Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2016 v 11

Tidskriften

2015 01_2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10        

EU, Turkiet, Flyktingpolitik
2016-11 4-5
"Kontroller, eftergifter och bytesaffärer"
EUs ledare slöt iförra veckan ett avtal med Turkiet i försöken att lösa den kris, som har uppstått på grund av den största flyktingströmmen i Europa sedan andra världskriget.
Vad kommer nu att hända med flyktingarna? Och vad får Turkiet som tack för sitt samarbete? Här följer avtalets viktigaste pubnkter.
Alla migranter som kommer till Grekland via Turkiet på irreguljära vägar kommer att skickas tillbaka till Turkiet.
Turkiet placerar myndighetspersoner på de grekiska öarna för att underlätta migranternas återvändo. EU betalar alla kostnader för detta.
För varja syrisk migrant som skickas tillbaka till Turkiet kommer EU att direkt ta emot en annan syrier från Turkiet.
EU kommer att slopa visumtvång för de flesta turkiska medborgare fr o m juni 2016.

EU, Turkiet, Flyktingpolitik
2016-11 6
"Flyktingavtalet mellan EU och Turkiet är ett omoraliskt köpslående"
Detta menar Markus Becker, Bryssel i der Spiegel.
Flyktinguppgörelsen mellan EU och Turkiet markerar slutet på ett misslyckat experiment att solidariskt lösa flyktingkrisen. Nu handlar det om att använda pengar och en dos cynism.
Nu är det bara syrier som släpps igenom och bara 18 000 personer har rätt att komma. Sedan är det slut, den västra Balkanrutten är stängd, de för närvarande 2,7 miljoner flyktingarna blir kvar i Turkiet som får 3 miljarder euro för sitt uppehälle (ca 10000 Skr per person) och i framtiden sannolikt ännu mer.

Flyktingpolitik, Grekland
2016-11 7-11
"Humanitär kris hotar"
En resa genom Grekland, en bankrutt nation som riskerar att bli ett fängelse för flyktingar.
Hjälporganisationer varnar för en humanitär kris till sommaren.
Ett smutsigt läger finns i Idomeni, Grekland, på gränsen till Makedonien. Lägret - ett ihop plockat väntrum till resten av Europa - har cirka 12 000 nyanlända. Mer än 44 000 är redan instängda i Grekland, och den siffran bara ökar för varje dag. Nu är Makedonien stängt och därmed den västra Balkanrutten som tidigare förde hundra tusentals invandrare mot Tyskland - och Sverige.

Samhälle, Danmark
2016-11 12-13
"Lyckan kommer, lyckan går"
Lyckotillståndet i vaärlden varierar. Faktorer som krig, sjukdom, ekonomisk kris och naturkatastrofer påverkar lyckonivån negativt. Men ett solidariskt samhälle kan å andra sidan motverka negativa följder svåra händelser.
Nu föreligger en ny rapport om lyckliga och olyckliga länder. Danmark är lyckligt och Burundi olyckligt, men det betyder inte att alla danskar är lyckliga eller att alla burundier är olyckliga.
Danmark toppade listan i den första rapporten som kom 2012, och även 2013, men 2015 toppade Schweiz. I årets rapport är Danmark åter nr 1, följt av Schweiz, Island, Norge, Finland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Australien och Sverige
Listan består av drygt 150 länder de tio "minst lyckliga" är Madagaskar, Tanzania, Liberia, Guinea, Rwanda, Benin, Afghanistan, Togo, Syrien och allra sämst Burundi.
Lyckomätningen bygger på enskilda personers svar i en global undersökning genomförd av Gallup. Undersökningen inkluderar en fråga som kallas för Cantrilstegen. "På vilken stegpinne tycker du att du står just nu? Från noll till tio?
Experterna fann att tre fjärdedelar av variationerna i jämförelsen mellan olika länder kunde förklaras av sex variabler, BNP per capita, friska år under förväntad livslängd, socialt stöd, förtroende , frihet att göra viktiga livsval samt generositet (mätt i donationer".

USA, Media
2016-11 14-17
"Okritisk media gynnar Trump"
Donald Trump skymfar personer inom media och vill begränsa USAs pressfrihet samtidigt som han utnyttjar medierna för att kunna sprida sitt eget budskap. Men hans popularitet kan också bottna i att journalisterna som har varit oroväckande okritiska under en alldeles för lång tid, har misslyckats.
Trump har bättre än någon annan kandidat förstått hur man utnyttjar sociala medier i syfte att kringgå den kritiska offentligheten. Han har nu 6,7 miljoner följare på Twitter och över en miljon på Instagram. Sociala medier möjliggör direktkommunikation mellan politikerna och väljarna. Journalister har inte längre monopol på information och kommunikation.
Den enda massmediala bilden av Trump är tillrättalags och har skapats av honom själv. Media har inte lyckats rätta till den bilden. Detta har inte gjorts eftersom de andra kandidaterna, i likhet med många journalister inte räknade med att Trump skulle hålla sig kvar som republikanernas kandidat.

