Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 09

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  2007: 01/2  03  04  05  06  07  08 

Tempus vecka 09 2007 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

EU
2007-09 s 3-4
"Euron har betytt olika saker för olika länder"
En ny undersökning av följderna av Eurons införande visar bland annat att Tyskland till en början hörde till förlorarna men nu är en av den gemensamma penningpolitikens vinnare. De första fem åren var tillväxten i eurozonen bara 1,4 % och i Tyskland bara hälften. För Spanien, 3,1 % och Irland 5,1 % verkade däremot euron som en raket motor. Enligt en ny rapport från den rådgivande gruppen European Economic Advisors Group bromsade den höga räntan utvecklingen i Tyskland medan den var för låg för till exempel Irland. Detta har hållit lönerna nere i Tyskland där de bara stigit med 2,5 % sedan år 2000jämfört med 18 % i resten av eurozonen. Och nu kommer lön för mödan. I fjol växte den tyska ekonomin med 2,7 %.

2007-09 s 4-5
"EU-länderna konkurrerar med skatter"
Specialtariffer och avdragsrättigheter finns i alla EUs medlemsländer. I Nederländerna beviljas frikostiga skattelättnader på företagsvinster som har gjorts i utlandet.
I nästan alla EU-länder har företagsskatten sänkts till omkring 10 % samtidigt som skattetrycket mellan 2005 och 2006 sjönk från i genomsnitt 28 till 25 %. Bryssel strävar efter ett slags harmonisering av de regler som ligger till grund för beskattningen av företagen. Men det går trögt, många länder är mycket negativa till en harmonisering och alla medlemsländer har dessutom vetorätt i skattefrågor.

Italien
2007-09 s 6-7 (hela artikeln)
"Det verkar som om reglerna är till för att brytas"
När en italiensk polisman omkom för några veckor sedan i våldet i samband med en fotbollsmatch blev det en väckarklocka för många italienare. Frågan är om det tragiska dödsfallet leder till större laglydighet. Upploppet skedde två år efter det att en lag som föreskriver åtgärder för att stoppa huliganism införts men i stort ignorerats. Bara sex av 31 fotbollsarenor följde lagen. Varför bryr sig italienare inte om lagar och regler? Under 2005 byggdes till exempel 31000 olagliga hus i Italien. Många skyller på den katolska kyrkan. Synder kan förlåtas, det finns ingen enhetlig standard för frälsning, varje persons liv vägs separat. Andra säger att alla misstänker att "andra kommer att utnyttja dem om vi inte först utnyttjar dem". Varför ska man göra något åt det, livet i Italien är behagligt - maten, havet och den makliga takten. Med så mycket av livets god är det inte underligt om viljan att förändra saknas.

2007-09 s 7
"Prodi gör ett nytt försök"
Italiens premiärminister Romano Prodi, verkade på onsdagseftermiddagen har goda chanser att vinna en förtroendeomröstning i parlamentet. En del av de senatorer som inte ville rösta med regeringen förra veckan då regeringen förlorade en fråga rörande italienska soldater i Afghanistan, verkar ha ändrat sig. Regeringen förblir dock svag och många ifrågasätter om Prodi förmår genomföra sitt regeringsprogram i tolv punkter.

Kosovo
2007-09 s 8-9
"Hopp och rädsla när en ny stat föds"
Den albanska majoriteten hoppas att FNs plan för Kosovos framtid är första steget mot en ljusare framtid men den serbiska minoriteten förbereder sig för att uttåg.
Albanerna har idag FN-pass om de inte vill betala 500 euro svart för att få ett serbiskt. Men snart har de egna pass, egen flagga, en författning, centralbank, tullväsen, nationalsång och armé. Albanerna tror att självständighet för Kosovo ska ge nya jobb, investeringar och nya företag. Men serberna ser sig förvandlas till en minoritet på 150 000 personer i sitt eget land. De rädda och känner sig rädda för majoritetsbefolkningen. Enligt den finske medlaren Ahtisaaris förslag ska det finnas 10 serbiska kommuner med långtgående självstyre och den serbiska minoriteten ska ha vetorätt i nästan all lagstiftning.

2007-09 s 9-10
"Stanna eller flytta?" (hela artikeln)
Den serbiska minoriteten i Kosovo står inför ett svårt val. Kriget mellan albanska separatister och serbiska regeringsstyrkor skördade flera tusen dödsoffer. Nato satte 1999 punkt för striderna med en bombkampanj som varade i 78 dagar och Kosovo har sedan dess administrerats av FN. Nu finns ett förslag till självständighet för Kosovo som Serbien tar totalt avstånd från. De 120 000 serberna överväger sin framtid.

