Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 32

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 

Italien
2007-32 s 3-4
"En italiensk Clinton?"
Han är sansad och pragmatisk. Kan Walter Veltroni vara mannen som till slut kan få Italien på fötter igen? Han är Roms borgmästare sedan sex år. Han har kungjort sin kandidatur till partiledarposten till det nya Demokratiska partiet. Partiert har uppstått genom en fusion av den styrande center-vänsterkoalitionens två största partier. Partiets primärval hålls i oktober och när nu Romano Prodis regering vacklar kan ett nyval möjligen komma redan inom några månader. Velotroni är företagar- och USA-vänlig och utgör ytterligare ett steg i den centerpolitiska frammarsch som fört Angela Merkel och Nicolas Sarkozy till makten i respektive länder. Frågan är om en ledare från Rom kan vinna norditalienarnas stöd.

Frankrike
2007-32 s 4
"Sarkozy förnekar vapenkohandel"
Francois Hollande, den franske socialistledaren vill hålla parlamentariska utfrågningar för att belysa förhandlingarna mellan Paris och Tripoli i samband med frisläppandet av de dödsdömda sjuksköterskorna från Bulgarien. Hollande ifrågasätter om det är rätt att göra vapenaffärer med ett land som styrs av Ghadaffi, som gjort sig skyldig till terroristattacker. Nyheten att EADS - som till 15 % ägs av den franska staten - hade slutit avtal om att sälja den franskkonstruerade pansarvärnsroboten Milan till Libyen kom två dagar efter att Ghadaffis son Saif avslöjat för Le Monde att hans land skulle komma att köpa dessa robotar från Frankrike.

Ryssland
2007-32 s 5
"Med flaggan i topp"
Rysk guldrush under isen. Arktisområdet har mycket stora förekomster olja och gas, viktiga mineral plus fisk. I takt med den globala uppvärmningen blir dessa naturresurser alltmer tillgängliga. Medan isen smälter blir striden om vem som äger vad allt hetare. Det är fem länder inblandade, USA, Kanada, Danmark (som bevakar Grönlands intressen), Norge och Ryssland. De har vardera en "ekonomisk zon" på 200 sjömil (370 km) i enlighet med FNs havsrättskonvention. Frågan är varifrån zonen ska räknas. Ryssland hävdade 2001 att dess kontinentalsockel sträckte sig norrut in i Arktis. Ryska myndigheter förfäktade att Lomonosovryggen, en undervattensbergskedja, utgör en fortsättning på Rysslands landmassa och därför har Ryssland rätt till en större bit av kakan. Danmark satsade 2004 25 miljoner dollar på att försöka bevisa att Lomonosovryggen är ansluten till Grönland.
För en vecka sedan, den 2 augusti, placerade en rysk expedition en rysk flagga i titan i den gula sanden 4200 m under havsytan vid Nordpolen. Det var den första bemannade expeditionen dit utförd av en polarflotta inga andra länder kan matcha. "Det är som att placera en flagga på månen" menar Rysslands arktiska institut.
Detta kan bli en nyttig påminnelse om det världsledande tekniska kunnande och det mänskliga snille som fortfarande står till Rysslands förfogande för alla som brukar hävda landets underutveckling och klantighet.
Artikeln i the Economist eller här.
Agiweb: Cold wars: Russia claims Arctic land
Business week
Rysslands "Assertiveness" växer.

2007-32 s 6
"Hur Ryssland förtränger 1937 års terror"  hela artikeln
Historiker talar om "den stora terrorn" men i rysk folkmun kallas denna skräckens tid under Stalineran helt enkelt "37". 1937, för 70 år sedan, började massutrensningarna med ordernummer 00447. Minst en och en halv miljon människor anhölls, av dess avrättade omkring 700 000. 1989 bildades frivilligorganisationen Memorial för att upprätta minnesmärken över förtryckets offer. Memorials register innehåller mer än två miljoner korta biografier över Stalins offer. Barnen vars föräldrar skjutits eller skickats till fångläger växte upp under traumatiska betingelser. Icke desto mindre hade just dessa barn framgångsrika intellektuella karriärer under 60- till 80-talet i Sovjetunionen.

EU
2007-32 s 7
"Fransk och brittisk öppning för grön skatt"  hela artikeln
Avsikten är att använda indirekt beskattning för att uppmuntra ett ansvarstagande miljöbeteende. EUs skattekommissionär, László Kovács, säger sig vilja studera förslaget. Han kämpar dock redan nu med att till 2010 försöka få slut på en rad undantag och sänkta nivåer, ofta framförhandlade av länderna inför deras inträde i unionen. Från tyskt håll har man länge motsatt sig differentierade momssatser och momsbefrielse.

