Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 43

Tidskriften

tidigare veckor:  
01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42         

Polen
2007-43 s 3
"Bara en tvilling kvar i Warszawa"  Hela artikeln
Maktskiftet i Polen sätter punkt för två års turbulens. Jaroslaw Kaczynski måste lämna ifrån sig regeringsmakten. Hans bror Lech Kaczynski fortsätter som president. Donald Tusk och hans parti Medborgarplattformen blev vinnare i söndagens allmänna val. Tusk måste förmodligen bila koalition med något annat parti, troligen det polska bondepartiet. Ovanligt många röstade, särskilt ungdomen.

Schweiz
2007-43 s 4
"Extremhögern stärkte sin ställning i Schweiz"
Det schweiziska folkpartiet, SVP, stärkte sin ställning i söndagens val som landets största parti. Partiet som leds av industrimannen Christoph Blocher fick nästan 30 % av rösterna, sex nya platser i parlamentet och två i landets sjumannaregering som alltid består av en koalition mellan de fyra största partierna. De gröna blev också segrare med sina 10 %. Förloraren var socialdemokraterna vars valkampanj mest handlade om att Blocher skulle sparkas som justitieminister.

EU
2007-43 s 4-5
"Tvetydiga signaler från EU"
EU-domstolen har beslutat att det inte är en rättighet att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Det främsta skälet är att minska arbetslösheten. Samtidigt är det enligt EU olagligt att diskriminera någon på grund av ålder. Och tidiga pensionsavgångar anstränger redan överbelastade pensions- och hälsovårdssystem.

Serbien
2007-43 s 5-6
"Valet står mellan EU och Ryssland"
I Serbien pågår en dragkamp mellan de som vill knyta starkare band till EU och de som förespråkar närmare samarbete med Ryssland. EU har öst in pengar i Serbiens återuppbyggnad och om Serbien fortsätter på "EU-vägen" kan det komma mer pengar, vilket inte ett närmare till Ryssland innebär. Om många EU-länder erkänner Kosovo som en självständig stat nästa år måste Serbien visa var det hör hemma i framtiden.

Balkan
2007-43 s 6-8
"Politik stör arbetet"
Carla del Ponte som är chefsåklagare vid FN-tribunalen i Haag för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien berättar om de många svårbesegrade hindren i jakten på förrymda krigsförbrytare. Ratko Mladic finns gömd i Belgrad. Men ansträngningarna för att hitta honom är inte stora. Del Ponte tycker sig inte få tillräckligt stöd från FN. Tribunalen mandat går ut siste december 2008. Den nuvarande rättegången mot före detta premiärministern i Kosovo, Ramush Haradinaj, präglas främst av att det ena vittnet efter det andra mördas innan de fått chans att vittna inför tribunalen. Haradinaj använder tiden i fängelset till att kandidera i de kommande valen i Kosovo.

Ryssland
2007-43 s 9-10
"All makt till partiet"
Vladimir Putin blir kanske partiledare för Enade Ryssland när han avgått från presidentposten. I så fall stärks Putins kontroll och partiet blir ett nytt maktcentrum. Det kommer på många sätt att bli som Sovjetunionens kommunistiska parti och få en total politisk dominans. Enande Ryssland kommer inte att tillåta någon konkurrens av andra partier fruktar oppositionen. Oberoende kandidater och små partier får inte ställa upp alls i parlamentsvalen i december.

2007-43 s 10-11
"Moskva försenar valbevakningen"
Misstankar om planerat valfusk förstärks när Ryssland inte agerar som brukligt. Ryssland har inte bjudit in internationella valobservatörer för att övervaka de ryska parlamentsvalen den 2 december. Den ryska valkommissionen har hittills vägrat att ta emot en delegation utländska observatörer inför valet till duman. Kreml irriterades av OSSEs förra kritiska rapport och betraktar OSSE som en "ryskfientlig" organisation. EU-parlamentets valövervakare beskylls för att försöka blanda sig i Rysslands interna angelägenheter.

Irak, Turkiet
2007-43 s 11-12
"Irak hörsammar världens krav"
Iraks premiärminister, Nouri al-Maliki, gav i början av veckan order om att den turkkurdiska separatistgruppen PKKs aktiviteter i Irak skulle stoppas. Han betraktar PKK som en "ondskefull terroristorganisation" som han förbjuder att verka på irakisk mark. Malikis beslut var ett försök att hindra turkisk militär från att tränga in över gränsen. I Turkiet skriver tidningarna om de senaste morden på tolv unga värnpliktiga män som dödades i ett bakhåll. Detta har väckt allmänhetens avsky för PKK och hämndbegär.

