Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 21

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  

EU
2009-21 s 3-4
"Entusiasmen lyser med sin frånvaro"  hela artikeln
EU-valet står för dörren men de flesta européer är ointresserade. Få tror att deras röst spelar någon roll. Apatin är ett hot mot parlamentets legitimitet. Enligt senaste mätningen kommer bar 34 % av EUs 380 miljoner röstberättigade medborgare att rösta. Valdeltagandet har minskat för varje utvidgning och varje val sedan 1979. Det finns en risk att de som är aktiva kommer att rösta på mer radikala partier och ge ett oproportionerligt stort inflytande åt ytterligheter och extremer.

2009-21 s 4-5
"Förargligt förspel i EU"
Den tjeckiska presidenten Vaclav Klaus ämnar vara ordförande på ordförandeperiodens sista toppmöte. Målet för toppmötet är en överenskommelse om eftergifter som ska locka Irland att hålla en ny folkomröstning om det så kallade Lissabonfördraget. Den tjeckiske presidenten måste godkänna fördraget för att Tjeckiens ratificering av det ska bli giltigt. Problemet blir att Klaus är starkt motståndare till fördraget. Han har ingen brådska att underteckna det trots att båda kamrarna i det tjeckiska parlamentet har godkänt det.

2009-21 s 6-7
"Ingen panik med påtaglig förstämning"
Regionen som helhet har avvärjt ekonomisk härdsmälta, men flera av länderna står inför extremt stora svårigheter och umbäranden. Svindlande budgetunderskott, oöverskådliga utlandslån och ansvarslös skattepolitik har gett många en plågsam baksmälla. Men en del förändringar har hållit det värsta borta. En är att utomstående nu bedömer riskerna lugnare och rationellare. Hjälpen utifrån är också bättre samordnad vid det här laget och en tredje förändring är att västerländska banker som har givit stora lån till kunder i Ungern och de baltiska staterna får mer hjälp.
Den största oron för närvarande gäller de baltiska länderna som noterar störst BNP-ras med risk för tvåsiffriga procentuella minskningar. Devalvering är tabu, i stället hoppas man återvinna konkurrenskraften med lönesänkningar och effektivisering.

Litauen
2009-21 s 7
Litauen har valt ny president"
Dalia Grybauskaite, EUs budgetkommissionär, har fått ett starkt mandat som Litauens första kvinnliga president vilket stärker moralen hos landets hårt prövade mitten-höger-regering att tackla landets mycket allvarliga ekonomiska problem. Hon väntas tack vare sitt starka mandat puffa för en ommöblering i regeringen till sommaren. Främst för att rikta regeringens mål mot en extremt stram budgetpolitik.

Burma
2009-21 s 7
"Suu Kyi inför rätta igen"
Demokratiledaren Aung San Suu Kyi ställdes i början inför rätta under mycket hård polisbevakning. En person från det amerikanska konsulatet fick närvara eftersom en amerikansk medborgare också var anklagad. Han trängde sig in i hennes bostad där hon sitter i husarrest. Aung San Suu Kyi skulle ha släppts fri den 27 maj. Nu förlängs hennes fångenskap sedan hon anklagats för att ha brutit mot husarresten.

Haiti
2009-21 s 8
"Bill Clinton blir FN-sändebud i Haiti"
USAs förre president, Bill Clinton, har av FNs generalsekreterare Ban ki-Moon utsetts till speciellt sändebud för Haiti. Clinton är populär i Haiti sedan han 1994 satte in amerikanska styrkor som satte punkt för en militärkupp. Den amerikanska insatsen gjorde det möjligt för den störtade presidenten Jean-Bertrad Aristide att komma tillbaka och återta sin post. Numera lever han i exil i Afrika men är fortfarande mycket populär främst hos Haitis fattiga.

Turkiet
2009-21 s 8
"Nya angrepp på regeringen"
En turkisk domstol har bestämt att president Abdullah Gül bör ställas inför rätta för ett tio år gammalt bedrägerifall. Beslutet kan leda till att missämjan mellan regeringen och landet sekularister fördjupas ytterligare. Det styrande AK-partiet har länge mött hårt motstånd från militären, domare och många akademiker.

Kazakstan
2009-21 s 10-12
"Presidentens långa arm"  hela artikeln
I två år har president Nursultan Nazarbajevs före detta svärson jagats av kazakiska agenter i Wien. Han är ett stort bekymmer för statschefen. Bakom familjefejden döljer sig en internationell kamp om Kaspiska havets rikedomar. I förra veckan kom Rachat Alijevs länge väntade, avslöjande bok ut i Berlin. Som grund för sina påståenden har han flera proppfulla resväskor med dokument. Han vet vad han talar om. Han var vicechef för Kazakstans underrättelsetjänst och framgångsrik affärsman - tills han 2007 berättade att han ville bli Nursultan Nazarbajev efterträdare 2012. I boken finns mycket misshagligt om Nursultan Nazarbajev som 1984 blev ordförande i ministerrådet i sovjetrepubliken Kazakstan och sedan 1991 är landets enväldige president. Presidentens kansli i Astana som inför denna artikel konfronterades med Alijevs an klagelser ville inte bemöta anklagelserna.

