Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 42

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42   

Italien
2008-42 s 3-4
" Har trollkarlen något mer än illusioner att erbjuda?"  hela artikeln
Silvio Berlusconi påstår att han är en handlingarnas man, och han har väljarnas stöd enligt opinionsundersökningarna. Men hans motståndare frågar sig om Italien har trätt in i ett postdemokratiskt skede. De gångna två åren bestod politiken mest av interna strider i den röd-gröna-svart-gul-rosa koalitionen. I Berlusconis regering bråkas det mindre att fattas fler beslut. . Han har presenterat ett byggprogram med 20 000 bostäder för mindre bemedlare och slutit ett fördrag med Libyen: Nu blir det färre invandrare och mera naturgas. Det bankrutta flygbolaget räddades i sista stund och Neapel har på 90 dagar befriats från nästan allt skräp. Berlusconi har bevisat att det går att regera till och med i Neapel. "Ministern för förenkling" har strukit 3500 lagar och förordningar. Drygt 60 % av italienarna är nöjda med regeringen. Flera projekt är på gång: åklagarnas auktoritet ska begränsas, skolan ska spara in åtta miljarder euro och skattesystemet ska federaliseras, det vill säga de rika regionerna ska inte självklart betala för de fattiga regionerna.

2008-42 s 4
"Tusentals demonstrerade mot Berlusconi"
De protesterar mot en ny lag som ger landets högsta ämbetsmän, regeringschefen och ytterligare fyra andra, amnesti - juridisk immunitet - så länge de innehar ämbetena. Andra demonstrerade mot regeringens sociala och ekonomiska politik.

FN, Globalt
2008-42 s 5-7
"Realismen gör comeback"
Ryssland är svagare än det ser ut och just därför kanske Natos mjuka strategi fungerar. Allt är inte vad det ser ut att vara i det nya kalla kriget, om det ens finns ett krig. USAs inställning har ändrats sedan Robert Gates tog över försvarsdepartementet för snart två år sedan. "Korsfararandan" är borta och realismen styr nu det internationella umgänget. Ryssland har idag 1,2 miljoner militärer, Sovjetunionen hade 5 miljoner 1986, och moralen är låg. De bor i snuskiga korridorer och lever i gräsliga sanitära förhållanden. Före den aktuella krisen var den ryska ekonomins storlek jämförbar med Mexikos och Brasiliens och en tiondel av USAs.
Efter Sovjetunionens sammanbrott flyttade "västs" gränser 160 mil österut från Elbe, genom EUs utvidgning, utan att ett skott avlossades. Den mjuka makten hade triumferat. Vilket inte hindrar att Ryssland vill leka på Natos och USAs bakgård så länge som de gör det på Rysslands.

Litauen
2008-42 s 8-9
"Litauen får en ny regering"
De konservativa är redo att återta regeringsmakten med hjälp av populister. Alliansen mellan Fosterlandsförbundet och kristdemokraterna fick knappt 20 % av rösterna. Ledaren för Fosterlandsförbundet, Andrius Kubilius, kan räkna med att få president Adamkus uppdrag att bilda regering. Detta betyder att socialdemokraten Kirkilas mitten-vänster regering upplöses. Socialdemokraterna fick bara 12 %. Kubilius kommer dock att tvingas samsas med populistiska partier av skiftande kulörer. På andra plats i första valomgången kom överraskande ett nytt parti som marknadsfördes av stjärnor i underhållningsbranschen, Nationell uppståndelse. Ett annat parti är partiet för ordning och rättvisa, som leds av den förre presidenten, Paksas, som avsattes på grund av korruptionsmisstankar.
Folkomröstningen om kärnkraftverket som gick samtidigt gav som resultat att 90 % röstade för att behålla det. Då mindre än 50 % röstade är resultatet dock inte giltigt.

