Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 06

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 01/02 03 04 05    

EU
2008-06 s 3-4
"Hoppas inte på demokrati!"  hela artikeln
EUs medborgare har ingenting att säga till om i valet av EU-president. Processen pågår bakom stängda dörrar i EU enligt Lissabonfördraget.. Man ratar folkets val till förmån för en urvalsprocess i EU-rådet, där medlemsländernas statsministrar söker finna en gemensam kandidat.
Presidentens roll kan komma att reduceras till att leda omröstningarna i EU-rådet. Mandatperioden är på två och ett halvt år och i och med att presidenten utses kommer det nuvarande roterande systemet att ett medlemsland leder EU-rådet i sex månader att försvinna. Sarkozys uttalade favorit är den före detta premiärministern Tony Blair.

2008-06 s 4
"Sämre tider vankas"
Inflationen i eurozonen ökade snabbt i januari, enligt officiella siffror. Detta belyser ECBs svåra uppgift i fråga om att skapa förutsättningar för prisstabilitet under hotet av avtagande ekonomisk tillväxt. Prisökningen i januari, 3,2 %, var den snabbaste sedan Eurostat började mäta inflationen 1997. Orsaken är det höga oljepriset och att omställningen till odling av biobränslegrödor driver livsmedelspriserna i höjden.

Tyskland
2008-06 s 5-6
"Tysk vänstervind"
Senaste tidens tyska delstatsval vittnar om en tydlig vänstergir och ett skifte bort från invandrarfientlig retorik till ekonomisk populism. Detta exemplifierades särskilt starkt i delstatsvalet i Hessen där kristdemokraternas regeringschef Roland Koch tappade mark till SPDs Andrea Ypsilanti. Medan Koch pratade om sin kampanj mot kriminella utlänningar och förespråkade lag och ordning lovade Ypsilanti godsaker till alla - högre löner, pensioner och a-kasseersättning. Ett annat bevis för väljarnas vänstervridning var att die Linke passerade för första gången femprocentsspärren i en västtysk förbundsstat. Detta hände både i Hessen och i Niedersachsen.

2008-06 s 6
"Arbetslösheten minskar snabbt i Tyskland"
Den tyska ekonomin fortsatte att skapa många nya jobb i rask takt i januari. Antalet arbetssökande minskade med 89 000. Situationen är mycket ljus på arbetsmarknaden. Från december 2007 till 2008 skapades en halv miljon jobb.

Spanien
2008-06 s 6-7
"Spaniens premiärminister står inför oväntade utmaningar i försöket att bli omvald i mars. De senaste fyra åren har Spaniens politiker debatterat och grälat om nästan allt utom ekonomi men nu grälar man också om ekonomin. Den spanska bostadsbubblan har brustit och inflationen ökat. Oppositionen, Folkpartiet, PP, vill utnyttja detta för att hämnas den oväntade förlusten 2004. Den politiska frågan är om väljarna kommer att straffa socialistpartiets premiärminister Zapatero för den gnagande oroskänslan många har.

2008-06 s 8
"Kyrkan blandar sig i politiken"
Den romersk-katolska kyrkan uppmanar spanjorerna att rösta på politiska partier som inte förhandlar med den baskiska separatistgruppen ETA. Kyrkans uppmaning är ett direkt slag mot de regerande socialisternas politik. Kyrkan kritiserar också lagen som ger personer av samma kön rätt att gifta sig och religionens minskade utrymmer på skolschemat.
Allmänna val äger rum den 9 mars.

