Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 29

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    

Turkiet
2008-29 s 3-4
"AKP väntar på domen"
Är Turkiets styrande parti ett hot mot den sekulära staten eller en moderniserande kraft? Landets författningsdomstol undersöker om AKP-partiet och dess ledare ska bannlysas från politiken. Sekulära turkar upprörs av regeringens krav på att islam ska ha en mer framträdande roll i samhällslivet. De fruktar att det bli som i Iran, de många förbudens land, där allting är otillåtet. Det gamla gardet är nu i färd med att försöka störta AKP, som anklagas för att i smyg försöka införa sharialag. AKP har emellertid folket bakom sig, partiet har regerat sedan 2002 och vann en jordskredsseger i förra sommarens val.

2008-29 s 4-5
"Komplotten mot Turkiet"
Skribenten, Mustafa Akyol, som är redaktör för tidningen Turkish Daily News protesterar starkt mot att författningsdomstolen i augusti ska eventuellt fälla en dom över AKP och bannlysa partiet och dess främsta företrädare. Det skulle vara ett hårt slag mot turkisk demokrati och landets EU-drömmar, menar han. Författningsdomstolen bestämde 1989 att "samhället ska skyddas mot tankar och bedömningar som inte bygger på vetenskap och förnuft".

Ryssland
2008-29 s 6-7
"Medvedev angriper korruptionen"
Rysslands president lovar att eliminera "en livsstil". Ryssarnas liv genomsyras av korruption från vaggan till graven. Medvedev har lovat att i oktober lägga fram en antikorruptionslag som ett led i en större kampanj mot mutor. Men Ryssland har en lång historia av misslyckade försök att bekämpa korruptionen. Putin försökte men idag är problemet ännu större än tidigare. Landets nya rikedomar, olja och naturgas, har lett till att korruptionen ökat markant och nu kan mätas i tiotals miljarder dollar. I Transparency Internationals senaste undersökning hamnar Ryssland på plats 143 av 180 länder. Mutor berikar byråkrater och andra offentligt anställda tjänstemän med omkring 120 miljarder dollar årligen.

Georgien
2008-29 s 8-10
"Abchazien är en bricka i stormaktsspelet"  hela artikeln
Utbrytarregionen Abchazien har varit separerad från Georgien i 15 år. Utomstående bedömare håller med många abchazier om att det är för sent att tänka på en återförening eller ens abchazisk autonomi inom Georgien. Den före detta basketbollspelaren och kommunistpartifunktionären Sergej Bagapsj är president i Abchazien. Hans främsta mål är ett internationellt erkännande av Abchazien. Hans hopp har ökat med Kosovos självständighet. 15 år av separation skapar en känsla av oberoende hos abchazierna. Territoriets drygt 200 000 invånare livnär sig på turism, jordbruk och utflyttade släktingars pengar. Cirka 80 000 är etniska abchazier, 50 000 ryssar, 50 000 georgier och resten armenier. Georgien säger att Abchazien är ett "näste för organiserad brottslighet och smuggling".
Abchazien är en av de tre "frusna konflikter" som inte löste sedan Sovjetunionen upplöstes. De andra två är Sydossetien i Georgien och Transdnjestr i Moldavien. Moskva har ökat sitt stöd till Abchazien. Både Abchazien och Sydossetien är redskap med vilka Ryssland kan sätta press på Tbilisi för att få regeringen där att dämpa sin västvänliga politik och överge tanken på medlemskap i Nato.

Israel, Palestina
2008-29 s 12
"Öknen blommar inte gratis"
Att få Negevöknen att blomma verkade en gång vara en god idé men projektet håller på att döda Döda Havet. Israel ligger på 49:e plats i det gröna indexet och det är bäst i klassen av ökenländerna. Men nu befarar en del experter att miljön får betala ett högt pris för jordbruk i öknen. Omkring hälften av vattenförbrukningen i Israel går till jordbruket som bara svarar för 2 % av Israels BNP. Är jordbruk ett effektivt sätt att använda vatten i Israel? Vattenledningen från Galileiska sjön som byggdes 1964 får effekten att tillflödet till Döda Havet minskat till en sjättedel. Vattennivån har sjunkit 21 meter och fortsätter att sjunka en meter per år. Det kanske är dags för Israel att vakna upp ur drömmen om ett ökenjordbruk.

Iran
2008-29 s 13-14
"Iran skickar svårtolkade signaler till väst"
En del bedömare tror att Irans vapenprov antyder en vilja att förhandla. Iran fäller positiva kommentarer om nya diplomatiska trevare från USA för att några dagar senare testa raketer och varna för att det finns tusentals likadana. De motstridiga signalerna är typiska för den hemlighetsfulla islamiska republiken med sina många konkurrerande maktcentra och sitt komplicerade statsskick. Iran vill visa att de inte tolererar att bemötas som en svag stat utan betydelse. Men det kan vara dags för nya förhandlingar om landets atomprogram. Sanktionerna börjar få effekt och det finns interna motsättningar hur man ska förhålla sig till dessa.

