Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 38

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37   

Irland, EU
2008-38 s 3-4
"Ingen vet hur man ska få irländarna på bättre tankar"
Tre månader efter irländarnas nej till Lissabonfördraget i en folkomröstning finns det fortfarande inte någon tydlig väg ut ur dilemmat. Det finns ännu inget besked om en ny folkomröstning och om det blir en sådan kan den äga rum tidigast under senare hälften av 2009 efter genomfört valt till EU-parlamentet. Missuppfattningarna olm fördragets innehåll var många, bland annat trodde många väljare att Irlands låga företagsskatt skulle avskaffas, att abortförbudet skulle hävas och att allmän värnplikt skulle införas. Därtill kom rädslan för att Irland skulle domineras av större länder, särskilt bland låginkomsttagare och kvinnor. Andra fruktar nu skräckscenariot - en generell marginalisering av Irland i EU.

Frankrike
2008-38 s 4
"Engelskan har blivit rumsren även i Paris"
Den franska eliten har i många år ägnat tid och energi åt att försvara det franska språket mot det engelska språkets försåtliga invasion. Men nu verkar det som fransmännen har sänkt garden. Engelskan har nu fått större utrymme i undervisningsplanen. Alla franska skolbarn ska vara tvåspråkiga när de har avslutat den obligatoriska skolgången. I årets Eurovisionsfestival deltog Frankrike med en engelskspråkig låt. Chiracs efterträdare Nicolas Sarkozy avfärdar den otidsenliga anti-amerikanism som ligger till grund för mycket av fientligheten mot det engelska språket.

Storbritannien
2008-38 s 5-6
"Ord och inga visor"
David Miliband, som nämns som potentiell premiärminister, sätter tydliga spår i brittisk utrikespolitik. Vid 43 års ålder tippas utrikesministern som trolig efterträdare till den hårt pressade Gordon Brown som ledare för Labourpartiet och kanske som premiärminister. Milliband gillar EU mer än vad Brown gör. Hans far föddes i Belgien och hans mor i Polen. Han är mycket populär bland andra utrikesministrar i EU: "Han är inte oartig, inte arrogant, och spelar inte för galleriet".

EU
2008-38 s 6
"Bryssel vill uppdatera handelspakt"
EU-kommissionen föreslog i måndags en uppdatering av ett tolv år gammalt handelsavtal (ITA) om IT-produkter. Moderniseringen behövs för att spegla den explosiva tillväxten och utvecklingen på området och öka konkurrensen. När det kom till stånd 1996 undertecknades det av 14 signaturer, idag har det undertecknats av 70 länder som representerar 97 % av den totala IT-handeln. Ett ITA för 2000-talet behövs för att tillgodose både producenters och konsumenters intressen. Tekniken har utvecklats så snabbt att många produkter faller utanför ITA.

Ryssland
2008-38 s 7-8
"Putin försökte förklara"
Vladimir Putin, den ryske premiärministern, försökte i tre timmar i slutet av förra veckan förklara Rysslands agerande i Georgien. Putin var omväxlande stridslysten och vädjande. Detta ägde rum på diskussionsklubben Valdai i Sotji som samlar ryska experter från hela världen. Putin menar att Ryssland handlade i självförsvar för att skydda ryska medborgares intressen i Sydossetien och att det är Georgien som ska straffas son angripare.

2008-38 s 8-10
"Har Ryssland satt i gång något som inte kan stoppas?"
Moskvas erkännande av georgiska utbrytarområden väcker drömmar till liv bland Rysslands egna separatiststater.
Medvedevs formella erkännande av Abchaziens och Sydossetien som självständiga stater har fördjupat klyftan mellan Ryssland och västländerna. Men det kan också leda till att etniska grupper inom Rysslands gränser kräver autonomi och självständighet.
Kazan är huvudstad i tartarernas land Tatarstan. De menar nu att Ryssland har förlorat den moraliska rätten att inte erkänna dem som en självständig stat. I Tartarstan finns en oljeindustri, en stor lastbilsfabrik och en flygplanstillverkare. 48 % av befolkningen är etniska tartarer, 43 % etniska ryssar. Basjkirien är rikt på naturgas. I staden Basjkortostan har en liknande rörelse startat som i Tartarstan som strävar efter en viss grad av autonomi med Abchaziens och Sydossetien som exempel. Även Abchaziens etniska "kusiner", cirkassierna av vilka de flesta bor utomlands men många inom ramen för ett enat Ryssland vädrar morgonluft.
Tjetjenien var den första republik som verkligen förklarade sig självständig.

