Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 05/09

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04  

Lettland
2009-05 s 3-5
"Ekonomiska bekymmer skakar länderna i periferin"
Bräckliga regeringar i framför allt Östeuropa möter allt starkare kritik från missnöjda medborgare som länge anklagat dem för utbredd korruption.
Den globala krisen slår hårt mot mindre länder som har små ekonomiska resurser. 10000 personer demonstrerade i Riga och 7000 i Litauen där polisen försvarade sig med gummikulor. Mindre protestaktioner har också förekommit i Bulgarien, Tjeckien och Ungern. Gamla etniska konflikter riskerar att blossa upp igen i denna region där de flesta länder hyser stora etniska minoriteter. Andra menar att regionens kommunistiska historia, dess integration i EU och en djup skepsis gentemot Ryssland betyder att en återgång till auktoritärt styre är föga trolig. Lettland som hade en tvåsiffrig tillväxt och kunde skryta med en av de snabbaste växande ekonomierna i EU, kämpar nu för att förhindra stort fall i valutan. Ett åtstramningsprogram med 25 % budgetnerskärningar och 15 % löneminskning för offentliganställda har sjösatts.

Island
2009-05 s 5
"Krisen fällde Islands regering"
I förra veckan använde den isländska polisen tårgas för första gången på 50 år för att skingra en bråkig folkmassa. Dagen därpå gick statsminister Geir Haarde med på att utlysa nyval i förtid. Till slut tvingades han avgå. Han kunde inte acceptera den socialdemokratiska regeringspartnerns krav på ministerplatser. Levnadsstandarden för den genomsnittliga islänningen har försämrats i takt med valutakursens fall. I Island har ledaren för det socialdemokratiska Allianspartiet, Ingibjorg Gisladottir, inlett förhandlingar med oppositionspartierna för att försöka bilda en ny regering fram till nästa val.

Tyskland
2009-05 s 6-7
"Krisen kastar en mörk skugga över det tyska valåret"
Det politiska året startade med det i all hast utlysta valet i Hessen den 18 januari. Där vann CDU tillsammans med FDP. Vänsterpartiet åkte ur delstatsparlamentet i Hessen. EU-valet är nästa prövning sedan kommer augusti med tre delstatsval. I Sachsen kommer den kristdemokratiska regeringschefen troligen att bli omvald. I den östtyska delstaten Thüringen och i det lilla Saarland blir den stora frågan sannolikt SPDs mellanhavanden med vänsterpartiet. I förbundsdagsvalet kan det mycket väl bli så att det åter krävs en storkoalition.

Ryssland
2009-05 s 8-10
"Oligarkerna kryper till korset"  hela artikeln
Den globala finanskrisen undergräver de ryska oligarkernas politiska inflytande. Gårdagens kungamakare tigger nu krediter i Kreml. En hel grupp ryska storföretagare vars enorma tillgångar har skapat rubriker också i utlandet, som Vladimir Jevtusjenko, Pjotr Awen, som utrustade sin villa i Ebgland med skyddsrum mot kärnvapen och finansmannen Suleiman Kerimov som var intresserad av att köpa in sig i Deutsche Bank och Roman Abramovitj som satsat 600 miljoner euro i fotbollslaget Chelsea har nu kommit på obestånd. De fungerade alla som motorn i i privatiseringen av det ryska näringslivet efter kommunismens fall. Nu har de 25 rikaste ryssarna förlorat nästan 180 miljarder euro. Ryska storföretagare och banker har skulder på 360 miljarder euro. Nu har de blivit beroende av regeringens hjälp. Nu är det Kreml som hjälper oligarkerna i stället för tvärtom på 1990-talet då dessa säkrade Boris Jeltsins omval. Gårdagens kungamakare är dagens supplikanter. Många fruktar att den ryska staten är på väg att bli en superoligark som är på väg att göra 1990-talets privatiseringar ogjorda.

EU
2009-05 s 11
"Smörberget växer på nytt"  hela artikeln
EU fyller sina lador för att rädda jordbruket för krisens värsta följder.
Efterfrågan på jordbruksprodukter minskar. EU kommissionen lovar nu att köpa 30 000 ton osålt smörför skattepengar. Ännu mer skummjölkspulver växer i EUs lager. EU återinför exportsubventionerna nu när de nästan var helt borta. Detta innebär att europeiska produkter dumpas i tredje världens länder, vars inhemska jordbruksindustrier undergrävs. Det finns också stora lager av vin och spannmål som ingen vill ha.