Tjeckien, Porträtt
2008-06 s 8-10
"Oheliga allianser för maktens skull"   hela artikeln
President Vaclav Klaus i Tjeckien tror inte på klimatförändringen och ogillar EU i högsta grad. Hans landsmän delar inte hans åsikter men han har ändå stora chanser att bli omvald i veckans presidentval. I september 2007 höll han i FNs generalförsamling ett tal på felfri engelska där han klart förklarade sin åsikt att det inte finns någon växthuseffekt, att vädret förändras i cykler under seklers gång och att människan inte kan göra något åt detta. Han hade än en gång överbevisat alla ekologer, byråkrater och profeter som Al Gore. Han berättade gärna att efteråt klappade många statschefer honom i smyg på axeln och gratulerade honom. Hans senaste bok har titeln "Blå planet i gröna bojor" och är den brinnande kampskrift.
Alla "ismer" är av ondo, därför att de upphöjer social rättvisa, kvinnliga rättigheter och till och med den europeiska integrationen till dogmer, som står över individens frihet. De fungerar på samma sätt som kommunismens trossatser, hävdar Klaus.
Miljöaktivisternas inställning till naturen påminner om marxismens ekonomiska lagar".
Denne ekonomiprofessor är obestridligt intellektuell men också populistisk, en listig taktiker och ideologisk drivfjäder. Den 8 februari ska ledamöterna i underhuset och senaten gemensamt utnämna ett statsöverhuvud.

(Tjeckiens parlament misslyckades under fredagen att välja president, trots två försök. Röstandet fortsätter under lördagen för att skilja sittande presidenten Vaclac Klaus från motståndaren Jan Svejnar.
Vaclav Klaus fick visserligen fler röster än Jan Svejnar, men inte tillräckligt. För att bli vald krävs absolut majoritet i båda kamrarna.)

Serbien
2008-06 s 11
"EUs favorit vann i Serbien"
Favoriten Boris Tadic vann det serbiska presidentvalet men kraftmätningen mellan honom och premiärminister Vojislav Kostunica kan fortfarande blockera närmandet mellan Serbien och EU. Tadics seger med nästan 3 procentenheter, som motsvarar 100 000 röster, över nationalisten Tomislav Nikolic, ger honom en stark position för att driva frågan om en allians med EU trots att EU stöder Kosovos oberoende. Men det är Kostunica som främst avgör hur Serbien ska reagera om eller när Kosovo förklarar sig självständigt. Kostunica lär ha förberett en "handlingsplan" för att försöka avvärja Kosovos oberoende.

Italien
2008-06 s 12
"Ny comeback för Berlusconi?"
Förra månaden avgick Romano Prodi som premiärminister efter att ha förlorat en förtroendeomröstning i parlamentet. Italien går mot nyval sedan talmannen i senaten i måndags meddelade att han inte kunnat finna tillräckligt starkt stöd i parlamentet för att bilda en temporär regering som skulle ha kunnat reformera landet bristfälliga valsystem. Denna orsakar instabilitet och favoriserar små partier. Det troliga är att president Napolitano upplöser parlamentet och utlyser nyval i april.

USA
2008-06 s 14-16
"Supertisdagen gav både svar och väckte nya frågor"
Hillary Clinton och Barack Obama vann båda många av de 22 delstaterna. Läget är mycket jämt och striden är långt ifrån avgjord. I det republikanska lägret har McCain en klar fördel men inte ens där är allt klart.

2008-06 s 15
"Clinton och Obama på samma valsedel? Glöm det!"
Hillary Clinton kan inte förväntas spela en underordnad roll som vicepresident kandidat. Hon kan knappast heller vinna en enda delstat åt Obama som han inte kan vinna själv. De har inte heller starka sidor som kompenserar presidentkandidatens eventuellt svaga sidor. Allra viktigast är kanske att visserligen kan man be amerikanerna att rösta på en kvinna eller en svart man men att be dem rösta på en kvinna och en svart man är något helt annat. Det är att ge republikanerna en alltför stor fördel.

Israel, Palestina
2008-06 s 16-18
"Maktbalansen ändras i Mellanöstern"
Hamas genombrytning av gränsen mot Egypten ändrade alla prognoser och kalkyler. Gränsgenombrytningen gjorde Israels gräns mot Egypten som är 26 mil lång och är svårbevakad mer sårbar för infiltratörer. Flera självmordbombare har redan tagit sig från Gaza via Egypten in i Israel. Men pressen ökar också på Egypten. Många israeler skulle gärna vilja dumpa Gaza och dess bekymmer i Egypten. Hamas som är en utlöpare av Egyptens muslimska Brödraskap, har redan ett betydande inflytande i Egypten. Brödraskapet är landets största motståndare till Hosni Mubaraks åldriga regim. Hamas har emellertid inte råd att klippa av alla ekonomiska band mellan Gaza och israel eller de politiska banden till Västbanken. Hamas kan inte ens utfärda pass som erkänns av något land. I Gaza växer sopbergen på gatorna och inte ens den mest grundläggande livsmedelshjälpen når fram tillräckligt snabbt.

Terrorism
2008-06 s 18-19
"Södra Israel extremt sårbart"
Den första självmordsattacken på drygt ett år kunde genomföras på grund av den tillfälligt öppnade gränsen mellan Gaza och Egypten. De båda självmordbombarna kom från Gaza och via den tillfälligt öppna gränsen till Egypten ut i Sinaiöknen och in i Israel. Hårdföra element i Al-Aqsamartyrernas brigader har tagit på sig ansvaret för dådet som ledde till att en kvinna dog och flera skadades i ett shoppingcenter i staden Dimona. Al-Aqsamartyrerna har koppling till den palestinske presidenten Mahmoud Abbas Fatahrörelse. Israels biträdande premiärminister, Eli Yishai, ledare för det religiösa högerpartiet, anser att den israelsika militären måste återta kontrollen över ingenmansland vid gränsen mellan Gaza och Egypten.

Irak
2008-06 s 19-20
"Den som gapar över mycket…"  hela artikeln
Kurdernas inflytande minskar i takt med att arabernas irritation växer. Den kurdiska minoriteten i Irak, som är sunnimuslimer men inte araber, har haft oproportionerligt stort inflytande på landets politik ända sedan Saddam Hussein störtades 2003. Men på senare tid har deras makt minskat samtidigt som motsättningarna mellan kurderna och landets araber fördjupats. Kurdernas försök att ta över den oljerika staden Kirkuk har fått sunniter och shiiter i premiärminieter Malikis regering att opponera sig. Den mest framgångsrika shiitiske politikern Hussain al-Shahristani, hävdar att de internationella oljekontrakt som kurderna slutet är olagliga. Araberna hävdar att bara centralregeringen har rätt att teckna avtal med utländska intressenter. Kurderna tros också samla in miljontals dollar i tull på importerade produkter men de rapporterar inte inkomsterna till regeringen. De vill däremot att Bagdad betalar löner till deras milis, peshmerga, ur försvarsministeriets budget.

Iran
2008-06 s 20-24
"Medan centrifugerna snurrar"
NIE (Amerikas Nationella underrättelserapport) påstår att Iran stoppade sitt hemliga kärnvapenprogram redan 2003. Den har väckt stor glädje hos Irans president men stor bestörtning hos västerländska diplomater. Luften har gått ur den kontinuerliga press mot Iran, som ledde till två FN-resolutioner om sanktioner i december 2006 och mars 2007 som uppmanar Iran att suspendera det stötande utvecklingsarbetet. En orsak till Irans trotsiga hållning är president Bushs tilltagande svaghet. I Persiska viken anser man inte att Bush har för avsikt att verkligen sätta hårt mot hårt mot Iran.

2008-06 s 25-26
"Den bistra vintern avslöjar regimens svaghet i Iran"  hela artikeln
Uppvärmningskrisen har fått iranierna att inse landets växande inflytande utomlands inte alla motsvarar regimens oförmåga att tillgodose folkets grundläggande behov på hemmaplan. Det största problemet är den utarmande stagflationen med stigande inflation i kombination med ekonomisk avmattning. Den har väckt tvivel på president Mahmoud Ahmadinejads ledarskap. Irans högste ledare ayatollah Ali Khamenei har flera gånger offentligt kritiserat Mahmoud Ahmadinejad.

2008-06 s 26
"Iran mutar in en plats i rymden"
Iran sköt i måndags upp en forskningsraket för att markera invigningen av ett nytt rymdcenter. Raketen är en förberedelse för den planerade uppskjutningen i juni av Irans första inhemska satellit. Uppskjutningen av raketen skedde under det 10 dagar långa firandet av islamiska revolutionens 29-årsdag som infaller den 11 februari.

Kenya
2008-06 s 27
"Fler än tusen människor har dött i Kenya"
De flesta har dött i Riftdalen där gäng tillhörande de rivaliserande etniska grupperna Kisii och Kalenjin har stridit våldsamt mot varandra de senaste dagarna. De strider med pilbågar och stenkastning. Fler än 300 000 personer har drivits på flykt. På många platser blockerar unga män vägarna och kräver flyktingarna på stora summor pengar för att de ska få passera. Landets ekonomi har drabbats hårt av oroligheterna. Den kenyanska turistnäringen har drabbats hårdast. Safariparker och strandhotell ligger öde. Våldet i Riftdalen har också stoppat den viktiga produktionen av te och kaffe.

Tchad
2008-06 s 27
"Frankrike är redo att ingripa i Tchad"
Sarkozy är beredd att hjälpa president Idriss Débys regering i dess kamp mot rebeller. 1800 soldater finns redan i landet. Rebeller mot Débys regering stormade huvudstaden N'Djamena förra lördagen och lyckades komma ända fram till presidentpalatsets grindar innan de motades bort. Rebellerna säger sig acceptera en vapenvila om presidenten avgår eller avsätts.

Zimbabwe
2008-06 s 28
"Utmanare i Zimbabwe"
Sima Makoni, som är en ledande medlem av Zimbabwes styrande parti meddelade i tisdags att han tänker kandidera i presidentvalet mot Robert Mugabe som har haft makten i nästan 30 år. Makoni, som är före detta finansminister, kommer att ställa upp som oberoende kandidat. Han är 57 år och framstår som ett trovärdigt alternativ för väljarna.

Saudiarabien
2008-06 s 28-29
"Saudiska kvinnor anar frihet bakom nästa vägkrök"
Kvinnliga aktivister tror att kungen häver förbudet att köra bil före årets slut. Saudiarabien är det enda landet i världen som förbjuder kvinnor att köra. Redan i november sa landets utrikesminister, prins Saud al-Faisal, att det inte finns någon juridisk lag mot att kvinnor kör bil. Men det måste finnas en bred acceptans för tanken med kvinnor bakom ratten innan förbudet kan hävas. Det är den strikta islamska lagen som sätter mycket snäva gränser för vad en kvinna tillåts göra. Många muslimer fruktar att om man lämnar denna lag så kommer detta att leda till de traditionella värderingarnas undergång.

Miljö
2008-06 s 29-31
"Irland är bäst i miljöklassen"
Skatt på plastkassar, rökförbud, förbud mot konventionella glödlampor - Irland går i spetsen för många olika miljösparande åtgärder och regler. 2002 införde Irland en skatt på platskassar som gör att de för närvarande kostar 22 eurocent. En samtida informationskampanj fick en stor genomslagskraft. På bara några veckor minskade bruket av platskassar med 91 %! Folk har skaffat återanvändbara tygkassar och plastkassen har blivit socialt oacceptabel, ungefär lika illa sedd som äkta pälsar eller hundbajs på trottoaren. Ovanor är till för att brytas och plastkassen var en ovana.
På reuseablebags.com (http://www.reusablebags.com/) kan man läsa att världen använde 37 miljarder plastkassar under årets första fyra veckor. Siffran växer med en halv miljon kassar per minut. De allra flesta används inte utan slutar sina dagar som avfall på en soptipp eller som skräp i naturen. De kan inte brytas ner utan ligger kvar i decennier. Irland har föreslagit liknande nedskräpningsskatter på bankomatkvitton och tuggummi - i Dublin (liksom i Malmö) är trottoarerna prickiga av utspottade tuggummin.
Artikel i New York Times eller läs här.