Vitryssland
2008-42 s 9
"Vitryssland har släpps in i värmen"
EU har temporärt upphävt ett reseförbud för president Alexander Lukasjenko. Banden mellan EU och Ryssland är ansträngda och EU vill få ut Vitryssland ur Rysslands intressesfär. Officiellt är hävandet en belöning för att Vitryssland frigivit ett antal politiska fångar.

Österrike
2008-42 s 9
"Jörg Haider dog i bilolycka"
Ledaren för det högerextremistiska Alliansen för Österrikes framtid, Jörg Haider, omkom förra lördagen i en bilolycka. Han tros ha kört mycket fort på ett vägavsitt med begränsad hastighet och ha varit påverkad av alkohol. Allianspartiets ledning har utnämnt Stefan Petzner till Haiders efterträdare.

Syren, Libanon
2008-42 s 9
"Nya kontaktkanaler"
Syrien etablerade i tisdags formella diplomatiska relationer med Libanon för första gången sedan de båda länderna blev självständiga från Frankrike 1940. Syrien har dominerat Libanon i flera decennier och haft militär placerad där. Damaskus betraktade länge Libanon som en syrisk provins.

EU
2008-42 s 10
"Räkna med bråk"
Lättnaden över att de europeiska regeringarnas intervention i bankkrisen verkar fungera gör att miljö- och klimatfrågor åter kommer upp till ytan i EU-ländernas diskussioner på veckans toppmöte i Bryssel. Huvudfrågan är om de utstakade målen i fråga om minskade koldioxidutsläpp blir för dyra mot bakgrund av den ekonomiska avmattningen. Rädslan för en kommande recession kan också leda till att länder avstår från viktiga investeringar och drar sig ur existerande överenskommelser.

USA
2008-42 s 12
"Nästa president önskas lycka till"
Obama och McCain sitter i samma tvångströja. Skillnaden mellan de båda är mindre än vad det kan se ut eftersom deras handlingsfrihet är så begränsad. Båda måste leda ett land tyngt av skulder och av flera ofrånkomliga militära åtaganden. Det finns inte pengar varken till att finansiera Obamas sociala utgifter eller McCains sänkningar av företagsskatten. Administrationens viktigaste beslut, kreditgarantin, fattades innan den nya presidenten tillträdde. Utländska långivare kommer att få större inflytande på amerikansk ekonomipolitik. Det blir också svårt att dra tillbaka militären från Irak, Afghanistan och den pakistanska gränsen. Nästa president måste hela tiden söka samförståndslösningar med oppositionen och därför blir resultatet nästan detsamma vem som än vinner av de två.

En artikel av Howard Fineman i Newsweek: Good Luck for the Next Guy. Eller läs här.

Kanada
2008-42 s 13
"Kanada valde Harper igen"
Ledaren för det konservativa partiet, Steven Harper, som är Kanadas premiärminister, blev vald att bilda ännu en minoritetsregering i tisdagens val. De konservativa fick 144 av parlamentets 308 platser. Liberalerna blev näst störst med 74. Harper fick en starkare ställning än tidigare men nådde inte den majoritet han hoppats på. Främst beroende på att Bloc Québécois har en stark position och på det växande miljöpartiet.

Irak
2008-42 s 13-15
"Bagdad börjar andas ut"  hela artikeln
Rivningen av betongmurarna är det tydligaste tecknet på en markant förändring i Iraks huvudstad. Den amerikanska strategin att kraftigt utöka den militära närvaron har resulterat i stabilitet. Irakierna håller redan på att ta över många av amerikanernas uppdrag. Det andra tecknet är att den 1 oktober övergick den sunnidominerade Väckelserörelsens medlemmar till den irakiska regeringens lönelista efter att tidigare ha avlönats av amerikanerna. Det tredje är den irakiska arméns försök att överlåta kontrollen av vissa stadsdelar till den paramilitära nationella poliskåren. Det stora problemet är hur länge den sunnidominerade Väckelserörelsen håller sig lugn. Detta i sin tur beror på när och i vilken utsträckning som den shiadominerade regimen accepterar att den får de positioner och belöningar den anser sig vara värd. Det var ju sunniterna som styrde under Saddam Husseins tid och många får väl betraktas som krigsförbrytare.

Iran
2008-42 s 16-17
"Ahmadinejads motståndare mobiliserar" hela artikeln
Reformivrare och konservativa rustar till kamp om presidentposten i Iran. Oppositionen sätter än en gång sitt hopp till den före detta statschefen, Mohammed Khatami. Ingen betvivlar hans integritet. Han får 27 procentenheter mer i en aktuell opinionsundersökning än revolutionsfanatikern Ahmadinejad. Många som tidigare höll på Ahmadinejad och trodde på hans löften inför förra valet har blivit grymt besvikna. FNs sanktioner tynger ekonomin, som redan är hårt drabbad av korruption och vanstyre. Mer än var tredje iranier mellan 19 och 29 år är arbetslös och var femte iranier lever under fattigdomsgränsen.

Zimbabwe
2008-42 s 18
"Mugabe trilskas"
Högt uppsatta militärer i Zimbabwe har övertalat president Robert Mugabe att skydda dem mot åtal för de våldsamma angreppen mot hans politiska fiender och Mugabes eftergift mot militärerna hotar nu att sabotera uppgörelsen om maktdelning mellan honom och Morgan Tsvangirai. Mugabe har ensidigt tagit beslut om att ta kontroll över ett antal ministerier som varit pelarna i hans 28 år långa styre och som nu kan skydda hans medarbetare mot rättsliga efterräkningar. EU kommer inte att häva sanktionerna mot Zimbabwe förrän avtalet om maktdelning respekteras av alla parter.

Afrika
2008-42 s 18-21
"Möjligheterna knackar på Afrikas dörr"
Mitt i den stora oron på världens marknader kan det hända att en förbisedd världsdel kan dra nytta av sin isolering. Trots de många problemen i några av de 48 länderna i Afrika söder om Sahara kan övriga glädjas åt ovanligt stora ekonomiska framsteg. I många år har tillväxten legat på cirka 5 %. Allt färre kommer att leva i fattigdom. Mycket av förändringen beror på investeringar från Asien, framför allt Kina och oljeländerna i Mellanöstern. Utländska investeringar och lån till Afrika ökade från 11 miljarder dollar 2000 till 53 år 2007.
Afrikas distans till västvärldens finansiella system kan nu vara en fördel eftersom utländskt ägande av bankerna är mycket litet. Däremot drabbas Afrika av lägre råvarupriser som på olja och mineral, mindre bistånd och mindre utländska investeringar.
Men det finns andra positiva faktorer: Flera nya länder vill få tillgång till oljan och mineralerna, EU och Indien står på kö, liksom Malaysia och USA. All denna uppmärksamhet leder till rikedomar men bara för några få. Afrikas länder styrs överlag illa och respekten för mänskliga rättigheter är låg. Detta är den främsta orsaken till att Afrika inte utvecklas stadigt mot större välstånd. Etiopien växte med 6,2 % 2007 och har haft fred i sju når, ändå riskerar människorna att drabbas av svält! Frågan är om Afrika lyckas överleva en kommande period med starkt sjunkande råvarupriser. Särskilt då höga sådana har gynnat en kraftig befolkningsökning. I Kenya föds fem barn per kvinna! I Etiopien ökar befolkningen med två miljoner varje år. Många afrikanska länder är fulla av frustrerade unga i slumområden och kåkstäder som inte har arbeten. I Nigeria bildar männen upproriska grupper som stjäl olja och kidnappar i stället för att arbeta.
De länder som gör de mest lovande framstegen är länder med små naturtillgångar. Exempel är Mali, Moçambique och Ghana. I dessa länder koncentrerar man sig på att utveckla den privata sektorn reducera korruptionen och regera klokt.