2007-32 s 8
Turkiet
"Allmänt missnöje i Turkiet"
18 medlemmar i det prokurdiska Demokratiska samhällspartiet, DTB, invaldes i parlamentet. Det är första gången sedan tidigt 1990-tal som öppet nationalistiska kurder representeras i parlamentet som har 550 ledamöter. Deras närvaro har retat upp det nationalistiska MHP, som tog 71 platser och vars valkampanj bland annat lovade att avrätta den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öcalan. En ny president måste vara utsedd senast i september. Gül kandiderar åter till posten uppbackad av AKP islamistiska kvarlevor. Erdogan har problem. Godkänner han Gül flyttar han regeringen tillbaka på kollisionskurs med armén som säger sig vägra retirera. Om Erdogan böjer sig för arméns krav riskerar han splittring i sitt eget parti AKP.

USA
2007-32 s 10-11
"USA fredsförhandlar och beväpnar sina vänner"
Under det kommande decenniet kommer USA att förse sina allierade i mellanöstern med vapen till ett värde av 63 miljarder dollar. Paketet inkluderar en 25 %-ig ökning av det militära biståndet till Israel och ett tioårigt åtagande att fortsätta bistå Egyptens militär med ett årligt stöd på 1,3 miljarder dollar. Avtalet innefattar också vapenförsäljning till Saudiarabien för 20 miljarder och de fem mindre monarkierna som vetter mot Iran på andra sidan Persiska Golfen. Dessa vapen, menar bedömare, ska ses som en signal på att USA förväntar att bibehålla sin roll som garant för stabiliteten i området, även om man drar sig ur Irak.

Afrika, IT
2007-32 s 11
"21 afrikanska länder kopplas upp"
Styrelsen i Världsbankens privata gren har godkänt en investering på 32,5 miljoner dollar till en fiberoptisk undervattenskabel som ska ge 21 länder från Sydafrika i söder till Somalia och Djibouti i norr Internetuppkoppling. Projektet beräknas vara klart under 2009. Ytterligare 13 angränsande länder kommer att kopplas upp.

Iran
2007-32 s 12-13
"Ayatollans barn"
Dagens unga iranier är inte nöjda med sakernas tillstånd men det betyder inte att de vill bli som västerlänningar. De beundrar inte George Bush men åtminstone en del av det som Amerika står för. Regimen fruktar en smygande "västförgiftning". Två av tre iranier idag är under 30 år, de är bättre utbildade än förr och 70 % bor i städer. Nästan alla mellan 25 och 30 år är utan arbete. Trots förbud är alkoholkonsumtionen hög liksom heroinmissbruket och även prostitutionen är utbredd.

Libanon
2007-32 s 13
"Kristen maktkamp i Libanon"
I ett fyllnadsval till det libanesiska parlamentet vann den pro-syriska oppositionen ett nytt mandat. Camille Churi ställde upp för den kristna ledaren Michel Aouns parti Fria patriotiska rörelsen som i fjol lierade sig med den shiitiska Hizbollah-milisen. Churi vann den plats som industriminister Pierre Gemayel lämnat efter sig då han mördades i november i fjol.

Sudan
2007-32 s 14
"Klart för fredssamtal i Darfur"  hela artikeln
Åtta rebellgrupper från den kaotiska regionen Darfur i Sudan har enats om en gemensam plattform för fredssamtal med den sudanesiska regeringen som planeras starta om två till tre månader. Mötet hade initierats av FNs särskilda sändebud i Darfur Jan Eliasson och AUs särskilda sändebud, Salim Ahmed Salim.

Zimbabwe
2007-32 s 15
"Ny lag låter Mugabe tjuvlyssna"  hela artikeln
En ny lag i Zimbabwe låter staten upprätta ett "informationscentrum" där Mugabes regering kan avlyssna privata telefonsamtal och övervaka fax och e-post. Mediaföretagen tror att regeringen kommer att använda sig av lagen för att förhindra en kritisk rapportering av landets allt svårare sociala och ekonomiska kris. Det råder en stor livsmedelsbrist i landet. FNs fackorgan för livsmedelshjälp WFP varnar för att så många som fyra miljoner människor kommer att behöva få sin mat från andra länder under första halvan av 2008 annars dör de av svält. Landet kan inte längre mätta sina medborgare.

