Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2017 v 16

Tidskriften

2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15       


Turkiet
2017-16 4-5
"Erdogans nya befogenheter kommer inte att hjälpa Turkiet"
Efter den knappa segern i folkomröstningen den 16 april om att utöka presidentens befogenheter hälsade den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan sina anhängare med ett brinnande tal. Det var riktat mot kritiker utomlands som ifrågasatte valresultatets giltighet.
Före valet påstod Erdogan att ett "ja" till att ändra 18 paragrafer i konstitutionen skulle ge honom den makt som behövdes för att få den svaga ekonomin tillbaka på rätt spår och ta itu med en rad diplomatiska utmaningar. Men resultatet kommer snarare att förvärra de problemen eftersom det skrämmer bort utländska investerare och komplicerar relationerna med Europa. Turister flyr den politiska turbulensen, investerarna ryggar och förbindelserna med EU - Turkiets största handelspartner - sjunker till nya bottennivåer.

Frankrike
2017-16 6-7
"Le Pen möter Macron i det franska presidentvalet"
Opinionsundersökningar visar att Emmanuel Macron kommer att vinna över Marina Le Pen i den avgörande omröstningen om att bli Frankrikes president med minst 25 %. Vilket kan innebära ett ytterligare hinder mot ett transatlantiskt söndrande. Macron är en före detta finansman och en produkt av Frankrikes elitutbildningsinstitut. Hans politiska dagordning är socialliberal, med förslag som kommer att försvaga Frankrikes traditionellt starka skydd för arbetstagare.

Kina, Tyskland
2017-16 6-11
"Peking och Berlin försöker närma sig varandra"
Peking och Berlin har börjat leta efter sätt sätt att stärka den ekonomiska relationen efter den amerikanska presidenten Donald Trumps hot om handelskrig. Men det finns mer som skiljer de två nationerna åt än som förenar dem.
Ända sedan Donald Trump flyttade in i Vita huset har de traditionella allianserna på den internationell areanan förändrats. Allt tyder på att Trump-administrationen går i en protektionistisk riktning, samtidigt som Tyskland och Kina, som i många frågor har helt skilda uppfattningar, utforskar att stärka relationen. Även i kampen mot klimatförändringar finns hopp om samarbete.

Ryssland
2017-16 12-13
"Tusentals arga lastbilsförare"
Tusentals lastbildförare i Ryssland protesterar mot ett privat vägtullsystem, som drivs av en vän till Rysslands president Vladimir Putin. Avgiften, säger lastbilsförarna, minskar deras redan magra inkomster. Lastbilsförarna protesterar mot "Platon", ett vägtullssystem som avgiftsbelägger tunga lastbilar per kilometer.

Storbritannien
2017-16 14-15
"Det brittiska valet är avgjort på förhand"
Theresa May kommer att få precis det hon ville ha i valet i juni, nämligen en promenadseger utan nämnvärt motstånd. Nämligen att det Konservativa partiet vinner och att May fortsätter på Downing Stree med ett egat mandat. Det osäkra handlar snarast om vilket parti som ska axla den oppositionella huvudrollen. I Labour råder stor oreda. May leder med 21 procentenheter över Labour. Detta beror främst på missnöje med ledaren Jeremy Corbyn, menar många. Corbyns tvekan angående Brexit gjorde att många väljare gick över till Liberaldemokraterna eller bara gled bort.

Ekonomi, Handel, Terrorism
2017-16 16-18
"Bankernas nit dödar människor"
Stopp mot terrorfinansierng hindrar välgörenshetsarbete i krigsdrabbade länder. Under belägringen av staden Aleppo försökte en en organisation skicka 80 000 dollar till en leverantör i Turkiet så att sjukhusen kunde fylla på med medicinsk utrustning. Men den amerikanska banken, i sin nit för att säkerställa att pengarna inte gick till utländska terrorister, stoppade överföringen. När pengarna nådde fram sex månader senare var den dödliga belägringen över.
Bankerna är alltmer tveksamma till att ha välgörenhetsorganisationer som arbetar i katastrofzoner som kunder.
Bankerna kan inte skilja mellan en välgörenhetsorganisation som försöker få fram pengar till en svältande familj en annan som är redo att gå ut och köpa kulsprutor för att skjuta på civila.

USA, Nordkorea
2017-16 20-22
"Trumps bistra militära alternativ för Nordkorea"
Tre veckor innan han blev president kommenterade Donald Trump hotet om att Nordkorea håller på att utveckla en kärnvapenmissil som kan nå USA: "Det kommer inte att hända", lovande han på Twitter.
Analytiker uppskattar att Nordkorea för närvarande kan ha mellan 10 och 25 kärnvapen med avfyringsramper, flygvapen, trupper och artilleri utspridda över landet, dolda i grottor och utplacerade längs gränsen mot Sydkorea. Nordkorea har också ett av världens största lager av kemiska vapen. Ett förebyggande angrepp mot den nordkoreanska kärn- och missilprogrammet är inte ett praktiskt altrrnativ.

Indien
2017-16 23
"Antalet unga kvinnor minskar kraftigt i Indien, enligt studie"
Antalet kvinnor i förhållande till antalet män bland Indiens unga invånare har i flera årtionden varit lågt jämfört med västerländska nationer, och kommer att minska ytterligare de kommande åren, rapporterar indiska myndigheter.
För personer i åldrarna 15-34år kommer antalet kvinnor per 1000 män att minska till 898 år 2031, från 939 år 2011. Ett tyligt teckan på att det fortfarande förekommer könsselektiva aborter. Säger experter. Som aborter och barnamord. Mycket har ökat sedan introduktionen av ultraljudstekniken. Orsakerna är många som att män kan försörja sina åldrande föräldrar eller en önskan om att föra vidare släkten genom en manlig arvinge.

Kanada, Miljö, Klimat
2017-16 24-25
"Klimatförändringarna ödesdigra för isen som är en livlina i norra Kanada"
I allra nordligaste Kanada kommer den kalla,bistra vintern med frihet till invånarna där. Det är dåsom sjöar och vattendrag får en vägbeläggning av marmorerad blå is. Under några vintermånader kan lastbilar frakta bränslen, timmer och diamanter eller döda djurkroppar och livsmedel till och från regionens mest avlägset belägna samhällen och gruvor, platser som under andra tider på året isoleras av vatten och vildmark och då bara kan nås via pråm eller flyg.

Nordkorea, Sydkorea
2017-16 26-29
"Här odlas ris i krigets skugga"
De 197 invånarna i Taesung, som också kallas Frihetsbyn, sitter på första parkett och upplever på nära håll de växand spänningarna på Koreahalvön. De tros vara de enda civila som är bosatta i den fyra km breda demilitariserade zon (DMZ) som separerar de båda länderna.
Två år efter vapenstilleståndet 1953 som satte punkt för Koreakriget och skapade DMZ kom båda sidir överens om att bygga mönsterbyar inne i zonen för att demonstrera respektive lands överlägsenhet. Sydkorea grundade Taesung och Nordkorea byggde en by kallad Kijong. En äng separerar de båda byarna.
Bara personer som bodde i byn Taesung före Koreakriget eller ättlingar i direkt nedstigande led får bo där.

Annat
2017-16 30-31
"Emma Morano dog som 117-åring"
Senaste gången Emma Moreno lämnade sin lägenhet var när hon var 102 år gammal. Berömmelsen kom sent i livet - efter det att hon fyllt 110. Förra året blev hon firad som den äldsta personen på jorden. Hon hade fans över hela världen. Borgmästaren i hennes italienska stad tackar henne för att hon satt den på kartan.