Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 44

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44  

EU
2008-44 s 3
"EU har svårt att enas om Ryssland"
Normala relationer eller inte? Kriget i Georgien har splittrat EUs medlemsländer,
Ett nytt internt policydokument kallat "Nyckelfrågor i EUs relationer med Ryssland" föreslår att EU ska ha färre konventionella möten med ryska myndigheter. Antalet toppmöten ska reduceras från två till ett per år. Dokumentet är en kompromiss mellan länder som Frankrike, Tyskland och Italien som vill återgå till det normala och Storbritannien, Litauen och Polen som vill vänta.

Kosovo
2008-44 s 4
"Kosovo lär sig att umgås med Serbien"
Det självständiga Kosovo befinner sig i ett övergångsstadium, men förhållandet med Serbien verkar bli bättre. Kosovo kämpar för att bli internationellt erkänt. Bara 54 av FNs 192 medlemsstater har gjort detta, bland annat USA och 22 av EUs 27 medlemsländer. FN accepterade för en tid sedan en serbisk motion som begär att Internationella Domstolen ska uttala sig om huruvida Kosovos självständighet är laglig. Detta kan ta två år! En annan orosfaktor är att EUs polisiära och juridiska uppdrag i Kosovo kallat EUlex har dröjt. Uppdraget är att försöka upprätta en rättsstat i Kosovo. Idag köps oppositionsledare upp och de statliga företagens styrelser packas med goda vänner och släktingar, som inte ens uppfyller minimikraven på professionell kompetens.

2008-44 s 5
"USA deltar i EUs mission i Kosovo"
Alla i EU-uppdraget kommer att finnas på plats i början av december - ett halvår senare än planerat. 90 amerikanska poliser eller domar kommer att hjälpa till. Totalt blir det 1900 personer som ska ha 1100 lokalanställda medarbetare. Målet är uppbyggnad och förstärkning av rättsstaten i Kosovo. På inrådan från Belgrad vägrar Kosovos 10 % serber att EUlex och underkänner dess legitimitet.

Bosnien
2008-44 s 6-7
"Den bosniska krutdurken"
En ny kris på Balkan rycker allt närmare. EU och USA måste agera omedelbart och tillsammans. Detta menar Paddy Ashdown, det internationella samfundets höge representant 2002-2006 och Richard Holbrooke, chefsarkitekten till Daytonavtalet 1995.
Bosnien står på randen till en kollaps. Dern bosniske premiärministern och bosnienserben Milorad Dodik har på två år omintetgjort många av framstegen i Bosnien de gångna 13 åren. Han har försvagat den bosniska statens institutioner och så gott som stoppat landets utveckling till en fungerande (och EU-kompatibel stat). Dodiks aktioner har underblåsts av uppmuntrande tillrop från Ryssland och oljepengar. Dodiks rival, presidenten för hela Bosnien-Herzegovina, Haris Silajdzic, vill slå ihop Bosniens två delar till ett icke-federalt land. Det giftiga samspelet mellan de två är kärnan i Bosniens aktuella kris. Detta känsliga läge har uppstått därför att det internationella samfundet haft annat att tänka på.

Schweiz, Finanskrisen
2008-44 s 7
"Hårda bud i finanskrisen spår"
Schweiz bör svartlistas internationellt som skatteparadis anser den tyska regeringen eftersom Schweiz erbjuder villkor som lockar tyska skattebetalare att fuska med skatten. Andra stater på OECDs lista över "icke samarbetsvilliga länder" är Andorra, Liechtenstein och Monaco. Andra som lovat att bättra sig är Panama, Gibraltar och Bahrain. Även Singapore och Hongkong anses föga samarbetsvilliga. Den tyska regeringen kommer att agera genom att skärpa kontrollen över inhemska banker och försäkringsbolag med filialer i andra länder.

Zimbabwe
2008-44 s 9
"Dödläge i Zimbabwe"
15 statschefer från södra Afrika kommer inom kort att göra ett nytt försök att lösa den politiska krisen i Zimbabwe vilken har hållit på i åtta månader sedan de omstridda valen. Samtidigt breder hungern ut sig i landet, där miljontals människor lider nöd. Tvisten gäller bland annat vem som ska kontrollera det zimbabwiska inrikesministeriet, som i sin tur kontrollerar polisen.