Israel, Palestina
2009-21 s 13
"Obama och Netanyahu tog pulsen på varandra"
Washingtons tålamod med Iran har sina gränser. Obama kan tänka sig "flera olika åtgärder" om Iran väljer att inte samarbeta. Han ger emellertid Iran tid och det oroar Israel att Obama inte är lika okritiskt lojal mot Israel som sin företrädare George Bush. Obama vill få Netanyahu att acceptera en tvåstatslösning och Netanyahu vill att Obama ska lyfta fram Iran som största säkerhetshotet mot Israel.

2009-21 s 14
"Besvikelse i det palestinska lägret"
Palestinska talesmän uppgav i måndags att de var besvikna på resultatet av överläggningarna mellan premiärminister Benjamin Netanyahu och president Barack Obama. De båda ledarna kom inte närmare någon lösning på det kniviga bosättningsproblemet på den ockuperade Västbanken eller på någon annan av de frågor som för närvarande blockerar fredsförhandlingarna. Netanyahu accepterar bara ett visst mått av palestinskt självstyre. Och även detta måste föregås av ett palestinskt accepterande av israel som "en judisk stat". Palestinierna bör inte få en egen stat med befogenheter att rusta en armé, kontrollera luftrum och ingå fördrag. Den viktigaste regionala frågan för Netanyahu är Irans vapenprogram. I det är han överens med president Obama.

2009-21 s 14-15
"Nu börjar viljornas kamp"
Mellan två mycket olika politiker, premiärminister Benjamin Netanyahu och president Barack Obama, en kamp som på sikt kan bli avgörande för om Mellanöstern styr mot en period av förhandlingar och avspänning eller ännu djupare konflikt. Mot det senare syftar Obamas strategi medan Netanyahus valkampanj inkluderade löften om att krossa Hamasrörelsen i Gaza och vägra återge Golanhöjderna till Syrien. Någon gång under de kommande månaderna måste endera av dem ge vika.

2009-21 s 16-17
"Känslorna har svalnat"  hela artikeln
Barack Obamas regering vill blåsa nytt liv i fredsprocessen i Mellanöstern - och markerar därför ett visst avstånd till Israel.
USA har tidigare aldrig nämnt Israel som en kärnvapennation men nu har den biträdande ministern Rose Gottemoeller som är ansvarig för att ickespridningsavtalet efterlevs gjort det stora tabubrottet att ge Israel denna beteckning. Hennes uttalande utlöste en storm av indignation i Israel. Barack Obamas ständiga antydningar att han inte bara har kristna rötter utan också muslimska har visat att USA "inte för krig mot Islam". Obama vill återuppväcka fredsprocessen. Detta gör han genom att i första hand ta lite avstånd från Israel.
Denna avspänningspolitik har lett till ökad spänning mellan USA och den israeliska regeringen. Den egentliga adressaten i Obamas Mellanösternpolitik är inte Israel utan Iran. USA vill hindra Irans regering från att tillverka kärnvapen.

2009-21 s 18
"Stora förväntningar på Obamas tal till den muslimska världen"
President Obamas beslut att hålla tal i Kairo i juni har inneburit ett stort lyft för en förr mäktig allierad som på senare tid har känt växande frustration över minskat inflytande och oförmåga att förklara för sina medborgare varför det håller fast vid en fredsprocess som inte har gjort livet lättare för det palestinska folket. Det har blivit allt svårare att se en lösning på den palestinska konflikten av flera orsaker:
- splittringen i det palestinska ledarskapet,
- större inflytande från militanta grupper som Hizbollah och Hamas,
- vreden över Israels offensiv i Gaza,
- Irans aggressiva utrikespolitik.

Indien
2009-21 s 20-21
"Nu blir det lättare att styra Indien"  hela artikeln
Med Kongresspartiets storseger i det indiska valet får Indien en starkare regering med stort handlingsutrymme. Sonia Gandhi, 62, får idag äran av att ha iscensatt en förbluffande skicklig politisk kupp. Hennes kongressparti har just genomfört sitt bästa parlamentsval på 25 år. Det fick 205 av parlamentets 543 platser och tillsammans med koalitionspartners är partiet bara tolv mandat från egen majoritet. Det bästa är att partiet inte längre behöver förlita sig på kommunisterna för att behålla makten. En orsak till framgången är att partiet lyckades vinna stöd i fattiga landsbygdsområden. En annan att hon lyckades framställa sig själv som en ledare som inte vare ute efter makt. Oppositionens strategi att förklara premiärminister Singh som svag och ineffektiv fungerade inte. BJPs koalition fick bara 159 platser medan en tredje valallians, ledd av kommunister fick färre än 80.
Den allra viktigaste uppgiften för den nya regeringen är att angripa fattigdomen. Fortfarande lever över 300 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Stora delar av landet plågas av ett maoistiskt uppror som bidragit till att sänka tillväxttakten.