Turkiet
2007-09 s 10-12
"Erdogan attackeras från alla håll"
En våldsvåg sveper fram genom Turkiet; måltavlan är den moderna västinriktade eliten som utmanas av tilltagande ultranationalism. Sedan Hrank Dink, redaktör för Turkiets största armeniska tidning sköts till döds tas alla hot på allvar. Nobelpristagaren Orhan Pamuk har gått i självvald exil i USA. Även Turkiets styrande AK-parti är utsatt. Alltfler vänder sig mot premiärminister Recep Erdogan och hans europeiska agenda. Nationalisterna irriteras av att Erdogan, som en eftergift åt EU, givit landets 13 miljoner kurder större kulturell frihet. När EU i december suspenderade förhandlingarna med Turkiet på grund av en dispyt om Cypern, upplevde många turkar detta som "ett slag i ansiktet" efter att ha gjort så många uppoffringar för EUs skull. I höst blir det allmänna val och Erdogans parti är på tillbakagång. Han har en svår balansgång att gå mellan nationalister, EU-anhängare och landets armé.

2007-09 s 15
"Turkiet bygger viktiga relationer till Kaukasien"
Ankara är i färd med att stärka samarbetet Georgien och Azerbajdzjan när det gäller transporter av olja och gas från fyndigheterna i Kaspiska havet. Nu har de tre länderna också börjat bygga en gränsöverskridande järnväg som på sikt ska knyta regionen till Kina också. Turkiet vill på detta sätt förverkliga sin roll som en bro mellan Europa och Asien.

Kaukasien, Georgien, Azerbajdzjan
2007-09 s 14-15
"Det gäller att hålla ihop"
Ökat samarbete och ömsesidiga tjänster öppnar nya möjligheter i Kaukasien.
Azerbajdzjans oljedrivna utrikespolitik håller på att förändra det explosiva men livskraftiga Kaukasien. Azerbajdzjan har med sina 8 miljoner invånare, varav de flesta är shiamuslimer, regionens största befolkning. Alla de kaukasiska ekonomierna håller god fart efter att tidigare ha kollapsat samtidigt som Sovjetunionen. Azerbajdzjans president heter Ilham Alijev, han ärvde jobbet efter Heidar som var hans far. Azerbajdzjan levererar gas till Georgien vilket räddade Saakasjvilis land över vintern när Ryssland krånglade med energileveranserna. Azerbajdzjan är ömsesidigt beroende av Georgiens nya olje- och gasledningar som kopplar båda länderna till väst.

FN
2007-09 s 16-19
"Ban Ki-moon kan aldrig vinna"
FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon har åtagit sig ett omöjligt uppdrag. Ingen har en chans att lyckas som ledare av FN som det ser ut idag. Ledaren är mer det internationella systemets fånge än dess ledare, mer sekreterare än general. Han kan inte mobilisera arméer eller tvinga fram resultat. Allt och alla i FN konspirerar mot honom.
Ett problem är den amerikanska unilateralismen. Säkerhetsrådets struktur med fem permanenta länder med vetorätt paralyserar nästan varje stor fråga och dömer FN till senfärdighet och tandlöshet. Vetorätten är helt enkelt omöjlig att ta bort och Ban har klargjort att detta inte är ett område hans ska prioritera. Mer intresserad är han av att minska den enorma FN-byråkratin av ineffektiva och ofta icke kompetenta personer som till stor del ägnar sig åt helt meningslösa saker.

2007-09 s 20
"Teheran har bollen"
FNs nye generalsekreterare, Ban Ki-moon, berättar hur han ser på konflikten om Irans atomprogram och på Tysklands roll i det internationella umgänget. Han menar att Iran måste tillmötesgå villkoren i FNs resolution. EU, med Tyskland i spetsen, har en mycket roll i sammanhanget särskilt därför att Tyskland som är FNs tredjestörsta bidragsgivare just nu är ordförande i både EU och G8.

