Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 51

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

Tjeckien
2008-51 s 3-5
"EU är inget för ordförandelandet Tjeckiens president"  hela artikeln
Tjeckiens president, före detta ekonomiprofessorn Vaclav Klaus, företräder en EU-kritisk syn, som inte bygger på nationalistisk populism och därför finner gehör inte bara i Prag. Premiärministern Topolanek tillhör samma parti men delar inte Klaus syn på EU. Många frågar sig om ett land vars president i många år har profilerat sig som EU-kritiker kan axla ansvaret för unionen. Klaus har emellertid formulerat en speciell tjeckisk version av sin EU-kritik. Den verkar förnuftig och intellektuell precis som han själv gör. Han kritiserar byråkrati och demokratiska underskott. Han argumenterar alltid för frihet - framför allt för marknadernas frihet. Klaus är med god marginal Tjeckiens populäraste politiker.

Ukraina
2008-51 s 5-6
"Hur väst vann Ukraina"
Även om det dröjer innan Ukraina blir medlem i NATO står det klart att regeringen i Kiev har mycket större ambitioner än så. Stödet för Nato har minskat snabbt i den politiska eliten. Däremot vill alltfler ha ett EU-medlemskap. Natomedlemskap är inte aktuellt främst på grund av Rysslands motstånd och därför fokuserar man på det europeiska samarbetet. Men Ukraina är flera decennier från EU-medlemskap och landet är inte ens i närheten av att inleda formella förhandlingar.

EU
2008-51 s 7
"Recession i eurozonen"
BNP minskade med 0,6 % under fjärde kvartalet. Sysselsättningen minskar, om den svaga efterfrågan håller i sig nästa år kan arbetslösheten öka mycket snabbt. Centralbanken har sänkt styrräntan med 0,175 procentenheter på två månader till 2,5 %.

2008-51 s 7
"Bilförsäljningen minskar i hela Europa"
I november minskade försäljningen av bilar med över 25 %. Den har minskat 7 månader i rad. En miljon färre bilar sålda hittills i år. Den spanska bilmarknaden krympte med 50 %, den brittiska med 37, den italienska med 30 och den tyska med 18 %. Fiat planerar avskeda 50000 personer och stänga de flesta av företagets fabriker under en månad. Frankrike garanterar stöd till Renault och Peugeot. Volvos försäljning av lastbilar har minskat med 42 % i Europa.

USA, Irak
2008-51 s 9-10
"Undermåligt förarbete ledde till fiasko"  hela artikeln
En opublicerad, drygt 500 sidor lång redogörelse för den USA-ledda återuppbyggnaden av Irak avslöjar att det blodiga upproret i Irak försvårade återuppbyggnadsarbetet men okunskap och dålig planering hos invasionsmakten är den viktigaste orsaken till att det tar så lång tid att få ordning på Irak. Rapporten menar att Pentagon presenterade uppblåsta rapporter om framsteg för att dölja misslyckandet.

Kina
2008-51 s 11-14
"Den andra långa marschen"
Kina har förändrats radikalt av Deng Xiaoping för 30 år sedan. Men det största steget har Kina inte vågat ta ännu. Nästa år kommer Kina att fira "Folkrepublikens 60-åriga födelsedag. 2002 överfördes makten för första gången i Kinas historia smidigt från en ledargrupp till en annan utan avrättningar och utrensningar.
President Hu har definitivt inga planer på att försvaga partiets ställning än mindre att låta oppositionen organisera sig. Hu har också förstärkt partiets gräsrotsorganisation som tog stryk av de statliga företagens nedläggning och den privata sektorns snabba tillväxt. Han vill att de privata företagen ska tillåta fackförningar och particeller. Maktstrukturen på landsbygden har inte förändrats särskilt mycket sedan folkkommunens dagar. Marken är fortfarande kollektivt ägd vilket hindrat bönderna att komma samma ekonomiska boom till godo som städerna.

2008-51 s 15-17
"Vreden växer i takt med att ekonomin saktar av"
Den globala kapitalismens kris är ett stort problem för Kinas kommunistparti som kanske tvingas konfrontera utbredda oroligheter när fabriker avskedar arbetare och investeringarna avtar. Demonstrationer är förbjudna men avskedade arbetare visar sin besvikelse och ilska på andra mer dramatiska sätt. Protestaktionerna sprider sig som löpeldar genom landet. Till och med poliserna protesterar. De kinesiska undersåtarna lider inte bara av förlorade arbeten, många har också förlorat sina sparkapital som aktierna blivit värdelösa på grund av konkurser.
Det är egentligen underligt att en global finanskris som började med överdrifter på Wall Street undergräver det kinesiska kommunistpartiets ställning även om Kinas bekymmer bleknar i jämförelse med Amerikas. Enpartistyrets överlevnad förutsätter hög ekonomisk tillväxt och social stabilitet.

Taiwan
2008-51 s 17
"Isen lossnar i Taiwansundet"
För första gången sedan slutet av inbördeskriget 1949 har det etablerats direkta flyglinjer mellan Kina och Taiwan. Direkta båt- och postförbindelser är nu också i gång. De fördjupade relationerna väntas gynna både Kinas och Taiwans ekonomier eftersom följden blir mera turism och snabbare leveranser av varor och pengar. Kina är Taiwans största handelspartner.

