Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2016 v 47

Tidskriften

 2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46             

Ukraina, USA, Ryssland
2016-47 4-5
"Kiev försöker hålla god min"
Ukrainarna känner sig som förlorare i det amerikanska presidentvalet"
Vitalij Sytj, redaktör för den ukrainska veckotidskriften Novoje Vrenija, hade bara tecknat porträtt av en av kandidaterna i det amerikanska presidentvalet, Hillaty Clinton. Artikeln skulle publiceras så fort som resultaten hade kommit in från det som, enligt Sytj, var det mest uppmärksammade amerikanska valet någonsin i Ukraina. Men nu blev rubriken "Amerika gjorde en tabbe!"
Trump och Ukrainas president Petro Porosjenko samtalade för första gången sex dagar efter valet, och den ukrainaska regeringen hoppas kunna arrangera ett personligt möte med Trump i februari då Ukraina innehar ordförandeposten i FNs säkerhetsråd i New York. Den ukrainaska regeringen hoppas kunna dämpa oron efter Ukrainas "värdighetsrevolution" som störtade Janukovitjs regering.

Estland
2016-47 6-8
"Oro och överraskande glädje i Estland över Trumps seger"
Mindre än 100 meter från Natos östliga gräns mot Ryssland ber en gymnasielärare sina elever i samhällskunskap att diskutera ett ämne som är av stor vikt för deras framtid, valet av Donald Trump som USAs nästa president.
De baltiska länderna är nervösa inför att Trump kan komma att ändra sig och beslutar sig för att backa från Nato. I de senaste valen har Kreml vänliga politiker vunnit i både Bulgarien och Moldavien.
För att försöka hindra USA från att dra in sitt stöd till de baltiska länderna kommer en grupp politiker från Lettland, Estland och Litauen att resa till Washington i december för att ta upp frågan där.

Finland
2016-47 9
Finland förbereder sig för åtgärder"
Finlands ekonomi behöver en finanspolitisk skjuts nästa år, eftersom både Trumps seger i USAs presidentval och Storbritanniens beslut att kämna EU bidrar till en osäker framtid för Eurozonens nordligaste medlem. Detta enligt landets finansminister Petteri Orpo. Mitten-höger-regeingen har drivit igenom ett avtal om lägre arbetskraftskostnader i syfte att öka konkurrensennglobalt.
Finland kastades in i en recession 2012 och 2014 efter försäljningen av Nokias mobiltelefonverksamhet. Den finska pappersindustrins nedgång och en minskad efterfrågan från Ryssland har ochså församrat exporten.

Polen
2016-47 10-11
"Hotet om skärpta abortlagar fick den polska feminismen att vakna till liv"
den slumrande kampen om rätten till abort har plötsligt återuppstått i Polen, efter mer än en generation. Högerförslaget att införa ett totalförbud mot abort stoppades, men fick landets feministrörelse att vakna till liv.
Förra månadens "Black Protest" i huvudstaden samlade 30000 demonstrerande kvinnor. Gatuprotesterna ghälpte till att fälla ett högerinitiativ till ny lagstiftning som skulle förbjuda abort helt och hållet.
Tiotusentals kvinnor ställs varje år inför graviditeter som är oönskade. Aborter är förbjudna i Polen utom i extrema fall, där det är fara för moderns liv eller är ett resultat av våldtäkt.
Abort var lagligt i Polen tills kommunismens fall.

Italien
2016-47 12-13
"Till doms över Matteo Renzi - Italien folkomröstar samtidigt som kritiken mot EU växer"
Renzi vill reformera de politiska processerna till exempel genom att drastiskt reducera antalet platser i senaten, eller till och med beröva den makten. Antalet väljare som tänker rösta "Nej" till Renzis reformplaner i folkomröstningen den 4 december växer.
Europa har redan nog med problem:
Från britternas kommande Eu-utträde, till valet av Donald Trump, från kampen mot terrorismen till flyktingkrisen, från besvär med grannen Turkiet till irritationen över EU-medlemmar som ungern och Polen.
En ny Italienkris är det sista som Europa behöver just nu. Men det precis vad som är på väg. Många italienare är sura på premiärminister Renzi Han har genomdrivit en folkomröstning om sina reformplaner och har sagt att han avgår om han förlorar. Gör han det får populisterna fritt utrymme. Det kan spå på den EU-kritiska stämningen i landet.

