Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 01/02

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   

Tempus vecka 01-02 2007 Sammanfattningar av artiklar som Bertil Tomelius läst i den svenska veckotidskriften Tempus. Tempus ger en bra bakgrund till och ökar förståelsen för världspolitiska händelser.

EU
2007-01/2 s 3-4
"Tillbaka till författningen"
EUs ledare är trötta på att diskutera utvidgning. Nu är det dags att ta upp frågan om EUs författning. Toppmötet i december satte i praktiken punkt för externa frågor. En nu författning som reder ut beslutsgångarna krävs innan det kan bli tal om nya medlemstater. Tyskland ökar farten för en ny författning. Förutsättningarna är emellertid att Nicolas Sarkozy vinner det franska presidentvalet om ett drygt år och att Gordon Brown ersätter Tony Blair och att båda ländernas regeringar eller parlament ratificerar författningen utan folkomröstning. Brown kommer då att kräva i gengäld en reform av EUs budget och en radikal översyn av EUs gemensamma jordbrukspolitik.

2007-01/2 s 4-6
"Från toppmöte till toppmöte"
Som ordförande i EU ska Angela Merkel styra Europaskutan, och som ordförande i G8 ska hon anslå tonen i den globala debatten. Detta är ett svårt och krävande dubbeljobb. I början av juni samlas cirka 15 stats- och regeringschefer från hela världen i Heiligendamm vid den tyska Östersjökusten. När Tyskland senaste innehade ordförandeskapet i EU och G8 samtidigt 1999 var allting mycket enklare. EU hade bara 15 medlemmar, nu 27, världen före den 11 september 2001 var fredligare och förväntningarna på tyskarna betydligt mindre. Nu ligger rapporter från flera allvarliga konflikthärdar på Berlins bord, särskilt i Mellanöstern och Kosovo. Nyval väntar i Libanon och i de palestinska områdena, risk finns för nya terrorattentat och raketanfall mot Israel, efter de serbiska parlamentsvalen kommer ett förslag från FN om Kosovos framtida status. Den 25 mars kulminerar det tyska EU-ordförandeskapet, då Europa firar 50-årsminnet av Romfördraget, som lade grunden till EU.

2007-01/2 s 6-7
"Fred i Mellanöstern och nytt EU-fördrag"
Tysklands förbundskansler Angela Merkel gjorde en snabbvisit i USA i förra veckan för att be president George Bush om större engagemang i fredsprocessen mellan Israel och palestinierna. Hon vill återuppliva den så kallade Mellanöstern-kvartetten som består av USA, EU, FN och Ryssland. Tyskland har gjort diplomatiska inviter till Syrien som är en viktig aktör i Mellanöstern. Israels premiärminister Olmert kritiserade emellertid utrikesminister Steinmeiers besök i Damaskus. I sitt nyårstal framhävde Angela Merkel "bara ett enat Europa kan tackla globaliseringens utmaningar, inklusive internationell handel men också våld, terrorism och krig - Ett splittrat Europa är dömt att misslyckas".

2007-01/2 s 7
"Solidariteten testas"
Bulgarien hoppas att medlemskapet i EU ska leda till att fem dödsdömda sjuksköterskor återfår friheten. EUs kommissionär för utrikes äranden Ferrero-Waldner uppger att hon gör allt hon kan i saken. Hon besökte de HIV-smittade barnens familjer 2005 och har hjälpt till att inrätta en fond för barnens vård i ett försök att blidka den allmänna opinionen i Libyen.

Österrike
2007-01/2 s 9
"Klart för ny regering i Wien"
Österrikes två största politiska partier enades i veckan om att bilda en koalitionsregering, en så kallad storkoalition. Gusenbauer, som leder vänstermittenpartiet socialdemokraterna och som blir landets nye kansler kommer att samarbeta med Wolfgang Schüssel, avgående regeringschef och ledare för det borgerliga Folkpartiet. I senaste valet fick socialdemokraterna 35,3 % av rösterna och Folkpartiet en procent färre.

Vitryssland
2007-01/2 s 9
"Olja som utpressningsredskap"
Transporten av rysk råolja till de europeiska marknaderna stoppades i början av veckan, vilket tolkas som ytterligare ett tecken på de snabbt förändrade relationerna mellan Ryssland och Vitryssland. Det vitryska utrikesministeriet förnekar att Vitryssland ligger bakom. Nyligen har Vitryssland fått en kraftig höjning på det pris landet betalar för rysk naturgas.

Kazakstan
2007-01/2 s 9
"Nazarbajev tröttnade"
Kazakstans premiärminister, Daniyal Akhmetov, avgick i måndags. Han har länge ansetts som en inflytelserik allierad till landets mäktige president, Nursultan Nazarbajev, men på senare tid har han kritiserats offentligt av Nursultan Nazarbajev som är missnöjd med hans sätt att sköta ekonomin.