USA
2007-32 s 15
"Ny lag låter Bush tjuvlyssna"
USAs underrättelsetjänst kommer inte längre att behöva domstolsbeslut för att få tjuvlyssna på amerikanska medborgarnas uttlandssamtal enligt en temporär övervakningslag. Åtgärden ger den nationella säkerhetsbyrån NSA ett bredare mandat om det utgör en del i en utländsk spaningsutredning. Kongressen antogs förvånansvärt snabbt efter varningar från Bushadministrationen om en lucka i USAs terroristförslag.

Energi & Miljö
2007-32 s 16-17
"Där vinden blåser"
Storslagen plan på att koppla samman Europas elnät kan höja vindkraftens status. Ett europatäckande elnät skulle vara en stor fördel, för att utjämna både konsumtion och produktion - av till exempel vindkraft. Norges stora vattenkraftverk skulle kunna användas för att lagra kraften från "obeständiga" energikällor som vindkraft. Problemet är att växelströmsledningar över stora avstånd innebär stora överföringsförluster. Så är det inte med likström. Redan 1880 vann George Westinghouse som förespråkade växelström över Thomas Edison som höll på likström. Argumentet var att växelström var lätt att transformera. Däremot måste växelströmsledningar byggas högre eftersom växelström jordas enklare än likström

Afghanistan
2007-32 s 17
"Bush och Karzai i strategiskt möte"
De senaste två åren har talibanrörelsen åter vuxit i kraft och har blivit en destabiliserande kraft i delar av Afghanistan. Det hävdas att al-Qaida- och talibanledare skulle uppehålla sig i de laglösa västra delarna av Pakistan. Frågan är om Pakistans president Musharraf skulle tillåta amerikanska och afghanska styrkor att gemensamt rensa upp i det området.
Över 100 000 afghanska soldater deltar i landets krig mot talibanerna.
De två presidenternas syn på Iran skiljer sig emellertid märkbart åt. Karzai hyllar Iran för dess hjälp att bekämpa den alltmer omfattande odlingen av opiumvallmo i Afghanistan.

Näringsliv
2007-32 s 18-21
"Inte lätt att axla pappas mantel"
En generationsväxling är på gång i de stora familjedynastierna i Asien. Frågan är om den unga generationen är vuxen sin uppgift. Det är hövdingarna i Asiens ekonomiska boom, en samling multimiljarärer, som lett regionens förvandling från ett fattigt bakvatten i slutet av andra världskriget till den starkaste tillväxtmotorn i dagens globala ekonomi. Till och med de yngsta och piggaste i gruppen som Hongkongs fastighetskungar Ka-shing och Lee Shau Kee passerar snart 80-årsstrecket. Andra är över 80 år och någon över 90 år. Asien är mer än någon annan världsdel den region där familjeföretagen härskar. Interna risker inkluderar oenighet om efterträdare, nepotism, syskonrivalitet och decentralisering av ägarskapet till flera arvtagare. Det har väckt tvivel på kapaciteten hos tredje generationens arvtagare att behålla kontrollen när det blir deras tur att ta över. Ka-shings son hyllades 2000 som telekomindustrins underbarn, men efter dotcombubblan brustit hade hans företag tappat 96 % av marknadsvärdet. Andra söner har haft liknande problem.

Kultur
2007-32 s 22-23
"Vådan av att bli en klassiker"  hela artikeln
Bergman och Antonioni gjorde filmen till filmkonst. Michelangelo Antonioni (94 år) och Ingemar Bergman (89 år) dog på samma dag. De var båda filmmakare och sågs båda som konstnärer. Dessa två, tillsammans med en handfull andra mästare, gjorde perioden mellan femtiotalets mitt och sextiotalets slut till en gyllene era för filmälskande kultursnobbar, skriver A O Scott i International Herald Tribune. Den enda acceptabla hållningen för en filmkritiker var en ödmjuk vördnad. Lionel Trilling skrev 1961 att tidens gång har ett sätt att dämpa ett konstverk. Den gör det till en klassiker till ett verk som bara visas en slentrianmässig aktning. Den som inte var med på 60-talet har svårt att helt och fullt förstå den hjältestatus som Bergman och Antonioni begåvades med för 40 år sedan. Det kulturklimat som fanns då att ett svårt verk hade ett egenvärde och att bli utmanad innebar en njutning i sig har försvunnit för gott.
Artikel i NyTimes.