Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 22

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21

Norge
2009-22 s 3
"Till och med Norge!"  hela artikeln
Ingen kommer undan den globala krisen, inte ens vårt rika grannland i väster. Så farligt är det nu inte. Den norska regeringen har fortfarande ett sunt budgetöverskott och staten är så gott som skuldfri. Men landets BNP krympte med en procent under årets första kvartal och den norska riksbanken har sänkt styrräntan till 1,5 % från 5,75 % under oktober 2008. Regeringen kommer i år att använda mer av oljepengarna till att stimulera ekonomin.

Frankrike
2009-22 s 4-5
"I statens trygga famn"
Den ofta förtalade franska modellen skyddar många mot krisens obehagliga följder. Den stora franska byråkratin och regeringens ohämmade intervention har visat sig utgöra ett gott skydd mot umbäranden i dessa svåra ekonomiska tider. Stora befolkningsgrupper - byråkrater, pensionärer, lärare och miljontals andra vars försörjning är direkt eller indirekt beroende av offentliga medel - är skyddade av en stor statlig krockkudde.

Lettland
2009-22 s 6-7
"Det var bättre förr!"
Många av världens länder känner av den ekonomiska krisen men få har drabbats så hårt som Lettland. Ekonomins plågsamma nedgång har fått framtidsutsikterna att förändras totalt medan landets ledare försöker hantera en kreditfinansierad boom som kraschade. Bland alla fattiga i Lettland svänger stämningen mellan uppgivenhet och frustration. Familjer tog stora lån i euro som nu har förstorats av den fallande inhemska valutan men har nu svårt att förstå varför deras liv är förstörda. Den lettiska regeringen har tvingats söka hjälp hos Internationella valutafonden som kräver stark minskning av de offentliga utgifterna för att skapa balans, t ex en minskning av de anställdas löner. Det enorma budgetunderskottet på 12 % av BNP ska halveras samtidigt som ekonomins tros krympa med 16,5 % i år.

Balkan, Bosnien
2009-22 s 7-8
"Dags för Balkan att växla in på Europaspåret"
Den amerikanske vicepresidenten, Joe Bidens, besök på Balkan nyligen uppmärksammade vikten av att länderna där får fortsatt hjälp med att integreras i resten av Europa. Obamas administration oroar sig för Bosnien. EU har ingen sammanhängande policy för Bosnien. Landet har fått en efterkrigsstruktur som bäddar för en ändlös dragkamp mellan å ena sidan bosnienserbiska ledare som vill bevara den serbiska enhetens kvasisjälvständighet och å andra sidan bosniaker som vill centralisera mer av statens funktioner. Ledarna på Balkan anstränger sig inte tillräckligt för att infria sina löften till EU, vilket i sin tur förstärker Bosniens rykte som en opålitlig region som genomsyras av organiserad brottslighet.

2009-22 s 9
"Balkan finns kvar på USAs dagordning"
Bosnien- Hercegovina är det land på Balkan som löper störst risk för nya våldsutbrott. Men det betyder inte att landet behöver skriva om det fredsavtal som ligger till grund för den etniskt splittrade staten, underströk den amerikanske vicepresidenten, Joe Biden, som besökte regionen i förra veckan för att signalera att Amerika är fortsatt engagerat i regionen. I ett tal till det bosniska parlamentet varnade Biden för att de alltjämt djupa etniska motsättningarna medverkar till att Bosnien är ett av Europas fattigaste länder där risken för att våld blossar upp på nytt är påtaglig.

Iran
2009-22 s 11-12
"Irans 20 i topp"
Makten och debatten i den islamiska republiken domineras av ett tjugotal tungviktare, inklusive ayatollor och underhållningsartister.
Den högste ledare är Ayatolla Ali Khamenei. Irans allra heligaste man sprutar radikal retorik. Presidenten är Mahmoud Ahmadinejad och åter favorit i presidentvalet. Khamenei sägs vara nöjd med Ahmadinejads sätt att sköta förhandlingarna om Irans atomprogram. Ayatolla Ali Akbar Hashemi Rafsanani är chef för Expertförsamlingen och därmed ansvarig för att lösa tvister mellan Irans parlament och Väktarrådet. Ayatolla Ahmad Jannati är chef för Islamiska revolutionens Väktarråd som är en panel med sex religiösa ledare och sex jurister. Han är mycket positiv till Mahmoud Ahmadinejad. Mohammed Khatami är en tidigare president.
Ali Larijani är talman i parlamentet Majlis. Han står Khamenei nära. Besegrade i presidentvalet 2005 av Mahmoud Ahmadinejad. General Mohammed Ali Jafari är chef för Revolutionsgardet. Borgmästaren i Teheran heter Mohammed Baqer Qualibaf.
Mir Hossein Moussavi är före detta premiärminister och oppositionens hopp i presidentvalet.
Sedan finns det en tidningsredaktör, en sportkommentator i TV och en samhällssatiriker med populära komedier i TV, Mehran Modiri.