Danmark
2007-01/2 s 9
"Låga förväntningar bringar lycka"
Danskarna har sedan 30 år tillbaka visat sig vara de lyckligaste västerlänningarna. Orsaken är, menar experterna idag, till att danskarna är så nöjda med livet är att de har lägre förväntningar. Detta kan bero på att landet är så litet så att man inte kan räkna med att förhäva sig. "Danskarna är till syvende och sist glatt överraskade av att inte allting i staten Danmark är ruttet".

FN
2007-01/2 s 10-12
"Omöjligt uppdrag?"
FN har fått en ny ledare och frågan är vilka utsikterna är för denna turbulenta organisation att försöka skapa fred i världen. FN bildades 1945 med den konstellation av länder som berodde på de då avslutade världskriget. Samma fem länder har fortfarande vetorätt 62 år senare i detta odemokratiska, anakronistiska och orättvisa system. Det gör hela FN ineffektivt. FN har ingen betydelse utan USA. Den nye generalsekreteraren Ban Ki-moon vill förbättra relationerna med USA. Bottenpunkten nåddes då FN inte stödde kriget i Irak. Sedan följde olja-mot-matskandalen och rapporter om att FN-soldater begick sexuella övergrepp. G77 som utvecklingsländerna kallas blir allt högljuddare i generalförsamlingen. De betraktar numera allring genom en förvrängande nord-sydlins. Ki-moons första utlandsresa kommer att gå till AUs toppmöte i Addis Abeba. Omkring 30 miljoner människor i 50 länder är beroende av FNs insatser för sin överlevnad.

USA
2007-01/2 s 13-14
"En gång president, alltid president"
En amerikansk president förblir en offentlig person även efter sin avgång. Han fungerar som rådgivare till sin efterträdare, representerar och försöker övertyga världen om vilken duktig president han var. Expresidenternas klubb som är höjd över de dagspolitiska striderna, är USAs exklusivaste sammanslutning. Klubbens tillkomst räknas från tidpunkten för mordet på de egyptiske presidenten Anwar Sadat i oktober 1981. Då skickade Ronald Reagan tre politiska pensionärer, Nixon, Ford och Carter, att representera honom vid begravningen.

2007-01/2 s 14-15
"Carter beskylls för fel sorts partiskhet"
En intervju med Jimmy Carter. Han har skrivit 23 böcker sedan han lämnade presidentämbetet i januari 1981. Hans senaste och kanske mest kontroversiella är "Palestine; Peace not Apartheid". Den har kritiserats hårt för användningen av ordet apartheid men också för att inte överensstämma med verkligheten och för att innehålla delar som är plagiat.

Irak
2007-01/2 s 15-16
"Befrielsen blev ett inbördeskrig"
Berättelsen om Saddams slut - tillfångatagandet, rättegången och avrättningen - målar en sorglig bild av Amerika i Irak. Avsättandet av Saddam Hussein var något otvetydigt gott för Irak. Han var en diktator jämbördig med Stalin, Mao och Kim Jong Il. Felet var att Saddam inte ställdes inför en internationell domstol. Det andra felet var att Washington under krigets första månader upplöste den irakiska armén, avskedade 50000 byråkrater och stängde statliga företag som dittills sysselsatt de flesta irakier. USA monterade i praktiken ner den irakiska staten. Detta skapade ett stort säkerhetsvakuum, administrativt kaos och skyhög arbetslöshet. Shiiter och kurder tilläts ta över efter den mångsekelgamla styrande sunnitiska eliten.

Iran
2007-01/2 s 17-18
"Nya försök att blockera Iran"
FNs resolution den 23 december om sanktioner mot Iran bedöms som allt för tandlös för att tvinga Iran att överge sina kärnvapenambitioner. USA försöker därför att få andra regeringar att tolka resolutionen mer aggressivt bland annat genom att få banker att sluta göra affärer med Iran. Ryssland och Kina vill snarare minska sanktionslistan.
De avtagande affärerna med omvärlden har redan börjat bli ett bekymmer för Iran. Landet har stora tillgångar på olja men liten raffineringskapacitet som gör att nästan hälften av bensinen importeras.

Afrika
2007-01/2 s 17-18
"Amerika möter allt hårdare konkurrens i Afrika"
USAs förhållande till och inflytande i Afrika har förändrats radikalt sedan terrorattentaten i september 2001. Experter förklarar detta med att USAs makt har minskat, inte ökat. Man vågar nu ignorera eller trotsa USA utan att riskera några obehagliga följder.
Under det kalla kriget förde USA en aktiv Afrikapolitik men därefter minskade intresset för Afrika med följd att kontinenten började falla sönder. Ödesdigra krig härjade i Somalia, Rwanda, Algeriet, Sierra Leone, Liberia och Kongo. 1990-decenniet blev det blodigaste i Afrika moderna historia.

