Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 46

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    

Danmark
2007-46 s 3
"Fogh Rasmussen segrade igen"
Han vann nu för tredje gången och minoritetsregeringen som består av Venstre och Konservative fortsätter. Han har ett brett stöd för sin strikta invandringspolitik. När han tillträdde posten 2001 lovade han att sätta strama gränser för invandring och flyktingmottagning och det har han också lyckats med. Hans "flexicurity"-modell som kombinerar en stark välfärdsstat med en mycket rörlig arbetsmarknad har lett till en låg arbetslöshet och hög tillväxt. Det nya utbrytarpartiet, Ny Alliance, under ledning av Naser Khadher, hade höga opinionssiffror strax innan valet men klarade bara av att precis klara "spärregränsen" på 2 % och får ringa inflytande i folketinget. Orsaken tros vara att Khader alltmer talade för vikten av att göra det lättare för fler invandrare att komma in i Danmark.

Belgien
2007-46 s 4-5
"Det oregerliga landet"  Hela artikeln
Belgien är ett land, har två folkgrupper men ingen regering. I över 150 dagar, alltsedan parlamentsvalen den 10 juni har Belgien varit politiskt lamslaget. Den avgående regeringen styr en expeditionsministär. De rika i Flandern i norr vill inte längre finansiera den utblottade landsdelens höga levnadsstandard. 60 % av belgarna lever i Flandern och de stödjer dagligen Vallonien med motsvarande 25 kr per dag och invånare. Under ett och ett halvt sekel utgjorde vallonerna Belgiens överklass. De vill framför allt att inget ska förändras. Men de feta åren är förbi, den fransktalande södern är Belgiens fattighus och man är beroende av det ekonomiskt framgångsrika Flandern.

Venezuela
2007-46 s 5
"Chavéz svarar på kunglig åthutning"
Venezuelas president Hugo Chavéz sa på onsdagen att han hoppades att gruffet med den spanske kungen Juan Carlos inte ska vändas till en diplomatisk kris och att Venezuela inte behöver spanska investeringar. Han menar att kungen visade dålig respekt när han ropae "Varför håller du inte käften" på ett möte i Chile i lördags.

FN, Nato
2007-46 s 5
"Europarådet riktar skarp kritik mot EUs och FNs terrorlistor"
Den av Europarådet tillsatte schweiziska utredaren Dick Marty skriver i en rapport att EUs och FNs listor på misstänkta terrorister är "helt godtyckliga". Vad som framför allt saknas är en oberoende instans som kan granska misstankar om terrorverksamhet hos juridiska och fysiska personer innan dessa hamnar på den svarta listan. Att upptas på denna medför ett beslagtagande av alla personens tillgångar och inskränkningar i rörelsefriheten.

Slovenien
2007-46 s 6
"Vänsterkandidat ny president i Slovenien"
Den vänsterorienterade före detta diplomaten Danilo Turk valdes i söndags till Sloveniens president med en stor majoritet. Han slog den regeringsstödde konservative kandidaten och kommer att leda landet när det i januari tar över ordförandeskapet i EU. Presidenten har en viss makt i försvars- och utrikespolitiken men i övrigt mest en ceremoniell funktion.

Burma
2007-46 s 8
"FN-sändebud besökte fängelser"
Paulo Sérgio Pinheiro besökte i veckan Rangoons beryktade Insein-fängelse och andra platser där protesterande internerades efter att militär slagit ner anti-juntamarscherna i september. Regeringen säger att 10 människor dödats och 3000 arresterats, alla utom 91 har släppta.

Georgien
2007-46 s 8-9
"Snabbvalen gör inte slut på Georgiens problem"
I Georgien håller president Saakasjvili snabbt på att förbruka det förtroendekapital han har i utlandet och den landsfaderroll han fått i hemlandet efter 2003 års "rosornas revolution". Hans godtycke, hårda nypor och höga tonläge har fått hans allierade i väst att dra öronen åt sig. I ett försök att befästa sin position har han utlyst nyval till den 5 janueri, ett val han med stor sannolikhet kommer att vinna. Dock får man nog internationellt fortsätta att hålla ett vakande öga på denne man för ett starkt stöd i ett val innebär inte att man har mandat för att bete sig hur som helst.

