Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 04

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 01/02 03      

Tyskland
2008-04 s 3-5
"Populismen firar triumfer i tyska kampanjer"
Tysklands regeringspartier är minst sagt vårdslösa i kampanjen inför delstatsvalen. CDUs regeringschef i Hessen, Roland Koch, menar att alla kriminella utlänningar ska deporteras och att unga invandrare ska lära sig veta hut med hjälp av "varnande arresteringar", "uppfostringsläger" och hårdare domar. Koch kallar sig själv "den tysta majoritetens röst i Tyskland". Hans hårda ord mot utländska huliganer har fått debatten att koka. "Det får inte finns några tabun i valkampanjerna", säger förbundskansler Angela Merkel. Kochs motståndare i Hessen, Andrea Ypsilanti, å sin sida satsar på SPDs krav på minimilöner. SPD försöker nu ta avstånd från de reformer som Schröder drev igenom och som medverkade till uppkomsten av det nya vänsterpartiet, där många före detta östtyska kommunister funnit sin hemvist.

2008-04 s 4-5
"Minst sagt försiktig politik i dessa valtider"  hela artikeln
Sprickorna i den tyska koalitionsregeringen blir allt djupare samtidigt som ett antal delstatsval, Hessen, Niedersachsen och Hamburg, kommer allt närmare. Merkels kristdemokrater utnyttjar frågan om lag och ordning och föreslår hårdare tag mot ungdomsbrottsligheten för att locka väljare medan socialdemokraterna har fastnat för tanken på en nationell minimilön. SPD är rädda för att förlora mark till det populistiska vänsterpartiet. Regeringskoalitionen har lyckats bra med att åstadkomma den lägsta arbetslösheten på 16 år och att få budgeten balanserad för första gången på nästan 40 år!

EU
2008-04 s 5
"Vem blir EUs ansikte utåt?"
Tony Blair har börjat tala franska offentligt. Det är mycket ovanligt för en engelsman. Kan det bero på att Frankrikes president Nicolas Sarkozy varit mycket när att ge sitt uttalade stöd till Blair som EUs första heltidspresident? Enligt det nya Lissabonfördraget ska EUs 27 medlemsstater företrädas av en enskild person med två och ett halvt års mandattid.
En annan kandidat som ligger väl till hos Sarkozy är Luxemburgs kedjerökande premiärminister Jean-Claude Juncker som är en beprövad EU-veteran. Sarkozy hoppas att EUs president väljs i slutet av detta år när Frankrike innehar ordförandeposten. Men valet kan ske i år bara om fördraget ratificeras av alla 27 medlemsländerna före årsskiftet vilket ine alls är självklart.
Vill Blair ha jobbet? Det är ju fortfarande oklart vem som ska bli EUs ansikte utåt, presidenten eller EUs utrikespolitiska chef. Kanske kommer arbetet som EUs president att begränsas till att vara ordförande i en rad trista toppmöten i Bryssel. Då är det mycket roligare att resa världen runt och hålla tal på vilket språk som helst.
Hur är det egentligen? Är inte vår utrikesminister Carl Bildt också fransktalande? Ett latinskt språk lär han väl behärska, eftersom hans fru är bra på italienska.
Läs också artikel i The Economist.

Frankrike
2008-04 s 6
"Sarkozys kappsäck är full av bekymmer"  hela artikeln
President Nicolas Sarkozy, som kritiseras på hemmaplan och vars civilstånd förblir ett mysterium, utövar fransk makt i avlägset belägna länder, där han framställer sig som en intellektuell globalist. Den franske presidenten har gjort resandet till kännemärke för sitt ledarskap. Han har besökt massor av länder inklusive Kina, Ryssland och USA det senaste halvåret. Han vill stärka Frankrikes ställning på världsmarknaden och skapa det som han kallar "civiliserad politik, som befäster Frankrike som själen i den renässans som världen behöver". Han ställning på hemmaplan är däremot betydligt vanskligare men den största distraktionen i hans presidentskap just nu är frågan huruvida han är hemligt gift med sin flickvän Carla Bruni eller ej.