Grekland
2009-05 s 13
"Bönder på krigsstigen"
Tusentals grekiska bönder blockerade på tisdagen vägar i hela Grekland med sina traktorer och andra jordbruksfordon. De kräver statliga stöd och skattelättnader för att lindra följderna av sjunkande priser på jordbruksprodukter. De har bland annat blockerat gränsövergångar till Bulgarien, Turkiet och Makedonien. De har avvisat regeringens stöd på 650 miljoner euro som "brödsmulor".

Somalia
2009-05 s 13
"Stökigare än vanligt"
I början av veckan drog Etiopien tillbaka de sista soldaterna från Somalia, där den etiopiska militären haft soldater i drygt två år för att bekämpa den islamistiska rörelsen på Afrikas horn. Våld bröt ut omedelbart i Baidoa, där det somaliska parlamentet har sitt säte. Den hårdföra islamistiska Shahabmilisen tog över kontrollen av staden. Baidoa och Mogadishu var de enda platser där regeringen hade någon form av fysisk kontroll. Eftersom Baidoa ansågs osäkert samlades parlamentet i stället i grannlandet Djibouti där det röstade för att bli dubbelt så stort och bjuda in 200 medlemmar av landets mer moderata islamiska grupper att bli ledamöter.

Irak
2009-05 s 14-16
"Irak går till val"  hela artikeln
Få har så mycket att vinna eller förlora i de irakiska regionvalen på lördag som premiärminister Nuri al-Maliki, vars parti utmanas av bittra rivaler i alla irakiska provinser. Själv är al-Maliki den i särklass mest populära politikern i Irak men hans parti kontrollerar bara en av Iraks 18 provinser. I syfte att ta över makten i fler provinser söker han stöd hos de olika stammarna. Stamråden irriterar kurderna och Iraks Islamiska Högsta Råd, ett shiitiskt parti, som vill behålla greppet om nästan alla provinser i söder. Iraks Islamiska Högsta Råd har en väpnad gren liksom kurderna och al-Sadrs grupp. Dawa har ingen väpnad grupp utan verkar rent politiskt. Som premiärminister styr Nuri al-Maliki i stället två militära styrkor, Bagdadbrigaden om 3000 man och Kontraterrorismstyrkan.

2009-05 s 16-17
Riktiga val står för dörren"
Håll andan - demokrati kan bli verklighet i Irak i år. Valen på lördag gäller provinsregeringarna och blir ett mått på de politiska koalitionerna popularitet inför de rikstäckande allmänna valen i slutet av 2009. Irak har 18 provinser. Val sker nu i 14 av dessa. Människorna i de tre kurdiska provinserna röstar inte denna gång och valet i den omstridda Kirkukprovinsen sker senare. Där kommer inte araberna, turkmenerna och kurderna överens. 14400 kandidater konkurrerar om 440 rådsplatser. För första gången deltar den sunnitiska gruppen i valet vilket kommer att försvaga den makt som shiiterna och kurderna hittills haft i Irak sedan Saddam Husseins fall. Det största shiitiska partiet är Iraks Islamiska Högsta Råd, det andra är Malikis Dawa parti. Det största sunnitiska partiet är Islamiska partiet. Dessa tre har mest pengar att använda i valrörelsen, men Konstitutionspartiet, grundat av Iraks mäktige utrikesminister, shiiten Jawad al-Bolani, kan också bli en kraft att räkna med. Han har en sekulär plattform och har devisen "Rösta ja till ett enat Irak!"
Kandidater med koppling till Sahwa (väckelsen), som hjälpte amerikanerna att få fred i Anbar, har möjlighet att utmana Iraks Islamiska Högsta Råd bland sunniterna.
I tidigare val röstade väljarna enligt sekteristiska eller etniska linjer. Nu försöker politikerna locka väljare utanför den egna etniska gruppen. På landsbygden är det dock stamtillhörigheten som är avgörande, man röstar helst på en person "inom familjen".