Irak
2007-46 s 10
"Bagdad blir allt säkrare"  hela artikeln
Över en miljon irakier har flytt från sina hem de senaste 18 månaderna, varav 750 000 från Bagdad. Flyktingvågen har dock minskat under de senaste månaderna. Iraks premiärminister al-Maliki sa på en presskonferens i söndags att den ökade säkerheten i Bagdad nu har möjliggjort för tusentals familjer att återvända till sina hem i huvudstaden och andra områden. Antalet självmordsattacker, bilbomber och andra terroristangrepp har minskat med 77 % jämfört med i fjol.

Israel, Palestina
2007-46 s 11
"Har Hamas splittrats"
Rapporterna om missämja inom Hamas kan vara överdrivna. Många vill se en mer moderat flygel växa fram. Ledaren för Hamas politbyrå, Khaled Meshal, sitter i Damaskus. Men därifrån är det lång till Gaza och Västbanken och där, liksom i de israeliska fängelserna, har skapats lokala ledarskap, alla med sina egna ideologiska nyanser. I Gaza är Ismail Haniyeh, premiärminister tills Fatahs Mahmoud Abbas avskedade honom i juni, ledare. Han tycks emellertid ha föga kontroll över milisernas faktiska ledare.

2007-46 s 12
"Positiva signaler från israeler och palestinier"
Alla parter är eniga om att det behövs en tidtabell för fredsprocessen i Mellanöstern. Israeler och palestinier hoppas kunna sluta ett fredsavtal innan George Bush avgår från posten som USAs president. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och Israels premiärminister Ehud Olmert är överens om att utnyttja den kommande fredskonferensen i Annapolis i den amerikanska delstaten Maryland för att inleda förhandlingar om konfliktens fyra viktigaste frågor, den palestinska statens gränser, Jerusalems status, evakueringen av judiska bosättningar på Västbanken och de palestinska flyktingarnas öde. Tony Blair å sin sida arbetar med att stärka den palestinska regeringen så att den blir funktionsduglig när palestinierna får en egen stat. Därför arrangerar han en givarkonferens i Paris i mitten av december.

2007-46 s 13
"Persona non grata i Gaza"
De kristna har funnits i Gaza sedan 300-talet, men många av dem lever nu i oro för sina liv och för att deras muslimska grannar ska köra bort dem. En anställd på Bibelförbundet, som länge varit en måltavla för islamiska extremister, kidnappades och mördades. Gazas 3000 kristna fruktar att han utsågs till syndabock som ett led i en kampanj mot kristna och västerländska influenser i Gaza. Många muslimer betraktar de kristna som "kaffer" eller otrogna vilket betyder att de inte omfattas av samma lagar som muslimer.

USA, Ryssland, Kosovo
2007-46 s 14-15
"USA försöker vinna över Ryssland på sin sida"  Hela artikeln
Missilförsvar, nedrustningsavtal, sanktioner mot Iran och Kosovos framtid är frågor som splittrar USA och Ryssland. Washington hoppas att en kompromiss här och en eftergift där ska bryta dödlägen och förhindra blockeringar. USA är berett att göra eftergifter gentemot Ryssland när det gäller avtalet om konventionella styrkor i Europa för att få Moskva att bli mer flexibelt i fråga om Kosovo och Iran. USA är också mån om att rädda nedrustningsavtalet om konventionella vapen i Europa.

Sudan
2007-46 s 15
"25 politiker gripna i Sudan"
Sudan har anklagat 25 oppositionspolitiker för brott, inkluderande illegalt vapeninnehav och organisering av terroristgrupper och har avslagit deras begäran om frigivning. Politikerna som greps i sina hem, under gevärshot för fyra månader sedan anklagas för försök att störta regeringen.

Nordirland
2007-46 s 15
"Protestantgrupper lägger ned vapnen"
Den största protestantiska paramilitärgruppen i Nordirland lade i söndags ner vapnen för att sätta en officiell slutpunkt för decennier av terror mot provinsens katolska minoritet. Det fredlösa Ulsters försvarsförbund tillkännagav att man upplöser alla sina beväpnade enheter och lagrar vapnen utom räckhåll för sitt manskap men är ännu inte villigt att överlämna vapnen till internationell nedrustningspersonal.