Kongo
2008-44 s 9
"Rebellerna avancerar"
Tiotusentals kongoleser flydde i början av veckan från sina hemtrakter när rebeller ledda av den avhoppade generalen Laurent Nkunda som är etnisk tutsi, närmade sig Goma. Samtidigt uppstod kaos på en annan front i Kongo där regeringssoldater sköt mot civila och hjälparbetare, som försökte fly. FNs fredsbevarande soldater tvingades skjuta mot regeringssoldater som förmodas stå på samma sida i inbördeskriget.

Kaukasus, Georgien, Azerbajdzjan, Armenien
2008-44 s 10-13
"Kaukasus efter kriget"  
En lättirriterad region har blivit farligare och viktigare men det finns nycklar till fred och stabilitet. De tre länderna Georgien, Azerbajdzjan och Armenien fungerar som en skådeplats för en ny konfrontation mellan Ryssland och väst. Ryssland försonade sig aldrig med förlusten av kontrollen av Kaukasus i samband med Sovjetunionens upplösning 1990-91. Olje- och gasledningar är en huvudanledning till att Kaukasus är en så viktig bricka i spelet mellan Ryssland och väst. För det tredje är regionen hemvist för ett antal sjudande konflikter som blivit olösta sedan 1990. Då lämnades Georgien med två regioner, Abchazien och Sydossetien som genast bröt sig loss i två krig på 1990-talet. Azerbajdzjan har den autonoma regionen Nagorno-Karabach som var föremål för krig med Armenien 91-94. Azerbajdzjan och Armenien har påverkats av Rysslands krig mot Georgien. Båda har blivit mer västinriktade.
Azerbajdzjans oljeeldade ekonomi blomstrar men vanliga medborgare märker inte mycket av pengarna. Dessutom krossar oljeinkomsterna den icke oljerelaterade ekonomin. Azererna är upprörda över att Armenien ockuperar en sjundedel av deras land.
Den armeniska ekonomin går bra men är överdrivet beroende av råmaterial, byggnadsindustri och diamanthandel plus pengar från den stora armeniska diasporan.
Det bästa sättet för att få de två länderna att bli mer demokratiska och mindre krigstänkande är ett löfte om framtida EU-medlemskap, det vore bättre än att locka med anslutning till Nato. Ett annat bra sätt är att öka samarbetet med Turkiet.
"Georgiens krig mot Ryssland kan paradoxalt nog ha förbättrat chanserna till en fredlig utveckling i hela regionen".

Original artikel i The Economist.
Eller läs mer här: Kaukasus4408.html.

Georgien
2008-44 s 14
"Saakasjvili möblerar om i regeringen"
President Saakasjvili avskedade sin premiärminister Lado Gurgenidze som innehaft posten i ett år. Han har ersatts med en föga känd diplomat, Grigol Mgaloblisjvili. Saakasjvili säger att det behövs ett nytt lag för att hantera hotet från Ryssland efter kriget. Nya, radikala, demokratiska reformer och liberalisering är enda svaret på hotet från Ryssland.
Om en vecka har oppositionen utlyst demonstrationer utanför parlamentet. Kritikerna hävdar att det löftesrika lag som tog makten i rosenrevolutionen 2004, har blivit autokratiskt och isolerat.

2008-44 s 14
"Georgien påstår att Ryssland placerar ut soldater i Sydossetien"
Georgien beskyllde i förra veckan Ryssland för att ha utökat antalet ryska soldater i Sydossetien med 2000 och för att förbereda "provokationer" i utbrytarregionen. Ryssland invaderade Georgien i augusti för att slå tillbaka en georgisk offensiv mot det ryskvänliga Sydossetien.