Sri Lanka
2009-21 s 21-22
"Tigrarnas blodiga krig är över"
Asiens längsta konflikt är slut. Minst 70 000 människor har dött i de Tamilska tigrarnas kamp för ett oberoende hemland. I måndags meddelade regeringen att Tigerledaren Velupillai Prabharakan var död. Många kallade honom för "Sri Lankas Usama bin Ladin" där för att han ledde en extremt våldsam rörelse och därför att ha lyckades gömma sig för regeringen i så många år. Under Prabharakans ledning blev Tamilska Tigrarna en av världens dödligaste gerillaarméer. Tigrarna uppfann självmordsbältet och var pionjärer i användandet av självmordsattentat. Prabharakan misstänks ha planerat flera självmordsattentat som dödade en lankesisk president, sex ministrar och den före detta indiske premiärministern Rajiv Gandhi 1991.
Nyheten om Prabharakans död fick många singaleser i huvudstaden att gå ut och fira på gator och torg.

Kina
2009-21 s 23-24
"Kina är inte alls störst"
Många av världens ledande politiker verkar vara redo att överlåta herraväldet i Asien till Beijing, men det är inte säkert att Kina är rollen vuxen ännu. Knappt någon ifrågasätter Kinas självutnämnda status som Asiens ledande nation - trots att till exempel Japans ekonomi är tio gånger större. När det gäller teknisk utveckling, BNP per capita och institutionernas styrka är Kina emellertid långt ifrån överlägset. Japan är mycket mindre korrumperat och bättre styrt och landet har ett mycket stort tekniskt försprång. På det senaste Internationella Innovationsindexet hamnade Sydkorea på andra plats och Kina på 27:e. Denna jämförelse understryker att Kina inte är någon regional supermakt.
Dessutom är kanske själva begreppet om global makt otidsenligt. Globalt och regionalt samarbete ligger mer i tiden, till exempel mot klimatförändringen.

Somalia
2009-21 s 25-26
"Slaget om Somalia"
Sedan ungefär två veckor är Somalias senaste centralregering, ledd av president Sharif Ahmed, en allmänt respekterad moderat islamist, utsatt för en storoffensiv av landets islamistiska rebeller som har hjälp av hundratals importerade krigare från många länder. Den största rebellgruppen är al-Shabah som av regeringen beskylls för att få stöd av Eritrea. Rebellerna kontrollerar sedan länge södra Somalia där de infört en strikt version av sharialag. Offensiven har väckt liv i farhågorna om att det kaotiska Afrikas horn kommer att falla i händerna på militanta grupper som har koppling till al-Qaida. Det finns en motsättning mellan de utländska krigarna som kom för att utkämpa ett ideologiskt krig och stamkrigarna som slåss för makt och rikedom. Klanens betydelse börjar överskugga islamistisk ideologi, som förr varit den starkaste kraften i det somaliska samhället.

Sudan
2009-21 s 26-27
"Diplomatins kvarnar mal bakom trotsig retorik"
President Omar al-Bashir morrar åt västmakterna som vill ställa honom inför rätta för krigsförbrytelser. I kulisserna förekommer dock intensiv diplomati. För drygt två månader sedan utfärdade ICC häktningsorder på Sudans president Omar al-Bashir, anklagad för krigsförbrytelser i Darfur. På arabförbundets möte i Qatar togs han nyligen trots detta emot som en hjälte. Faktum är emellertid att Sudans ledare har skakats av åtalet. Regeringen har försökt ställa sig in hos västmakterna för att få FNs säkerhetsråd att suspendera häktningsordern. Sudans regering har till exempel meddelat att den kommer att infria löften om allmänna val i februari 2010. Den har också återupptagit förhandlingar den största rebellgruppen i Darfur. På den diplomatiska fronten har Sudan och Tchad enats om att normalisera relationerna.

Forskning
2009-21 s 28-29
"Edens lustgård var nog inget paradis"
Mycket tyder på att människan kan ha sitt ursprung i den ogästvänliga gränstrakten där Angola och Namibia möts. En ny genetisk undersökning ledd av Sarah Tishkoff, har där identifierat 14 ursprungsbefolkningar. En arts ursprung brukar anses vara den plats där enskilda individer uppvisar störst genetisk mångfald. Undersökningen publicerades i förra veckans nummer av tidskriften Science. Antropologen Alison Brooks vid George Washingtonuniversitetet säger att där finns en del vegetation men också mängder av djup sand. Området liknar absolut inte någon lustgård. Trakten är hemvist för bushmen, eller San-folket, vars språk kännetecknas av många klickljud.

Originalartikel i NY Times eller läs den här.

Kina, nutidshistoria
2009-21 s 29-31
"Statens fånge gör upp med partiet"
Inkompetens och missbedömningar ledde till massakern på Himmelska fridens torg för snart 20 år sedan. Dåvarande premiärministern Zhao Ziyang bröt mot en av trossatserna i det kinesiska kommunistpartiets doktrin: han talade öppet. Men det är först nu, fyra år efter hans död, som världen får höra vad han hade att säga. Han dikterade sina memoarer på flera ljudband som sedan har skrivits ner och nu givits ut som en bok med titeln "Prisoner of the State: The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang".