Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 31

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30  

Ryssland
2007-31 s 3-4
"Gorbatjov till Putins försvar"
Den siste sovjetledarens åsikt om Rysslands ibland auktoritäre president och landets demokratiska framtid är att det var nödvändigt att återupprätta den ryska statens auktoritet efter det att Putin blivit president nyårsafton 1999. Michail Gorbatjov försvarar den ryske presidenten Vladimir Putins auktoritära åtgärder som tillfälliga metoder och att målet fortfarande är att röra sig mot demokrati och marknadsekonomi. Gorbatjov förklarar spänningen mellan Washington och Kreml med vissa amerikanska ledares "segerkomplex". Putins popularitet i Ryssland är stor. Opinionsundersökningar ligger konsekvent på 70 % eller mer.

Israel, Palestina
2007-31 s 5
"Blairs första uppdrag"
I juni utsågs den brittiske före detta premiärministern till tillförordnat sändebud av medlemmarna i Mellanösternkvartetten - USA, EU, FN och Ryssland. Han har gjort en resa till området och bland annat träffat Mahmud Abbas. Nu flödar ekonomiskt bistånd från västländerna och Israel till Västbanken. Israel har också frigivit hundratals palestinska fångar, företrädesvis Fatah-medlemmar.

2007-31 s 16
"Arabiskt toppbesök i Jerusalem"
Egyptens och Jordaniens utrikesministrar diskuterar fredsplan. De åkte till Israel på en dagslång arbetsvisit och träffade utrikesminister Tzipi Livni, president Shimon Peres, regeringschefen Ehud Olmert och oppositionsledaren Netanyahu. Syftet med besöket var att diskutera Arabförbundets fredsinitiativ.

2007-31 s 17
"Storbritannien öppnar för kontakter med Hamas"? Hela artikeln
Hamas hjälp vid frigivningen av journalisten Alan Johnston har "öppnat nya kanaler". Brittiska UD förnekar politiska kontakter och hävdar att alla kontakter enbart har varit av "humanitär och konsulär art". De säger att Hamas ledare Haniya har missförstått olika brittiska icke-statliga organisationers arbete.

Polen
2007-31 s 6-7
"Tvillingarna upphör aldrig att förvåna…"
Den polska regeringen har gjort sitt land till åtlöje - men finns det någon som kan ta över tyglarna? Kollegerna i EU är frustrerade genom deras totala avsaknad av diplomatisk taktkänsla. Uppemot 2 miljoner polacker har flyttat västerut i jakt på arbete på andra platser inom EU. Massemigrationen har skapat en stor arbetskraftsbrist. Stödet för tvillingarnas parti har gått ned till 17 %, en minskning med tio under året och ledaren, Andrzej Lepper för ett av stödpartierna, Självförsvar har fått lämna sitt jobb efter anklagelser för mutbrott.

USA, Storbritannien
2007-31 s 8
"Artighet snarare än hjärtlighet"
President Bush och Storbritanniens nye premiärminister Gordon Brown underströk på måndagen att deras nationer är förbundna av delade värderingar och ett starkt engagemang när det gäller att bekämpa den globala terrorismen. Ändå framstod skillnaderna i de båda ledarnas uttalanden och Irak och Afghanistan tydligt. Tvådagarsbesöket på George Bushs lantställe Camp David var Browns första besök i USA sedan han tog över efter Tony Blair i juni.

Frankrike, Libyen, Bulgarien
2007-31 s 9
"En mystisk affär"
Det muttras om Sarkozys roll i den libyska frigivningen.
Den 24 juli frigavs till slut fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare som suttit i fängelse i Libyen i över åtta år. Överenskommelsen träffades efter en mystisk utbetalning på 460 miljoner dollar - genom en internationell fond - till de smittade barnens familjer. Sarkozy och andra förnekar att EU eller Frankrike har betalt någon lösensumma. Det har väckt en viss irritation att den franske presidentens fru har engagerat sig i frågan. I EU menar tjänstemännen att paret Sarkozy bestulit dem på äran av framgången.

Kosovo
2007-31 s 10
"Ut med FN, in med EU"
Väst försöker finna ett sätt att kringgå Rysslands veto på Balkan. Ryssland och Serbien vann den segdragna diplomatiska kampen om Kosovo. EUs motdrag blir nu att bygga upp "en kritisk massa" av europeiska länder som är villiga att erkänna en ensidig oavhängighetsförklaring från Kosovos sida när väl förhandlingarna till slut ofrånkomligen bryter samman. Men i utbyte mot detta vill EU att Kosovos regering bjuder in en stark beskickning från EU som ska ersätta FNs förtvinade närvaro i det omtvistade området.

