boko Haram utökar utnyttjandet av barn som självmordsbombare"
Boko Haram använder sig alltmer av barn för att genomföra sina attacker. En femtedel av Boko Harams självmordsbombare de senaste två åren har varit barn, vanligtvis flickor, enligt en rapport som nyligen publicerades av Unicef. Förra året använde Boko Haram 44 barn för att genomföra självmordsattacker jämfört med 4 år 2014, enligt rapporten.
Den islamistiska terroristgruppen har i åratal plågat området runt Tchadsjön i Sfrika med sina plundringar, halshuggningar, kidnappningar och nedbränningar av hela byar.
Ifjol inledde Nigerias militär en ny offensiv mot Boko Haram. Därför kontrollerar gruppen inte ett lika stort område som tidigare och därför skickar de självmordsbombare till marknader, moskéer och till läger där flyktingar sökt skydd. 2015 utfördes 89 attacker i Nigeria, 39 i Kamerun, 16 i Tchad och 7 i Niger. Tusentals skolor har ödelagts, många huundra lärare har avsiktligt dödats och 19000 tvingats fly.

Israel, Pelestina
2016-15 16-17
"Israelisk soldat riskerar åtal för dråp"
Israels militär har meddelat att åklagare av åtala en israelisk soldat för dråp. Brottet begicks i Hebron på Västbanken föraa månaden, då soldaten sköt en palestinsk angripere i döds när hanlåg på en väg, sårad och utslagen. Den israeliska soldaten hade anlänt till platsen några minuter efterdet att två palestinier hade knivskurit och sårat en annan soldat.
Fallet har orsakat upprörda känslor i Israel och skapat konflikt mellan å ena sidan militärens stabschef och landets försvarsminister som snabbt gick ut och fördömde soldatens handlande som ett allvarligt brott mot militära regler, å andra sidan viss högerinriktade politiker, soldatens anhöriga och många israeliska sympatisörer som hyllar soldaten som en hjälte.

Miljö
2016-15 18-23
"E-avfall - Guldgruva och miljöfara"
I hela världen produceras varje år över 40 miljoner ton elektriskt och elektroniskt avfall (som också kallas e-avfall). Det innebär enorma mängder kylskåp, datorer, tv-apparater, ugnar telefoner, luftkonditioneringsapparater, lampor, brödrostar och andra elektriska och elektroniska apparater.
E-avfallet väger mer än sju Cheopspyramider i Giza. De största producentgerna av e-avfall, mätt per person, är USA och EU, medan utvecklingsländer, som Kina, producerar en ständigt ökande mängd. Endast en liten del av avfallet - ungefär 15,5 % år 2014 - återvinns med hjälp av metoder som är effektiva och miljövänliga.
Det västafrikanska landet Ghana genomgår en intensiv ekonomisk tillväxt. Huvudstaden Accra är centruum för en blomstrande andrahandsmarknad, här finns ett vitt förgrenat nätverk av verkstäder. Men nu har staden också blivit en avstjälpningsplats för den enorma mängden av kraftigt förorenat elektroniskt avfall.

Tjeckien
2016-15 24-25
"Tjeckiska republiken får ett nytt internationellt namn: Czechia"
Politiker i Tjeckiska republiken vill få slut på en flera årtionden lång debatt genom att offentliggöra ett nytt internationellt namn: Czechia (på svenska Tjeckien).
Facebookgruppen Civic Initiative Czechia, som grundades 1997 i syfte att marknadsföra namnen, har nu en Facebook-sida.

EU, Storbritannien, Kultur
2016-15 26
"En miljon tvåspråkiga barn kan vilja får Storbritannien att stanna kvar i EU)
Det finns gott om scenarierom vad som kan hända om Storbritannien lämnar EU. Interntionella valutafonden förutspådde nyligen negativa konsekvenser för världsekonomin. På andra håll i Europa fruktar regeringar att andra nationer kan komma att följa efter om Storbritannien lämnar:
Det kan emellertid också finnas en annan: färre tvåspråkiga barn. Europas Erasmusbarn, som är en miljon sedan programmet startades på 1980-talet. Europas populära program för utlandsstudier.

Kanada, Medicin
2016-15 27
"Kanadas premiärminister vill legalisera döds hjälp"
Premiärminister Justin Trudeaus regering har presenterat ett nytt lagförslag som innebär en legalisering av läkarassisterad dödshjälp till kanadensare som lider av allvarliga medicinska tillstånd.
Förra året slog Högsta Domstolen i Kanada fast att det strider mot landets konstitution att neka möjligheten till assisterad dödshjälp för samtyckande vuxna som lider av "en svår och obotlig sjukdom" som medför ett "oacceptabelt lidande". Domstolens enhälliga beslut är en omsvängning från det tidigare beslutet från 1993, som innebar ett förbud mot aktiv dödshjälp.
Det är troligt att den nya lagstitningen kommer att antas, med tanke på det liberala partiets starka majoritet i underhuuset. Dock har några liberala parlamentsledamöter sagt att beslutet strider mot deras religiösa övertygelse.

Pakistan
2016-15 28-30
"Jätteråttor sätter fart på konspirationsteorier i Pakistan"
I Peshawar i Pakistan pågår kampen mot islamistisk extremism och tusentals människor har skadats i terrorattacker. Men om invånarna får fråganom vad de fruktar mest, svarar många ett annat av världens hot: råttor. Under det senaste året har åtta barn dödats av råttor enligt Peshawars borgmästare. På nätterna lämnar råttorna stadens omoderna avloppssystem, festar på matrester och invaderar sjukhus och skolor. De sägs vara enormt stora vilket gett upphov till konspirationsteorier i ett land där man redan är benägen att skylla allt på utomstående.

Teknik, Google
2016-15 31
"Google utbildar en miljon afrikaner"
Under nästa år tänker Google utöka företagets digitala utbildningsprogram till att omfatta en miljon afrikaner. Det ska leda till lägre arbetslöshetsiffor på den afrikanska kontinenten.
Målet är att utbilda 300 000 Sydafrikaner, ett land där 35 % av alla 15-34 åringar är arbetslösa. Ytterligare 400 000 nigerianer och 200 000 kenyaner och 100 000 från andra afrikanska länder. Internet erbjuder enorma möjligheter för att starta nya företag och få befintliga företag att växa och vi arbetar för att hjälpa afrikaner att få ut det mesta av den digitala revolutionen, säger Googles Sydafrikachef, Luke McKend. Google samarbetar med Livity Afrika för att utveckla ett utbildningsprogram. År 2020 förvänstas det finnas 500 miljoner internetanvändare i Afrika.