Arabvärlden
2009-05 s 18-19
"Arabvärlden har kört fast"  hela artikeln
Gazakrisen hindrar araberna från att lösa andra frågor. Många saker plågar de arabiska länderna, utbredd analfabetism, ineffektiva skolor, arbetslöshet, inadekvata mat- och vattenresurser. På ett möte i Kuwait i förra veckan var avsikten att komma överens om hur man skulle förbättra livskvaliteten för 330 miljoner medborgare. I stället diskuterade delegaterna krisen i Gaza.
Konflikten mellan palestinierna och Israel fungerar som ett bekvämt sätt att avleda uppmärksamheten från andra problem för ledare som inte kan eller vill reformera sina länder. Den palestinska frågan är en välkommen distraktion för auktoritära ledare. Statsvetaren Shafeeq Ghabra, professor vid universitetet i Kuwait säger att "detta är en region som har fastnat i tid, rum, historia och konflikt". Arabförbundets generalsekreterare, Amr Moussa, säger att "det arabiska skeppet sjunker" och att arabländerna har utkämpat samma självbedragande strid mot sig själva i flera decennier.
Libanons premiärminister4, Fouad Siniora, sa på konferensen att arabländerna behöver skapa 50 miljoner nya arbetstillfällen de kommande 20 åren bara för att inte öka arbetslösheten. De arabiska universiteten är fallfärdiga och det förekommer knappt någon vetenskaplig forskning. Arabvärlden är på väg att halka längre och längre efter i sin förmåga att konkurrera globalt hur man än mäter. Värst är de undermåliga skolorna.
Allting gömmer man bakom palestinierna.

2009-05 s 19
"Oljeproduktionen minskar snabbare än väntat"
Den globala oljeproduktionen minskar fortare än vad marknaden hade väntat sig eftersom produktionsminskningar i Opec-länderna, som Saudiarabien, Venezuela och Iran, sammanfaller med en skarp nedgång i produktionen i länder utanför kartellen, som Mexiko, världens sjätte största producent, vilket sammantaget kan leda till högre pris på oljan.

Zimbabwe
2009-05 s 20-21
"Allt fler röster kräver åtgärder mot Robert Mugabe"
Den sydafrikanska regeringens tysta diplomati mot Robert Mugabes regering i Zimbabwe är fruktlös. Mugabes diktatur fortsätter att göra livet till en prövning för hans undersåtar. Till Sydafrika kommer både koleraepidemin och en växande ström zimbabwiska flyktingar. I Sydafrika är kritiken stark mot regeringen som hjälper Robert Mugabe att ha kvar makten i Zimbabwe. Regionens katolska biskopar uppmanar regeringen att ta sin hand från Mugabe. Detsamma gör de sydafrikanska fackförbunden. Tidningarna angriper Sydafrikas officiella hållning. Nobelpristagaren Desmond Tutu vill avsätta honom med våld. Nelson Mandelas fru, Graca Machel, anklagar södra Afrikas ledare för att "ha blod på sina händer" för att de inte satt stopp för krisen i Zimbabwe. Men när Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) sammanträdde i början av veckan i Pretoria för att diskutera krisen i Zimbabwe hördes ingenting som antydde att Sydafrika som är organisationens ordförande och regionala stormakt, var beredd att vare sig uppmana Mugabe att avgå eller ens kritisera honom.

Kongo
2009-05 s 21
"Tutsigeneralen har tagits till fånga"
Den kongolesiska rebelledaren Laurent Nkunda har gripits av kongolesiska och rwandiska regeringsstyrkor. I slutet av förra året var Nkundas styrkor involverade i häftiga strider i östra Kongo varvid en kvarts miljon människor tvingades på flykt.

Colombia, Terrorism
2009-05 s 22-23
"Gerillarörelsen har förlorat glansen"
Allt fler rebeller deserterar från Farc-gerillan i takt med att förmåner och fördelar ersätts av ständiga trakasserier och attacker från den colombianska armén. Men man ska inte glömma att Farc-gerillan är erkänt uthållig.
2900 rebeller och urbana anhängare kapitulerade och lämnade in sina vapen mot en penningsumma förra året. 20 % fler rebeller deserterade 2008 än 2007 vilket visar att armén har överhanden i kriget mot Farc som har pågått i drygt 40 år. Rebellerna har förlorat kontrollen över stora områden. Soldater patrullerar och upprättar vägkontroller, vilket sätter käppar i hjulet för rebellerna som är beroende av välvilligt inställda bönder eller släktingar för att få tag i mat och kläder som brukade lämnas på speciella platser.