Finanskrisen, Polen
2008-44 s 15-16
"Ingen är immun"  hela artikeln
Finanskrisen slår urskillningslöst mot den polska ekonomin. Polackerna hade goda skäl att tro att de undvikit det stigma som drabbat många andra länders finanser. Polen hade gåt med i både EU och Nato, Polen var nära allierat med USA, Polen hade robust tillväxt och snabbt stigande levnadsstandard. Men Polen har inte infört euro vilket gjort landets ekonomi sårbarare. Nu har zlotyns värde sjunkit med 17 % mot dollarn och 10 mot euron. Problemen har importerats särskilt från Ungern och Ukraina som båda kommit överens med IMF om stora lån för att hindra att deras finanssystem kollapsar.

Energi och Miljö
2008-44 s 17-20
"Den gröna revolutionen behövs nu"
Några av världens mäktigaste ledare hävdar att den globala krisen är ett perfekt tillfälle att skynda på utvecklingen av en ny energiekonomi. De har förmodligen rätt. IEA (International Energy Agency) kommer att i november publicera en samling utförliga rapporter som sammantaget konstaterar att "det behöv en global revolution i fråga om anskaffandet och användning av energi". Det behövs en "New Green deal" menar FNs generalsekreterare Ban Ki-moon, och Gordon Brown, Nicolas Sarkozy och Barack Obama instämmer.
Vad världen behöver nu är en ny ekonomisk drivkraft, en motor för en ny het tillväxtindustri. På 1990-talet var det Internet och nätverksekonomin, på 2000-talet har hittills fastigheterna stått för 40 % av de nya jobben. Nu ska investeringarna lägga på ren teknik. Och detta kommer att skapa de nya jobben som är nödvändiga om inte arbetslösheten ska stiga. Barack Obama talar om att investera 150 miljarder dollar på 10 år i "ren energi", som ska skapa 5 miljoner nya, gröna jobb. Det som talar mot att planerna snart realiseras är att finanskrisen har dämt efterfrågan framför allt på olja och energi. Sänkta oljepriser uppmuntrar inte förändring. De stora statliga investeringar som behövs i den rena energisektorn kan först komma från Frankrike. Där är "dirigism", det vill säga statlig planering inget fult ord i det privata näringslivet. Stor utbyggnad av kärnkraftverk har skett och nyligen högeffektiva höghastighetståg.

Israel
2008-44 s 21
"Time out i israelisk politik"  hela artikeln
Tzipi Livni har avbrutit sina försök att bli premiärminister utan att först gå till val, sedan den nuvarande regeringskoalitionen inte var beredd att stödja henne. Enligt en väljarundersökning skulle Livnis Kadimaparti få 29 av de 120 platserna i parlamentet. Benjamin Netanyahu, ledare för det rivaliserande högerpartiet Likud skulle bli tvåa med 26 platser medan mitten-vänsterpartiet under försvarsminister Ehud Barak bara skulle få elva. Valet kommer att äga rum i februari 2009. Till dess sitter Ehud kvar som tillförordnad premiärminister.

Syrien
2008-44 s 21
"Räden var en varning"
Amerikanska soldater i helikopter befann sig drygt sex kilometer in på syriskt territorium i söndags i en operation som gick ut på att oskadliggöra ledaren för ett nätverk som hjälper utländska krigare att ta sig in i Irak via Syrien. Räden som dödade sju civila och som av Syriens utrikesminister betecknades som "en kriminell terroraggression", var menad som en farning till den syriska regeringen.

Indien, Sri Lanka
2008-44 s 22-23
"Storebror ser dig!
Indien har åter fått upp ögonen för Sri Lanka, vilket oroar lankeserna. I den tamilskt dominerade indiska delstaten Tamil Nadu finns en stor sympati för tamilerna i Sri Lanka. Det styrande partiet, DMK, i Tamil Nadu ingår i den federala regeringskoalitionen i Delhi, som leds av premiärminister Manmohan Singh. 19 DMK ledamöter hotade att avgå om inte regeringen övertalade Sri Lanka att utlysa vapenvila före4 den 29 oktober. DMK skyller Sri Lanka för folkmord på civila tamiler. De tamilska tigrarna är bannlysta i Indien. De mördade den förre premiärministern Rajiv Gandhi 1991.
Lankeserna är mycket bekymrade över att den indiska regeringe lägger sig i. Sri Lankas armé närmar sig tigrarnas fäste i Kilinochchi som enligt armén kommer att erövras före årets slut.