2007-43 s 12-14
"Den andra kurdiska fronten"  Hela artikeln
Alla känner till PKK, Turkiet och faran av en väpnad konflikt i norra Irak. Till saken hör också att det finns en irankurdisk gerillagrupp som också gömmer sig i Irak men som anfaller inne i Iran. Denna grupp, PJAK, Partiet för fritt liv i Kurdistan, har ett visst mått av samröre med den turkkurdiska gruppen PKK. De har samma mål, att med våld försöka skapa nya autonoma områden och vinna rättigheter för kurderna i Irak och Iran. De är alla lojala med PKK-ledaren Özalan. Kurderna är sunnimuslimer och har sina rötter i marxistiska rörelser och förespråkar vad de kallar "vetenskaplig socialism". De gömmer sig i bergen där de lever ytterst spartanskt. Den östra delen av det irakiska Kurdistan styrs av PUK som betraktar Iran som en viktig handelspartner. PUK leds av Iraks president, Jalal Talabani. I augusti blev det en militär sammanstötning mellan PJAK gerillan trängde ini Irak och anfölls av Peshmerga, som är PUKs väpnade styrkor. Kurder mot kurder alltså i väpnad kamp starkare är inte blodsbanden.

Iran
2007-43 s 14
"EU tvekar inför snabba åtgärder mot Iran"
Europas regeringar är djupt oeniga om vilka sanktioner som ska införas mot Iran och hur snabbt detta ska ske. Oenigheten undergräver USAs försök att mobilisera alla allierade att vidta åtgärder utanför FNs regi. Kina och Ryssland är klart emot USAs hårda linje. Storbritannien och Frankrike är i princip med men många andra EU länder som Italien och Österrike förespråkar en mjukare linje.

Slovenien
2007-43 s 15
"Novemberfinal i Slovenien"
Presidentvalet i Slovenien resulterade inte i någon tydlig segrare vilket innebär att det blir en finalomgång. Före detta premiärminister Lojze Peterle fick 26 % tätt följd av före detta centralbankschefen Mitja Gaspari och diplomaten Danilo Tuerk med 24 % var. Om några månader ska Slovenien överta ordförandeskapet i EU under ett halvår.

Israel, Palestina
2007-43 s 15
"Komplott eller inte"
Militanta palestinier planerade att döda premiärminister Ehud Olmert när han i augusti träffade palestiniernas president, Mahmoud Abbas i Jeriko, enligt en israelisk säkerhetschef som i söndags informerade den israeliska regeringen om mordkomplotten.

Libanon
2007-43 s 15
"Presidentvalet sköts upp"
Libanon har senarelagt valet av en efterträdare till den Syrienvänlige presidenten, Emil Lahoud, med nästan tre veckor. Valet ska äga rum den 12 november så att den väststödda majoriteten och oppositionsgrupper som stöds av Iran och Syrien får mer tid på sig att enas om en kompromisskandidat.

USA
2007-43 s 15
"I eldens våld"
Nästan en miljon människor har tvingats fly från sina hem i södra Kalifornien på grund av bushbränder som sprids snabbt av torra ökenvindar. Markbränder är en årlig företeelse i södra Kalifornien där den så kallade Santa Ana-vinden drar fram varje höst och torkar ut marken och sprider bränderna.

Pakistan
2007-43 s 16-20
"Pakistan är världens farligaste land"
Militanta islamister har brett ut sig långt utanför sina baser i stamregionerna och de infiltrerar allt mer det instabila, kärnvapen baserade landet. När Benazir Bhutto återkom efter åtta års exil var hon nära att dödas då en eller flera självmordbombare detonerade två bomber som dödade minst 134 civila och poliser och skadade minst 450 personer. I Pakistan finns allt som Usama bin Ladin kan önska sig: politisk instabilitet, ett lojalt nätverk av lojala islamister, ett överflöd av arga, unga västfientliga rekryter, isolerade träningsområden, tillgång till modern teknik, regelbunden flygtrafik och säkerhetstjänster som inte alltid gör vad de borde. Och där finns inte tusentals amerikanska soldater som jagar terrorister.
Islamisterna har tagit sig allt större frihet i takt med att Musharrafs popularitet dalat. Talibaniseringen har ökat även i större städer.
Många av medlemmarna i talibanernas styrande råd i Afghanistan uppehåller sig öppet i Pakistan.
Originalartikel i Newsweek eller här.

Kina
2007-43 s 21
"Partiet slöt upp bakom Hu"
Det kinesiska kommunistpartiet har möblerat om i partitoppen. Samtidigt som man börjar skönja bilden av landets och partiets framtida ledare har president Hu Jintao i någon mån stärkt sin maktställning. Han omvaldes för fem år som kommunistpartiets ledare. Det finns i kongressen ett starkt stöd för Hus program för att hjälpa de fattiga "en vetenskapligt hållbar utveckling". Programmets syfte är att sprida den ekonomiska tillväxten bättre på landsbygden så att dess ofta fattiga invånare också får del av de senaste årens ekonomiska vinster.

Argentina
2007-43 s 22-23
"Kyrkans män stor på militärens sida"  hela artikeln
Rättegången mot en argentinsk präst har på senare tid riktats mot den katolska kyrkans skamliga relationer med den mordiska militärdiktaturen i Argentina i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Den före detta polisprästen Christian von Wernich som idag är 69 år står åtalad för sju mord, inblandning i 73 försvinnanden och tortyr. Rättegången kastar ljus på militärjuntans nära samarbete med katolska kyrkan 1976-1983. Domen som föll för några veckor sedan blev livstids fängelse.

