Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 23

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

EU
2008-23 s 3-5
"Globalisering på gott och ont"
Jobben kommer och går i EUs nya medlemsländer. Företaget Samsonit flyttade till Belgien för 30 år sedan. För nio år sedan flyttades det till Slovakien därför att löner och företagsregler var bättre där. Där fanns tre fackförbund att förhandla med i Slovakien inget. Detta varade i nio år. 2006 lades fabriken ner och allt flyttade till Kina. Då hade lönenivån stigit för högt i Slovakien. Om inte EUs nya medlemmar (de före detta öststaterna) förmår konkurrera med kostnader måste de på sikt konkurrera med kvalitet och innovation. Och fler måste börja arbeta. Sysselsättningsgraden i Slovakien, Ungern och Bulgarien är 60 % eller mindre jämfört med 77 % i Danmark. Bulgariens representant i EU-kommissionen, Meglena Kuneva, menar att skiljelinjen i Europa inte går mellan det gamla och nya Europa utan mellan "lata och flitiga Europa".

Italien
2008-23 s 5
"Det går ingen nöd på italienska politiker"
En jämförande undersökning avslöjar att Italiens parlamentariker lever som kungar. Gourmet till vrakpris, höga traktamenten och 137 000 euro i grundlön är vad italienska parlamentariker får som tack för att de tjänar folket. Ledamöterna i parlamentet i Rom är västvärldens högst betalda. De tjänar 35 000 euro mer än sina amerikanska kolleger.

EU, Ryssland
2008-23 s 6-7
"Ett nytt kallt krig? Nej, knappast"
Surmulna relationer mellan Ryssland och EU kan inte tillåtas hindra ett nytt partnerskapsavtal. Det är viktigt då EU är Rysslands största handelspartner och Ryssland är EUs största energileverantör. Varken Ryssland eller EU har därför råd med det. EUs tioåriga partnerskaps- och samarbetsavtal löpte ut i fjol och försöken att förnya avtalet har stött på allvarliga hinder. Ett hinder är att EU blivit större. De nya EU-länderna som för 20 år sedan var underkuvade sovjetstater lägger hinder i vägen. Ett annat är att Ryssland betraktar sig som mäktigare och vill ha en annan ton i det nya avtalet. Ordet "gemensamma europeiska värderingar" vill de ska ändras till "gemensamma intressen". Dessa finns inom områden som ekonomi, säkerhet och rättsväsen samt forskning och utbildning. Moskva vill få tillgång till EUs inre marknad, visumfritt resande för ryska medborgare och utökat samarbete inom vetenskap, teknik och utbildning. Det viktiga är att sänka förväntningarna och se till att oundvikliga kortsiktiga kriser och dispyter inte raserar hela bygget.

EU, Ryssland, Frankrike
2008-23 s 7
"EU och Ryssland behöver varandra"
Frankrike räknar med och hoppas att EU ska sluta ett nytt avtal med Ryssland om strategiskt partnerskap före årets slut. Det sa premiärminister François Fillon efter att ha pratat med sin ryske kollega, Vladimir Putin. Ryssland hoppas att Frankrike kan hjälpa Moskva att förbättra de ansträngda relationerna med EU. Som premiärminister svarar Putin för Rysslands ekonomi. President Medvedevs första resa till EU som president går till Tyskland nu i juni. Under hösten är det Frankrike som svarar för EUs ordförandeskap.

Polen, Tyskland
2008-23 s 8-9
"Polen och Tyskland har begravt stridsyxan"  hela artikeln
Det är försommar i Europa, och något som liknar en sen vårförälskelse har drabbat ett ganska omaka par: Polen och Tyskland. Den tyske utrikesministern Steinmeier blev hembjuden tillsammans med sin familj till den polske utrikesministern Radek Sikorsky. Nu har man om än motvilligt enats om var ett minnesmärke över de 12 miljoner etniska tyskar som fördrevs från andra länder efter krigets slut. Bråken mellan länderna bottnar i oenighet om Polens stöd till USA i Irak och irritation över den förre förbundskanslern Gerhard Schröders mycket nära relationer med Ryssland. Polen känner sig av historiska skäl oroade varje gång Tyskland och Ryssland närmar sig varandra. Polens nya hållning speglar med den nye premiärministern Donald Tusk, en ny pragmatism, raka rör och reda pengar i stället för bråk och gnäll om symboler som det var under tvillingarna Kaczynskis tid.

Island
2008-23 s 9
"Island ligger i topp"
Island är världens fredligaste land enligt ett index som mäter både interna och externa hot och risker. Bara ett av G8-länderna platsar i toppen. Irak, Somalia och Sudan hamnar längst ned men undersökning Global Peace index antyder ändå att världen är en bråkdel säkrare i år än förra året vid samma tid. Indexet bygger på olika interna och externa fredsindikatorer, inklusive deltagande i fredsbevarande FN-styrkor och våldsbrottens frekvens internt. Danmark och Norge kommer tvåa och trea. Följda av Nya Zeeland och Japan som är det enda G8-landet i toppen.

Ukraina
2008-23 s 10-11
"Fortsättning på Ukrainas politiska tvålopera"
Politikerna i Kiev är jämt i luven på varandra. De har inte talat med varandra på sex veckor. Under tiden närmar sig inflationen 30 %, korruptionen blomstrar och reformarbetet har stannat av, Presidenten Jusjtjenko blev avundsjuk på sin blonda premiärminister Julia Timosjenkos stora framgångar i höstens parlamentsval. Han lägger sig i alla beslut hon fattar och kritiserar henne offentligt. Den 13 maj gav hon igen då hennes parti blockerade podiet och hindrade honom att tala inför parlamentet. Presidentens stabschef anklagade då Julia Timosjenko för att upprätta en "fascistisk regim". Rivalitet och politiskt tjafs har kännetecknat det politiska livet i Ukraina ända sedan den orangea revolutionen. Det råder ingen tvekan om att Timosjenko är besatt av makten, medan Jusjtjenko drivs av en vision om att Ukraina ska bli ett demokratiskt europeiskt land.

Schweiz
2008-23 s 12
"Xenofoberna förlorade omröstningen"  hela artikeln
Väljarna i Schweiz röstade i söndagens val nej till ett förslag som skulle ha legaliserat praxisen att låta medborgarna bestämma i hemliga omröstningar vilka utlänningar i deras kommuner som får bli schweiziska medborgare. Omröstningen blev ett hårt slag för Schweiziska folkpartiet, SVP, som hade initierat förslaget. Nästan 64 % röstade "nej".

Makedonien
2008-23 s 12-13
"Makedonierna levde inte upp till förväntningarna"
Våld och valfusk skämde parlamentsvalen i Makedonien i söndags. Etniskt albanska partier kämpade om inflytande i Balkanlandets nästa etniskt blandade regering. Enligt en övervakare för Europeiska Rådets räkning kan valet "under inga omständigheter godtas internationellt som ett regelrätt val". 13 000 poliser hade kallats in många kom i skottväxling med den albanska minoriteten utanför huvudstaden. Albanerna utgör omkring 25 & av befolkningen. Det finns två albanska partier, DUI och DPA. Spänningarna har ökat sedan Makedonien i februari fick en albanskt dominerad granne i Kosovo. Båda kämpar, även med vapen, om att vara koalitionspartner till Gruevskis regeringsparti. Våldet kan komma att undergräva chanserna för den före detta jugoslaviska republiken med två miljoner invånare att få en tidtabell för när medlemsförhandlingarna med EU kan börja. Makedonien är officiellt kandidat land sedan 2005.

Spanien
2008-23 s 13
"Madrid blockerar baskisk omröstning"
Den spanska regeringen kommer att blockera de baskiska myndigheternas planer på att arrangera en folkomröstning om regionens förhållande till resten av Spanien och om ett slut på den långvariga konflikten med terroriströrelsen ETA. Chefen för den baskiska regionregeringen Ibarretxe vill att baskerna ska svar ja eller nej på frågan om det är dags att förhandla med ETA om fred och om huruvida de vill ha en debatt om det baskiska folkets "rätt att bestämma".

Zimbabwe
2008-23 s 14
"Mugabe kom till Rom"
Som att bjuda in Pol Pot till en konferens om mänskliga rättigheter, menar Storbritanniens biträdande utrikesminister. Toppmötet i Rom handlade om livsmedelsförsörjningen i världen och Mugabe anses vara en person som själv åsamkat sitt eget folk svält. Human Rights Watch anklagar Mugabe för att hindra matleveranser till områden där väljarna stöder oppositionen.

Handel, Näringsliv
2008-23 s 16-17
"Sidenvägen i moderna tappning"
Världens ekonomiska mittpunkt är på väg att flyttas från USA och Europa till Mellanöstern och Asien. På bara några få år har en ny generation handelsmän spontant återupplivat den urgamla handeln längs Sidenvägen och återskapat des centrala karaktär med en mängd moderna produkter. Världens två mest likvida ekonomier bygger ett handelsblock som ändrar balansen i den globala ekonomin. Nyrika kineser gör affärer med förmögna oljeprinsar. Asien och Mellanöstern hyser några av världens största kontantöverskott som till stor del administreras av sex av världens tio största statliga fonder.
Det är möjligt att renässansen för den sino-arabiska handeln kommer av sig om oljepriset kollapsar.

Kina
2008-23 s 18-19
"Stort är bäst, åtminstone i Kina"
Uppkomsten av megastäder har lett till förslumning och kaos i många länder men inte i Kina vars megastäder är rena och effektiva. Detta beror på landets unika utvecklingsmönster. Den främsta drivkraften bakom den urbana expansionen är den frihet som städerna haft att köpa och sälja mark. Städerna har haft kapacitet att finansiera infrastrukturen i förväntan på att invandrarna skulle komma efter och sluppit sen slum som missfärgar andra snabbt växande städer runt om i världen. Detta beror delvis på centralregeringens generösa transfereringar och delvis på lokala marktransaktioner. Nu börjar emellertid fördrivna jordbrukare tydligt visa sitt missnöje med exproprieringarna.
2025 kommer Kinas stadsbefolkning att ha utökats med 350 miljoner människor vilket är mer än hela USAs befolkning idag. Det urbana Kinas efterfrågan på energi och vatten kommer att fördubblas och vatten- och luftföroreningarna att femdubblas.
Samtidigt har Kina som mål att fyrdubbla sin BNP per capita till 2020.
Hur blir utvecklingen? Kommer Kina att satsa på ett mer koncentrerat urbaniseringsmönster med kanske 15 superstäder till 2025 med vardera 25 miljoner invånare? Eller utveckla elva urbana "nätverk" mellan städer vars sammanlagda befolkning uppgår till 60 miljoner.

Indien
2008-23 s 20
"Afrika behöver Indiens ris"
Indien står under allt hårdare press från Afrika att länderna där ska undantas från förbudet om risexport som regeringen i New Delhi införde för att bromsa inflationen i matpriserna. Undantaget stämmer överens med Indiens diplomatiska försök att konkurrera med Kina om inflytande och resurser i Afrika.

Etiopien
2008-23 s 20
"Mengistu dömdes till döden"
Etiopiens högsta domstol har dömt landets före detta härskare, Mengistu Haile Mariam till döden i hans frånvaro. Hans marxistiska regim bedrev "röd terror" efter kejsaren Haile Selassies fall 1974. Mengistu har bott i Zimbabwe sedan han själv störtades från makten 1991.
Se artikel i Independent.

Uganda
2008-23 s 20
"Ugandas regering har ett dilemma"
Joseph Kony, ledare för Herrens motståndsarmé, (LRA) ser sig som en från och med person. Han vill bygga en stat som bygger på Guds tio bud i norra Uganda. Problemet är att han inte själv följer buden. Hans rebeller har mördat, härjat och våldtagit i 22 år, och därför har Internationella Domstolen i Haag utfärdat en häktningsorder på honom.

2008-23 s 21-22
"Fanatisk islamist attackerade Danmark"  hela artikeln
En självmordsbombare attackerade i måndags den danska ambassaden i Pakistans huvudstad, Islamabad. Åtta människor miste livet och 30 personer skadades. Det är det andra försöket av terrorister att angripa utlänningar sedan landet fick en ny regering för några månader sedan. Den nya civila regeringen i Pakistan kommer att ställas under hård press från väst att åtgärda hoten från militära islamister, som kontrollerar de så kallad stamområdena. Danmarks utrikesminister, Per Stig Möller, fördömde attacken omedelbart. Bombattentatet skakar det danska samhället och risk finns att danskarna nu blir ännu misstänksammare mot radikala islamister. Allt våld stärker också Dansk Folkeparti som har 13 % av platserna i Folketinget och som har fått igenom några av Europas striktaste invandringslagar.

Pakistan, Indien
2008-23 s 22-23
"Förlorad chans?
Överläggningarna mellan Indien och Pakistan är igång igen men de leder ingen vart. Vem är det som styr i Pakistan? Är det den nya koalitionsregeringen, är det president Musharraf eller är den armé vars chef han var förut? Det är nu fjärde gången som Indien och Pakistan överlägger på utrikesminister nivå om hur den 60 år gamla konflikten om Kashmir ska lösas.

Nordkorea
2008-23 s 23
"Eliten i det stängda Nordkorea öser ut pengar"
Några få tusen i huvudstaden ägnar sig åt världens köpfest när årets mässa med utländska företag hålles. Nordkoreas nyrika tjänar pengar på sina politiska kontakter och de verkar ha gott om amerikanska dollar. Huvudkällan är handel med utlandet och släktingar utomlands.

