Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 34

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33  

Ryssland, Georgien
2009-34 s 3
"Vad hände egentligen för ett år sedan?
Ett år efter kriget i Georgien är resultatet lika omstritt som orsaken. En korrekt analys av krigets orsaker är fortfarande omöjlig att genomföra. Ryssland provocerade Georgien systematiskt under månaderna som ledde fram till kriget. Dess militära motattack var oproportionerlig. Den georgiska regeringens beslutfattande var kaotiskt och amatörmässigt ogenomtänkt. Kriget har uppenbarat några av de värsta dragen i rysk politik för utomstående. Men även om det militära äventyret var felaktigt så var det en enstaka händelse.

Italien
2009-34 s 4
"Italiens medborgargarden - maffians fiender eller vänner?"
Påhejade av Lega Nord har många städer i norra Italien startat officiellt understödda medborgargarden. Lagstiftningen för dessa trädde i kraft den 8 augusti. Den ger möjlighet till brottsbekämpning i lekmannaplutoner om tre personer. De ska rapportera om byggnadsintrång, nedskräpning och även illegala invandrare. Många menar att det finns en risk för att maffiaklaner kan komma att placera sina egna män i medborgargarden och därigenom få ännu större kontroll över sitt territorium.

Island
2009-34 s 4
"Islands babyboom i skuggan av den ekonomiska krisen"
Antalet födslar har nått sin högsta nivå på åtminstone ett halvt sekel. "Jag tror att många av oss har sökt tröst i kärlek och sex", skriver den populära bloggaren Alda Sigmundsdottir (Facebook). Helga Gottfridsdottir , professor obstretik vid Islands universitet menar att orsaken till ökningen skulle kunna var Islands generösa föräldraledighetslagstiftning. Tre månade till modern, tre till fadern och tre för familjen att bestämma själv.

Ryssland
2009-34 s 5-6
"Grumliga vatten?"
Ryssland återfinner "piratkapat" lastfartyg, men vad hände egentligen?
Det ryska lastfartyget Arctic Sea försvann den 24 juli utanför Gotland. Det var lastat med timmer värt 14 miljoner kronor. Rysslands försvarsminister Anatolij Serdjukov säger att fartyget kapats av åtta misstänkta pirater som nu har gripits, fyra ester, två letter och två ryssar. Fartyget var på väg mot Algeriet och har nu hittats utanför Kap Verde öarna utanför Afrikas nordvästkust. Det påstås att båtens finska ägare ska ha fått krav på en lösensumma och att lasten bestod av annat än bara timmer. Detta har inte bekräftats. De motstridiga uppgifterna har lett till våldsamma spekulationer om ryska maffia uppgörelser och smuggling av kärnvapen.

Tunisien
2009-34 s 6
"Tunisiskt kvinna väntar tolvlingar"
Den trettioåriga kvinnan är lärare i arabiska och har fått missfall sedan hon 2007 gifte sig med en lärarkollega. Läkarna varnar för att det enbart finns en minimal chans att någon av dem ska överleva. Ansträngningen kan få henne att börja föda redan efter 20 veckor, ungefär halvvägs genom en normal graviditet och då kommer sannolikt inget av barnen att överleva.

USA, Egypten
2009-34 s 8-9
"Obama och Mubarak optimistiska om fred i Mellanöstern"
Den amerikanske presidenten i toppmöte i Vita Huset med Egyptens ledare, som uttrycker en vilja att föra processen vidare. Under Bush-eran var relationerna ansträngda mellan USA och Egypten då USA tryckte på för demokratiska reformer i Egypten. Nu vill Obama-administrationen "inte främst se USAs relation till Egypten genom demokratins prisma".
De två ska förmå de båda parterna att sitta ner tillsammans och att få något från båda parter. Nästa vecka kommer George J. Mitchell, USAs särskilda sändebud för fredsfrågorna i Mellanöstern, och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att träffas för samtal. Obama har försökt övertyga arabvärlden om att göra ytterligare eftergifter gentemot Israel, men har hittills haft liten framgång.

Etiopien, Eritrea
2009-34 s 8
"Etiopien och Eritrea förlikas"
De båda ländernas skadeståndsanspråk har retts ut. Kraven uppgick till hundratals miljoner dollar för dödsfall, skador, våldtäkter, plundring och förstörelse under ländernas tvååriga gränskrig. Beslutet, som kungjordes i tisdags i Haag ledde efter kvittning av kraven att Eritrea blev skyldigt Etiopien 10 miljoner dollar. Båda länderna har accepterat förlikningsbeslutet.

Honduras
2009-34 s 8
"Militären anklagas för övergrepp"
Amnesty International anklagar i en rapport Honduras militär och polis för att ha använt misshandel och massarresteringar för att bestraffa de demonstranter som protesterat mot avsättandet av den folkvalde presidenten Manuel Zelaya i juni.