FN, Nato
2007-43 s 23-24
"Solidariteten i Nato testas"
Den holländska regeringen överväger om den ska förlänga den holländska styrkans mandat till efter 2008. I Kanada står Stephen Harpers konservativa minoritetsregering under hård press från alla de tre oppositionspartierna att dra tillbaka soldaterna före februari 2009. ¨Kanada står för den största styrkan i Kandahar. Efter en het debatt i den tyska förbundsdagen tidigare denna månad röstade man ja till att den tyska styrkan stannar ett år till. Nato är livsviktigt för Afghanistan men det omvända gäller också. Alliansens framtid kan stå på spel om man inte kan mobilisera tillräckligt med soldater.

2007-43 s 24-25
"Ombytta roller i det internationella spelet"  (hela artikeln)
De fattiga länderna kritiserar de rika för dåliga regelverk och slappa kontroller. Hundratals delegater och experter samlades under veckoslutet i Washington för att delta i Världsbankens och Internationella Valutafondens möten. Många av delegaterna skyllde bostadslånekrisen i USA på slappa regler och ouppmärksamma kontrollanter i både USA och Europa. Brasiliens finansminister menade att nu är det de länder som ska fungera som ett mönster "vars finansiella problem hotar den globala världen".

Sudan
2007-43 s 25-26
"Bräcklig fred i farozonen"
Det finns risk för att inbördeskriget blossar upp igen i en del av Sudan där man har upplevt några år av sällsynt fred. Avtalet 2005 mellan regeringen i Khartoum och SPLM, Sudanska folkets befrielsearmé, satte punkt för ett krig som rått i 50 år mellan norra och södra Sudan och som dödat två miljoner människor. Den 11 oktober suspenderade emellertid SPLM sit deltagande i den nationella enhetsregeringen. SPLM anklagar president Omar al-Bashir och det styrande Nationella kongresspartiet (NCP) för att inte uppfylla villkoren i fredsavtalet. Främst handlar det om fördelningen av makt och tillgångar - framför allt oljan. De 27 miljonerna i norr som huvudsakligen är araber och muslimer vill inte dela makten med de cirka åtta miljonerna i söder som är svarta och kristna eller animister. I avtalet finns också en klausul om en folkomröstning om självständighet för södra Sudan 21011. Mycket tyder på att det skulle bli en stor majoritet för självständighet även om det är svårt att se hur ett självständigt Sydsudan skulle kunna överleva ekonomiskt ens efter en fredlig separation.
Originalartikel i The Economist eller här.

Sydafrika
2007-43 s 26-27
"Vad tar det åt Thabo Mbeki?"
Mbeki som förr respekterades för sin ledarstil har blivit mer och mer auktoritär de senaste åren. ANC som Mbeki leder har lagt större vikt vid lydnad och lojalitet än öppen debatt i sina led. I december ska ANC välja Mbekis efterträdare på partiledarposten vilket har avslöjat djupa sprickor inom partiet. Det som främst fått många att tvivla på Mbekis demokratiska ledarskap är att han avsatte en mycket populär biträdande hälsovårdsminister, Nozizwe Madlala-Routledge. Hon kritiserade sin chef för hans ineffektiva botemedel mot aids. Andra faktorer är Mbekis likgiltighet inför Mugabes förtryck i Zimbabwe och den snabbt växande kriminaliteten i Sydafrika.

Samhälle
2007-43 s 28
"Bödlar, finns de?"  hela artikeln
Ja, de finns i bland annat USA. Där har diskussionen om huruvida det går att ta livet av en mördare på ett humant sätt lett till en bisarra debatt. Sedan dödsstraffet återinfördes 1976 har 929 människor avrättats med giftspruta i USA. Den utan jämförelse vanligaste avrättningsmetoden är giftsprutan. Ibland går det snett och den dödsdömde lever länge vilket många reagerar för eftersom ingen vill ha en brutal eller smärtsam död även om de godkänner dödsstraff som metod. Ett problem är att många dödsdömda interner är kraftigt överviktiga och har använt droger i fängelset vilket gör att även den skickligaste läkare kan få problem att hitta en lämplig ven.

Forskning & Vetenskap
2007-43 s 29-31
"Livets frö bevaras på världen topp"
På Svalbard som är den mest nordliga befolkade platsen har Global Crop Diversity Trust, en internationell stiftelse, byggt ett arktiskt kassavalv som skyddar frön till all världens grödor. Övervakningssystemet med videokameror styrs från Sverige, flera hundra mil bort. Frövalvet blir en slags bank. I händelse av lokala katastrofer eller en global katastrof kan världens länder få tillgång till frön från den egna regionen och återetablera det inhemska jordbruket. De enda frön som inte accepteras på Svalbard är de som kommer från genmodifierade växter.