Nordkorea
2008-44 s 22-23
"Nordkorea hotas av värsta matkrisen på 10 år"
Orsaken är extremt dåliga skördar i år, enligt en ny FN-rapport. Militären och eliten märker inte av nöden, men drygt tre fjärdedelar av alla nordkoreanska hushåll har redan minskat matkonsumtionen. Två tredjedelar av landets 23 miljoner har redan undermålig kost. FN-rapporten målar en dyster bild av de mänskliga rättigheterna i Nordkorea. Det behövs till exempel myndigheternas tillstånd för att äga en mobiltelefon eller en dator och radioapparaterna som säljs är inställda i förväg på den tillåtna statliga kanalen.

Samhälle, Städer
2008-44 s 23-25
"Välståndsklyftan är en tickande bomb"
En ny FN-rapport berättar bland annat att det som splittrar amerikanska städer är rasfrågan och att Beijing är världens mest jämlika stad. Mest ojämlika städer hittade man i Sydafrika, i Namibia och i Latinamerika. Av 120 stora städer befanns New York vara den nionde mest ojämlika staden. De mest jämlika länderna i Europa är Danmark, Finland, Nederländerna och Slovenien och Grekland, Storbritannien och Spanien som de minst jämlika.
I år förväntas antalet människor som bor i urbana områden för första gången överstiga antalet som bor på landsbygden. Den mest dramatiska urbaniseringen har ägt rum i Kina.
År 2050 förväntas 70 % bo i städer i hela världen. 2025 förväntas Tokyo fortfarande vara världens största stad med 36 miljoner invånare. Mumbai och Delhi följer därpå. Idag finns det 19 megastäder i världen - med över 10 miljoner invånare - 2025 antas de vara 26. Tre av de sju nya är kinesiska.

Porträtt
2008-44 s 25-28
"Mönstereleven Condi Rice"  hela artikeln
Bushregeringens bekymmer drar med sig medlemmarna ner i avgrunden, men en av dem har goda chanser att överleva: Condoleezza Rice. Faktum är att presidentens mest förtrogna, som måste dela ansvaret för alla kriser, har de bästa chanserna att komma tillbaka.
Hon är 53 år, sju år yngre än Hillary Clinton. Rice är klok och sexig om och när hon vill. Hon har i hela sitt liv förstått att ge intryck av att vara överlägsen. Hon har aldrig känt sig utanför och aldrig känt sig som "afroamerikan".
Rice har varit Bushs alter ego i utrikespolitiken. Hon har yttrat ord som gått till historien som klavertramp. Hon erkänner misstag men hon hoppas att historien kommer att ge henne upprättelse.
Nu säger hon att hon ska gå tillbaka till sin tjänst vid Stanforduniversitetet. Men hon har många andra politiska möjligheter. Till för en kort tid sedan var hon en av USAs mest omtyckta politiker. Om hon vill fortsätta att göra karriär i politiken måste hon nu ta avstånd från Bush.
Hon gillar tuffa killar. Män med vilka hos påstås ha haft förhållande var fotbollsspelare. Hon gillar George W Bush för hans "ohyvlade" sätt.
Condi Rice har blivit en superstjärna.

2008-44 s 29-31
"Palins väg till politikens höjder"
Som ung var hon inte politiskt engagerad och utmärkte sig egentligen inte på något sätt utom när hon i tonåren började spela basketboll.
Den idag 44-åriga Sarah Palin, som stormar in på scenen med självförtroende, skämtlynne och skarpa kommentarer, påminner inte alls om den unga kvinna hennes vänner kände i den lilla staden Wasilla med 10 000 invånare där hon växte upp. Då var hon panelhöna.
Sarahs far är pensionerad NO-lärare och maratonlöpare. Hon växte upp i en religiös familj, först den katolska kyrkan, sedan pingstförsamlingen. Basketboll hjälpte till att forma hennes framtid. Där träffade hon sin blivande man. Men viktigare var att hon där lärde sig att sätta upp mål, om disciplin, lagarbete och succé. På college tog hon en journalistexamen. 1992 blev hon av en tillfällighet invald i kommunfullmäktige.