Georgien
2009-34 s 8
"Georgien utträder ur OSS"
OSS är den union som Ryssland skapade 1991 i hopp om att kunna bibehålla en post-sovjetisk allians. Georgiens parlament röstade för ett utträde ur organisationen i fjol som en protest mot Rysslands offensiv i Abchazien och Sydossetien.

USA
2009-34 s 10-12
"Obama backar i sjukvårdsfrågan"
Obama står inför hård kritik från Demokraternas vänsterfalang efter det att hans administration signalerat reträtt i frågan om att introducera ett statligt styrt nationellt sjukvårdsprogram. Det nya systemet kommer nu förmodligen att styras av privata försäkringsbolag, snarare än staten, vilket Obama hade föredragit. Obamas förslag till sjukvårdsreform, som syftar till att även de 46 miljoner amerikaner som idag inte har någob sjukvårdsförsäkring ska täckas, har orsakat en av de mest splittrande debatterna i USA sedan Vietnamkriget. Obamas administration kommer sannolikt att bedömas efter om man lyckas genomdriva en ny sjukvårdslag. Själv ser han detta som den viktigaste under sin första mandatperiod. En av hans största svårigheter är motståndet inom det egna partiet, snarar än det från Republikanerna.

Mexiko
2009-34 s 10
"Våldsorgierna tar aldrig slut i Mexikos narkotikakrig"
I det mexikanska narkotikakriget har på nytt mer än 30 människor dödats. I en bar i Ciudad Juárez vid gränsen till USA sköts åtta personer ner, i ett annat attentat sex. På måndagen utbröt dessutom rena gatustrider mellan polisen och beväpnade medlemmar av en narkotikakartell. Mexikos president Felipe Calderón påbörjade i slutet av 2006 en offensiv mot landets narkotikakarteller som involverar mer än 36 000 soldater och poliser. Sedan 2008 års början har nästan 10 000 personer dödats i det mexikanska narkotikakriget.

Thailand
2009-34 s 12
"Oppositionen vill få Thaksin benådad"
Oppositionsgruppen Enade demokratiska fronten mot diktatur har överlämnat till kung Bhumibol, en namninsamling med närmare sex miljoner underskrifter med begäran om benådning av oppositionsledaren Thaksin Shinawatra. Detta har framkallat starka reaktioner från landets regering och byråkrati.

Nordkorea
2009-34 s 13
"Nordkorea öppnar åter gränsen" hela artikeln
Den hårt bevakade gränsen mellan Nord- och Sydkorea ska öppnas och tillåta familjeåterföreningar som splittrades genom Koreakriget 1950 1953, och gruppbesök av turister från Sydkorea. Detta drag i försonlighetens tecken kom just efter det att regimen släppt två fängslade amerikanska journalister och en sydkoreansk arbetare.

Pakistan
2009-34 s 13
"Ytterligare framgångar i kampen mot Pakistans talibaner"
Gripandet av Mauvi Omar är det senaste slaget mot militanterna efter det att deras ledare, Baitullah Mehsud, dödades i en missilattack den 5 augusti i Sydwaziristan. Ytterligare en annan ledande befälhavare, Qari Saifullah, greps på måndagskvällen på ett sjukhus där han vårdades efter skador han fått den 5 augusti. Han var en av Baitullah Mehsuds närmaste förtrogna.

Afghanistan
2009-34 s 14-15  hela artikeln
"Talibanhoten inför det afghanska valet" Inför torsdagens presidentval hade talibanerna i Afghanistan intensifierat sin skrämsel- och hotkampanj och varnade i moskéer och genom flygblad och radioutsändningar afghanerna för "hårda bestraffningar" om de röstade. Ett framgångsrikt val är avgörande för den afghanska regeringen och även Obama-administrationen och dess allierades försök att göra framsteg i kampen för att säkra fred och stabilitet i landet.

Filippinerna
2009-34 s 15-16  hela artikeln
"Människorättsorganisationer riktar kritik mot Filippinerna"
Het handlar om brott mot mänskliga rättigheter från militärens sida med bekämpandet av ett kommunistiskt uppror som förevändning. Sedan fyrtio år har Nya Folkarmén, Filippinernas kommunistpartis väpnade gren, lett ett maoistiskt uppror, det längsta i Asien. Anklagelser om kränkning av mänskliga rättigheter har förföljt president Gloria Arroyos administration alltsedan hon tillträdde 2001.

Asien, Ekonomi
2009-34 s 16-18
"Asiens anmärkningsvärda återhämtning"
De fyra asiatiska tillväxtländer som rapporterat BNP- siffror för andra kvartalet 2009 (Kina, Indonesien, Sydkorea och Singapore) har sett en tillväxt på över 10 % på årsbasis. Även det trögare Japan verk återhämta sig snabbare än jämbördiga västländer. Sammanräknat verkar att Asien i tillväxt växa med mer än 5 % i år medan de gamla G 7-länderna riskerat att sänka sin BNP med 3,5 %. Den inhemska konsumtionen har ökat rejält igen på grund av de finanspolitiska stimulansåtgärderna i regionen blev mer omfattande och har fått verkan snabbare än i väst. Låg skuldsättning i den privata sektorn har gjort hushållen och företagen långt mer benägna att spendera de statliga bidragen. De asiatiska bankerna var också i bättre form än de västerländska. I reda pengar kommer ökningen av konsumtionen i Asien i år mer än väl att täcka konsumtionsminskningen i USA och eurozonen. Denna förflyttning av konsumtionen kommer att bidra till att världsekonomin finner en ny balans.

