Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2016 v 36

Tidskriften

 2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  

EU, Brexit
2016-36 4-5
"Hur påverkas EUs försvarspolitik av Brexit?"
När det gäller försvarspolitiken måste Tyskland och Frankrike visa handlingskraft. En politisk hållning som inte backas upp av militär kraft är ihålig. För Tyskland kommer det att innebära äkade försvarsutgifter och fler militära insatser i utlandet.
Storbritannien har prioriterat Nato och ett bilateralt samarbete med Frankrike på bekostnad av EU.
Bland de långsiktiga projekten är en integrering av Eus försvarsindustri av högsta prioritet. Regeringarna måsta stödja skapandet av europeiska försvarsföretag.
EU behöver en integrerad europeisk gränsstyrka med en kustbevakningsstyrka för att säkra sina yttre gränser men också bygga upp sin kapacitet att sätta in styrkor utanför Eus gränser med kort varsel.

Danmark
2016-36 7
"Första moskén i Danmark för kvinnor"
En liten moské i den danska huvudstaden Köpenhamn gick nyligen med i en tyst revolution genom att bjuda in till sin första fredagsbön, ledd av en kvinna. Mariammoskén i Köpenhamn som drivs av kvinnor vill begränsa fredagsbönen till kvinnor. Fler kvinnliga imamer behöver nu utbildas.

Tyskland, Flyktingpolitik
2016-36 8-9
"Tysk självinsikt?"
För ett år sedan öppnade landet dörrarna för flyktingar. Nu vet man inte hur man ska gå vidare. När flyktingarna anlände i München fick tyskarna chansen att rätta till den förvrängda bilden av landet: Vi är generösa, medkännande, vår politik är altruistisk. Samtidigt var den tyska allmänheten känslomässigt ansträngd.
Enbart humanitära reflexer kan inte vara en ersättning för kraven på utrikespolitik. Nästa flyktingkris hägrar redan i Afrika och en eventuell ny flyktingvåg kommer inte att hälsas med samma applåder.

Storbritannien, Brexit, Polen
2016-36 10-11
"Polack misshandlades till döds. Kan rubriceras som hatbrott"
Livlig debatt om främlingsfientlighet i Storbritannien.
Två polska invandrare stord lutade mot en tegelvägg och åt var sin hämtpizza i Harlow, en arbetarstad 3 mil nordost om centrala London. De angreps av sex ungdomar från Harlow som misshadlades svårt. En av dem dog.
Polackerna utgör det största antalet utlandsfödda invånare i Storbritannien 831 000 personer.

Kina
2016-36 12-17
"Beijing bygger en ny Sidenväg till Europa"
Kina bygger nya vägar, järnvägar och oljeledningar från Centralasien till Europa i ett försök att knya nya kontakter med resten av världen. Följden av dessa investeringar gynnar sannolikt kineserna - men kanske inte övriga involverade länder.
Landet investerar miljarder i infrastruktur, inklusive höghastighetsrälsar. Det finns planer på nya järnvägslinjer från Kina till Kirgisien och Kazakstan, projekt som innebär enorma tekniska utmaningar för anläggarna. Beijing har ögonmärkt mosvarande 36 miljarder euro för projektet. En bank har inrättats: The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). I juni 2015 undertecknade 57 länder AIIBs statuter mot USAs vilja. Är målet att krossa västvärldens politiska dominans?
Kinas grannland spelar en viktig roll i Sidenvägsstrategin. Både Kazakstan och Kirgisien är med. Men med är också Vitryssland och "öststaterna" inom EU. Iran och Turkiet stöder också Sidenvägsprojektet.
Ryssarna däremot är djupt misstänksamma mot det allt mer självsäkra Kina.

Mexiko, USA
2016-36 18-19
"I Mexiko ilsknade man till på sin president efter Donald Trumps besök"
En av de mest osannolika politiska paren man kan tänka sig stod sida vid sida med en ensam mexikansk flagga bakom sig.
Den impopulära presidenten Enrique Peñja Nieto bjöd in Donald Trump och chockade sitt land, till och med regeringsmedlemmar. Det är Trump som gynnas av detta möte menade många. Presidenten misslyckades, han saknade styrka. Enrique Peñja Nietos väljarstöd har minskat till 23 %.