2008-23 s 24
"Nordkorea tänker inte alls skrota några vapen"
Högt uppsatta nordkoreanska regeringsföreträdare sa för en tid sedan att USA måste vänja sig vid att Nordkorea har kärnvapen. Inte förrän relationerna med USA har "normaliserats fullständigt och slutgiltigt" kan det bli tal om något sådant. Bland annat förväntar de sig att USA bygger en kärnreaktor åt dem inom tre år.

Zimbabwe
2008-23 s 25
"Medlaren ifrågasätts"
Oppositionen i Zimbabwe har förlorat förtroendet för medlaren i Zimbabwe och medlaren själv, Sydafrikas ledare Thabo Mbeki, har uppmanat sig amerikanske kollega, president George Bush, att inte lägga sig i det som händer i Zimbabwe. Varningen från oppositionsledaren Morgan Tsvangirai kom i ett brev från Rörelsen för demokrati (MDC) till Mbeki strax efter avslöjandet att Sydafrikas president Mbeki skrivit ett fyra sidor långt brev till George Bush. I MDCs brev beskylls Mbeki för att ta Mugabes parti, blockera diskussionerna om Zimbabwe i FNs säkerhetsråd och försöka underlätta kontroversiella vapenleveranser från Kina till Zimbabwes militär. Den starkaste kritiken från MDC är emellertid Mbekis reaktion på den allt intensivare, statligt sponsrade våldskampanjen, inklusive mord och gripande mot oppositionen.

2008-23 s 26-27
"Allt förfaller under Mugabe"
Det är inte bara samhället, ekonomin och infrastrukturen som far illa under Robert Mugabe utan också både vildmarken och de vilda djuren. Krisen i Zimbabwe slår hårt mot landets nationalparker. Tidigare bedrevs en ytterst framgångsrik kampanj mot tjuvskyttar på 1908-talet men nu saknar personalen allt från bränsle, vapen och träning och förmår inte ta upp striden mot välbeväpnade tjuvskyttar som slaktar elefanter och noshörningar. Förr lockade Zimbabwe tiotusentals turister varje år. Nu avskräcks alla förutom en handfull av nyhetsrapporterna om Mugabes övergrepp. Turismens kollaps har berövat landet minst en miljard dollar i intäkter sedan 2002.

Sport
2008-23 s 27-28
"Jakten på en hjälte"
Stora fotbollsturneringar blir ofta besvikelser. Blir det annorlunda i årets EM? 16 nationer kämpar om EM titeln i åtta städer i Schweiz och Österrike. Minnena från en stor turnering tenderar tyvärr mer att handla om misstag än om hjältedåd. Hur kommer det sig att fotbollens största evenemang alltid innehåller sportens mest dramatiska misstag? Exempel är Roberto Baggios straffmiss 1994 och Frankrikes Zinedine Zidanes utvisning i VM finalen 2006 sedan han stångat en italiensk försvarsspelare. Flera orsaker: Mästerskapsfinaler tenderar att vara försiktiga matcher med få mål. De varar ofta länge med förlängningar och straffsparksläggning. Spelarna blir trötta nåde i musklerna och i huvudet och gör lätt ödesdigra misstag.
Vilka kan då bli hjältar i år? En av de åtta som nämns i Newsweek är Zlatan Ibrahimovic, andra är Tysklands kapten Michael Ballack, Tysklands målgörare nummer ett i VM 2006, Miroslav Klose, Portugals Cristiano Ronaldo och Italiens fantastiska målvakt Gianluigi Buffon.

2008-23 s 29-31
"Sotji saknar allt som behövs för Vinter-OS"
den ryska semester orten Sotji vid Svarta Havet ska organisera de olympiska vinterspelen 2014. Som det ser ut just nu måste arrangörerna i Sotji bevisa uttrycket "ingenting är omöjligt". På den förfallna semesterorten som en gång var den kommunistiska elitens favoritplats ska Ryssland bygga en olympisk park som ska bli centrum för de olympiska vinterspelen 2014. Staden Sotji saknar nästan alla de faciliteter som behövs för att ta emot tiotusentals besökare: adekvat transportsystem, elförsörjning och telekommunikationer, hotell och fungerande avloppssystem. Preliminära beräkningar antyder en kostnad på 13 miljarder dollar vilket är mer än dubbelt så mycket som de sammanlagda kostnaderna för de tre föregående vinterspelen! Men mycket talar för att kostnaderna snabbt kommer att stiga till det dubbla. Arrangörerna och myndigheterna ser Vinterspelen som en chans att förvandla Sotji till en semester ort av världsklass, en stad som kommer att locka turister från hela världen långt efter det att spelen är över.