Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 24

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

EU
2008-24 s 3-5
"Det stinker lite överallt"  hela artikeln
Många länder i Europas riskerar att hamna i samma sits som Neapel. I flera månader har berg av ruttnande sopor legat på gatorna i södra Italien. I elva veckor framåt ska de transporteras till Hamburg. Ett tåg med 56 vagnar ska dagligen leverera 700 ton avfall till en förbränningsstation med ledig kapacitet. Hamburg är framtidsstaden på miljöområdet. Hamburgs avfall antingen återanvänds eller förpassas till högteknologiska förbränningsugnar som inte förorenar luften i nämnvärd grad. Italien, Spanien, Grekland och Storbritannien lägger drygt 60 % av avfallet på soptippar. 2020 ska mängden ha minskat med 35 % i jämförelse med 1995 enligt ett EU direktiv. Det tar minst fyra år att bygga en modern förbränningsugn.

2008-24 s 5
"Alla vill vara med"
Men regionen skulle förmodligen klara sig utan Östersjöstaternas råd. Östersjöstaternas råd (CBSS) som har elva medlemmar grundades 1992 efter kommunismens fall för att överbrygga klyftan mellan länderna öster respektive väster om Östersjön. Frankrike tror emellertid på rådets framtid och vill bli medlem kanske för att det misstänker att Tyskland har blivit alldeles för mäktigt i regionen.

Spanien
2008-24 s 6
"Mera samarbete"
Spanien vill att Europa ska enas om politiken när det gäller energi och invandring. Premiärminister Zapatero står för en liberal invandringspolitik. Men den allmänna opinionen har blivit mindre generös i takt med att ekonomin har saktat av och arbetslösheten ökat. Nu menar han att den illegala invandringen måste bekämpas hårdare och det bästa sättet är genom samarbete med de länder varifrån de kommer.

2008-24 s 6
"Åtta misstänkta terrorister greps i Spanien"
Den spanska polisen grep i början av veckan åtta män som misstänks ha givit ekonomiskt och logistiskt stöd till en algerisk terroristorganisation med koppling till al-Qaida. De gripna är algerier i åldrarna 27-39 år. De misstänks tillhöra al-Qaida i Maghreb som påstod sig ha genomfört självmordsattacker i december riktade mot FNs och regeringens kontor i Alger.

Libyen
2008-24 s 6
"Libyen oroar Medelhavsunionen"
Libyen har uppmanat de arabiska länderna att inte ansluta sig till den av Frankrike föreslagna Medelhavsunionen. "Vi är medlemmar i Arabförbundet och Afrikanska Unionen" underströk den libyske statschefen Muammar Ghadaffi. Han betraktar de ekonomiska erbjudandena till länderna söder om Medelhavet som "förolämpande".
Medelhavsunionen är tänkt att grundas under Frankrikes ordförandeskap i EU 13 juli i Paris. Det är emellertid osäkert hur många av länderna söder om Medelhavet som vill vara med i unionen.

Turkiet
2008-24 s 7
"Erdogan kämpar för politisk överlevnad"
Turkiets hårt ansatte premiärminister, Recep Tayyip Erdogan, försöker hålla sig kvar vid makten genom att dämpa motsättningarna i striden mot Turkiets sekulära etablissemang som försöker bannlysa hans parti och avsätta honom. Krocken mellan de islamistiska lägret och det sekulära lägret verkar oundviklig efter Högsta Domstolens beslut att ogiltigförklara regeringens hävande av förbud mot huvudduk på universitetet. Det mångåriga förbudet mot huvudduk hävdes av parlamentet i februari vilket välkomnades av landets religiösa konservativa.

USA
2008-24 s 9-10
"Vad var det som gick snett?"
Hillary Clinton förlorade sin aura av oövervinnlighet långt före upploppet. Det är ovisst om det finns något som Hillary kunde ha gjort för att stoppa en så begåvad politiker som Barack Obama efter det att hans tidiga seger i Iowa och avundsvärda förmåga att samla in pengar hade visat att han faktiskt hade en chans att erövra demokraternas nominering. Kanske förstörde hon sin sista chans med en smålögn om att hon på 1990-talet hade landat med ett plan i Bosnien "under krypskytteeld". Hanteringen av kampanjens största tillgång, Bill Clinton, blev en belastning. Han sågs som ett levande bevis på "den gamla politiken" och Obama som förnyaren.