Nordkorea
2008-51 s 18
"Snart kan man ringa till Kim"
Det slutna Nordkorea erbjuder mobiltelefon till några få privilegierade. Myndigheterna har slutit ett avtal med den egyptiska telekomgruppen Orascom som ska etablera ett mobilt nätverk av tredjegenerationen. Omkring 50 000 beräknas registrera sig de första sex månaderna. Nordkorea har 23 miljoner invånare.

Japan
2008-51 s 18-20
"Japan har lärt sig läxan"  hela artikeln
Japan investerar i framtiden för att behålla försprånget framför konkurrenterna. När andra företag skär ned utgifterna skaffar sig de japanska försprång genom att i stället investera i produktion, forskning och utveckling. De väntar på att uppgången kommer hur länge det än dröjer. Japanernas strategi bygger på bittra erfarenheter från stagnationen på 1990-talet sedan de förlorat marknadsandelar till hungriga rivaler i Taiwan och Korea. Nu har de japanska företagen stora kassakistor, en anledning är att aktieägarna saknar befogenhet arr kräva att kontanter ska delas ut som återbäring.

Thailand
2008-51 s 20-21
"Thailand fick ny regering"
Thailand fick häromdagen sin tredje premiärminister på fyra månader i och med att oppositionsledaren Abhisit Vejjajiva godkändes av parlamentet i en uppgörelse som många hoppas ska sätta punkt för sex månaders politiska förlamning. Omröstningen utlystes sedan Somchai Wongsawat hade avskedats för ett par veckor sedan av landets författningsdomstol. De senaste månaderna har politiskt uppeldade mobbar blivit en allt större maktfaktor i den thailändska politiken. Abhisit har lovat att snabbt anslå statliga pengar till olika stimulanspaket för att sätta fart på landets ekonomi igen. Det är en mycket tuff utmaning.

Kongo
2008-51 s 21-24
"Krigsherren låtsas att han är en statsman"
Rebelledaren Laurent Nkunda kontrollerar stora områden i östra Kongo. Många kongoleser fruktar denne tutsi men i de områden han kontrollerar anar man för första gången något som liknar en statlig ordning. Men tutsifolket är inte omtyckt i Kongo, de hör hemma i Rwanda menar många, som fruktar att Rwandas president Paul Kagame har planer på ett nytt storrike i det rwandiska språkområdet och ser Nkunda som Kagames ståthållare. Nkundas främsta stöd är emellertid Kongos president Kabila. Både Kabila och hans far var länge populära bland kongoleserna men är nu mycket besvikna när de ser att ingenting har förändrats i deras land sedan Mobutu störtades. Det är snarare värre än någonsin. Kabila "styr" ett rike där ingenting fungerar. Inte polis och rättsväsen, inte utbildningen, inte vägarna och inte transporterna. Lärarna får inga löner av staten. Världsbanken, Holland med flera givare bidrog med 400 miljoner dollar till avväpning av före detta milismän. Man betalade alltså terroristerna pengar för att de skulle lämna in vapen. Pengarna försvann emellertid på ett mystiskt sätt och när en utredningskommission utskickad av biståndsgivare ville undersöka fallet försvann alla räkenskaper i en "lämplig" eldsvåda.

2008-51 s 24-25
"Många vittnar om rebellernas brutalitet"  hela artikeln
En blodig massaker i Kongo understryker FNs misslyckande. Kallblodiga avrättningar i Kiwanja är en studie i ohämmat våld som utövas av väpnade grupper som konkurrerar om makt och tillgångar i östra Kongo. Men händelserna är också ett typiskt exempel på fortsatta misslyckanden i världens största, internationella fredsstyrka, som har som sin uppgift att skydda det kongolesiska folket mot våld och brutalitet.

Klimat & Miljö
2008-51 s 26-28
"Han som håller i trådarna"
Före 2009 års slut ska klimatkonventionens generalsekreterare, holländaren Yvo de Boer övertyga världen om att de på sikt måste vänja sig av med fossila bränslen. FNs ledande miljöskyddare fungerar som Förenta nationernas världssamvete. Före nästa klimatkonferens i Köpenhamn 2009 måste mänskligheten styras in på en ny kurs, menar han. Det är tungt just nu, när konjunkturen viker nedåt avtar viljan att satsa pengar på ombyggnaden till miljövänligare samhällen. Han har ett långt dokument som innehåller alla "nödvändiga element", mål och tekniker, menar de Boer. Han betraktar sig som "världssamvetets funktionär". Han menar att de "rika länderna har en historisk skuld att gottgöra" innan de kan kräva att Indien och Kina ska agera. Han är glad över att de stora EU-länderna har "antagit ett ambitiöst klimatskyddsprogram". Vad han är rädd för är att hans FN-organisation ska bli ett nytt WTO "som maler på år efter år utan resultat".

2008-51 s 28-30
"Illavarslande tecken finns överallt"
Klimatförändringen har redan förändrat livsvillkoren för vanligt folk överallt från Australien till Brasilien.
Många "känner av effekterna av klimatförändringen". De "fattiga länderna söker bara rättvisa". "Värmeböljor och skyfall inträffar allt oftare", liksom cykloner, torka och översvämningar, säger forskaren Sheridan Bartlett. I Nepal regnar det mer intensivt än tidigare, vildsvinets ungar föds tidigare än normalt och dagarna är varmare. Vetenskapsmännen har observerat de snabbaste temperaturökningarna och den största ökningen av regn i hela världen.
Allt stämmer med prognoser från FNs klimatpanel.