Storbritannien
2016-47 14
"May kan inspireras av Jerseys politik"
För att få en aning om Storbritanniens invandringspolitik kan komma att se ut efter EU-utträdet så kan man studera den lilla brittiska ön Jersey utanför Frankrikes norra kust. På en area av 120 kkm finns ungefär 103 000 invånare.
Storbritanniens regering har tittat på hur man på Jersey, som har egna lagar och ett eget rättssystem, kontrollerar invandringen. Jersey är inte med i EU och änså tillåter fri rörlighet för unionens medborgare. Ön kontrollerar dock folkströmmar genom att begränsa tillgången till jobb, bostäder välfärd för nyanlända personer. Dessa begränsas till de som är födda på ön. Fondbranschen, vars värde är 228 miljarder pund, har tillträde till EUs inre marknad.

Italien
2016-47 15
"Italiensk jordbävningsregion fortsätter att skaka"
Under århundraden har invånarna i den italienska och umbriska staden och i den bergiga regionen Norcia fått vänja sig vid jordbävningar. De har varit stolta över sin förmåga att snabbt reparera byggnader och återgå till vardagslivet efter katastroferna. Men jordbävningen som drabbade staden den 30 oktober var den kraftigaste i Italien på 36 åe och drastiskt annorlunda.
Gamla byggnader har kollapsat. Familjer som har bott i sina stenhus under flera generationer har blivit hemlösa.

Israel och Palestina
2016-47 16-17
"Israel vill förbjuda moskéers högtalare"
Det kan vara lätt att missa moskén som är inrymd i en temporär byggnad med betonggolv och korrugerat tak. Men det är omöjligt att missa de sex högtalarna som sitter på gigantisk metallkonstruktion som påminner om Eiffeltornet.
Al-Omari-moskén i Lod, i Israel, det är en stad med judiska och arabiska invånare. Ett förslag som stöds av premiärminister Benjamin Netanyahu ger myndigheter tillåttelse att förbjuda moskéer och andra religiösa inrättningar från att använda högtalare. Dessa använder muezzinerna (böneutroparna) när de kallar till bön, fem gånger om dagen, med början långt innan gryningen, klockan 0445.

Kanada
2016-47 18-19
"Offentliganställda i Kanada utan lön - brister i systemet"
Kanadas regering har kreditbetyget AAA och en budget på mer än 2000 miljarder dollar. Man kan tycka att starten därmed borde klara av att betala ut lönerna. Men för mer än 80 000 kanadeniska offentliganställda har lönen under stora delar av året, sedan början av februari, varit en källa til frustration - inte för att det är brist på pengar, utn på grund av ett nytt lönesystem som gjort fel gång på gång. Då bytte staten till det nya lönesystemet, känt som Phoenix, och permitterade samtidigt 2700 lönekontorister som inte längre skulle behövas.

Colombia
2016-47 20-22
"Colombianskt blodsguld finns i allt från smarta mobiler till bilar"
Djupt inne i den colombianska urskogen finns tusentals små, olagliga guldgruvor, varav många kontrolleras av marxistiska gerillagrupper eller narkotikahandlare. Här sliter gruvarbetarna i långa arbetspass med att gräva fram guld ur marken. Gruvorna finns på avlägsna, isolerade platser som Timbiqui och Rio Quito, och därifrån transporteras guldet via båt, lastbil eller små flygplan till smältugnar i Cali eller Medellin.
I nästa fas träder internationella guldförädlare in på scenen rustade med certifikat, som bevisar arr de gör etiska affärer. Guldet finns snart i alla sorters produkter, från smarta mobiler och bilar till guldmynt tillverkade av det amerikanska myntverket.
Olaglig försäljning av "blodsguld" ger numera större intäkter av kokainförsäljningen och har blivit de illegala gruppernas största inkomstkälla. Den omfattar också barnprostitution, barnarbete och omfattande miljöförstörelse.