2008-24 s 11
"Den riktiga kampanjen har börjat"  hela artikeln
Barack Obama, som nu har den demokratiska plattformen för sig själv, har inlett en två veckor lång rundresa i ett antal delstater. Huvudtemat i hans anföranden kommer i fortsättningen att vara ekonomin och speciellt kritik mot rivalen John McCains ekonomiska politik. Obama vill ha större statlig inblandning i arbetet med att bota landets ekonomi och stödja ekonomiskt svaga familjer. McCains program fokuserar på skattelättnader för företagen och andra skattesänkningar som syftar till att sätta fart på ekonomin.

2008-24 s 12
"Drömlaget vore en mardröm"
Barack Obama bör inte utnämna Hillary Clinton till vicepresidentkandidat säger expresident Jimmy Carter i en intervju. Hans kommentarer lyfts säker fram av de demokrater som anser att Obama bör utnämnda en erfaren, vit man från södern som kan "balansera" röstsedeln.

Slovenien
2008-24 s 12-13
"Slovenien solar sig i strålkastarljuset"
Slovenien var första anhalt på president George Bushs avskedsturné. Slovenien njuter av sin plats i solenn som EUs nuvarande ordförandeland och i rollen som det mest framgångsrika landet av de delstater som förr utgjorde Jugoslavien. Slovenien med sina två miljoner invånare är värd för veckans årliga toppmöte mellan USA och 27 EU-länder. Slovenerna som traditionellt är kristna har värnat om sin särpräglade kultur och sitt språk genom ockupationer och uppror. Till skillnad från övriga Balkanländer som styrdes i många sekler av ottomanerna ingick Slovenien i det habsburgska imperiet. Landet är och känner sig som ett västland.

Venezuela
2008-24 s 13-14
"Chávez umgänge förfärar"
Nya detaljer om samarbetet mellan Farc-gerillan och den venezolanska regeringen visar att Venezuelas president har goda förbindelser med terroristerna i djungeln. När den colombianska armén dödade Farc-gerillans andreman Raúl Reyes tillvaratog ett antal datorer med material. Hundratals e-postbrev avslöjar att han gått narkotika-terroristernas ärenden. Chávez beundrade Farc-ledaren Matulunda som nyligen dog i en sjukdom. Han ska ha lovat honom ekonomiskt stöd med 300 miljoner dollar till inköp av vapen för att störta regimen i Colombia.

2008-24 s 15
"Chávez byter kurs"
Venezuelas ledare har överraskat världen med sin uppmaning till Farc-gerillan att lägga ned vapnen. Tidigare under våren har han uppmanat världens regeringar att ta bort Farc från listan över terroristgrupper. Nu säger han att det inte behövs någon väpnad gerillarörelse i Latinamerika. Han uppmanar dem också att släppa alla de oskyldiga personer som Farc har kidnappat. Rebelledaren kräver emellertid att parlamentet ska avgå och att nyval ska hållas så att Farc kan "ta makten i folkets namn". Chávez säger det han måste säga sedan hans hemliga kontakter med terroristerna avslöjats. Dessa hotar att förstöra hans image som frihetshjälte.

2008-24 s 16
"Chávez låter sig inte hejdas"
Hemliga polisen ska hjälpa presidenten att kontrollera medborgarna. Enligt en ny säkerhetslag som trädde i kraft nyligen kommer Venezuelas två stora underrättelsetjänster, hemliga polisen (DISP) och den militära underrättelsetjänsten (DIM) att ersättas av nya organisationer Allmänna underrättelsetjänsten och Allmänna kontraspionagebyrån, som båda ska kontrolleras av Chávez. Den nya lagen kräver att landets medborgare tillmötesgår de båda underrättelsetjänsternas, hemliga polisen och regeringssponsrade aktivistgruppers begäran om upplysning och assistans. Vägran kan bestraffas med fängelse i två till fyra år för de flesta och fyra till sex år för offentliganställda. Mycket påminner om Kubapolitik.

