Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 17

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16             

Frankrike
2007-17 s 3-5
"Klassisk final mellan höger och vänster" Hela artikeln
Om drygt en vecka avgörs om det blir högerns Nicolas Sarkozy eller vänsterns Ségolène Royal som ska flytta in i Elyséepalatset. De fick 31 resp. 25 % av rösterna. Mittenpolitikern François Bayrou kom på tredje plats med 18 %. Le Pen fick tappade en tredjedel av de röster han fick för fem år sedan och fick nu bara 11 %. Valdeltagandet blev högt, 85 % av Frankrikes 44,5 miljoner väljare röstade, mycket mer än 2002. Opinionsinstituten ger Sarkozy segern i andra omgången med 54-46.

2007-17 s 4
"De gamla valde Sarkozy och de unga valde Royal"
Hälften av de franska väljarna över 70 år röstade på Sarkozy och nästan 30 % av de mellan 18 och 24 år på Royal. Kvinnorna röstade i lika hög grad på de två kandidaterna medan dubbelt så många män som kvinnor röstade på Le Pen. Kampen mot utanförskap och fattigdom var en viktig faktor för dem som röstade på Royal.

Spanien
2007-17 s 5
"Spanien gläds åt rekordstark ekonomi" Hela artikeln
Nästa månad är det kommunval och det oppositionella folkpartiet ligger jämsides med det styrande socialistpartiet så premiärminister tyckte att det var viktigt att framträda och presentera lite goda nyheter. 2006 då BNP ökade med nästan 4 % blev det bästa ekonomiska året för Spanien sedan landet blev demokratiskt för 29 år sedan. I dag är Spanien den åttonde ekonomin i världen med en BNP som överstiger 1000 miljarder euro. Men budgetunderskottet är det näst högsta i världen i absoluta termer efter USA och 37 % högre än för ett år sedan. Mycket drivs med statligt lånade pengar.

2007-17 s 6
"Spaniens romer lever i marginalen"
Trots att romerna har levt i Spanien i 500 år är de utstötta och diskriminerade. Spanien hyllas internationellt för att på ett smidigt sätt ha absorberat Europas snabbast växande invandrarbefolkning på fyra miljoner men detta har landet inte lyckats med de 700 000 romerna. Bland dem är analfabetismen utbredd och många låter bli att skicka sina barn till skolan. Bara en tredjedel går ut grundskolan och 0,2 % börjar studera på universitetet. Detta visar en undersökning gjord av 1600 romska hushåll. Den socialistiska regeringen vill ändra lagen för att förbättra villkoren för enmansföretag och ge skattelättnader till företag som anställer romer eller andra marginaliserade personer.

Storbritannien
2007-17 s 7
"Gordon Brown närmar sig målet" Hela artikeln
Om drygt två månader är det dags för Tony Blair att flytta ut från Downing Street nr. 10. Den nye hyresgästen blir Gordon Brown, nuvarande finansminister. Brown har ingen seriös rival, men han måste ändå berätta lite mer om sig själv för de brittiska väljarna. Ingen vet vad finansministern tänker om Iran eller hur han kommer att uppträda i rollen som regeringschef.

Moldavien
2007-17 s 38
"Putin får som han vill"
En uppgörelse om utbrytarregionen Transdnjestr är dåliga nyheter för Moldavien och väst.
Det internationellt ej erkända och utåt sett föga attraktiva territoriet som har ca 600000 invånare har styrts av "ryskvänliga tuffingar" sedan 1992 närregionen bröt sig loss från den nyligen självständiga f d sovjetrepubliken Moldavien. Transdnjestr är en polisstat och dess existens medverkar till att Moldavien är ett av Europas allra fattigaste länder. För Moldavien skulle återföreningen med Transdnjestr symbolisera en definitiv brytning med ett sovjetdominerat förflutet. Ryssland har 13000 soldater i Transdnjestr som enligt OSSE är en bas för handel med vapen, droger och människor.
Ukraina försöker medla fred i Moldavien. Den föreskriver fria val i Transdnjestr och en förhandlad lösning med Moldavien under internationell kontroll.
Nu ändrar den moldaviska regeringen hållning. President Vladimir Voronin har presenterat en ny taktik som gillas i Kreml men gör landets vänner i väst oroliga. Tillsammans med Igor Smirnov, Transdnjestrs ledare erkänner Moldavien utbrytarrepublikens regering.