Somalia
2007-01/2 s 20
"Etiopiens inblandning kan skapa oro i hela regionen"
Om inte kriget mot de somaliska islamisterna följs av diplomati och bistånd uppstår risk för att regionens moderata muslimer radikaliseras. Al-Qaida försökte redan 1991 få fäste på Afrikas horn men hindrades då av landets klanledare. Etiopiska anfall och bomber mot mål i Mogadishu kan emellertid komma att ena Somalias muslimer. Etiopiens närvaro i landet ses nämligen av många som en kristen ockupation trots att Etiopien till hälften är muslimskt.

2007-01/2 s 21
"Somalia är ett virrvarr av klaner och oförrätter"
När islamiska domstolsförbundet kontroll över Somalia krossades i mellandagarna betydde det att gamla rivaliteter mellan olika klaner kom upp till ytan igen. Experterna anser att dessa motsättningar kommer att spela en nyckelroll i Somalias framtid. Det finns sex huvudklaner (av vilka fyra är de största) och minoritetsgrupper plus ett dussintal subklaner. Den största klanen är Hawiye, som bland annat behärskar huvudstaden. Darodklanen hör hemma i Puntland och i Ogaden i Etiopien.
Rahanweyn finns bland annat i Baidoa. Dir med subklanen Isaak bor främst i Somaliland.
De olika klanerna menar att de har någon gemensam förfader, minst 5-6 generationer tillbaka, alla är på något vis släkt med Mohammed.
Ali Mohammed Gedi valdes till premiärminister år 2004 av Somalias parlament; förslaget kom från presidenten Abdullahi Yusuf. Han tillhör en subklan inom Hawiye-klanen i Mogadishu. Denna subklan är emellertid fientligt sinnat mot övergångsregeringen liksom en annan Hawiye subklan, som leds av Hassan Dahir Aweys, före detta ordförande i Islamiska domstolsförbundet. Båda dessa subklaner misstänks vara tungt beväpnade och ytterst ovilliga att hörsamma regeringens maning till avväpning och demobilisering.

Liberia
2007-01/2 s 22-24
"Liberias räddande ängel"
Ellen Johnson-Sirleaf, Afrikas första kvinnliga president, tänker se till att hennes land efter 14 års inbördeskrig inte störtar ned i kaos igen. Men huvudstaden har ännu inte fått rinnande vatten och i parlamentet sitter krigsherrar och fattar beslut. En hel generation liberianer har aldrig upplevt något annat än våld. I dag övervakar 16000 FN-soldater landets cirka tre miljoner invånare och därtill kommer en enormt stor hjälpapparat, administrerad av FN. 100 000 demobiliserade krigare är landets största problem. Under det senaste inbördeskriget som främst utkämpades av halvvuxna ynglingar, beväpnade till tänderna, dödades 250000 personer. Målet var att plundra gruvor och skogar. De sålde virke, diamanter och gummi till utlandet för att kunna köpa ännu mer vapen.
Detta hände i Liberia som en gång var hoppet för tusentals befriade slavar från Amerika. De första nybyggarna blev emellertid redan från början en överklass. Det var bara de som hade rösträtt och rätt till de högsta posterna i samhället. Denna form av intern svart apartheid överlevde ända till 1980 då en grupp rebellsoldater med sin anförare, sergeanten Samuel Doe från Kranstammen, lät slakta presidenten och övertog makten. Han satte sina egna stamfränder på alla viktiga poster och störtade ekonomin i fördärvet.

Kina
2007-01/2 s 25-26
"Medelklassen kräver fri- och rättigheter"
I staden Shenzhen som växer snabbare än någon annan stad i Kina, börjar medborgarna kämpa för egna intressen. Medelklassen börjar kvävas under Kinas autokratiska styre. I Kina är det alltid kommunistpartiet som har sista ordet på alla maktnivåer och det kräver verkligen en aktiv kamp för att kunna hävda sina medborgerliga rättigheter.

Kina & Sport
2007-01/2 s 26-27
"OS-effekten börjar märkas"
2007 verkar bli ett bra år för Kina som redan har lagt flera goda år bakom sig, åtminstone i ekonomiskt avseende. Den störste pådrivaren för förändring i Kina just nu är de olympiska spelen 2008. Det är inte bara en fysisk ansiktslyftning utan en nationell övning i självrannsakan och självförbättring.