2008-38 s 10-11
"Det kokar bakom fasaden"  hela artikeln
Ryssland flirtar med Abchaziens och Sydossetiens självständighet, men det finns andra besvärliga bekymmer i denna region. Fler muslimska republiker för krig mot centralregeringen i Moskva. Den ryska republiken Ingustjien som är mindre än Blekinge och har en halv miljon invånare vill regenten Murat Sjasjikov förvandla till ett "kaukasiskt Schweiz". Republiken har de högsta födelsetalen och den högsta arbetslösheten i Ryssland. Befolkningen är muslimer i motsats till till exempel osseterna som är kristna. De militanta islamisterna kämpar för ett "kaukasiskt emirat" som ska sträcka sig från Kaspiska havet till Svarta Havet. För ett par veckor sedan började Ingusjiens "folkparlament" en insamling av namnunderskrifter med målet att klippa av banden mellan Ryssland och Ingusjien.

Ukraina
2008-38 s 13
"Kollaps i Ukraina"
Regeringskoalitionen i Ukraina, som leddes av premiärminister Julia Timosjenko, har splittrats efter bar nio månader. Parlamentet har nu 30 dagar på sig att bilda en regeringsduglig majoritet. Om detta inte lyckas måste det bli nyval. Koalitionens båda ledare, president Viktor Jusjtjenko och premiärminister Julia Timosjenko, som båda var den orangea revolutionens hjältar, förmådde inte heller denna gånga hålla sams.

Bosnien
2008-38 s 13
"Tre år för krigsförbrytelser"
En före detta befälhavare i Bosniens muslimska armé, Rasim Delic, dömdes i måndags till tre års fängelse av krigstribunalen i Haag. Delic dömdes för att inte ha hindrat utländska islamistiska krigares övergrepp mot serbiska krigsfångar 1993-95 och för att inte ha straffat dem som begick övergreppen. Det låga straffet motiverades med att domarna inte fann sig ha tillräckliga bevis för att Delic verkligen hade kontroll över de arabiska islamister, som strömmade till Bosnien för att delta i kriget på den muslimska sidan.

Artikeln finns i International Herald Tribune eller läs mer här.

Samhälle
2008-38 s 13
"Påven predikar naturlig död"
Människan måste acceptera döden "vid den tid Gud bestämmer" sade påven Benedictus XVI till sjuka pilgrimer under en mässa i Lourdes i Frankrike, en plats som traditionellt lockar desperata, sjuka och döende. Mässans tema var att ta avstånd från eutanasi, dödshjälp.Rätten till Abort, att hindra att en människa föds anses i många västländer vara så självklar att knappt någon avvikande åsikt tillåts. Att själv som vuxen få bestämma att få avsluta ett långt lidande är inte tillåtet. Det finns inget rim och reson i detta.
Påven är i varje fall konsekvent.
Läs mer på webbsidor som: Vatikanradion, Elfenbenstornet och Zenit.

Artikeln i USA Today eller läs här.

Handel och Näringsliv
2008-38 s 14-16
"Kollaps på Wall Street"  hela artikeln
När en stor finansinstitution som Lehman Brothers går i konkurs skakar hela marknaden. Banken Merrill Lynch gick med på att sälja sig själv till Bank of America för 50 miljarder dollar för att avvärja en ännu större finanskris. En annan bank, Lehman Brothers, tvingades emellertid lämna in en kon kursansökan, då den inte hittat någon köpare. Orsaken är stora förluster på grund av dåliga krediter och dåliga fastighetsinvesteringar. Försäkringsjätten AIG lyckades få låna 85 miljarder dollar av centralbanken, Federal Reserve, mot 80 % av tillgångarna. Vad som händer med Merrills 60 000 anställda och Lehmans 25 000 är oklart. Lehmanns kollaps innebär ett ödesdigert slut på karriären för Richard S Fuld Jr som lett banken sedan den knoppades av från American Express 1994.