Ryssland
2016-47 23
"Majoritet av ryssar vill ha censur på nätet"
Sextio procent av ryssarna tror att censur av Internet - i synnerhet förbud mot vissa webbplatser och material - är nödvändigt, enligt en ny undersökning. Bara 25 % motsatte sig idén, resten av de tillfrågade visste inte eller avböjde att svara.
Allmänt tycks ryssarna vara ganska skeptiska till Internet. Opinionsinstitutet Levada fann att 51 % inte tror att Internet kan ersätta tidningar, radio och TV, ungefär samma siffra som när frågan ställdes senast, år 2006. Rysslands president Vladimir Putin har sagt att landet inte har någon laglig rätt att förbjuda webbplatser. Men det finns tecken på att landet kan komma att ompröva sin inställning. Kontakter har tagits med Kina för att träffa arkitekterna av landets ökända "stora brandvägg".

IT, terrorism
2016-47 24-25
"Hur sociala medier hjälper diktatorer"
Analys av Erica Chenoweth i Foreign Policy
Många tror att sociala medier har varit en fördel för sociala och politiska gräsrotsrörelser. Men faktum är att prodemokratiska rörelser inte är mer effektiva än andra. Faktum är att de civila motstånds kampanjerna är mindre nu än före Internet. Ett skäl är att regeringar är bättre på att manipulera sociala medier än aktivister. Den privata integriteten på Internet har försvunnit. Vidare har sociala medier bidragit till att färre engagerar sig i folkliga rörelser.
"Klicktivister" förmår sällan engagerara sig fullt ut. Människor måste träffas fysiskt under en längre tid för att åstadkomma riktig förändring.
Sociala mediernkan få en demobiliserande effekt, eftersom beväpnade aktörer ges möjlighet att hota eller till och med utöva direkt våld mot aktivister.
Ökad tillgänglighet till mobiler i Afrika kan kopplas till ökat våld.
Desinformation kan lätt spridas på sociala medier. Människor tenderar att välja nyhetskällor som bekräftar deras egen övertygelse.
De "lyckade" upproren i Tunisien och Egypten gav libyer och syrier en övertro på att improviserade uppror kunde gå vägen utan våld.

Kina
2016-47 26-28
"Protester på Walmart i Kina obekvämt för kommunistpartiet"
Wang Shishu, en avskedad Walmart-anställd, sitter i sin lägenhet och skriver ett textmeddelande på mobilen till en grupp arbetstagare. De senaste månaderna har Wang hjälpt till att organisera en nationell rörelse mot Walmart i Kina.
Protester och strejker på världens största varuhuskedja har försatt det styrande kommunistpartiet i en obekväm sits. Runt om i Kina har Wallmarts anställda höjt sina nävar och skanderat "Arbetare, res er!" De har vädjat till lokala tjänstemän med patriotiskt engagemang geom att referera till Mao Zedongs kamp mot utländska imperialister.

Island, Turism
2016-47 30-31
"Turistboom på Island men alla invånare är inte nöjda"
Island vet hur man får fart på turismen: först en ekonomisk implosion av jättemått och sedan en enorm vulkanexplosion. Den isländska kronans kollaps efter finanskrisen 2008 förvandlade denna arktiska ö med 35 aktiva vulkanet till ett favoritresmål därför att det blev så billigt att turista här. Vulkanen Eyjafjallajökull satte Island på kartan. Nästa år beräknas antalet turister bli sju gånger fler än den inhemska befolkningen på 330 000. Turismen är idag Islands största näringsgren och den har vuxit om fisket och aluminiumindustrin.
antalet besökare kan växa ytterligare i kölvattnet av Piratpartiets framgångar.
Turister kommer ända från Hongkong. De jagar norrskenet, de tittar på glaciärer, badar i varma källor, åker helikopter och lyssnar på det isländska bandet Sigur Ros överjordiska, valsångsliknande toner. Reykjavik ser ut som en nordisk version av Singapore: kompakt, rent, välordnat och välmående.