Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 22

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

EU
2008-22 s 3
"Polen och Sverige vill öppna EU mot öster"
För två månader sedan presenterade Frankrikes president Nicolas Sarkozy sitt förslag om en Medelhavsunion. Nu har Polen och Sverige kontrat med det så kallad "Östra Partnerskapet" som innebär att EU ska utveckla närmare förbindelser med Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Unionens mål ska bland annat vara visumfritt resande och frihandelszoner för tjänster och jordbruksprodukter.

2008-22 s 4
"Grattis EMU!"
Europeiska valutafonden har fyllt 10 år. Projektet som av många ansågs vara dömt att misslyckas, är en stor framgång. Hela konstruktionen ansågs omöjlig av de flesta experter men den blev en succé i verkligheten. Idag ingår 16 av de 27 EU-länderna i eurozonen. Slovakien är på väg att bli det sjuttonde. Euron är på väg att konkurrera ut dollarn som världsvaluta.
EMUs tekniska framsteg är slående. Inflationen har under 10 år hållit sig inom ramarna för unionens regler på lite drygt två procent. Räntorna har sjunkit till de lägsta nivåerna på en generation. Valutaunionen har stimulerat den interna handeln och integrationen på finansmarknaderna. Under de 10 åren har det skapats 16 miljoner arbetstillfällen i eurozonen (två mer än i USA). Senast anslöt sig Malta och Cypern. Slovakien är på väg in att bli det 16:e medlemslandet.
Sverige deltar inte ens i ERM2, växelkurssamarbetet som knyter valutor i EU-länder utanför valutaunionen till euron. Deltagande i växelkurssamarbetet under minst två år är ett av de konvergenskriterier som leder till medlemskap i valutaunionen. Sveriges lilla grupp utgör bara sex av EUs 27 medlemsstater. Det är fyra före detta öststatsländer plus Storbritannien och Sverige.
Framgångarna borde locka fler att ansluta sig. I Danmark finns en opinion för att ansluta sig till EMU och Fogh-Rasmussen talar om en ny folkomröstning. Finland är redan med liksom vår stora exportmarknad Tyskland, när vågar Sverige ta detta steg? Hur länge ska Sverige fortsätta att tillhöra minoritetsgruppen som står utanför EMU?
Originalartikel i Financial Times

2008-22 s 4-5
"Alla väntar på Irlands svar"  hela artikeln
EU har aldrig varit känd för snabba beslut, men just nu snurrar hjulen långsammare än vanligt - och allt är irländarnas fel. Irland som har 4,2 miljoner invånare, mindre än en procent av EU, håller en folkomröstning den 12 juni om EUs fördrag. Alla håller därför andan. Om det blir ett nej faller hela Lissabonförslaget och det blir ingen president. Opionsställningen är 41 -33 och många har inte bestämt sig.

Tyskland
2008-22 s 6-7
"Grönt är de blåas nya favoritfärg"
Den globala uppvärmningens följder debatteras fortfarande intensivt, men det enda konkreta töväder som redan märks tidigt är det mellan världens miljöaktivister och deras antagonister i den politiska högern. De konservativa och de gröna i Tyskland har den senaste tiden bildat förr otänkbara allianser i lokala och regionala regeringar och öppnat för en en ny maktbalans i Tyskland. I senaste regionvalet i Hamburg fick varken CDU eller SPD tillräckligt med röster för att bilda en regering men i stället för att bilda en storkoalition dem emellan bildade CDU allians med de gröna. Därmed kunde CDUs Ole Von Borst återinstalleras som guvernör. Alliansen fick helhjärtat stöd av förbundskansler Merkel liksom av de grönas ledare i förbundsdagen, Renate Künast. Den plötsliga och anmärkningsvärda attitydförändringen är delvis en kulturförändring och delvis en politisk utväg. De gröna har mognat och CDU har övergivit många konservativa idéer. Frågan är om alliansen i Hamburg förebådar en liknande utveckling utanför Tysklands gränser. Många spekulerar i om en ny post-ideologisk tidsålder är på gång. Den konfrontationskultur som sedan 1968 polariserat den politiska debatten skulle vara på väg mot sitt slut? Folk börjar tröttna på politiska argument som kanske gällde för 30 år sedan men som inte har någon plats i dagens verklighet.
Originalartikel i Newsweek eller läs här.