Pakistan
2008-42 s 22
"Folket fördömer terrorismen"
En anti-terrorpetition i Pakistan har fått fler än 63 miljoner namnunderskrifter i en kampanj som förmodligen är den största i sitt slag någonsin i hela världen. Det är var tredje pakistanier. Barn över elva år har fått skriva på. Men de militanta terroristerna lyssnar inte på sina landsmän. Drygt 90 terrorattentat har ägt rum I Pakistan sedan juli i förra året när våldsspiralen tog sin början. Drygt 1200 personer har dött i attentaten.

Kina
2008-42 s 22
"Landreform och ekonomi på Beijings dagordning"
Den kinesiska centralkommittén har bestämt att jordbrukare i fortsättningen ska få formella tillstånd att leasa mer mark eller avyttra mark för att skapa mer effektiva jordbruk som bättre kan tillgodose den växande ekonomins efterfrågan. En räntesänkning, skattelättnader och ett stimulanspaket för att stärka tillväxten är också att vänta.

Nordkorea
2008-42 s 23
"Pyongyang slipper terrorstämpeln" hela artikeln
Ett steg fram och två steg bakåt verkar vara principen i Nordkoreas vapenprogram. Det senaste steget framåt väcker nytt hopp om ett definitivt stopp för nordkoreanska kärnvapen. Ledningen i Pyongyang kommer att demontera landets största atomanläggning och släppa in internationella vapeninspektörer som ett svar på USAs beslut att ta bort Nordkorea från listan över statliga terrorsponsorer. Många amerikanska sanktioner finns dock kvar, bland annat "lyxexporten" till Kim Jong-il.

Nutidshistoria, Polen
2008-42 s 24-26
"Morden i Katyn"
1940 lät Stalin mörda 22 000 polacker, varav de flesta var officerare. Det var en av de värsta förbrytelserna under andra världskriget. Anhöriga till offren kräver nu att dessa får upprättelse. I flera årtionden hävdade ledarna i Kreml att det var den tyska armén, inte Röda armén, som hade begått massakern. Det var Michail Gorbatjov som 1990 erkände att det var hans land som var det skyldiga. Boris Jeltsin överlämnade två år senare till regeringen i Warszawa protokollet med politbyråns beslut av den 5 mars 1940 enligt vilket 25000 polacker skulle likvideras. Stalin ville förinta den polska eliten för att hindra grannlandet från att återuppstå.

Finanskrisen
2008-42 s 26-27
"Samlade krafter ska rädda systemen"
De stora länderna i Europa presenterade en plan för att förhindra bankkollapser och Australien och Nya Zeeland garanterade besparingar och investeringar för att lugna panikslagna investerare innan börserna öppnade i Asien på måndagsmorgonen. På ett toppmöte med de 15 euro-länderna enades dessa om än mer omfattande löften än de amerikanska.

2008-42 s 27-29
"Tyngdpunkten förskjuts"
Världen behöver inte bara en ny kapitalism utan kanske ännu mer en ny multilateralism. När historiens största hus- och bolånekrasch brast, ledde detta till en bankkrasch som förmodligen kommer att bli den värsta sedan den stora depressionen. En krasch som berör många länder samtidigt. Men tack vare de nya tillväxtmarknadernas växande betydelse och råvaruprisernas fall har centralbankerna i den rika delen av världen gott om utrymme för att stötta sina ekonomier med lägre räntor. Krisen är lika mycket ett resultat av politiska misstag som av giriga innovationer på Wall Street. Rika länders biobränsle politik drev upp priserna på livsmedel. Om det någonsin varit dags för lite multilateralism så är det nu. Överreaktion är farligare än ingen reaktion alls.
.
2008-42 s 29-31
"Kris i bilbranschen"
Problemen hos de tre stora i Detroit speglar en hel bransch i kris. Allt färre köper nya bilar. När ekonomin vänder nedåt är fordonsindustrin ofta den som först känner av det. Industrins försäljning minskade i september i USA till den lägsta nivån på nästan 20 år. Varje jobb i bilindustrin genererar ytterligare nio jobb hos underleverantörer. I september i år avskedades 18 000 anställda. Orsaken är sommarens bensinprishöjning och den aktuella lånekrisen.