Bolivia
2009-05 s 24-25
"Ny författning bäddar för nya bråk"
Bolivianerna har godkänt den nya författningen som av regeringen beskrivs som ett stort steg framåt. En del misstänker att den i stället är ett steg bakåt. Avsikten var att stärka den indianska ursprungsbefolkningens ställning. De nya lagarna ger indianer rätt att utfärda kroppsbestraffning och stärker statens kontroll över landets naturgasreserver. I lågländerna, som i Santa Cruz, där det mesta av Bolivias livsmedel och bränsle produceras röstade en majoritet nej till förslaget till ny författning.

Venezuela
2009-05 s 25
"Pengarna räcker inte"
"Det sjunkande oljepriset har rivit upp ett stort hål i Venezuelas stadsbudget. President Huga Chávez är inte glad. Det statliga oljebolaget har ont om pengar och saknar expertis. Nu bjuder presidenten åter in privata utländska oljebolag. Chávez riskerar att sakna pengar till många av sina generösa projekt, social-, utbildnings- och hälsovårdsprogram. Nu blir det allt viktigare för Chávez att få en författningsändring till stånd som gör det möjligt för honom att sitta kvar som president när hans mandat går ut 2012.

Samhälle, Finanskrisen
2009-05 s 26-28
"Sparsamhet är tidens melodi"
Det ekonomiska läget har givit upphov till en strikt sparsamhet i England av ett slag som inte skådats sedan matransoneringen upphörde 1954. Man köper mindre dagligvaror, lockas inte ens av generösa rabatter, och färre bilar och kläder. I stället är det skomakare, pantbanker och lågprisvaruhus som får fler besök och man efterfrågar kolonilotter för att odla sin egen mat. I Storbritannien såväl som i USA, Spanien och Irland tycks sparsamheten varsla om en mer djupgående förändring som betyder slutet för en livsstil, som byggde på otyglad konsumtion, underblåst av lättåtkomliga krediter. Hushållen konsumerar mindre, sparar mer och betalar tillbaka sina skulder.
Den riskbenägna, finansiella affärsmodellen som tillät bankerna att dela ut allt större lån och föra dem vidare till andra investerare som "tillgångar" har gått under. Bankerna måste åter koppla sina lån till säkerheter och kontrollera sina låntagare noggrannare annars får de inte ta hand om spararnas pengar längre.
Förlusterna är redan dubbelt så stora som efter IT-kraschen 2001 och hälften så stora som i den stora depressionen på 1920-talet.

2009-05 s 28-29
"Att överleva med hedern i behåll"
Finanskrisen tvingar många att sälja sådant som de för bara ett år sedan inte kunde tänka sig att leva utan. Medan resten av Ryssland blöder kontanter på grund av fallande oljepriser och svag valutakurs är det goda tider för pantbankerna. Omsättningen har ökat med 20 % sedan den globala krisen kom. De har fått en helt ny kategori kunder som tagit stora lån och inte har råd att betala räntorna.

Samhälle
2009-05 s 30-31
"Apartheids sista fäste"
Bosättningen i Oranien sydost om Bloemfontein har omkring 700 invånare. Livet i Oranien framstår som mycket behagligt för att inte säga idylliskt för att vara i Sydafrika. Bosättningens ledare hoppas också att Oranien ska växa och frodas. Den grundades 1991 av Carol Boshoff, svärson till Sydafrikas före detta premiärminister Hendrik Verwoerd för att försvara "den afrikandiska kulturen". Det är bara vita sydafrikaner som pratar afrikaans som flyttar dit. Invånarna i Oranien uppmanas av självförvaltningsrådet att själva utföra allt underhållsarbete, för att förhindra att svarta hembiträden eller trädgårdsarbetare anställs. Invånarna lever främst av jordbruk men numera också av turism. Det hela drivs som ett aktiebolag som själv har rätt att bestämma sina regler. Där verkar inte finnas någon kriminalitet alls. Ett skäl till detta är att Oranien har en egen valuta som inte är gångbar utanför området.