Kongo
2016-36 20-21
"Okända mördare sprider skräck och ökar på spänningen i östra Kongo"
När män med macheter kom till Maseka Alexandras halmtäckte lerhydda i utkanten av den kongolesiska staden Beni, var hennes ålder, 55 år, det enda som räddade henne.
De var klädda i militäruniformer högg ihjäl mer än 50 män och kvinnor.
Räden den 13 augusti var den senaste i en rad attacker sedan 2014, som har krävt mer än 500 människoliv i nordöstra Kongo-Kinshasa.
Områden som är rikt på timmer, coltan, tenn och guld hyser fler än 60 rebellgrupper.
Detta är inte jihadism, utan lokal terrorism, säger FN-styrkans tillförordnade chef, Rakid Ahmed.
Vissa av den etniska gruppen "nande" skyller attackerna på hutuerna som har flytt längre söderut de senaste två åren. Nandefolket säger att de kommer att slå tillbaka om dödandet fortsätter.
Regeringen i Kinshasa liksom FN beskyller krigare från de Allierade demokratiska styrkorna (ADF) för våldet.

Nordkorea
2016-36 22-23
"Är avrättningar i Nordkorea ett tecken på styrka eller svaghet"
Enligt den sydkoreanska regeringen står Nordkorea på randen till en kollaps, som till stor del beror på Sydkoreas tuffa aktioner.
I totalitära stater, som Kim Jong-Uns, behåller ledarna kontrollen genom att bedriva ett skräckvälde. Avrättningar och utrensningar syftar till att hålla eliten i schack, och allmänt förtryck och begränsad tillgång till information används för att kontrollera det större samhället. Avrättningar och utrensningar är standardverktyg i stalinistiska skräckregimer.

Burma
2016-36 24-25
"Fredssamtal i Burma präglades av symbolik och skepticism"
Burmas ledare Aung San Suu Kyi inledde för en kort tid sedan en fredskonferens med hopp om att få ett slut på konflikterna som har pågått i årtionden. Hundratals representanter från landets väpnade etniska grupper deltog.
Det var första gången som så många fraktioner - regering, parlament, militär, politiska partier och etniska väpnade grupper - samlades i avsikt att ta itu med landets konflikter.
Förväntningarna var låga, mötet handlade om att bygga förtroende.
Men bara åtta etniska gupper skrev under avtalet, sombara utgör 20 % av alla etniska kämpar i landet. Vissa etniska grupper strider mot varandra. Andra grupper faller sönder. Det finns hundratals milisgrupper, av vilka många tidigare företrädde militären. Många drivs av ekonomiska intressen som handeln med jade och droger.

Holland, samhälle
2016-36 26-27
"Upprustade hamnskvarter i Amsterdam lockar hipsters"
När Vincent Vollenbronck var tonåring och bodde i Amsterdam norra hamnkvarter var det ett nedgånget område med knaggliga gator och övergivna varv. Ibland kastade han tegelstenar genom de tomma lagerlokalernas fönster. Nu hjälper han utvecklare att omvandla hamnkvarteren till Amsterdams snabbast växande område.
Över hela Europa planerar regeringar för nya bostäder i tidigare industriområden för att möta den stigande efterfrågan när fler människor flyttar till storstäderna.

Brasilien
2016-36 28
"Rousseffs avsättning"
Tufft men nödvändigt utfall i Brasilien.
Spektaklet i Brasiliens senat var inte en uppvisning i ädel statskonst. Dussintals politiker som personligen anklagas för korruption röstade för att avsätta Dilma Rousseff, som under sin femåriga ämbetstid aldrig har misstänkts för något liknande. En bitter Rousseff kallade det en "historiens ironi".
Det huvudsakliga skälet till att hon avsattes var hennes katastrofala misskötsel av ekonomin, som inte bara inbegrep budgetöverskridanden utan även en dogmatisk politik som begränsade det statliga oljebolagets upphandlingar till att bara omfatta inhemska företag - vilket banade väg för massiv korruption.
Att hon avsattes var det bästa alternativet för Brasilien som under hennes ledning har skakats av politiska skandaler och den djupaste recessionen på hundra år.
Hennes avsättning var laglig, politiskt legitim, och banar väg för reformer som landet är i desperat behov av.
"A difficult, but necessary, outcome in Brazil"

Afrika, miljö
2016-36 30-31
"Stor minskning av antalet afrikanska elefanter"
Afrikas elefantpopulation har minskat i högre takt än vad många tidigare har trott, något som väcker oroande frågor kring skyddet av världens största däggdjur.
Det finns i nuläget bara 352 271 savannelefanter i hela Afrika, söder om Sahara, enligt Elephants Without Borders, en forskningsorganisation som har räknat elefanter i 18 afrikanska länder. Mellan 2007 och 2014 minskade antalet elefanter med 144 000. Minskningen är störst i Angola, Mocambique och Tanzania.
Sannolikt handlar det främst om tjuvjakt på elfenben, som har ökat enormt under de senaste åren.
Det mesta av allt elfenben hamnar i Asien där kilopriset ligger på så mycket som 2000 dollar och används i läkemedel vars effekt inte är vetenskapligt bevisade.