USA
2008-38 s 16-17
"USAs dominans minskar de kommande decennierna"
En säkerhetspolitisk prognos om framtida globala hot, Globala trender 2025, håller på att förberedas för USAs nästa president. En rapport har presenterats i förväg av Thomas Fingar, det amerikanska underrättelseväsendets toppanalytiker. Prognosen pekar på minskat amerikanskt inflytande i världen de kommande decennierna i takt med att världen omformas i globaliseringen, utsätts för klimatförändringens påfrestningar och destabiliseras av regionala uppror mot brist på mat, vatten och energi. På det militära området kommer USA att vara fortsatt dominerande. Kina kommer att etablera sig som ekonomisk stormakt.
Det finns en nyutkommen bok "The Post-American World" av Newsweeks chefredaktör Fareed Zakaria.
Även flera internationella institutioner som FN kommer att förlora inflytande. Översvämningar och torkor kommer att provocera massflykter och politiska uppror.

Israel
2008-38 s 18
"Israel får ny premiärminister"
Tzipi Livni tippas som ny ledare för den israeliska regeringen. Drygt 70 000 medlemmar i det israeliska Kadimapartiet valde i onsdags Tzipi Livni till ny partiledare Ehud Olmert som tvingats avgå på grund av en korruptionsskandal. Livni får uppdraget att hålla ihop en mycket bräcklig koalitionsregering. Om den faller blir det nyval.

2008-38 s 18-19
"Fredsmäklarens roll är långt ifrån glamorös"
Tony Blair som är officiellt sändebud i Mellanöstern, ägnar den mesta tiden åt praktiska vardagsproblem. Det handlar om vägspärrar, nödvändiga råvaror som stoppas eftersom de kan användas till bomber och oasfalterade vägar. Allt hindrar eller håller ner privat affärsverksamhet och produktion i Nablus och på övriga Västbanken.

2008-38 s 20-21
"På fel sida om muren"
Många judiska bosättare skulle ge upp sina hem på Västbanken om den israeliska staten gav dem ekonomisk kompensation. De känner sig bo i ett getto sedan muren byggdes. 5000 har redan registrerats sig för utflyttning. Regeringen har lyft fram denna tanke i de pågående fredsförhandlingarna, också för att visa allvaret med två statslösningen. 53 % av bosättarna saknar ideologiska skäl för att bo på Västbanken. Andra menar emellertid att de är bosättare för att försvara Israel och de pekar på hur det gick i Gaza sedan de flyttade därifrån.

Zimbabwe
2008-38 s 22
"En motvillig Mugabe gick med på att dela på makten"
En kompromiss mellan Mugabe och oppositionsledaren Tsvangirai sätter förhoppningsvis punkt för del politiska krisen i Zimbabwe. Tsvangirai som får rollen som premiärminister lovade omedelbart skaffa fram mat till miljontals medborgare som står på randen till svält och att stoppa förtryck och trakasserier. President Robert Mugabe hade inga visioner alls. I måndags lämnade han ifrån sig 28 års politisk dominans genom att gå med på att dela med sig av makten.

Sydafrika
2008-38 s 22-25
"Zuma är nog inte så farlig som han verkar"
Domstolen har lagt ner ett korruptionsåtal mot Jacob Zuma av procedurskäl. Det betyder inte att han förklarats oskyldig men åtalet kan inte föras vidare. Mannen som för inte långe sedan ansågs kunna förstöra Sydafrika har gjort om sig själv till en måttfull politiker med den stora, tysta majoritetens intresse för ögonen.
Helen Zille däremot, som är ledare för den oppositionella partiet Demokratiska Alliansen betecknar försöket att politiskt stoppa korruptionsanklagelserna som att undergräva författningen och att styra Sydafrika på en väg mot "laglöshet". De vita sydafrikanerna flyr åter landet så som de gjorde när Mandela valdes till president 1994. Egnahemsägare bjuder ut sina hus till försäljning för att kunna lämna landet.

Bolivia
2008-38 s 26
"Förhandlingarna fortsätter"
Soldater ur den bolivianska armén angrep på tisdagen en guvernör, som misstänks ha beordrat en massaker på regeringstrogna aktivister. Detta hotade försöken att hitta en kompromisslösning mellan centralmakten och de östliga provinserna. Enligt en överenskommelse ska regimfientliga demonstranter upphöra med att ockupera offentliga byggnader och president Morales anhängare ska avbryta sina motdemonstrationer.

Thailand
2008-38 s 26
"Svågerpolitik?"
Det thailändska regeringspartiet har utnämnt en svåger till den förre premiärministern, Thaksin Shinawatra, till ny premiärminister vilket har orsakat djup splittring i partileden och förargat de regimkritiska demonstranter som i flera veckor krävt regeringens avgång.