Somalia, terrorism
2016-11 18-20
"Den somaliska milisen reser sig igen trots USAs flygattacker"
Islamiska steten vill gärna locka över dem från al-Qaida. Den somaliska al-Shababrörelsen håller på att bli en av al-Qaidas mest lojala - och livsfarliga - allierade, samtidigt som den Islamiska staten expanderar till regionen, enligt västerländska och somaliska analytiker.
Det finns fler än 20 000 AU-soldater (Afrikanska Unionen) i Somalia. De kommer huvudsakligen från Uganda, Kenya, Burundi och Etiopien. Deras största finansiär är USA.
Genom att ha blivit starkare har al-Shababrörelsen fångat Islamiska statens intresse. I Videor och på sociala medier har Islamska statens ledare uppmanat milisen att överge al-Qaida och ansluta sig till dem.
Förra året visade sig Nigerias Boko Haramsin lojalitet med Islamiska staten.

USA, Ryssland, Media
2016-11 21
"Felöversättning charmade Trump"
En av dem är den mäktige ledaren av ett land som har världens näst största kärnvapenarsenal. Den andre är en hetsig amerikansk presidentkandidat som definitivt beundrar styrka, vilket uttryck den än tar sig. Romansen dem emellan började så lovande. Putin rapporterades ha sagt att Trump var "en mycket briljant person och utan tvekan begåvad" vilket dock var en felöversättning, inte "briljant" utan snarare "färgstark".
Men nu utmålas Putin som en skurk i Trumps reklamattack på Hillary Clinton. Videoklippet visar Putin med svart judobälte som slår ner en person till marken varefter man ser en maskerad IS-kämpe, vilket antyder att det här är USAs tuffaste motståndare.

Terrorism
2016-11 22-25
"Mycket få gravida bland de som flytt IS"
För att behålla tillgången på sexslavar satsar IS på P-piller för att fortsätta de systematiska övergreppen. Med hjälp av moderna metoder kan Islamiska staten fortsätta med sina systematiska våldtäkter mot kvinnliga fångar och följa sina medeltida regler. Enligt en oklar föreskrift som Islamiska staten hänvisar till, måste mannen försäkra sig om att kvinnan han förslavar inte är med barn innan han har samlag med henne. Islamiska staten har gjort sexuellt slaveri till en väsentlig del av gruppens operationer, utifrån hur de påstår att detta utövades under profeten Muhammeds tid.
Islamiska staten har i sina officiella skrifter fastslagit att det är lagligt för en man att våldta sina kvinnliga slavar under i princip vilka omständigheter som helst, till och med sex med ett barn är tillåtet. Regeln att inte våldta någon som är gravid är enda möjligheten för kvinnor att undkomma. Det finns flera hundra år gamla föreskrifter som säger att ägaren till en kvinnlig slav bara får ha samlag med henne när hon har genomgått "Istibra", en process som ska visa att hon inte är med barn.

Kultur, Egypten
2016-11 26
"Spår efter Nefertiti funna i Tutankhamons grav"
Det finns ett enormt globalt intresse för det forna Egypten - och i synnerhet allt som rör Nefertiti ellar Tutanchamon.
Turistnäringen i Egypten lider efter år av politisk oro och militanta attacker och längtar efter turistpengarna.
Egyptens antikvitetsminister Mamdou Eldamaty har meddelat att en grundlig analys av de radarundersökningar som gjordes i farao Tutanchamons grav förra året, pekar på att organiskt material eller metall kan finnas gömt bakom väggarna - och kanske var det drottning Nefertiti som begravdes där.

Israel
2016-11 27
"Krav på transprens"
Premiärminister Benjamin Netanyahu har publicerat en kopia av sin löneutbetalning på Twitter. Han säger att han gör det som en handling ab öppenhet. Det har gett följande besked: Att vara ledare för den judiska staten har förvisso sina fördelar men statsministerna lön verkar inte vara en av dem. Den israeliska dagstidningen Haáretz rapporterar att beslutet att publicera Netanyahus lön efter det att hans kansli tagit emot många uppmaningar o transparens.

Flyktingpolitik, Afghanistan
2016-11 28-29
"Att fly fattigdom räknas inte"
Europa vill avvisa afghanska flyktingar men Kabul vill inte ta emot dem.
När Ahmad Ghyasi förra hösten flydde från Afghanistan till Tyskland, lämnade han landet med en bunt papper som han var säker på skulle hjälpa honom att få asyl. Arayan berättade att han tillbringade omkring 9 månader i olika vandrarhem oh läger i Tyskland innan han i februari flögs hem tillsammans med 120 andra afghaner.
Afganistanska myndigheter vill att Tyskland och EU ska betala för jobb till de återvändande medborgarna. Framför allt vill de inte ta tillbaka minderåriga, kvinnor med familj och handikappade.

Kina, Media, Kultur
2016-11 30-31
"Maos slagord utgör kärnan i en ny film"
Gigantiska skrivtecken i ödemarken inspirerade en kinesisk regissör till en ny film om Kina och den globala vänsterrörelseni slutet av 1960-talet. Exempel: "Länge leva ordförande Mao", Tjäna folket, Lära av kampen. Dessa slagord från Maos dagar utgör kärnan i en ny film: "Stora skrivtecken" som har gjorts av den oberoende regissören Ju Anqi, bosatt i Beijing. Ju Anqi vill också inkludera scener från den vänsterrörelse som på 1960-talet spred sig över jorden.