Serbien
2008-04 s 7
"Serbien väger mellan samarbete och isolering"
Den första valomgången i det serbiska presidentvalet vanns av ledaren för Radikalpartiet. Tomislav Nicolic. Han fick inte tillräcklig majoritet utan det blir en ny valomgång den 3 februari mellan honom och den nuvarande presidenten Tadic. Båda motsätter sig Kosovos självständighet. Tadic är för ett närmande till EU medan Nicolic hellre förespråkar Ryssland. Velimr Ilic som leder Folkkoalitionen och är premiärminister Kostunicas favorit blev trea med sju procent. På vilken kandidat kommer hans väljare att lägga sina röster den 3 februari?

Litauen
2008-04 s 7
"Varning för kallt krig!"
Litauens president ogillar Rysslands tendenser att dominera och diktera. Den 81 årige Valdas Adamkus fruktar att Rysslands ekonomiska framgångar skulle kunna locka Ryssland att starta ett nytt "kallt krig". Som exempel nämner har utnyttjandet av energileveranser som påtryckningsmedel och flera fall av ekonomisk och politisk press på de baltiska staterna. Han vill att Litauen ska minska sitt beroende av rysk energi och uttalar stort stöd för planerna på ett nytt kärnkraftverk.

Georgien
2008-04 s 9-10
"En svagare president är kanske en bättre president"
Michail Saakasjvili fick som väntat väljarnas förtroende för ytterligare en period som president i Georgien, men hans mandat är markant försvagat den här gången. Sedan Saakasjvili tog makten har Tbilisi genomgått en dramatisk förändring. Ekonomin går som på räls och utlänningar står på kö för att investera. Hans reformer har emellertid påverkat georgiernas vardagsliv markant. För att komma åt korruptionen avskedade han 30 000 poliser och bantade ner byråkratin. Till skillnad från sin företrädare har han inte visat någon respekt för intelligentian och tog mycket liten hänsyn till ålder och erfarenhet. Han anlitade en ny västutbildad elit som var effektiv men höll sig på sin kant. Därför är det inte förvånade att han fått många besvikna att inte rösta på honom.

Algeriet
2008-04 s 11
"Upp-och-nedvända arabvärlden"  hela artikeln
De kör lok och de är domare i rättegångar och de utgör majoriteten av landets universitetsstuderande. Drygt 55 % av journalisterna är kvinnor och det finns en hel kader av kvinnliga poliser. Inget annat arabland tar jämlikheten mellan man och kvinna på lika stort allvar som Algeriet. Sedan det blodiga inbördeskriget mellan regeringen och islamister slutade för 5-6 år sedan pågår en omvälvande förändring av det algeriska samhället. Den algeriska författningen garanterar jämställdhet mellan man och kvinna. Familjerättslagen från 1984 har dock haft svårt att hänga med verkligheten. I det offentliga livet respekteras kvinnans rättigheter men inom familjen accepterar de flesta kvinnor fortfarande sin underordnade ställning.

Kenya
2008-04 s 12-14
"Det var bäddat för blodigt våld"  hela artikeln
Det finns tecken på att den senaste månadens blodiga våld i Kenya var planerat och organiserat. Den hemska verkligheten är att allt det våld som hänt efter valet har hänt förr. Det var samma platser, samma etniska skiljelinjer och till och med samma taktik och vapen. Pilbåge, träpåkar och machetes.
Kenya är delat längs etniska skiljelinjer. Etnisk tillhörighet är ett explosivt ämne i Afrika. Mellan de olika grupperna finns motsättningar som nästan alltid handlar om mark, ekonomiska möjligheter och politiskt inflytande. Man anser att den etniska grupp som har makten favoritiserar de egna och marginaliserar andra grupper vilket ofta också är fallet.
Kikuyupolitiker har förklarat att oppositionsledaren Odinga inte duger som regent eftersom han inte är omskuren.

2008-04 s 15-16
"Kikuyu och Luo lever helt olika liv"
Stamtillhörigheten formar kenyanens åsikter och syn på verkligheten. Stamsystemet är ett av de mest diffusa och ihållande särdragen i det kenyanska samhället. Stammen har med kultur och tradition att göra och är invävd i det dagliga livet. Det är en definition - ofta osynlig för en utomstående betraktare - som bestämmer sociala nätverk och politiskt inflytande. Fysiskt skiljer de sig inte åt. De har samma religion. Det säkraste tecknet är deras namn. Därför är det viktig att ha id-kortet med sig så att man inte angrips av medlemmar av den egna stammen. Politiker kan använda stamtillhörigheten för att manipulera och splittra väljarna. Kenyanerna tenderar att rösta med stammen.
Bland Kenyas dussintal stammar är det Kikuyu och delvis Luo och Kalenjin som varit de primära politiska krafterna sedan landet blev självständigt. Kikuyu är president Mwai Kibakis stam, Luo oppositionsledaren Raila Odingas och Kalenjin den förre presidentens Daniel arap Mois. Stamsystemet undergräver det faktum att Kenya är en nation.
Idag är det Kikuyu som är den styrande stammen. President Kibaki anses favorisera sin egen stam. När dugliga personer med höga utbildningar inte får de anställningar de anser sig vara värda skyller de på att de tillhör en annan stam. De anser också att områden där deras stam bor har sämre infrastruktur, som dåliga vägar dålig tillgång på el och vatten.
Det går mycket bättre för affärsmän som tillhör den styrande stammen än andra.