Sydkorea, Japan
2008-29 s 14
"Fnurra på tråden"
Sydkorea kallade i måndags hem sin ambassadör i Japan i protest mot Japans förnyade anspråk på en grupp småöar. Som länge stått i centrum för en territoriell dispyt. Öarna ligger i havet mellan de två länderna. Havet kallas för Japanska sjön i Japan och för Östhavet i Sydkorea. Frågan aktualiserade åter när nya läroböcker för högstadiet publicerade i vilka det står att öarna ska betecknas som japanska.

Belgien
2008-29 s 14
"Ny regeringskris i Belgien"
Belgiens premiärminister, flamländaren och kristdemokraten Yves Leterme, erbjöd sig i tisdags att avgå därför att han inte lyckats medla en överenskommelse mellan landets två stora språkgrupper. Belgien är djupt splittrat mellan de franskspråkiga i söder och flamländarna i norr som pratar holländska. Se tidigare artiklar

Malaysia
2008-29 s 14
"Malaysisk polis blockerade parlamentet med vägspärrar för att hindra oppositionsledaren Anwar Ibrahim från att delta i en viktig debatt. Den 60 årige oppositionspolitikern hävdar att anklagelserna mot honom on sexuella övergrepp är falska. Han påstår att han utsatts för en komplott. Se tidigare artiklar.

Afghanistan
2008-29 s 14
"Inga goda grannar"
Den afghanska regeringen har suspenderat en rad planerade möten med Pakistan. Anledningen är att utredningar avslöjat att pakistanska institutioner har varit inblandade i flera attacker inklusive ett mordförsök i april mot president Karzai. Pakistan förnekar all inblandning i våldet i Afghanistan.

Brasilien, Venezuela
2008-29 s 16-18
"Lula överlistar Chávez"  hela artikeln
Venezuelas president drömmer om regionalt ledarskap, men hans brasilianske kollega nöjer sig inte med att drömma utan stakar ut en pragmatisk kurs mot målet. Da Silva har byggt en politisk koalition med dussintals grannländer och diversifierat Brasiliens ekonomi. Den stora efterfrågan på produkter som sojabönor och sockerbaserad etanol har stärkt landet liksom oljefyndigheter i havet. Brasilien står på tröskeln till oljeländernas grupp. Venezuela har i många år varit det enda latinamerikanska landet i OPEC. Brasilien börjar hävda sig som en regional stormakt. På säkerhetsområdet sattes Venezuela på plats när den colombianska militären genomförde en komplicerad aktion och räddade 15 personer som varit gisslan hos den colombianska terrororganisation FARC som Venezuela haft många kontakter med.

Sudan
2008-29 s 18-19
"Presidenten åtalas för folkmord"  hela artikeln
Internationella brottmålsdomstolens (ICC) åklagare har utfärdat en formell häktningsorder mot Sudans president, Omar Hassan al-Bashir, som misstänks för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under fem år i Darfur, som är en region i hans land. Åklagaren Luis Moreno-Ocampo hävdar att al-Bashir planerat och verkställt kampanjen för att utrota tre etniska "afrikanska" grupper, Fur, Massalit och Zaghawa. Han har lämnat över alla bevis till en domarpanel som kommer att bestämma om häktningsordern ska godkännas. Åklagarens häktningsorder befaras förvärra det redan kaotiska läget i Darfur. Åtgärden kan undergräva försöken att få till stånd en förhandlingslösning. Andra hävdar att detta kan öka pressen på Sudans regering. Fler ansvariga i den sudanesiska regeringen förväntas pekas ut.

Zimbabwe
2008-29 s 19
"Snart är pengarnas slut"
Papperet som man använder för att trycka nya pengar håller på att ta slut. I början av juli slutade ett tyskt företag att leverera sedelpapper. Följden blev en akut brist på kontanter. Det statsägda företaget Fidelity Printers & Refiners är Mugabes livlina. Företaget trycker pengar till polisens, soldaternas och underrättelseagenternas löner. Det är dessa medarbetare som hjälper regimen att sitta kvar vid makten. Den senaste tiden har pengarna använts för att etablera en grupp kommandobaser runt om i landet. Baserna bemannas av krigsveteraner och ungdomsmiliser som har rekryterats för att hålla befolkningen i schack. Inflationen i Zimbabwe räknat i procent är inte längre miljontals utan miljardtals. Och detta kräver ständig tryckning av nya sedlar - samtidigt som tryckningen av nya pengar ökar inflationen.
Läs mer i en artikel i Los Angeles Times