2008-22 s 7-8
"Bakslag för vänsterns ledare"
Under veckoslutet förlorade nya Vänsterpartiet i Tysklands ledare Oskar Lafontaines mycket av sin strålglans då han i sitt omval till partiledare under kongressen bara fick 78,5 % av rösterna på partikongressen och förlorade kampen mot partiets aktivister. Vänsterpartiet får 12 % i opinionsmätningarna och har i år vuxit till att bli Tysklands tredje mäktigaste parti. Kritikerna ogillar Lafontaines, som varit partiledare för SPD, auktoritära stil, hans överdrivet populistiska retorik och det faktum att han försöker att göra det övervägande östtyska partiet mera "västligt".

Schweiz
2008-22 s 8-9
"Röda pass i bruna händer"
Det högerextremistiska schweiziska folkpartiet (SVP) kämpar för att utlänningars ansökan om medborgarskap ska avgöras i lokala folkomröstningar. Förslaget kommer sannolikt att röstas ned. I juni sex dagar före EM i fotboll är det dags för schweizarna att gå till val. SVPs partiledare, Christoph Blocher, är miljardär. Han ställning bland väljarna är just nu osäker eftersom han valts bort från regeringen och ersatts av en annan partimedlem, Eveline Widmer-Schlumpf, finansminister i kantonen Graubünden. Blocher har därför placerat SVP i opposition. Schweiz tar emot väldigt många invandrare. Över 20 % har utländsk härkomst.

Nepal
2008-22 s 12
"Kungen måste flytta ut"
Den nepalesiska regeringen meddelade i början av veckan att den kommer att använda våld för att fördriva den impopulära kung Gyanendra från det kungliga palatset om han vägrar att flytta ut självmant när den 239 år gamla monarkin upphäva. En speciell församling, som valdes i april, sammanträdde för första gången i onsdags och upphävde formellt monarkin, enligt en fredsuppgörelse med den maoistiska gerillan som satte punkt för inbördeskriget.

Israel, Libanon
2008-22 s 12
Israel och den radikala gruppen Hizbollah i Libanon har av allt att döma enats om ett utbyte av fångar, enligt både israeliska och libanesiska medier. Två israeliska fångar, Eldad Regav och Ehud Goldwasser, som tillfångatogs i juli 2006 av Hizbollah, ska växlas mot fem libanesiska fångar. En har suttit fängslad sedan 1980 för att ha mördat en israel och dennes 4-åriga dotter.

Libanon
2008-22 s 12
"Den akuta krisen är avblåst"  hela artikeln
Libanons parlament installerade i söndags arméchefen Michel Suleiman till president. Valet hälsades med jubel av folket i ett land som för bara knappt två veckor sedan stod på randen till ett nytt inbördeskrig. Suleiman underströk, med riktning till Hizbollah, att vapenmakt inte får användas i interna konfrontationer, de ska lösas politiskt och med fredliga medel. Många bedömare varnar för att krisen inte alls är löst. Hizbollahs vapenarsenal finns fortfarande kvar, liksom de libanesiska institutionernas svaghet och bristerna i maktdelningssystemet.

Iran
2008-22 s 13
"Atomenergibyrån är absolut inte nöjd"
Iran har inte redogjort för sina kärntekniska aktiviteter enligt en tidigare uppgörelse med IAEA. Tonen i rapporten ökar pressen på den iranska regeringen inför besöket i Teheran från det internationella samfundets sändebud i ärendet, Javier Solana. Solana som är EUs utrikespolitiske talesman som tillsammans med regeringsrepresentanter från Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina och Tyskland. De har med sig erbjudanden i utbyte mot att Iran suspenderar urananrikningen.

Colombia, Terrorism
2008-22 s 14-15
"FARC-gerillan står vid ett vägskäl"
Rebellgruppen FARC i Colombia står inför valet mellan mera krig eller en fredlig lösning på Latinamerikas mest långvariga inbördeskonflikt. Gruppens legendariske ledare Manuel Marulanda Vélez har avlidit. En annan ledare säger i en videoinspelning att "kampen fortsätter". Målet sägs vara ett socialistiskt Colombia. FARC har aldrig lyckats vinna starkt stöd från folket och den är avskydd av många colombianer för sina nära band till narkotikahandeln och brutalt, urskillningslöst våld.

