Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 29

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28  

Irland
2009-29 s 3-4
"En irländare sitter inte hemma och gnäller"  hela artikeln
Ännu en våg irländare, för vilken gång i ordningen går inte att säga, stiger i land i USA på flykt från arbetslöshet och svåra tider i hemlandet. De kommer till Amerika i jakt på jobb precis som många generationer före dem. De kommer på turistvisum men planerar att stanna kvar och arbeta illegalt. En del upplever diasporan som en hemkomst. De hårt sammansvetsade irländska kvarteren i New York känns som ett hem på nytt.

EU, islamism
2009-29 s 4-6
"Europa förblir europeiskt"
Det finns inget fog för påståenden att invandringen från muslimska länder leder till ett Eurabia där muslimerna är i majoritet. Många människor, långt borta från extremhögern, fruktar att invandring och höga födelsetal kan leda till att muslimerna utgör 40 % av Europas befolkning 2025. Europa, vars vilja har underminerats av sekularism och inställningen att allt är tillåtet, har i flera decennier accepterat massinvandring utan nämnvärt motstånd. Svaga regeringar som inte har förmått försvara sina egna värderingar, har försökt blidka den muslimska opinionen, och nu måste de ta konsekvenserna. Detta menar bland annat kanadensaren Mark Steyn, som har skrivit bestsellern America Alone. Liknande varningar kommer från den amerikanske diplomaten Timothy Savage. Den amerikanske journalisten Christopher Caldwell förutspår att ett "förankrat" och självmedvetet" Islam är berett att tvinga sin vilja på "en osäker och relativistisk europeisk kultur". Allt fler oroar sig för att en växande invandrarbefolkning, som är motståndskraftig mot assimilering eller integration, kommer att lägga beslag på jobb och belasta välfärdssystemen.
Men, menar artikelförfattaren William Underhill, alla dessa åsikter bygger på "begränsade och tvivelaktiga bevis". I stället är det så att:
- Ingen vet hur många muslimer det finns i Europa idag eftersom många är illegala.
- Födelsetalen bland muslimer är höga idag men kommer förmodligen att minska.
- Islam är inget enat block, motsättningen mellan sunniter och shiiter är stor
- Våldsam fanatism finns bara hos en mycket liten minoritet
- Många invandrare från muslimska länder identifierar sig som icke-troende.

Ryssland
2009-29 s 6-7
"Ryssland borde hålla bättre uppsikt åt öster"
Den ryska örnen har två huvuden och det ena tittar åt öster, brukar ryska diplomater framhålla. Problemet är att det asiatiska huvudet verkar vara blint. Bara tre procent av den ryska energiexporten går till det oljetörstiga Asien. Handel och investeringar i östra Sibirien och ryska Fjärran östern utnyttjar långt ifrån sin potential. Ryssland har en demografisk förbannelse, en befolkning på en enorm yta på bara 142 miljoner människor, som dessutom minskar med 700 000 per år på grund av låga födelsetal och vodkastinkande ohälsa. I ryska Fjärran östern är befolkningen knappt en person per kvadratkilometer. Och alltfler flyttar till det europeiska Ryssland. Utlänningar är i teorin beredda att hjälpa till med exploateringen av nyligen upptäckta mineraltillgångar men det finns två hinder, dels Rysslands statligt styrda energistrategi och dels Rysslands territoriella dispyt med Japan.

2009-29 s 8-9
"Bilden av Sovjet behöver putsas"
Kreml försöker sprida nationella nyheter på sanningens bekostnad. Den ryske presidenten Medvedev försöker övertyga världen om Sovjetunionens storhet. Han har föreslagit att "ifrågasättande av Sovjetunionens seger i andra världskriget skulle vara en brottslig handling". Liberala historiker, journalister och oliktänkande ryssar befarar att den nya lagen kommer att användas för att angripa personer som ifrågasätter eller utreder kommunistiska brott. En utredning har tillsats med uppdraget att "motverka försök att förfalska historien som är till nackdel för Rysslands intressen. Kreml är i färd med att avsiktligt skriva en officiell historia som i mycket stämmer överens med de gamla sovjetiska myterna. De ryska skolbarnen indoktrineras med Stalins storhet och berättelser om hur Röda armén välkomnades som befriare av de östeuropeiska folken.

USA
2009-29 s 9-10
"Vart tog Hillary Clinton vägen?"  hela artikeln
Strategiska beslut fattas av presidenten, de dagliga bestyren sköts av speciella sändebud och Vita huset utser ambassadörer. Så förs utrikespolitik utan utrikesministerns inblandning. Den amerikanska utrikespolitiken klarar sig utan utrikesministern. Utrikesdepartementet fråntogs ensamrätten till världens stora krisregioner redan första dagen. Vicepresident Bidén har utsetts till den irakiska regeringens högst uppsatta kontakt i Washington. Speciellt sändebud för Pakistan och Afghanistan är Richard Holbrooke och svarar direkt inför presidenten. I Mellanöstern ska sändebudet George Mitchell hjälpa till att stifta fred mellan israeler och palestinier. Om det finns någon som förenar Hillary Clinton och Barack Obama så är det ömsesidig misstro. I spelet om tillsättningen av ambassadörer har Hillary Clinton nog lidit de smärtsammaste nederlagen. Hon har knappt fått igenom något av sina förslag. Barack Obama har gjort precis som föregående presidenter, han har utnämnt lojala anhängare till nackdel för sakkunniga. Särskilt anhängare med gott om pengar.
Hillary Clinton håller god min i elakt spel. Det enda uppseendeväckande med henne är att hon inte väcker uppseende. Omnämnande av henne i media har sjunkit avsevärt. Mest uppmärksammad blev hon då hon bröt armen på väg till Vita huset.

2009-29 s 11-12
"CIAs hemliga program kan ha varit olagliga"  hela artikeln
Före detta vicepresident Dick Cheney hjälpte till att mörklägga spionorganisationens planer på att mörda al-Qaidaledare. CIA har sedan 2001 utvecklat planer på att låta små arbetsgrupper jaga och döda terrorister utomlands. I förra månaden upphävdes programmet av CIAs chef, Leon Panetta. Han har meddelat att planen dolts för lagstiftarna på anmodan av Dick Cheney. Programmet skapades under de hektiska veckorna direkt efter attentatet 11 september 2001, när president George Bush undertecknade en hemlig order, som auktoriserade CIA att fånga eller döda al-Qaida medlemmar i hela världen. Det är oklart varför Panetta beslöt att lägga ner programmet. Många ledamöter både i kongressen och senaten vill ha en djuplodande utredning varför de inte informerats om programmet tidigare.

Israel, Palestina
2009-29 s 12-13
"Fayyad styr i det fördolda"
En palestinsk teknokrat ökar sitt inflytande gradvis, men många ifrågasätter hans förmåga att åstadkomma varaktiga förändringar och - på sikt - fred. I ett samhälle som ofta mäter en politikers trovärdighet efter hans tid i exil eller fångenskap skiljer sig Fayyad från de flesta med en doktorsexamen från University of Texas och anställningar hos Internationella valutafonden och Världsbanken. Den palestinska myndighetens premiärminister, Salam Fayyad, är ingen soldat, men sedan Hamas tagit över Gazaremsan, känner han att han måste lära sig att slåss. Palestinierna på Västbanken måste omorganisera sina styrkor och satsa stort på säkerhet i begreppets vidaste mening. Det handlar om att bygga en stat, och staten har monopol på säkerhetsstyrkor och vapen. En stat och väpnade miliser kan inte existera parallellt, det vore en motsägelse. Attityder har förändrats på Västbanken. Där betraktas inte terroristerna längre som hjältar.

2009-29 s 14-15
"Israels bosättningar på Västbanken är och förblir ett stort hinder"
Amerikanerna kräver stopp för nybyggnationer och utvidgning av bosättningarna på Västbanken vilket Israel dock vägrar att tillmötesgå. Detta påverkar i sin tur relationerna mellan Washington och Jerusalem och försämrar utsikterna till fortsatta fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna. Palestinierna vill inte förhandla om fred om inte bosättningsbyggandet stoppas. De kräver också att den så kallade naturliga tillväxten i existerande bosättningar, det vill säga växande familjer ska upphöra. I den stora bosättningen Maale Adumim, med 37000 invånare, fruktar människorna att paradiset de skapat i öknen kommer att försvinna. De planerar att bygga fyra nya synagogor och ett antal mycket efterlängtade skolor. Bosättningarnas befolkningar ökade med sju % förra året, jämfört med genomsnittet i själva Israel som var 1,8 %.