2009-22 s 13
"Iran blockerade Facebook"
Iran blockerade i flera dagar tillgången till Facebook, därför att tusentals unga anhängare till presidentkandidaten Mir Hossein Moussavi använde internetsidan för att göra kampanj för Moussavi. I Iran blockeras ofta hemsidor som anses ifrågasätta den iranska regimen. I tisdags hävdes blockeringen efter en ström av anklagelser om att den försökte tysta ett av oppositionens viktigaste kampanjverktyg.

Israel, Palestina
2009-22 s 13
"Israels regering ogillar tanken på en palestinsk stat"
Premiärminister Benjamin Netanyahu klargör att han har "betänkligheter" mot tvåstatslösningen. Han talar hellre om "ett arrangemang" som bäddar för att israeler och palestinier kan leva sida vid sida. I början av juni ska Obama hålla ett tal i Kairo i vilket han manar israeler och palestinier att snarast ta upp fredsförhandlingarna igen. Palestiniernas president, Mahmoud Abbas, ställer som villkor för att återuppta samtalen att Israel accepterar tvåstatslösningen och stoppas bosättningsbyggandet.

2009-22 s 14
"Bosättarna blir ständigt fler"
Israels premiärminister struntar i president Obamas uppmaningar och säger att "den naturliga tillväxten" på Västbanken och i östra Jerusalem kommer att fortsätta. USAs vägkarta för fred från 2003 manar uttryckligen till totalt stopp för all ny byggnation. Nära 500 000 judar bor i östra Jerusalem och på Västbanken.

Saudiarabien
2009-22 s 14-15
"Nya bakslag för saudisk demokrati"  hela artikeln
Kungafamiljen har beslutat att skjuta upp de lokala rådsvalen i minst två år. Saudiarabien höll de första nationella valen 2005 till nybildade lokala råd. Då kunde män, men inte kvinnor, rösta på hälften av representanterna i 178 lokala råd. Den andra hälften utnämndes.

Venezuela
2009-22 s 16-17
"Chávez drömmar krossas av krisen"
President Hugo Chávez planer på att öka sitt inflytande i Latinamerika blir allt svårare att förverkliga på grund av fortsatt billig olja och stor oordning i Venezuelas egen energiindustri. Chávez har på senare år använt landets oljepengar som stöd till en socialistiskt inspirerad dagordning hemma och till att locka in andra länder i regionen i hans inflytandesfär. Men många av hans projekt har gått i stå. I fjol investerade han 79 miljarder dollar i nära utlandet i år bara sex miljarder. Hans oljdiplomati har markant försvagats på grund av landets kraftigt minskade oljeinkomster. Som kontrast till Venezuela stiger Brasilien fram som en allt viktigare regional aktör inom politik och energi.

Nordkorea
2009-22 s 18
"Pyongyang fortsätter att utmana världen"
Nordkorea provspränger atombomber och skjuter upp kortdistansmissiler. Det skärper motsättningarna mellan Nordkorea och de allra flesta länder, framför allt USA. Säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar har tillsammans med Japan och Sydkorea diskuterat nya sanktioner men Nordkorea verkar inte bry sig om världens reaktion.

2009-22 s 19-20
"Nordkorea är en ovanligt svår nöt att knäcka"
En intern maktkamp i det slutna kommunistlandet komplicerar omvärldens försök att få regimen i Pyongyang att rätta in sig i leden. USA misstänker att Kim Jong-il, vars hälsa tros bli allt sämre, manövrerar för att få sin yngste son, Kim Jong-un, utnämnd till efterträdare, kanske efter en övergångsperiod med Kim Jong-ils svåger, Jang Seong-tak, som ställföreträdande regent. Kärnvapenprovet och raketuppskjutningarna måste ses i sammanhang med den interna kampen för att förlänga Kimdynastins styre i ytterligare en generation.