Kuba
2008-22 s 15
"Bush testar Kuba genom att lätta på embargot"
Amerikanska företag ska få lov att exportera datorer till Kuba så fort Castros regering häver restriktionerna för Internet. Nu kan 1,5 miljoner kubaner skicka telefoner till vänner och släktingar i Kuba och betala före telefonabonnemang.

Sydafrika
2008-22 s 16
"Mbekis ledarskap ifrågasätts"
President Thabo Mbeki har äntligen kommenterat vålds- och flyktingkrisen i Sydafrika som under två veckor har dödat fler än 50 människor och drivit tiotusentals människor på flykt från deras bostäder. För sent, ropar kritikerna, som tycker att presidenten är oduglig. Helen Zille, ledare för Demokratiska alliansen som är i opposition i parlamentet, anser att presidenten har svikit sitt land. Han besöker inte ens de värst drabbade områdena och den aktuella flyktingkrisen speglar ett annat misstag frän regeringens sida nämligen den så kallad tysta diplomatin gentemot Zimbabwe.

Kongo
2008-22 s 17-20
"Krigets rötter"
I omvärlden kallas det för Afrikas första världskrig på grund av främmande arméer och invasioner och ändlöst dödande och döende, som inte leder någon vart. Slagfältet är östra delen av Demokratiska republiken Kongo, där det för en del av de involverade handlar om nationers överlevnad, medan andra drivs av ett hopp om stora rikedomar.
Rötterna till Kongos lidande och omstörtningarna i centrala Afrika finns i mordet i april 1994 på Rwandas president, Juvenal Habyarimana. Sedan tog en hutu-regering makten och mördade 800 000 tutsier i 1900-talets sista stora folkmord. Rwandas Patriotiska front (RPF) under ledning av Paul Kagame drev extremisterna från makten och fick en miljon hutuer att fly till (dåvarande) Zaire där många dog i massgravar. Till Zaire flydde också hutuarmén interhamwe som lett folkmordet i Rwanda. FN fattade det ödesdigra beslutet att erkänna interhamwe som ledare för flyktinglägren och kontrollanter av matdistributionen. Två år senare, 1996, kunde inte tutsiregimen i Rwanda längre tolerera att hotet om ett nytt folkmord förbereddes i lägren nära gränsen. Den Rwandiska armén invaderade och nådde Kongos huvudstad Kinshasa i maj 1997. Mobuto tvingades fly och ersattes med Laurent Kabila. Motsättningar uppstod snart mellan Kagame och Kabila och Kagame invaderade 1998 än en gång med sin tutsiarmé för att skapa en buffertzon mellan Kongo och Rwanda. Angola och Zimbabwe ställde sig på Kongos sida och Uganda och Burundi på Rwandas. Kongo plundrades på diamanter, guld och coltan, en viktig mineral i mobiltelefoner. Fem år med blodigt våld kostade så många människoliv att det kom att kallas Afrikas första världskrig. En bräcklig fred 2002 ledde till att de utländska arméerna drog sig tillbaka. I östra Kongo formerades emellertid hutuarmén FDLR med avsikt att återta makten i Rwanda. Där finns också Tutsin Nkunda med 8000 man som säger sig skydda den lokala tutsibefolkningen mot FDLR och andra grupper som Mai Mai. Av Kongos regering betraktas han som ett verktyg för Rwanda och ansvarig för övergrepp på civilbefolkningen.

Originalartikel i The Guardian eller läs här.

Om Rwandas förkoloniala och koloniala historien, först Tyskland och sedan Belgien, och självständighetsperioden från 1962 till 2000, kan man också läsa i en artikel av Pontus Fall från 2001 som hänvisar till många källor eller läs här.

Kina
2008-22 s 21
"Partiet styr allt" 
Kinas förmodat mäktigaste person heter Hu Jintao, och han är generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti, Dessutom är han folkrepublikens president. Kommunistiska partiet har en centralkommitté med 24 ledamöter och en politbyrå med nio medlemmar. Politbyrån understöds av ett generalsekretariat som leds av Hu Jintao. Den kinesiska regeringens olika organ är underordnade partiets organ och verkställer det som bestäms i partiets utskott. Utomstående vet väldigt lite om beslutsgången i Kina, eftersom partiet inte avslöjar någonting om sitt inre liv. Mycket har förändrats i Kina de senaste åren men partiets ledande roll är lika lite omstridd som förr. Partiet genomsyrar och kontrollerar allt i samhälle, ekonomi och kultur.