Ryssland
2007-17 s 9-10
"Jeltsin spelade många roller"
Jeltsins stormiga karaktär inkluderade både stora framgångar och stora misstag. Han spelade också flera olika roller: hjältens, bovens och narrens. Jeltsins främsta historiska bedrift var att han satte punkt för det kommunistiska systemet i Ryssland. Men därmed uppmuntrade eller underlättade han den korrupta tjuvkapitalism som ledde till att en handfull så kallad oligarker blev omåttligt rika medan den stora majoriteten fick det sämre när det kommunistiska skyddsnätet försvann.

Turkiet
2007-17 s 10
"Erdogan avstår"
Turkiets utrikesminister Abdullah Gül blir landets nye president sedan regeringschefen Erdogan avstått från att kandidera. I Turkiet är det parlamentet som utser president och det regerande AKP har egen majoritet vilket betyder att valet av Gül är säkert. Många turkar misstänkte att Erdogan har en hemlig, islamisk agenda, något som passar illa i det strikt sekulära Turkiet.

USA
2007-17 s 11-13
"Den enda supermakten gjorde pannkaka av allt"
En ny multinationell undersökning omfattande 15 länder som har över 50 % av världens befolkning visar att länder runt om i världen tar avstånd från tanken att USA bör spela en global ledarroll. Det är Bushs administration som förstört Amerikas rykte. Nästa president i USA får en svår uppgift att försöka ändra världens syn på Amerika. Nästa regering måste bryta helt och hållet med Bushs utrikespolitik.

FN
2007-17 s 13
"Pressen på Wolfowitz ökar"
Skandalen i Världsbanken undergräver bankens ställning och trovärdighet. Granskningsbyrån kräver "snabba förändringar i ledningen och krafttag för att återupprätta bankens trovärdighet". Paul Wolfowitz bröt not bankens etikregler när han beordrade bankens personaldirektör att ge hans flickvän Shaha Riza en kraftig löneökning som en del av en temporär förflyttning från banken.
Financial Times
Wikipedia Shaha Riza
NY Times 070428

Irak
2007-17 s 14-15
"Muren är tillbaka"
Vita Huset har antytt att det prioriterar en mur som är en halv mil lång mellan sunnitiska och shiitiska områden i Bagdad trots att den irakiska regeringen motsätter sig projektet. Det är en temporär mur men betongsegmenten är tunga och låter sig svårligen avlägsnas när det väl är på plats.
I Belfast står "fredsmurarna" fortfarande kvar. Förenade arabemiraten bygger ett stängsel längs gränsen mot Oman för att hålla invandrare borta. Den saudiska regeringen har en halvfärdig barriär längs gränsen mot Jemen och Marocko skyddar sig med en hög sandvall mot Polisariogerillan i Västsahara. I Padua i Italien har man byggt en mur runt ett distrikt där främst afrikaner bor. De skylls för att narkotikamissbruk och prostitution breder ut sig i trakten.

Iran
2007-17 s 15-16
"Iran fortsätter att leka katt och råtta"
Motstridiga signaler från Teheran angående landets atomprogram och andra frågor ökar osäkerheten om den iranska regimens verkliga avsikter. Det är oklart om det är president Ahmadinejad som för Irans talan när han dundrar i podiet eller om det är Ali Larijani, den mäktige men försiktigare sekreteraren i Irans högsta nationella säkerhetsråd. Larijani kritiseras för att ha varit undfallande gentemot Storbritannien efter gripandet av 15 brittiska sjömän som av Iran beskylldes för att ha trängt in på iranskt vatten.

Kina
2007-17 s 17-18
"Pratet om demokrati är mest prat" Hela artikeln
Kinas auktoritära ledarskap, som närmar sig slutet av den femåriga mandatperioden, antyder att de gärna skulle vilja se landet bli lite mer demokratiskt. Utspelen är ungefär som ett vårregn, som ger det torra landskapet ett bedrägligt skimmer av grönt. Kina är inte ens i teorin på väg att acceptera demokrati av västerländskt snitt. Men genom att tillåta en relativt öppen diskussion försöker president Hu Jintao och andra ledare framstå som progressiva krafter. Kinas ledare hävdar att enpartistaten praktiserar demokrati sedan länge i den meningen att partiet styr å folkets vägnar. Tanken på demokrati som kärnan i ett nytt politiskt system där människorna väljer sina ledare i fria val, är främmande.