Japan
2007-31 s 12-13
"Kan jordskalvet i Japan driva på reformarbetet?"
Jordskalvet som drabbade norra Japan den 16 juli förstörde hundratals byggnader. Tusen människor sårades och tolv dödades. Skalvet kan komma att förändra Japans traditionella politiska kultur och affärskultur. De japanska storföretagen upptäckte att sista minuten produktion med minimal lagerhållning (kallad kanban) gjort dem så beroende av underleverantörer att stora produktionsbortfall blev resultatet av att ett företag inte förmådde leverera. Jordskalvet avslöjade också en problematisk politisk kultur, i detta fall den synnerligen känsliga kärnkraftsbranschen.

2007-31 s 13
"Abe stannar på sin post trots valnederlag"
Shinzo Abes, Japans premiärminister, parti led ett förkrossande nederlag i valet av hälften av överhusets 242 platser. Abes parti vann bara 37 platser och hans koalitionsparti Nya Komeito bara nio. Japans demokratiska parti, det främsta oppositionspartiet, tog 60 platser och har nu totalt 112, medan koalitionen har 103. LDPs stora majoritet i parlamentets mäktiga underhus innebär emellertid att Abe kan fortsätta som premiärminister men som en betydligt svagare sådan.

Kuba
2007-31 s 14-15
"Kubansk PR-kupp" Hela artikeln
Amerikanska läkarstudenter fjäder i hatten för Castro. 2100 läkarstudenter från25 länder fick sina diplom vid en uppmärksammad ceremoni på Karl Marx-teatern i Havana. Sex män och två kvinnor var amerikanska medborgare, alla tillhörande amerikanska etniska minoriteter.

2007-31 s 15
"Strukturella förändringar i Kuba"
På årsdagen av den kubanska revolutionen höll Raul Castro ett tal. I detta erkände han att ekonomin misslyckats med att tillgodose det arbetande folkets behov och signalerade nödvändigheten av ospecificerade "strukturella förändringar". "För att få mera måste vi börja producera mer, med sinne för rationalitet och effektivitet". Kubaobservatörer och en del dissidenter ifrågasätter om Raul Castro kan genomföra ekonomiska reformer så länge hans bror är vid liv.

Befolkningsutvecklingen
2007-31 s 18-21
"Ryktena om att Europa närmar sig graven är något överdrivna"
Nästan alla rika länder har en "klimatplan" men få har en befolkningsplan. 1957 då Romfördraget undertecknades hade alla dagens 27 EU-länder födelsetal som låg över 2,1, den nivå som behövs för att bevara folkmängden stabil. Inget EU-land har detta idag. Kritikerna hävdar att Europa i rask takt håller på att bli en ofruktsam, åldrande och kraftlös världsdel. Kombinationen låg fertilitet, längre liv och massinvandring kommer att sätta stor press på sjukvården, pensionssystemen och samhällsservicen.
Artikelförfattaren hävdar att detta är ett överdrivet scenario. Det finns två olika Europa. Ett har födelsetal under 1,5 medan det andra som omfattar Skandinavien och Frankrike ligger bättre till med födelsetal i genomsnitt på 1,8. Orsaken är i fall som Sverige och Frankrike en stor invandring. Den ökar befolkningstalet och muslimska invandrarkvinnor föder fler barn. Danmark och Irland har födelsetal på över 2,1. Se tidigare artikel.

IT
2007-31 s 22-23
"Afrika kämpar för att komma ut på nätet" Hela artikeln
Mindre än fyra procent av Afrikas befolkning är uppkopplad till webben. De flesta av dessa finns i nordafrikanska länder och i Sydafrika. Bristen på infrastruktur är det största problemet. Inbördeskrig förstör nätverken och den politiska instabiliteten avskräcker företag att installera nya system.
Den amerikanske affärsmannen Greg Wyler presenterade 2003 ett förslag för Rwandas president Paul Kagame binda ihop Rwanda med fiberoptiska kablar och koppla skolor, institutioner och hem till en billig och snabb Internetservice. Efter när fyra år har de utlovade åtgärderna misslyckats menar rwandiska tjänstemän. Resultatet kan ses som en symbol för vad som kan hända när goda intentioner möter teknisk, politisk och affärsmässig verklighet i Afrika. Mindre än en % är uppkopplade i Rwanda idag. Orsaken är att det finns få datorer och att elkraften är svag eller saknas. Ändå vill vetenskapsministern satsa på att Rwanda blir ett kunskapsbaserat samhälle eftersom landet varken har naturtillgångar eller hamnar.