Afghanistan
2008-22 s 22-24  hela artikeln
"Tålamodsprövande arbete i Afghanistan"
Det ständigt skiftande krigsläget i Afghanistan tär på sammanhållningen i en allians som bekämpar talibaner och upproriska och hjälper den afghanska staten att bygga upp ett starkt försvar och en stark regering. 2007 var det blodigaste året hittills i Afghanistan: fler än 8000 människor dödades i strid, däribland 1500 civila, merparten av de dödade, över 60 % var rebeller. Det talibanska upproret är svårutrotat. Det underblåses av opiumhandel och narkotikaaffärer. Samtidigt är det många talibanska krigare som skickar signaler om att de är red att lägga ner vapnen.

Nordkorea
2008-22 s 24-25
"Asiens bortglömda kris"
Hunger står för dörren inte bara i Burma utan också Nordkorea. FNs tidigare insatser har förvärrat situationen.
Merparten av all mat kom konsumeras i Nordkorea är lokalt producerad. Sedan 2005 har emellertid skördarna minskat på grund av dålig politik, dåliga väderförhållanden och brist på gödningsmedel. Gödningsmedel kommer gratis från Sydkorea men har minskat sedan 2006 som en reaktion på Pyongyangs missil- och kärnvapentester. Detta har också orsakat minskat biståndet och slutligen har det blivit dyrare att importera mat. Marginalen till svält är därför liten. Regimens obarmhärtighet gör det svårt att mobilisera effektiv hjälp. FN kan ha bidragit till den annalkande krisen genom att felaktigt ha invaggat människor i uppfattningen att det är konstant brist på mat i Nordkorea. Ropat "vargen kommer" så ofta att ingen reagerar till sist.

2008-22 s 25-27
"Världens största kvinnofängelse"  hela artikeln
I det saudiska samhället umgås inte män och kvinnor. Där råder den strikta wahhabitiska tolkningen av islam. Separationen mellan könen är extremt strikt och brott mot reglerna ses inte med blida ögon. De får inte köra bil och de måste bära svart abaya och ha huvudet täckt när de visar sig offentligt. Det finns speciella kvinnogym, kvinnobutiker och resebyråer för kvinnor. Män och kvinnor är två olika arter av mänskligheten.
Men uppfinningsrikedomen är stor och får hjälp av den nya tekniken. Många unga kvinnor försöker ändå få en glimt av livet utanför, männens liv. Ofta klär de ut sig i männens kläder och markerar skägg på hakan.
"Nummer upplysning" har blivit populärt. Unga saudiska män i en bil jagar en annan bil med saudiska kvinnor. De försöker ge kvinnorna sina telefonnummer via Bluetooth eller med hjälp av textade skyltar i rutorna. Det finns en praxis kallad "mjölksläktskap" som fanns långt före Islam i länderna kring Persiska viken. Om en kvinna ammat en annan kvinnas barn blir dessa "släkt" med den ammande kvinnans barn. Den ammande kvinnan behöver inte bära slöja inför en man om hans som pojke ammats av henne. Barnen till de båda kvinnorna kan också umgås som om de vore släkt. Som ett slags "mjölksyskon" kan ungdomar av både könen träffas obehindrat.

Turism
2008-22 s 27-31
"Alla flyger och far"
De nya tillväxtekonomierna blir allt viktigare som både mål och startpunkter för den globala turismen. Resebranschen och turismen svarar för omkring 30 % av Dubais BNP, men ska bli ännu större. Ett Dubailand ska byggas som är uppdelat i sju temavärldar, och bli Dubais svar på Disneyland. Det ska locka 15 miljoner turister 2015.
Den första revolutionen inom resebranschen kom på 1960-talet i form av billigare charterresor. Den andra för ett decennium sedan då privatpersoner själva kunde boka flyg, hotell, hyrbilar och paketresor utan hjälp av en resebyrå. Det nya är snabbt växande ekonomier som BRIC, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, som både är turistmål och har ett växande antal turister. Kina tros bli det största resmålet. Vägar, järnvägar och flygplatser byggs i en rasande fart.
Finns det något som kan stoppa den tredjerevolutionen i resebranschen? Politiskt våld är alltid en risk. Naturkatastrofer orsakar större förödelse i fattiga länder än i rika. Den växande oron för miljön, särskilt bland västerlänningar finns men verkar inte spela en särskilt viktig roll i människors reseplanering.