Sudan
2008-04 s 16-17
"Halvhjärtade ansträngningar duger inte i Darfur"  hela artikeln
Det har gått tre år sedan Förenta Nationerna antog en banbrytande resolution om att det är världens plikt att stoppa folkmord men även varma anhängare till principen erkänner att resolutionen inte har gjort det lättare att sätta stopp för våldet i Darfur i Sudan. Sudan gick i fjol motvilligt med på att tillåta en FN-styrka i Darfur men bara som ett gemensamt uppdrag i samarbete med Afrikanska Unionen, AU, vars fredsstyrka med 7000 man redan visat sig oförmögen sin uppgift. Sudans regering har sedan satt upp många byråkratiska och operativa hinder.

Pakistan
2008-04 s 18-22
"Fel krig!"
Genom att klamra sig fast vid makten tvingar president Musharraf sitt land att bekämpa fel fiende - honom själv - i stället för extremisterna som destabiliserar landet. Det finns många problem samtidigt: Självmordsbombarna i städerna, juristernas protester och ifrågasättandet av regimens legitimitet. Pakistan har två kriser på en gång - en politisk och en säkerhetsrelaterad. Musharraf har länge varit västvärldens favorit, en stark ledare som bekämpar terrorismen och har kompetens att styra landet i en modern riktning. Om han frivilligt lämnat ifrån sig makten för ett år sedan skulle han ha blivit ihågkommen som en av Pakistans främsta ledare. Då hade på sju år medelinkomsten ökat med 55 % och drygt 60 % av väljarna gillade hans sätt att regera. Nu är han mycket impopulär och folk betvivlar vad han säger, sedan han rensat bort sina fiender i domstolarna, ändrat författningen och satt munkavle på pressen.

2008-04 s 22-23
"Det feodala arvet bromsar demokratisk utveckling i Pakistan"
Det är organiserat runt etniska stammar, familjedynastier och personkulter. Många platser i nationalförsamlingen har gått i arv inom vissa familjer i generationer. De politiska partierna dynastiernas bästa för ögonen snarare än allmänhetens. De är inte demokratiska och har svaga ledare. Det pakistanska valsystemet har bara producerat två ledare av kaliber på 20 år. Det är den före detta premiärministern Benazir Bhutto som mördades den 27 december och hennes ärkerival Nawaz Sharif. Men de har ett stort ansvar för demokratins sorgliga tillstånd eftersom de utnyttjade sina positioner och sina politiska partier för att berika sig själva och sina familjer. Båda betraktade sig som ledare på livstid och sina partier som familjeföretag som skulle gå i arv. Benazir Bhutto testamenterade sitt parti till sin make, Asif Ali Zardari, i händelse av sin död. Sedan sonen avslutat sina studier vid Oxford blir han partiledare.

Latinamerika
2008-04 s 24-25
"Sydamerikas vänsterledare permanentar sin politik"
Tre sydamerikanska ledare försöker omforma maktutövningen i sina länder vilket väcker en viktig fråga: vem skulle gynnas. I Bolivia, Ecuador och Venezuela försöker de skriva om författningarna så att det blir svårare för kommande regeringar att upphäva den politik som de förde medan de innehade makten. De experimenterar med något som Venezuelas president kallar "2000-talets socialism". Chávez i Venezuela och Morales i Bolivia föreslår förändringar som eliminerar tidsgränsen för presidentmandatet och den ecuadorianske presidenten Correas anhängare förespråkar en permanent upplösning av landets lagstiftande församling som kontrolleras av oppositionen.

