Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 48

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18       16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47   

Tyskland
2008-48 s 3-4
"Har Merkel abdikerat"
I Tyskland och utanför väcks krav på att den tyska förbundskanslern på nytt ska ta över rodret och styra EU-skutan genom stormig kris. En orsak är att partiet börjat förbereda sig på valen i september nästa år. Där utmanas Angela Merkel av utrikesministern, SPDs Frank-Walter Steinmeier. Han blir nu en konkurrent om att synas. Hon reagerade emellertid då hon anade ett försök från Frankrikes president Sarkozys sida om att minska centralbanken ECBs oberoende. De tyska väljarna är imponerade av Merkels sätt att hantera krisen, 68 % stöder regeringens räddningsplan för ekonomin och om det vore val idag skulle hon få 56 % mot Steinmeiers 28!

Italien
2008-48 s 4-5
"Andra bullar"  hela artikeln
Många italienare i offentlig tjänst har i många år haft en bekväm tillvaro utan prestationskrav och jäkt. I fortsättningen måste de göra skäl för sina löner. Italiens minister för offentlig administration, Renato Brunetta, har fått hela det italienska parlamentet bakom sig i en ny lag. Den främjar öppenhet, god standard och meritbaserade tillsättningar i den offentliga sektorn. Avsikten är att modernisera och effektivisera landets tröga, övertunga byråkrati. Kampanjen startade i juni för att minska sjukfrånvaron. Det kostade pengar att vara borta från jobbet och plötsligt sjönk frånvaron med nästan hälften. Nästa steg är att låta allmänheten betygsätta den offentliga servicen. Det ska också gå att stämma myndigheter för fel och misstag.

Storbritannien
2008-48 s 6-7
"Britterna gillar barske Brown"
Gordon Browns skotska rötter är en välsignelse i dessa svåra tider. Skottarna är kända för att vara allvarliga och moraliskt målmedvetna. Att Brown dessutom är son till en presbyteriansk präst, en typ som antas förkroppsliga nationella dygder som måttfullhet och rättrådighet gör honom ännu mer populär. Om man anstränger sig kan man koppla Brown till en intellektuell, skotsk tradition, som producerade ekonomen Adam Smith, frihandelns intellektuelle fader, och dennes vän, upplysningsfilosofen David Hume, som försökte försona moralitet med marknad.

2008-48 s 29
"Invandringen minskar i dåliga tider"
Antalet polacker och andra östeuropéer som kom till Storbritannien i år är 36 % färre än i fjol. Däremot ökar antalet asylansökningar från Zimbabwe, Afghanistan, Eritrea, Iran och Irak. Den minskade invandringen kommer sannolikt att påverka inrikesminister Jacqui Smith, som nästa månad ska avgöra om arbetsrestriktionerna för bulgarer och rumäner ska hävas.

EU
2008-48 s 7
"Konkurrensen om Arktis hårdnar"
EU kommissionen kartlägger Europas intresse av Arktis energiresurser, fiske, nya fartygsrutter och mineralförekomster. Tre av EUs medlemsländer, Danmark, Sverige och Finland gränsar till Arktis, vilket får EU att kräva "observatörsstatus" i Arktiska rådet, ett forum bestående av USA, Kanada, Ryssland, Norge och Island. Utvecklingen av Arktis regleras via FNs havskommission som har ratificerats av alla de arktiska länderna utom USA. Arktis tros ha en fjärdedel av världens kända olje- och naturgasreserver.

2008-48 s 28-30
"Öppen arbetsmarknad är bäst för alla"  hela artikeln
Östeuropeiska gästarbetare har inte varit till skada för arbetsmarknaderna i väst. Den stora invandringen från Östeuropa till Västeuropa det senaste decenniet har i praktiken inte påverkat varken arbetsmarknad eller lönenivåer nämnvärt enligt en EU-undersökning. De länder som fortfarande begränsar invandringen från de nya EU-länderna i Öst- och Centraleuropa, bör därför riva dessa hinder, påpekar EU-kommissionen. Invandringen "bidrog markant till den generella ekonomiska tillväxten och ökad sysselsättning i EU. Problemen uppstod snarare i emigrationsländerna. I Polen talar man om "EU-föräldralösa barn". Många av de 15 EU-länderna 2004 införde restriktioner då 10 nya länder blev medlemmar. I fruktan för att få sina länder invaderade av arbetskraftsinvandrare. I dag har fyra länder kvar sina hinder, Danmark, Belgien, Tyskland och Österrike. EU-kommissionen föreslår att alla hinder hävs senast i maj 2009.