Klimat och Miljö
2007-46 s 16-17
"Livsmedelsjättar anklagas för att driva på klimatkatastrofen"
I en Greenpeacerapport hävdas att många av de största livsmedels- och bränslekoncernerna sätter klimatet på spel genom att driva upp efterfrågan på palmolja och biobränslen som odlas på världens största torvfyndigheter. Särskilt den indonesiska palmoljan av vilken en stor del kommer från provinsen Riau på Sumatra där ungefär 14,6 miljarder ton kol ligger bundet i världens djupaste torvbäddar. Kolet frigörs när urskogen fälls och torvmyrarna torrläggs frö att frigöra odlingsbar mark. Torven ruttnar och bryts ner av bakterier och marken blir känslig för bränder som kan pyra vidare och frigöra växthusgaser i decennier.

Brasilien
2007-46 s 18-19
"Inkomstgapet minskar i Brasilien"
De största klyftorna mellan fattiga och rika fanns förr i Latinamerika. Idag är det bara i denna region som klyftorna faktiskt minskar. Brasilien har lyckats minska klyftorna tack vare stopp för den kroniskt höga inflationen och sjunkande räntor, snabbt växande antal barn i skolan och på senare tid, välriktade, direkta kontantbidrag - utan omvägen över välfärdsbyråkratin - till de allra fattigaste hushållen. Andelen invånare som lever på två dollar om dagen har minskat från 36 % 1992 till 19 % i fjol. Brasiliens Gini-koefficient minskade med 5 % till 0,56 mellan 2001 och 2006. Sverige ligger på, efter skatter, 0,281.
Drygt 11 miljoner familjer, nästan en fjärdedel av landets 183 miljoner individer, lever på Bolsa Familia (familjestipendiet). Många kritiker menar att det är oroväckande att det göra få eller inge försök att befria människorna från bidragsberoendet.

Ginikoefficient är ett mått som bygger på Lorenzkurvan och visar hur inkomsterna är fördelade i en viss population. Ginikoefficienten har ett värde mellan noll och ett. Noll innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan ett innebär total ojämlikhet.

Pakistan
2007-46 s 20
"Bhutto tar upp striden"
I ett uttalande vägrar hon att ingå i en framtida regering så länge som Musharraf fortfarande innehar presidentposten. Hon säger att hennes parti, det pakistanska folkpartiet kommer att bojkotta parlamentsvalen i januari och att hon kommer att arbeta tillsammans med den landsflyktige före detta premiärministern Nawas Sharif för att försöka återuppta demokratin i landet. Utrikesministrarna i Brittiska samväldet hotade med att utesluta Pakistan om inte Musharraf drog tillbaka undantagstillståndet.

Japan
2007-46 s 21
"Japans nye ledare trotsar Bush"
Japans nye premiärminister Yasou Fukuda betonade på måndagen den enastående vikten av Japans allians med USA men han gjorde också klart att hans regering inte kommer att vara så expansiv när det gäller globala säkerhetsfrågor som Bush-administrationen vill. Den 71-årige Fukuda valdes av Liberaldemokratiska partiet till att leda Japan för sju veckor sedan efter företrädaren Shinzo Abes plötsliga avgång. Fukuda möter Bush idag fredag. I nära sex år har Japan försett fartyg från USA, Pakistan och tio andra länder med bränsle. Fördraget går snart ut och kan inte förnyas beroende på den parlamentariska situation som råder i Japan.

Kina
2007-46 s 22
"Måtte Kina lyckas"
Kina är en självupptagen drake som knappast har tid att tänka på erövringar och expansion.
Trots 30 års hög ekonomisk tillväxt är Kina fortfarande bara en generation från fattigdomen och halva befolkningen lever under eländiga förhållanden. Beijing fortsätter därför att prioritera den ekonomiska utvecklingen. Utrikespolitik är en bisyssla och imperialistiska ambitioner otänkbara, menar Andrew Moravcsik, professor i statskunskap vid Princeton och för närvarande placerad i Shanghai.

Libyen
2007-46 s 23-25
"Oljan finansierar Ghadaffis förvandlingsnummer"
Utländska pengar och utlänningar lockas till Libyen för att utveckla landets oljeindustri och rusta upp sen kraftigt eftersatta infrastrukturen. Nu gäller "izala", arabiska för jämna med marken. Gamla byggnader måste rivas för att ge plats åt det nya Libyen. Här planeras världens näst största hamn efter Singapores, järnvägar, motorvägar, sjukhus och lyxhotell längs stränderna. Sanktionernas hävande och efterföljande exploatering av oljefälten håller på att förvandla Libyen från en försmådd pariastat till en uppvaktad oljejätte. Officiellt är det folkkommittéer som styr Libyen. Men i praktiken kontrolleras makten av Ghadaffi och hans familj, vapenbröder och stamfränder.