Thailand
2008-04 s 26
"Demokratin återupprättas"
Militärjuntan som avsatte premiärminister Thaksin Shinawatra 2006 har upplöst sig själv och via en talesman lovat att det inte blir fler statskupper. Anhängare till Thaksin är redo att bilda en ny regering. Thaksin som lever i exil har meddelat att han ämnar återvända hem någon gång under våren.

Israel, Palestina
2008-04 s 26
"Gaza protesterar"
Militanta palestinier sprängde i onsdags sönder delar av gränsmuren mellan Gaza och Egypten och tiotusentals palestinier strömmade in i Egypten för att fylla på sina förråd av mat, bränsle och andra förnödenheter. Israel stängde gränsen not Gaza förra veckan och avbröt leveranserna av bränsle till Gazas största kraftverk och bensinstationer. Syftet var att få palestinierna att sluta upp med raketanfallen mot platser i södra Israel.

Kuba
2008-04 s 26
"Fortsätter Castro?"
Talmannen i den kubanska nationalförsamlingen har i en intervju sagt att Fidel Castro sannolikt kommer att nomineras till presidentkandidat 24 februari när parlamentet samlas igen. Talmannen var osäker på om Castro skulle acceptera nomineringen. "Hans tillfrisknande har gått över förväntat, men der är han själv som bestämmer", menade talmannen.

Samhälle
2008-04 s 26-27
"Nya möjligheter leder till nya val"
Invandrardöttrar gör ofta yrkes- och karriärval i USA som deras mödrar har svårt att förstå. Barn och föräldrars drömmar kolliderar ofta, men konflikten kan bli speciellt smärtsam i första generationens invandrarfamiljer där föräldrarna har gjort mycket stora uppoffringar. Många familjer flyttar till USA för att ge sina barn bättre möjligheter. De förväntar sig att barnen studerar hårt för att komma in på de bästa skolorna och välja yrke som leder till ekonomisk stabilitet. Men särskilt för flickor kan kontrasten mellan föräldrars drömmar och barnens verklighet vara stor. Många invandrardöttrar kämpar för att förena personlig tillfredsställelse med plikten mot familjen.

Näringsliv
2008-04 s 28
"En viss osäkerhet anas i Davos"
Ledande affärsmän och politiker som har samlats i den schweiziska skidorten Davos denna vecka är märkbart dämpade när det gäller utvecklingen av den globala ekonomin och företagens utvecklingsmöjligheter. Den finansiella världens situation har förändrats dramatiskt det senaste året. Man diskuterar lämpliga sätt att hantera bolånekrisen innan G7-gruppens finansministrar samlas nästa månad och förre vårens möten i Internationella valutafonden och Världsbanken. Ett nytt ämne för året är konkurrensen om världens råvaror.

2008-04 s 28-30
"Sarkozy säljer "framtidens energi till oljestaterna"
För Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, har kärnkraften potential att bli en bro mellan väst och den muslimska världen. Han är världens för närvarande mest offensiva säljare av kärnkraft och har de senaste månaderna besökt ett stort antal muslimska länder. Han har undertecknat avtal med eller erbjudit teknisk expertis till Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Qatar, Libyen, Egypten, Algeriet och Marocko. Kärnkraften har fått en comeback i en tid av snabbt stigande energipriser och utbredd internationell oro för den globala uppvärmningen. Företagen som utvecklar och bygger kärnkraftverk ägs i första hand av den franska staten och nu vill Sarkozy stärka landets något skamfilade diplomatiska och tekniska image utomlands.

2008-04 s 30-31
"Här finns massor med lediga jobb"
Planer på nya kärnkraftverk skapar stor efterfrågan på tekniker som det för tillfället är mycket ont om. I Olkiluoto vid finska kusten arbetar 2600 arbetare från 20 länder med att färdigställa det första nya kärnkraftverket i Västeuropa på 20 år. Projektet är två år efter tidsplanen och bristen på utbildade tekniker är en del av problemet. Det finns en "kärnkraftsrenässans" som drivs av växande efterfrågan på energi och oro för skadliga utsläpp. Enligt IAEA planeras det 60 nya reaktorer de kommande 15 åren. I Storbritannien planerar man en ny generation reaktorer, i USA finns förslag till 20 nya anläggningar, till och med Ukraina planeras elva nya reaktorer före 2030. Detta skapar snabbt en brist på tekniker och annan välutbildad personal. Arbetskraften är idag oftast över 50 år och kommer snart att pensioneras. Det krävs nya ingenjörer, men också svetsare, elektriker, rörmokare och andra hantverkare.