Grönland
2008-48 s 7
"Grönlänningarna röstade ja till mera autonomi"
Grönland tog ett viktigt steg mot fullständig självständighet från Danmark när det i tisdags röstade ja till utvidgade befogenheter för den inhemska regeringen. 76 % röstade för och 24 % röstade mot. Omkring 39000 röstberättigade, varav de flesta är inuiter, bestämde att bland annat polisväsen, rättsväsen och fiskerimyndigheten ska vara självständiga mot Danmark. I omröstningen bestämdes också riktlinjer för fördelning av intäkterna från oljetillgångarna utanför kusten.

Island
2008-48 s 7
"Girighetens motorväg"
I Island demonstrerar folk med krav på regeringens avgång och en ny politisk kurs. Demonstranterna kräver att Island ska gå med i EU, och anamma euron som valuta. Den nya proteströrelsen leds av framstående författare som Kristin Helga Gunnarsdottir: "Regeringen satt vid ratten i en buss utan bromsar och körde i full fart på girighetens motorväg".

Tjeckien
2008-48 s 8-9
"En potentiell 'sabotör' tar över EUs ordförandeklubba"  hela artikeln
Vaklav Klaus är Tjeckiens temperamentsfulle ledare. Han är utbildad ekonom och övertygad frimarknadsanhängare. Han påstår att den internationella finanskrisen delvis beror på den missriktade kampen mot global uppvärmning, den globala uppvärmningen är bara en "farlig myt och han kallar Al Gore för "arrogansens apostel". Klaus anklagar EU för att uppträda som en kommuniststat. Han menar att EU hemfaller åt en ansvarslös protektionism. I januari tar Tjeckien över ordförandeskapet i EU och många fruktar att Klaus kommer att trassla till det för världens största handelsblock och komplicera unionens försök att komma till rätta med den ekonomiska krisen.

Bulgarien
2008-48 s 9-10
"Bulgarien är ett varnande exempel"
Problem i Bulgarien - och även i Rumänien - med organiserad brottslighet och korruption gör det svårare för andra länder i Östeuropa att kvalificera sig för medlemskap i EU.
Ett av de outtalade skälen att bjuda in Bulgarien och Rumänien 2007 var en önskan att hålla dem utanför Rysslands inflytande. Detta har stått EU dyrt som betalar cirka elva miljarder euro i subventioner 2007-2013. I dag finns starka misstankar att en stor del av pengarna hamnar i händerna på kriminella.
Efter 22 månader i EU har den bulgariska regeringen bara några få veckor på sig att avvärja förlusten av miljontals euro i EU-subventioner och mycket hårda sanktioner från EU. I juli stoppades en halv miljard euro till Bulgarien efter en hårresande rapport från EU-kommissionen att pengarna var på väg in i bedragares fickor eller slösas bort. Hälften av summan kommer Bulgarien att gå miste om på grund av en utbredd korruption som inte har åtgärdats effektivt.
Originalartikel i International Herald Tribune "Bulgaria risks becoming EU cautionary tale" eller läs artikeln här.

Ryssland
2008-48 s 12-15
Medvedevs doktrin"
Dimitrij Medvedev vill etablera ett nytt säkerhetsblock och en gaskartell samt förvandla Moskva till ett finansiellt centrum.
Medvedev har formulerat en alldeles egen dagordning som är överraskande liberal hemma och allt mer provocerande utomlands. Det är en ambitiös plan att reparera det trasiga ryska samhället och återupprätta Rysslands plats i världen. Han vill rita om världens säkerhets- och finansiella infrastruktur. Han kritiserar Rysslands korrumperade rättsväsen och byråkrati som han anklagar för att var lika misstänksamma mot den fria företagsamheten som under sovjettiden och för att kontrollera medierna och kontrollera valen.
Han vill att andra länder ska erkänna Rysslands privilegierade intressen i länder där Natos inblandning inte ses med blida ögon. Medvedevs önskan att göra Moskva till ett "mäktigt finanscentrum" verkade möjligen vettiga när oljan kostade 150 dollar per fat, men är nu skrattretande när priset halverats och rubelns värde sjunkit med 25 %.
Rysk gas utgör idag bara 6.5 % av EUs primära energitillgångar - och denna andel krymper stadigt. Det är bara Hamas och Nicaragua som stöder Rysslands erkännande av Sydossetien och Abchazien. Kina var på väg men ändrade sig.

2008-48 s 17
"Ryssland leker på USAs bakgård"  hela artikeln
Rysslands president gjorde i veckan en rundresa i Latinamerika, vilket fick Washington att höja på ögonbrynen, mest på grund av Medvedevs besök i Caracas i Venezuela, ett land vars ledare, Hugo Chávez, gör allt han kan för att irritera Amerika och ifrågasätta dess inflytande i regionen. Medvedev vill visa att han kan blanda sig i politiken i Centralamerika på samma sätt som USA i Georgien. Venezuelas allt varmare relationer med Moskva är provocerande. Chávez vill säkra tillgången till kapital och teknik som kapitalistiska företag inte vill hjälpa till med. 2007 fick Venezuela bara 600 miljoner dollar i direkta investeringar i jämförelse med 15 000 miljoner till Chile och 38 000 miljoner till Brasilien.

Georgien, Ukraina
2008-48 s 15
"USA puffar för Georgien och Ukraina"
Washington vill skynda på Georgiens och Ukrainas inträde i den västliga försvarsalliansen trots tidigare beslut om att medlemskap inte är aktuellt just nu. USA uppmanar Nato att erbjuda Georgien och Nato medlemskap i alliansen utan att först gå igenom den sedvanliga anpassningsprocessen med många kriterier som ska uppfyllas. Dessa innebär reform av de väpnade styrkorna, separat civil och militär auktoritet och full insyn i kommandostrukturer. Men förslaget stöter på ganska stora hinder. Polen, de baltiska staterna, Tjeckien med flera länder stöder USAs position.

USA
2008-48 s 16
"Bushs sista möte med en rysk ledare"
President George Bush höll sitt sista möte med en rysk ledare i lördags. Bush sa att han hade ansträngt sig för att bygga "ett hjärtligt förhållande" till president Dimitrij Medvedev och att vara "respektfull" när de var oeniga om något. Bush, som deltog i Apecs (Asia Pacific Economic Cooperations) årliga toppmöte i Lima i Peru, manade fram övriga deltagarländers löften om att marknaderna runt Stilla havet ska hållas öppna under finanskrisen. Man lyckades också komma lite framåt i förhandlingarna om Nordkoreas kärnvapenprogram.

Österrike
2008-48 s 18
"Ny mittenkoalition i Österrike"
De österrikiska socialdemokraterna har kommit överens med det konservativa folkpartiet att bilda en regeringskoalition. Samma partnerskap som kollapsade tidigare i år ska alltså ombildas. Inget av de två partierna på högerkanten får någon plats i regeringskoalitionen.

2008-48 s 18
"Haiders efterträdare avgick"
Stefan Petzner, som efter Jörg Haiders dödsolycka utsågs till ny ledare för det högerextrema partiet BZÖ, har avgått. Petzner understryker att det är hans eget beslut och att han inte har petats från posten. Han var från början partiets generalsekreterare och betraktades allmänt som Haiders adoptivson. Nu har missnöjet spritt sig bland partimedlemmarna sedan Petzner avslöjade sina mer än vänskapliga känslor för Haider.

Frankrike
2008-48 s 18
"Socialistiskt inbördeskrig"
Det råder stor oenighet inom det franska socialistpartiet sedan Martin Aubry vann den bittra striden om partiledarposten med hårfin majoritet framför rivalen Ségolène Royal. Denne vägrar att acceptera resultatet och kräver omval. Erfarna politiska bedömare varnar nu för att ledarskapsstriden kan komma att splittra det franska socialistpartiet.

Thailand
2008-48 s 18
"Demonstranter stoppar flyg i Bangkok"
Den internationella flygplatsen Suvarnabhumni har blockets av demonstranter som kräver att landets premiärminister avgår. Demonstranterna tillhör Folkalliansen för demokrati (Pad) och företräder konservativa krafter. Pad vill ha ett utnämnt parlament dominerat av byråkrater och militärer. Pad skulle inte ha något emot att militären störtade regimen men militären har än så länge legat lågt.

Guinea-Bissau
2008-48 s 18
"Misslyckad statskupp"
Upproriska soldater tog sig med våld in i presidentresidenset i Guinea-Bissaus huvudstad Bissau under ett tre timmar långt slag tidigt på söndagsmorgonen. Soldaterna tvingades dock på reträtt av säkerhetsstyrkorna innan de nådde fram till det rum där president João Bernardo Vieira och hans hustru sökt skydd. Under parlamentsvalen för snart två veckor sedan beskyllde oppositionsledaren och före detta presidenten Kumba Yala, Vieira för att vara den störste narkotikahandlaren i landet.

Brasilien
2008-48 s 19-21
"En Gulliver i lilleputtland"
I takt med att Brasilien blir en allt mäktigare aktör på världsscenen blir dess grannländer alltmer aggressiva. Brasilien sticker ut i en region som tyngs av fattigdom och dåliga regeringar. Nu talar imperialisterna portugisiska. De senaste två åren har ledarna i Venezuela, Ecuador och Bolivia slungat invektiv mot sin dominante granne. Ecuadors president Rafael Correa har slängt ut det brasilianska elföretaget Odebrecht. President Lugo i Paraguay bråkar om oljepriset och lantarbetare hotar att beslagta marker som ägs av brasilianska farmare. Brasiliens president Lula reagerar inte utan menar att Brasilien "måste visa solidaritet med mindre, fattigare länder". Hur länge detta varar är kanske bara en tidsfråga.

Venezuela
2008-48 s 20
"Medvind för oppositionen i Venezuela"
I de lokala valen i söndags erövrade allierade till president Chávez majoriteten av platserna men oppositionen gick rejält framåt och lade beslag på bland annat bormästarposten i huvudstaden Caracas och makten i två av landets mest folkrika delstater. Chávez parti kommer att möta ett mer fientligt sinnat motstånd på lokal nivå i fortsättningen.

Rwanda
2008-48 s 21-23
"Fyll gravarna till brädden!" 
En Rwandisk regeringsrepresentant som för en tid sedan greps i Frankrike är en symbol för den bittra konflikten mellan regeringen i Kigali och den franska regeringen. Vem bär skulden för folkmordet 1994 - och dess följder i dagens Kongo? En fransk domstol ska nu söka svaret på frågan.
Detta är den i särklass bästa artikel jag läst om vad som händer i Rwanda och Kongos gränsområden till Rwanda. Grunden till problemen är att sedan ett halvt sekel tillbaka hatar de två raserna eller etniska grupperna, hutu och tutsi varandra. Inte bara hatar de dödar också varandra regelbundet. Kulmen på blodbadet kom på försommaren 1994 när mordiska hutuer inom en period av 100 dagar begick det blodigaste folkmordet sedan andra världskriget. Mellan en halv och en miljon människor mördades på tre månader. Följderna av detta massmord är bland annat den blodiga orgie som just nu pågår i Kongo, på gränsen till Rwanda. Rebelledaren Paul Kagame, som är tutsi och nuvarande president i Rwanda lyckades besegra hutuerna och mördarna flydde till Kongo. Tutsiarmén följde med för att hämnas i kriget 1998-2003. Idag säger sig rebelledaren Laurent Nkunda strida i östra Kongo för att skydda de kongolesiska tutsierna mot huturebellerna som flytt dit.
Alla är nog överens om att startskottet till folkmordet 1994 var ett mystiskt flygplansattentat. Den franske domaren Bruguière menar att det var tutsirebeller som avfyrade de två missiler som träffade flygplanet som transporterade dåvarande presidenten i Rwanda, Juvénal Habyarimana som var hutu. Rebelledaren Kagame skulle alltså paradoxalt nog själva ha utlöst folkmordet på sina etniska bröder.
Vad som ligger bakom det rasistiska hatet mellan dessa två etniska grupper är en annan historia, men går sannolikt tillbaka till kamp om jorden, den ena gruppen var ursprungligen bönder, den andra boskapsuppfödare och herdar. De senare är också längre till växten. Hudfärgen är densamma.

Originalartikel i der Spiegel: "Shedding Light on the Rwandan Genocide" eller läs artikeln här.

Hemsida för CNDP "Congrès national pour la défence du peuple" som leds av Laurent Nkunda.

Kongo
2008-48 s 24-25
"Den tredje biten i våldspusslet heter Mai-Mai"
Rebellerna står på en sida, regeringsstyrkorna på en sida och Mai-Mai brukar terrorisera de okontrollerade områdena mellan dessa. De slåss också mot FN-soldater.
Mai-Mai är en landstäckande, löst sammansatt milis som smörjer in sig med magiska salvor och slåss mot alla. Den bildades för flera decennier sedan. Maimai är ordet för vatten på kiswahili. Många av Mai-Mai krigarna smörjer in sig med en blandning av vatten och palmolja innan de drar ut i strid. Denna smörja plus några hemmagjorda halsbandn är ofta det enda de har på sig. Många civila tycker illa om Mai-Mai. "De är lika stora skurkar som alla andra",
Mai-mai är ett samlande namn för en rad milisgrupper, bland hutu-folket i Kongo-Kinshasa
Originalartikel i New York Times: "Mai Mai Fighters Third Piece in Congo's Violent Puzzle", eller läs artikeln här.

Zimbabwe
2008-48 s 25
"Misär och dödläge"
Ingenting fungerar i Zimbabwe. FNs livsmedelsprogram varnar för att fem miljoner zimbabwier kommer att hotas av svält i början av nästa år. Hälsovårdssystemet ligger i spillror och en koleraepidemi breder ut sig. Tanken på att bilda en samlingsregering har inte lett till annat än att president Robert Mugabe och oppositionens MDCs Morgan Tsvangirai inte kommer överens om främst inrikesministeriet som kontrollerar polisen.

2008-48 s 26-27
"Stödet för Mugabe rämnar"
I ett hemligt samtal avslöjar en av Robert Mugabes spioner att lojaliteten mot den bisarre härskaren är väldigt ihålig. I Zimbabwe är till och med spionerna övervakade. Den zimbabwiska underrättelsetjänsten (CIO) kastar en lång skugga. Mugabe har i många år använt CIO för att undergräva och skrämma oppositionen. CIO var en av de bäst finansierade institutionerna. Nu håller flera i skrämselnätet på att överge honom. Alla vill ha en förändring till och med officerarna i CIO. Nu när Mugabes era går mot sitt slut, befarar officerarna att karriären i CIO kan vara till skada för dem.

Sydafrika
2008-48 s 28
"Domstol avgör namntvisten"
Vill det "riktiga" ANC vara vänligt och stiga fram! När ANC avsatte Thabo Mbeki som ordförande bildades en utbrytargrupp som kallar sig Folkets kongress (Congress of the People). Detta namn vill African National Congress stoppa och har vänt sig till en domstol. Det nya partiet vill hävda delaktighet i antiapartheidkampen för ett fritt Sydafrika. Detta krävs av ett parti för att kunna bli mäktigt och på allvar ta upp den politiska kampen med ANC.

Invandring
2008-48 s 30-31
"Utbredd skepsis mot invandring"
Både amerikaner och européer oroas av invandring och en stor andel befarar att invandring medför ökad brottslighet och sämre tillgång till jobb. En majoritet håller dock med om att faran för terrorism inte blir större med ökad invandring. Detta är slutsatser som dras utifrån en undersökning gjord av den tyska Marshallfonden. Transatlantic Trends: Immigration http://www.transatlantictrends.org/trends/
En majoritet ser invandring mer som ett problem än en möjlighet. De europeiska länderna som utfrågats är Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Polen och Holland. Oron för den illegala invandringen är ännu större. Över 80 % kräver hårdare gränskontroller, och mer än 73 % förespråkar hårdare straff mot dem som anställer illegala invandrare.
90 % både i USA och Europa svarar att invandrare ska respektera landets lagar och institutioner och en stor majoritet kräver att de ska tala landets språk. De flesta tycker att invandrare ska ha erbjudande om anställning och ha en god utbildning när de kommer. Mindre än hälften av européerna ansåg att en muslimsk livsföring är förenlig med västerländsk livsstil.

Original artikel i The Washington Post "Americans, Europeans Share Immigration Worries" eller läs artikeln här. Läs rapporten här.