Zimbabwe
2007-46 s 25
"Ny korruptionsskandal i Zimbabwe"
Zimbabwes justitiekansler Gula-Hdebele anklagas för korruption sedan han påstår ha lovat hjälp till en jagad bankir, den tidigare direktören för storbanken NBB, James Mushore, som flytt till landet för att undvika arrestering. Han riskerar 15 års fängelse och höga böter om han fälls. Han är anklagad för att ha fört ut utländsk valuta ur Zimbabwe. Somliga hävdar att anklagelserna har politiska motiv.

Sydafrika, Medicin
2007-46 s 26-27
"Mbeki vet fortfarande bäst när det gäller aids"
President Thabo Mbeki i Sydafrika hyser fortfarande en avvikande uppfattning om orsakerna till aids och om lämpliga botemedel och han ångrar att han gav vika för påtryckningar från kolleger i regeringen om att han skulle "dra sig ur debatten" om epidemin som härjar i Sydafrika. I en biografi om Mbeki skriver Mark Gewisser att presidentens syn på aids formades av hans besatthet av ras, kolonialismens arv och "sexuell skam". Biografin stärker åsikten att Mbekis avvikande syn på aids har kostat hundratusentals liv genom att blockerade sidtributionen av bromsmediciner till de offentliga sjukhusen. Nbeki jämförde i en skrift för sex år sedan dagens aidsexperter med koncentrationslägrens nazistläkare och beskriver svarta som accepterar medicinerna som slavmentalitetens "självförtryckande" offer. Var ¨åttonde sydafrikan i arbetsför ålder bär på HIV-virus.

Forskning
2007-46 s 27-28
"Forskarvärlden behöver en kulturrevolution"
Intels före detta vd Andrew S. Grove menar att läkemedelsindustrin har mycket att lära av dator- och mikrochipbranschen. Under hans tid vid datorchipföretaget Intel ökade antalet transistorer på ett chip från omkring 1000 till nästan 10 miljarder. Under samma period gick standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom från L-dopa till …L-dopa. I söndags offentliggjorde Grove en svidande kritik av USAs biomedicinska etablissemang. I ett tal vid The Society for Neurosciences årsmöte ifrågasatte han de stora läkemedelsbolagen som inte fått nya läkemedel godkända på evigheter och akademiska forskare som är nöjda med att ta emot statliga stipendier och anslag.

Nutidshistoria
2007-46 s 29
"En östtysk ikon fyller 50"
Under en internationell motorshow för några veckor sedan visade företaget Herpa en modell av en ny Trabant och frågade 12000 besökare. 93 % av de som svarade önskade en ny Trabant! I april 1991 stängdes fabriken i Zwickau efter att ha producerat totalt 3 051 485 bilar. Den 7 november 1957 startade produktionen av Trabant och kan därför nu fira 50-års jubileum. 52000 bilar rullar fortfarande på de tyska vägarna. Bilen fick namnet Trabant som en hyllning till den ryska satelliten Sputnik som sköts i rymden 1957. Trabant betyder satellit på tyska. Eftersom Östtyskland hade ont om stål och ingen hårdvaluta att importera för gjorde bilen i Duroplast, en blandning av hartspulver och bomull.
Artikeln i der Spiegel eller här.

Kina, samhälle
2007-46 s 30-31
"Kamrat Konkubin lockar till korruption"  (hela artikeln)
Kinas kommunistiska parti har hittat nya orsaker till korruptionen bland partiets funktionärer. Det kan röra sig om en krävande hustru eller en glupsk älskarinna. I nomenklaturan medför unga, vackra andra- och tredjehustrur inte bara högre livskvalitet utan också kollegers och affärsvänner respekt och beundran. 14 av 16 politiker med ministers rang som har avskedats under de senaste fem åren hade minst en älskarinna. Bakom varje korrumperad funktionär står antingen en hagalen hustru eller en lysten konkubin. När pengarna tryter "lånar" de ur offentliga kistor eller låter sig mutas med utdelningen av offentliga kontrakt.