Nigeria
2007-17 s 19
"Regeringspartiets kandidat segrade"
Det nigerianska regeringspartiets kandidat i presidentvalet, Umaru Yar'Adua, har utropats till vinnare i ett val som enligt EUs observatorer har "föga trovärdighet" och som av USA beskrivs som "djupt oroväckande". Chefen för EUs observatörer, Max Van Veeteren den Berg vill inte godkänna valet som legitimt.

2007-17 s 19-21
"Demokrati i kris" Hela artikeln
Nigeria är ett av många exempel i Afrika på att demokratin där inte mår särskilt bra. Organisationen Afrikastudier vid John Hopkinsuniversitetet mäter den allmänna opinionen i Afrika i sin "Afrobarometer". Många länder har en livaktig politisk debatt och många länder arrangerar val rutinmässigt men styret blir inte bättre av det. 1976 var det bara tre länder i Afrika som kunde kallas "fria" och 25 länder var definitivt "inte fria". Idag har den senare kategorin krympt till 14 stater och merparten hör till kategorin "delvis fria". Nigeria tillhör den senare gruppen. Landet har stora inkomster från oljan men intäkterna används inte meningsfullt. Nigeria har blivit ett land där alla medborgare ser till de egna behoven i första hand och där de fattiga får klara sig bäst de kan. De fattigas barn har inte råd att gå i skolan, bara i Koranskolan där de lär sig citera Koranen utantill. Korrumperade ledare och ämbetsmän har stulit omkring 380 miljarder dollar från statskassan sedan landet blev självständigt 1960.

Afrobaraometer

Lewis, Peter. "Identity, Institutions and Democracy in Nigeria." 2007.

Afrika
2007-17 s 21-28
"Afrikas förbannelse"
Idag går det sämre för Afrika än för 50 år sedan. Krig korruption och missriktad utvecklingshjälp har drivit stora delar av den svarta kontinenten mot ruinens brant. Nu drar en våg av omvänd rasism fram genom Afrika. 350 år efter landstigningen på Afrikas sydspets är det vita farmare som tvingas sota för allt elände i Afrika. 50 år efter kolonialismens slut börjar de vita bosättarnas utflyttning likna en fördrivning.
Varför drabbas Afrika av den ena katastrofen efter den andra? Varför förekommer det fortfarande inbördeskrig, folkmord, stamkrig och ställföreträdande krig 50 år efter kolonialismens slut?
Krig och missad utveckling har gjort Afrika till världens fattigaste del och klyftan mellan Afrika och resten av världen fortsätter att växa. Livsmedelsproduktionen per capita minskar hela tiden. Hälften av kontinentens 880 miljoner invånare måste klara sig på mindre än en dollar om dagen. Afrika svarar för 1,3 % av världens samlade BNP men har nästan 15 % av jordens invånare. Ingen annan region har fått så mycket bistånd men detta har missbrukats och har bara skapat ett klimat av beroende och osjälvständighet. Skulden läggs alltid på den vite mannen, först var det kolonialismen, sedan det kalla kriget och nu är det globaliseringen. "Afrikanerna är de enda människorna i hela världen som fortfarande anser att det är andras uppgift att se till att de utvecklas. De betraktat staten som en fiende som man måste bedra och besegra. Afrikas fiasko har många fäder. Två av de mest betydelsefulla var Kwame Nkrumah i Ghana och Tanzanias Julius Nyerere.

Kultur
2007-17 s 29-31
"Säg det på engelska"
Det engelska språket rider på en våg av globalisering och teknik, och det dominerar världen på ett sätt som inget annat språk någonsin gjort. Många språkvetare anser att engelskan är så utbredd att den aldrig kan detroniseras som språkens kung.

2007-17 s 30-31
"In English please!"
Ekonomi och globalisering gör engelskan till självklart undervisningsspråk. Världens ledande handelshögskolor och universitet vill använda engelska i avsikten att öka inkomster, övervinna sjunkande födelsetal och anpassa sig till globaliseringen.