Nordkorea
2008-38 s 26
"Var finns Kim?"
Enligt uppgifter från Sydkorea ska Kim ha drabbats av slaganfall i mitten av augusti. Han deltog inte i firandet av Nordkoreas 60-års dag. Det spekuleras nu vilt om vem som ska efterträda honom. Enligt experter intar Kims fjärde fru, Kim Ok, 44, en viktig position. Hon lär redan ha tagit över viktiga funktioner. Andra tror att något slags kollektivt ledarskap av militärer och civila kommer att ta över. Eller så dyker han plötsligt upp igen. Detta har hänt förr.

Bolivia
2008-38 s 26-27
"Krisen i Bolivia speglar djupa klyftor" hela artikeln
Evo Morales i Bolivia är mitt uppe i sin värsta kris som president. Under det förra veckoslutet rapporterades drygt ett trettiotal dödsfall i våldsamheterna i de upproriska provinserna i norr. Anhängare till Morales varnade för att dödstalet kunde komma att stiga, eftersom våldet fortsatte att rasa och det fanns försvunna, vars öde ännu var okänt. Merparten av Bolivias naturgas och livsmedel produceras i de östliga lågländerna och befolkningen där protesterar. Våldet speglar motståndet mot Morales försök att omfördela intäkterna till fattigare områden och ändra i författningen för att påskynda en landreform och skapa ett separat lagsystem för landets ursprungsbefolkning som är i majoritet.

Flyktingpolitik
2008-38 s 28-30
"Flyktingars rätt att återvända"
Människor som flyr från krig och förföljelse har i teorin ovillkorlig rätt att återvända till sina hemländer. I praktiken finns det många olika faktorer som undergräver denna rätt. Stora flyktingströmmar är en tung börda för värdlandet. Flyktingläger kan fungera som grogrunder för extremism; flyktingar kan bli politiskt aktiva i värdlandet och spelar då oftast en destruktiv roll.
Hundratusentals irakier har redan återvänt hem och över fem miljoner afghaner har gjort detsamma.
Exemplet Kosovo visar att den etniska blandningen endast kan återskapas under mycket sträng, internationell övervakning i rådande hårda klimat. Så snart fältet överlåts till lokala aktörer finns risk för att den etniska rensningen börjar om på nytt. Endast 18 % har återvänt och många av dem flyttade snart igen.
När det gäller palestinierna citeras ofta FNs resolution 194 som säger att "flyktingar som vill återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar ska tillåtas göra detta vid tidigast möjliga tillfälle". Israel ifrågasätter huruvida de två kursiverade delarna är uppfyllda.

Samhälle
2008-38 s 30-31
"Senaste statusprylen är en flaggstång"  hela artikeln
En av de främsta uppgifterna för en diktator är utan tvivel att framhäva den egna storheten. Det kan han göra med hjälp av militärparader och kolossala porträtt och statyer, men det verkar vara ganska gammalmodiga sätt.
Den moderne diktatorn av världsformat har därför hittat på ett nytt sätt att åskådliggöra sin makt: flaggstänger. Därför är det inte särskilt överraskande att det har brutit ut en veritabel tävling i Centralasien och Mellanöstern om vem som har högst flaggstång.
Rekordet innehas av Turkmenistan. Stången mäter 133 meter, vilket är sju meter mer än närmaste konkurrenten i Amman i Jordanien. Flaggan är ungefär 2 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär en tredjedels fotbollsplan. Men den store turkmenske ledaren Gurbanguly Berdymutjammedovs glädje över världens längsta flaggstång varar inte länge till, därför att inom kort invigs i Azerbajdzjan en flaggstång som är 162 meter.

Den väldiga flaggstångens upphovsman är affärsmannen David Chambers som genom sitt amerikanska företag Trident Support tillfredsställer den falliska bygglusten hos asiatiska envåldshärskare. Chambers tror att den maximala höjden är 220 meter men innan man når dit är det många lägre flaggstänger som ska byggas. Många fler länder står på kö för att bli världsrekordhållare och för att bidra till Trident Supports omsättning. Och allt betalas förmodligen av penningbidrag från demokratiska länder i väst som tror att de hjälper den fattiga befolkningen.

Originalartikel i Der Spiegel  
Trident Support.