Demokrati
2008-24 s 17-22
"Diktatorn är inte så mäktig som han tror"  hela artikeln
Kina är ett av många exempel på att demokrati inte är en förutsättning för ekonomiska framsteg. Demokratin behöver kapitalismen men kapitalismen behöver inte demokratin. Den snabba tillväxten i Kina och Rysslands ekonomiska framsteg väcker omvärldens beundran och mången ledare med maktfullkomliga tendenser kan lätt övertygas om att den autokratiska modellen är löftesrikare än västs demokratiska modell. Alla diktaturer och autokratier är inte oljeproducerande länder men väldigt många stora oljeproducenter är diktaturer. I små oljeproducerande länder kan härskare köpa sig undersåtarnas lojalitet med oljepengar och privilegier. Sedan hindras de inte i sitt arbete av tidskrävande remissförfaranden, förhandlingar oh parlamentariskt köpslående. Inte så konstigt att den autokratiska modellen kan verka lockande för ledare som vill se snabba resultat.

2008-24 s 23-24
"Demokratin får inte vara blyg"
Den amerikanska debattören, akademikern och författaren Robert Kagan tror att ett krig kommer. Det handlar inte nödvändigtvis om ett krig med gevär och bomber men hans senaste bok hävdar att det håller på att bildas en avgörande global klyfta mellan världens liberala demokratier och autokratiska regimer, däribland Ryssland och Kina. Kagan och den republikanska presidentkandidaten John McCain, som Kagan är rådgivare åt, tycker att det behövs ett "Demokratiskt förbund", som den republikanske presidentkandidaten lovar att arbeta för om han vinner valet i november. Kagan menar att nästa presidents främsta uppgift är att reparera relationerna med våra demokratiska allierade . Det viktigaste är inte att etablera kontakt med Teheran. Lämpligare är att första resan går till Paris.

Nepal
2008-24 s 24
"Exkung söker meningsfull sysselsättning"
Medlemmarna i Nepals kungliga familj har packat ihop sina ägodelar och flyttat ut ur palatset sedan parlamentet bestämt att monarkin skulle avslutas. De kungligas påstående att de är reinkarnationer av hinduistiska gudar räddar dem nog inte åt eftervärlden men historien om exkungar och exkejsare ger budskapet att han bör vänta tills de nya maoistiska härskarna har gjort landet besviket; gör goda gärningar under tiden men avstå från politik; och försök göra lönsamma, diskreta affärer vid sidan om.

Energi och miljö
2008-24 s 25-28
"Förr eller senare tar oljan slut"
Oljepriset kanske stiger till 200 dollar per fat förr än vi anar. De senaste två månaderna har priset stigit med 40 %. Det skulle kunna göra livet lättare för en och annan diktator och kanske orsaka nya krig. Det skulle kunna revolutionera industrin och ändra maktbalansen i världen.
En faktor som driver priserna uppåt är den ökade efterfrågan i utvecklingsländerna, framför allt Kina och Indien, vars ekonomier växer rasande snabbt.
Många fruktar en ny oljechock i stil med den i början av 1970-talet. Oljan är motorn i en stor del av den globala ekonomin. Globaliseringen kan komma av sig, autokratier som Venezuela, Iran och Ryssland blir mäktigare. Fler oljeländer lär dyka upp i takt med att priserna stiger. Biltillverkning i Detroit kan få dödsstöten och flygbranschen ta allvarlig skada. Amerikanerna har redan ändrat sitt bilbeteende. Tyskarna kör långsammare på Autobahn. SUV-arna försvinner. Värst blir det för utvecklingsländerna där folk använder halva lönen till mat och bränsle. Desperationen i fattiga länder kan leda till oroligheter. Västerländska idéer om samhället, miljön och kvinnans rättigheter kommer att överskuggas av andra värderingar.

Handel
2008-24 s 28-30
"Näringskedjan lockar investerarna"  hela artikeln
Mat är pengar och investerarna lockas att satsa miljarder i jordbruk. De köper åkermark, spannmålslager, etanolfabriker, konstgödsel och transportutrustningar.

Forskning
2008-24 s 30-31
"Livsviktig statistik"
Flickor är ungefär lika duktiga som pojkar i matematik, och de är mycket bättre på att läsa.
Luigi Guiso, vid European University Institute i Florens har publicerat en undersökning som antyder att kulturella orsaker överväger som förklaring till skillnaderna mellan könen åtminstone när det gäller matematik. Flickor tenderar att göra bättre resultat i matematik ju mer jämlikt samhället är. På Island är skillnaden mellan könen ingen alls men i Sydkorea och Turkiet är den stor. Den är liten i de skandinaviska länderna. Flickornas överlägsenhet när det gäller att läsa ökar av samma skäl. Störst på Island, minst i Turkiet.
Originalartikel i The Economist.