2009-29 s 16-17
"Kan vatten tjäna fredens syften i Mellanöstern?"
Klimatförändring och folkökning ställer allt större krav på samarbete över gränserna. Grundvattnet i Israel och på Västbanken kommer från en källa i berget under jorden. Mellanöstern är en av världens torraste regioner. Torkan och överutnyttjande av grundvattnet gör att vattensituationen försämras stadigt. Före 1967 betraktades vatten som en privat egendom men den israeliska lagen ser vatten som en allmän egendom. Efter kriget 1967 ställde vattnet i de ockuperade områdena under militär kontroll. Numera associeras vatten inte bara med fred och säkerhet utan ses också som en möjlig nyckel till fred i regionen.

Irak
2009-29 s 17-19
"Kurderna har tröttnat på att vänta"
Iraks kurder skyndar på arbetet av olja och naturgas med en egen författning för den halvautonoma regionen i Irak och kräver makt över resurserna inom ett definierat Kurdistan. Författningen som ger den regionale ledaren "absolut" makt, ska bli föremål för en folkomröstning före årets slut. Kraven ifrågasätts av både den federala regeringen i Bagdad och av etniska grupper som bor i området. Det råder en stor misstro och svekfullhet mellan regionen och centralregeringen i Bagdad. Amerikanska diplomater och militärer erkänner att risken för en konfrontation med kurderna har blivit ett lika stort hot mot Iraks enhet som resterna av upproret i landets mellersta delar. Experter anser att kurderna aldrig kommer att ge efter på sina krav speciellt inte nu när amerikanerna har börjat dra sig tillbaka.

Egypten
2009-29 s 19-20
"Ovisshet föder spekulationer i Kairo" hela artikeln
President Hosni Mubarak är gammal, och frågan om vem som ska efterträda blir allt mer aktuell. Ingen anar vad presidenten själv har i kikaren eller om han helt enkelt överlåter frågan till sina efterlevanden.
Kombinationen av president Hosni Mubaraks vacklande hälsa, den egyptiska regeringens tillslag mot Muslimska Brödraskapet och ihållande rapporter om planer att upplösa parlamentet har föranlett livliga spekulationer om huruvida Mubarak tänker avgå. De senaste två månaderna har fler än 130 medlemmar av Muslimska Brödraskapet, inklusive tre av ledarna, gripits och anklagats för att tillhöra en olaglig islamistiskorganisation. Mubarak är 81 år och har varit president i 28 år. Två möjliga efterträdare diskuteras. Det är presidentens yngre son Gamal och chefen för den militära underrättelsetjänsten general Omar Suleiman. Mubarak som nyligen drabbats av en stor personlig tragedi när ett av hans två barnbarn förolyckades, har aldrig utsett någon vicepresident.

Japan
2009-29 s 20-21
"Triumf eller katastrof väntar LDP"
Japans regering har bestämt att allmänna val ska äga rum flera veckor tidigare än nödvändigt. De flesta bedömare anser att detta var ett oklokt beslut. Det mesta tyder på att oppositionen vinner. I de lokala valen nyligen förlorade LDP makten om huvudstaden med siffrorna 38 mot LDPs 54. Skillnaden mellan de två partierna är liten men många väljare vill ha "förändring". DJP måste emellertid övertyga väljarna om att det är kompetent att sköta världens näst största ekonomi i kristid.

Kambodja
2009-29 s 21-22
"Ondskan känner inga gränser"
Rättegången mot Röda khmerernas bödlar innehåller hårresande vittnesmål om obeskrivlig brutalitet och oändligt lidande. I drygt två veckor har domarna och advokaterna i rättegången mot en före detta fängelsechef, Kaing Guek Eav, kallad Duch, undersökt skräckinjagande detaljer om det lidande som det kambodjanska folket utsattes för under Röda khmerernas styre. Uppskattningsvis 1,7 miljoner människor dog 1975-79 som en direkt följd av regimens brutalitet. Den 66-årige Duch är den förste av fem personer från Röda khmerernas regim som rannsakas i den FN-sponsrade tribunalen. Han är åtalad för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i sin roll som chef för Tuol Sleng fängelset, där minst 14000 människor torterades och skickades i döden. Han erkänner och uttrycker ånger men har också sagt att han ingick i en kommandokedja där olydnad bestraffades med döden. Han förnekar till många av vittnenas berättelser.