FN, Nato
2008-29 s 20-26
"Alla vill ha makt!"
Världens efterkrigsorganisationer har i stort sett fungerat bra. Men de internationella samarbetsorganisationerna behöver reformeras och anpassas till en ny tid med nya stormakter och nya utmaningar.
Det finns tre starka skäl till det är dags att ändra sättet på vilket världen styrs:
A. Det finns anledning att fortsätta med ett världsstyre ty det har dock hindrat ödesdigra, globala konflikter av det slag som inträffade två gånger under 1900-talets första hälft.
B. Frustrationen är stor bland de som står utanför det permanenta säkerhetsrådet, som till exempel Brasilien, Tyskland, Indien och Kina.
C. De största framtida utmaningarna som klimatförändringar, massterrorism och massförstörelsevapen kräver globala lösningar
En modern karta över makt och inflytande borde också inkludera nya redskap som Internet, manipulatörer i NGO och terrororganisationer, vinstalstrare som globala koncerner och suveräna förmögenhetsfonder. Världen kan kanske bäst beskrivas inte som multipolär utan snarare nonpolär.
John McCain föreslår ett nytt förbund för de demokratiska länder. Det skulle kallas "Demokratiska förbundet" och ha ett sextiotal medlemsstater. Förbundet skulle fatta beslut med två tredjedelsmajoritet och vara en potentiell alternativ källa till legitimitet om säkerhetsrådet blir hopplöst splittrat.

Tyskland, Samhälle
2008-29 s 26-27
"Arbetande mödrar förena er!
Kvinnan har länge haft en undanskymd roll i Tyskland men en ändring är på gång. 70 % av alla tyskar över 65 år anser att mammor bör stanna hemma. Den knappa tillgången på barntillsyn är en orsak till att tyska kvinnor är sämre än kvinnorna i andra länder på att kombinera moderskap och arbete. Merkels kristdemokratiska parti oroas av de låga födelsetalen och förespråkar några radikala förändringar. Först kom "föräldralönen" som ökade maxbeloppet på föräldrapengen till 1800 euro i månaden. I år har regeringen antagit en lag som kräver daghemsplatser till 35 % av alla barn som är tre år eller yngre.

Albanien, Samhälle
2008-29 s 28-29
"Kvinnogöra är inget för edsvurna jungfrur"
Den edsvurna jungfrun (sworn virgins) föddes av nödvändighet i ett jordbrukssamhälle som plågades av krig och död. Om familjens patriark dog utan manliga arvingar kunde en familjs kvinnor blir helt maktlösa. Genom att svära kyskhet (oath of virginity) kunde en kvinna anta en mans roll som familjeöverhuvud, bära vapen, äga egendom och röra sig fritt. Ritualen var ett sätt för landsbygdens kvinnor att försäkra sig om makt i ett samhälle som var desperat fattigt och macho och som var isolerat från resten av Europa under en stalinistisk diktatur. Traditionen med edsvurna oskulder kan spåras till en uppförandekod som har överförts muntligt från generation till generation i klanerna i norra Albanien i drygt 500 år. Där finns det fortfarande ett fyrtiotal edsvurna jungfrur enligt forskare som studerar fenomenet. Det ska inte likställas med homosexualitet som länge har varit tabu på den albanska landsbygden. Dessa kvinnor har inte sex med någon.

Miljö
2008-29 s 29-31
"Inget ont som inte har något gott med sig"  hela artikeln
En del ekonomer och andra experter hävdar att naturkatastrofer fungerar som naturens städpatruller. De röjer plats för modernare och effektivare strukturer, vilket i sin tur ökar den ekonomiska tillväxten. Jordskalvet i Kina förväntas öka den ekonomiska tillväxten med 0,3 %. Det kan fungera som ett "brutalt stimulansmedel". Återuppbyggnads arbetet lockar resurser till den berörda regionen. Undersökningar visar att länder med många orkaner och stormar tenderar att ha högre tillväxt än andra mindre utsatta länder. Innovationer följer ofta i katastrofers spår. Katastrofekonomi är ännu ett mycket smalt forskningsområde och motståndet från de som drabbas är stort. Två forskare skrev 2002 en avhandling och jämförde katastroffrekvensen i 89 länder och deras ekonomiska tillväxt under en 30-årsperiod. De fann att länder med många klimatrelaterade katastrofer - orkaner och cykloner men inte jordskalv och vulkanutbrott - utvecklas fortare ekonomiskt på lång sikt än länder som är mindre konkurrensutsatta.