Irak
2009-34 s 18-19  
"Iraks shiiter stoiska inför sunnitiskt våld"  hela artikeln
Nu har shiiterna den största politiska makten i Irak och då är det lättare att stå emot provokationer. Och de vet att de som dödar shiiter kommer "att hamna i helvetet allihop". Shiiternas tålamod idag står i skarp kontrast till Iraks senaste historia Med en demografisk majoritet på 60 % och kontroll över regeringen har de fått makten för första gången på tusen år. Till och med de under senaste åren mest våldsamma shiitiska extremistgrupperna kräver nu i stället att få delta i den politiska processen. Shiitisk islam handlar i hög grad om tålamod och långsiktighet. Man väntar på att den tolfte imamen, Mahdin, ska återvända för att befria anhängarna och skänka dem frälsning.

Iran
2009-34 s 20
"Rättegången mot 'orosstiftare' fortsätter i Iran"
Då hördes en grupp demonstranter som hävdade att de fått instruktioner av den besegrade presidentkandidaten Mir Hossein Mousavis kampanjledning om att förstöra offentlig egendom i det kaotiska efterspelet till valet den 12 juni. Hundratusentals iranier protesterade efter valet som enligt de officiella siffrorna var en jordskredsseger för Ahmadinejad, men som oppositionen hävdar var resultatet av valfusk. President Ahmadinejad tänker föreslå tre kvinnliga ministrar i sitt kabinett. Det blir i så fall första gången kvinnor har nominerats till sådana poster sedan den islamiska revolutionen 1979.

Zambia
2009-34 s 21
"Zambisk expresident friad efter sexårig rättegång"
En före detta president i Zambia riskerade ett långt fängelsestraff efter en rättegång utan tidigare motstycke som skickat rysningar utefter ryggraden på Afrikas hittills oantastbara autokrater. Frederick Chiluba har anklagats för att ha "plundrat landets ekonomi" under sitt decennielånga styre i landet i södra Afrika. 2007 förlorade han ett civilt mål där han förklarats skyldig till att ha förskingrat omkring 50 miljoner dollar av sitt fattiga folks pengar och spenderat dem på bland annat designerkläder och skor. Chiluba som var president i Zambia mellan 1991 och 2001 orsakade i princip sitt eget fall då han utnämnde sin efterträdare Levy Mwanawasa. Han startade en antikorruptionskampanj som utredde Chilubas ämbetsperiod. Han kritiserade också hårt Robert Mugabe, president i grannlandet Zimbabwe. Chiluba förlät aldrig sin efterträdare som dog i fjol.
När domslutet väl förkunnades friades emellertid Chiluba på alla punkter. Det var ett hårt slag för många människor och organisationer i Zambia och hela världen som noggrant har följt detta fall och varit övertygade om att tillräckliga bevis anförts mot honom.

FN/Nato
2009-34 s 22-25
"Genèvekonventionen fyller 60"
Gapet är fortfarande alltför stort mellan Helvetias ädla idéer och helvetiska blodiga krig. Genève är FNs humanitära nav, säte såväl för organisationens flyktingorgan som för organen för mänskliga rättigheter. Men idag ifrågasätter vissa ofrånkomligen huruvida Genève-konventionerna och dessas senare tillkomna tilläggsprotokoll verkligen är anpassade till dagens konflikter. Antalet krig mellan stater, där reguljära uniformerade arméer möts på slagfältet har minskat drastiskt till förmån för inbördeskrig med upprorsmakare och rebeller som bekämpar varandra och den egna regeringen. Dock finns det regler som även kan användas för att skydda civilbefolkningen i dessa konflikter. Det finns dock flera problem. Många känner inte till att reglerna finns och många länder har inte undertecknat protokollen som Afghanistan, Iran, Israel, Burma och även USA.

Forskning
2009-34 s 26-27
"Brännande frågor"
Ett nytt experiment antänder Amazonas. I delstaten Mato Grosso i Brasilien vill man ta reda på bland annat hur mycket koldioxid som frigörs till atmosfären vid skogsbränder men också undersöka huruvida de tropiska skogarna kommer att överleva de ökade fallen av skogsbränder som klimatförändringarna och den ökade inflyttningen leder till. Bränder är ett stort problem i Brasilien. Tropiska bränder som ofta barr är knähöga på grund av den höga fuktigheten är en betydande koldioxidkälla.

 

 

 

"