Sri Lanka
2009-29 s 22-24
"Tamilerna våndas i regeringens läger"
Hundratusentals tamiler väntar fortfarande på att befrias på riktigt. De är inlåsta i läger som inte släpper in journalister, människorättsexperter och politiska ledare. Sri Lankas regering säger att människorna i lägren är en säkerhetsrisk därför att rester av Tamilska tigrarna gömmer sig bland dem. Regeringen lovade dem att de skulle få skydd och hjälp men i stället är de inlåsta utan vetskap om och när de kommer att bli fria. De bor i baracker och har skolor och vårdcentraler för att hindra spridningen av sjukdomar. Ju längre lägren förblir utan insyn ju svårare blir det för regeringen att behålla stödet från andra länder i form av pengar, mat, kläder och skydd åt flyktingarna.
Sri Lankas regering firade triumfen över Tigrarna som världens första rent militära seger över en upprorisk terrorgrupp. Kriget varade i nästan tre decennier.

Kina
2009-29 s 24-28
"Kina börjar fransa sig i kanten"
Etniska mord och hårdhänta polisinsatser har skakat om en förtryckt och farlig region. De etniska uigurerna i den västliga staden Urumqi, huvudstad i Xinjiang, beskyllde fabriksarbetare i Guangdong, tillhörande majoriteten han, för våld mot uiguriska medarbetare sedan dessa beskyllts för våldtäkt av kinesiska kvinnor. 156 människor dödades och flera hundra skadades då av uigurernas etniska våld. Kineser klubbades urskiljningslöst ned och stenades till döds i Urumqi. Utländska journalister som kom till huvudstaden dagen efter kravallerna fann ett område med sönderslagna butiksrutor, brandhärjade byggnader och mängder av utbrända bilar. Myndigheterna har gripit mer än 1400 personer. Nästa dag drog tusentals unga kineser fram genom staden och ropade på hämnd mot uigurerna. Xinjiang är för tillfället ett instabilt, muslimskt, område där Amerika för en gångs skull inte ses som statens fiende nr ett av muslimerna.

Forskning
2009-29 s 28-29
"Positiva tankar man vara negativa"
Hos somliga gör optimistiska tankar större skada än nytta"
Sedan 1960-talet har psykologer känt till att människor har lättare att acceptera idéer, som stämmer någorlunda överens med deras egna åsikter. Och lätt tar direkt avstånd från helt avvikande idéer.
Joanne Wood (bild) vid Waterloouniversitetet i Kanada funderade på om detta också stämmer på hur människor tar till sig goda råd i form av så kallat "positivt tänkande". Så kallade självhjälpsböcker har i alla tider uppmuntrat personer med dålig självkänsla att tänka positivt om sig själva och Joanne Wood ville undersöka om samma tendens att lättare ta till sig nya tankar om det passade in i eget tankemönster, kunde spåras i uppfattningar om den egna personen.
Hennes forskargrupp intervjuade en grupp med 68 män och kvinnor. Undersökningens resultat presenterades i tidskriften Psycological Science och de visar att de som har gott självförtroende och repeterade "jag är en person värd att älska" fick i genomsnitt 31 poäng på en skala som går från noll till 35. De med gott självförtroende som inte upprepade frasen fick 25. I gruppen med dålig självkänsla fick de som upprepade frasen 10 poäng, medan kontrollgruppen ficl 17 poäng. Det tycks alltså som om användande av positivt tänkande förstärker skillnaderna i människors självkänsla. Med tanke på att många som läser självhjälpsböcker, vilka uppmuntrar positivt tänkande om den egna personen, redan har ett dåligt självförtroende, är dessa böcker kanske värre än värdelösa.

Originalartikeln i The Economist eller läs den här.
Också i Expressen: Försöka tänka positivt? Glöm det!

Miljö, Klimat
2009-29 s 29-31
"Ett nytt klimatavtal ligger ljusår bort"
Under tiden som jorden blir allt varmare stockar sig förhandlingarna om ett globalt klimatavtal. Det är i första hand USA som blockerar vilket innebär stora risker för det globala ekosystemet. Amerikanerna stödjer inte regeringens ambitioner att växla in på det gröna spåret. De tycker inte att den hotande klimatkrisen är särskilt allvarlig. I representanthuset applåderades en ledamot som påstod att klimatförändringen är en bluff.
I förra veckan träffades G8-ländernas stats- och regeringschefer i L'Aguila i Italien. USA och ett antal råvarurika länder blockerade och något verkligt genombrott kom inte till stånd.
Inför detta möte offentliggjorde klimatexperter en ny rapport. G8-ländernas uppgörelse innebar bara klyschor. Sådant är ledarna bra på. Nu återstår FNs klimatkonferens i Köpenhamn senare i år som enligt flera nobelpristagare är " den viktigaste konferensen i mänsklighetens historia".