Nedrustning
2009-22 s 20-23
"Andra har misslyckats inte jag"  hela artikeln
Intervju med IAEAs chef Mohammed ElBaradei, som berättar om sin tid på sin post, den bittra kontroversen med Bushs regering och hotet från de nya kärnvapenländerna. Han har varit IAEAs generaldirektör i elva år och i november går han i pension. Han erkänner att faran för kärnvapenkrig idag är större än då han tillträdde. I Pakistan kan kärnvapen hamna i händerna på talibanerna, Nordkorea har utfört ytterligare kärnvapenprov och i Iran är president Ahmadinejad stolt över att snart kunna fullborda det nukleära kretsloppet. Men det är andra länder som gjort fel, inte IAEA, menar ElBaradei. Han är glad för att Barack Obama vill fördubbla IAEAs budget inom fyra år. Han finner upprörande att EU vill frysa budgeten. Mohammed ElBaradei är mycket kritisk mot Bushregeringens behandling av Iran. Han talar om "arrogansen att behandla ett land som Iran som om det vore en åsna" att tro sig "kunna tvinga Teheran till underkastelse med en tjock påk".

Sydkorea
2009-22 s 24
"Många sörjer Roh"
Tiotusentals sörjande samlades runt om i Sydkorea för att hedra Roh Moo-hyun, en före detta president, som begick självmord under veckoslutet på grund av inblandning i en omfattande korruptionsskandal. Han hoppade från en bergsklippa och fick allvarliga skador i huvudet. Han hade skrivit ett avskedsbrev till familjen. Roh avgick i februari 2008 och har sedan dess klagat på hård stress på grund av en korruptionsskandal. Åklagare förhörde honom för några veckor sedan med anledning av misstankar om att hans familj hade tagit emot sex miljoner dollar från en affärsman under Rohs presidenttid. Andra familjemedlemmar har också förhörts. Rohs anhängare hävdar att brottsutredningen var politisk och ett försök att försvaga oppositionen.

Sri Lanka
2009-22 s 24-25
"Kriget är slut, nu måste freden erövras"    hela artikeln
De etniska grupperna i Sri Lanka måste försonas efter 25 års inbördeskrig. Rädslan för bakslag är stor. Tamilerna utgör 12 % av Sri Lankas befolkning, många av dessa befarar nu att den singalesiska majoriteten ska hämnas. Det är därför viktigt för regeringen att utöka den humanitära hjälpen så att alla i interneringsläger får återkomma till sina hem. Det är mycket viktigt för en tamil att äga mark. Ett annat steg vore att ge större makt åt de lokala regeringarna och att åtgärda de orättvisor som tamilerna utsätts för och som får dem att känna sig som andra klassens medborgare. Enligt författningen är de två språken likställda men många myndigheter kräver att alla ska tala singalesiska. Den etniska klyftan är idag mycket djup.

Kina
2009-22 s 26-27
"Kina lär av britterna"
Kina vill undvika misstag och katastrofer som begicks under Afrikas koloniala förflutna. Kina har anlitat britter som partners i en rad projekt i Afrika. Kina investerade 4,5 miljarder dollar i afrikansk infrastruktur 2007, vilket var mer än vad G8-länderna gjorde tillsammans. 2000 kinesiska företag, varav 80 % är privatägda, är aktiva i Afrika, enbart i Nigeria är de 400. Kina oroas över sitt rykte i Afrika att inte ha ökat respekten för de mänskliga rättigheterna där. Kina har därför ingått partnerskap med Storbritanniens Avdelning för internationell utveckling (Dfid).

2009-22 s 27-31
"Konkurrensen om marken hotar"
Rika länder som är beroende av importerade livsmedel har börjat köpa stora arealer åkermark i fattigare länder. Handlar det om gynnsamma investeringar i utlandet eller nykolonialism?
Saudiarabien mottog nyss en stor risleverans. Riset hade odlats i Etiopien där en grupp saudiska investerare har satsat hundra miljoner dollar för att odla vete, korn och ris på mark som de arrenderar av den etiopiska staten. Investerarna är skattebefriade de första åren och de kan och får exportera hela skörden till hemlandet. Samtidigt satsar FNs livsmedelsprogram, WFP, från 2007 till 2011, ungefär samma belopp - 116 000 miljoner dollar - på 230 000 ton mathjälp till 4,5 miljoner etiopier, därför att dessa bedöms vara hotade av hunger och undernäring.
Det saudiska programmet är ett av många exempel på en stark och omstridd trend som drar genom världen: länder som exporterar kapital och importerar livsmedel lägger ut sin matproduktion på länder som har mark och behöver kapital. Anhängarna menar att investerarna kommer med bättre utsäden, modern teknik och pengar till jordbruket. Motståndarna kallar projekten för "markstölder" och menar att fattiga bönder tvingas bort från sina marker.
Det är den tredje "outsourcing-vågen" efter tillverkningsindustrin på 1980-talet och den andra inom informationstekniken på 1990-talet.

Från en artikel i The Economist "Outsourcing's third wave" eller läs den här.