Irak
2007-09 s 21-22
"Norra Irak är krigets nya front"
Amerikanska representanter, regionala ledare och invånare hyser allt allvarligare farhågor om att den nordliga, oljerika staden Kirkuk håller på att bli en tredje front i det irakiska inbördeskriget, samtidigt som fler amerikanska soldater har placerats i Bagdad och Al Anbarprovinsen för att förstärka styrkorna där. I Kirkuk samarbetar araberna, sunni och shia, för att bekämpa kurderna, den icke-kurdiska minoritet som dominerar i norra Irak. Kurder, araber och turkmener vill alla ta kontroll över staden och regionen och dess rikedomar. Alla tycks förbereda sig för krig. Ett krig som också kan dra in Turkiet. I slutet av 2006 ska en folkomröstning om Kirkuk hållas enligt Iraks nya författning. Våldet förefaller eskalera ju närmare denna kommer. Den knivigaste frågan inför valet är att slå fast vem som har rösträtt.

Jordanien
2007-09 s 23-24
"Rättvisans riddare mot terrorns heliga krigare"
Rädslan för den hemliga polisen undergräver det folkliga stödet till den jordanska regimens krig mot terrorismen. Fursan al-Haq är en skum kontraterroristisk enhet som för ett hänsynslöst krig mot Jordaniens farligaste fiender. De bildades i november 2005 sedan tre självmordsbombare slaktat 60 människor, varav många var bröllopsgäster. De arbetar under säkerhetstjänsten Mukhabarat. De flesta jordanier vill att terrorismens ska krossas och landet är bättre rustat att bekämpa hårdföra "heliga krigare" än Saudiarabien och arabländerna i norra Afrika.

Afrika
2007-09 s 24
"Ny premiärminister i Guinea"
Guineas president, Lansana Conté, har utsett den ansedde karriärdiplomaten Lansana Kouyate till premiärminister enligt en uppgörelse som kom till för att avvärja en generalstrejk och sätta punkt för kraven på att Conté skall dela med sig av makten eller avgå.

Kina
2007-09 s 25-26
"Fårstek i stället för Pekinganka" (hela artikeln)
Kinas ledare placerar allt fler soldater i det muslimska Xinjiang, uigurernas autonoma område i nordvästra Kina, en gränsregion där motståndet mot Peking pyr under ytan. I januari sprängde den kinesiska polisen en avdelning av en östturkistansk islamisk rörelse. Sedan dess har till staden Kashgar kommit mängder av helikoptrar och militära transportfordon. Pekings strateger planerar att med ökat välstånd dämpa de oroliga och missnöjda uigurernas upprorslust.

Etiopien
2007-09 s 26-27
"Dilemmat på Afrikas Horn"
Ska väst verkligen stödja förtryckarregimen i Etiopien? Ska givareländerna - västerländska regeringar och hjälporganisationer - fortsätta att skicka skattebetalarnas pengar till ett land som regelmässigt fängslar och torterar regimkritiker? Storbritannien ökade, trots onda aningar, sitt bistånd från 180 miljoner dollar i fjol till 260 miljoner i år. Etiopiens befolkning stiger med 2 miljoner per år. Trots att 80 % av invånarna i Addis Abeba stöder ett oppositionsparti fortsätta Meles Zenawis regering att styra med hårda tag, inskränker yttrandefriheten och tvingar oberoende tidningar att lägga ner. Oppositionens ledare har suttit fängslade i flera år. Tusentals politiska mord har begåtts.

Somalia
2007-09 s 28-29 (hela artikeln)
"Vad var det som hände i Somalia egentligen"
USA använde i januari etiopiska baser för att jaga al-Qaida i Afrika. Den hemliga amerikanska specialenheten, Task Force 88, tog sig via Etiopien och Kenya in i Somalia. Det är ett exempel på Pentagons mycket aggressiva agerande på senare år när det gäller utskickandet av specialstyrkor för att jaga misstänkta terrorister överallt på jorden.

Samhälle, Latinamerika
2007-09 s 30-31
"Ett dödligt krig rasar i slummen"
De är knappt tonåringar och ändå eller kanske just därför, är de idealiska medarbetare i den olagliga narkotikahandeln. Till och med i fängelserna blir de lojala mot de kriminella band, som härskar i de latinamerikanska slumstäderna som till exempel Rio de Janeiro, El Salvador, Honduras och Guatemala. Mord är den vanligaste dödsorsaken bland unga brasilianare. Maffian utnyttjar det faktum att minderåriga inte kan dömas till frihetsstraff. Den brasilianska regeringen överväger därför att skärpa lagen så att även de som är 16 år ska kunna dömas till långa fängelsestraff.