Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2008 v 26

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    

EU
2008-26 s 3
"Tillbaka till jobbet"  hela artikeln
Tio år av genomgripande arbetsmarknadsreformer börjar äntligen ge resultat och då försöker politikerna vrida tillbaka klockan.
Resultatet av tio års arbetsmarknadsreformer, löneanpassning och blomstrande marknader som suger upp det som produceras är att EU skapat 17 miljoner nya jobb sedan 2000. 6,7 % är den lägsta arbetslöshetsnivån som Europa har haft på 25 år och bara lite större än USAs 5,5 %. Andelen arbetstagare på arbetsmarknaden av invånarna i arbetsför ålder har stigit från 61 till 70 %. Men en våg av missnöje drar fram genom Europa. I många länder har reformerna som tände gnistan till jobbmiraklet suspenderats eller dragits tillbaka. I Tyskland har Angela Merkels koalitionsregering inte bara frusit reformarbetet utan börjat återreglera arbetsmarknaden med nya minimilöner och högre arbetslöshetsersättning. Detta har inte hindrat 15 % av de tyska väljarna att stödja det radikala Vänsterpartiet som lovat upphäva alla reformer. I Italien har väljarna sparkat ut Mario Prodi under vars styre Italien fick 430 000 nya jobb. Flera andra europeiska ledare har förlorat sina jibb sedan de drivit igenom reformer, Tysklands Gerhard Schröder, Österrikes Wolfgang Schüssel och Spaniens José Maria Aznar. Missnöjet beror delvis på reformtrötthet. Arbetsmarknadsreformer och nedskärningar i välfärden som gjorde det mer lockande att söka arbete är fortfarande mycket impopulära. 304 impopulära arbetsmarknadsreformer har henomförts i EUs stora ekonomier mellan 1996 och 2005, jämfört med 77 stycken under åren 1986-1995. Att återgå till 1990-talets system som en del reformmotståndare vill är mycket farligt. I vår tid med global konkurrens skulle det få mycket allvarliga följder som skulle få besvären 1994 att se ut som en barnlek.
Originalartikel i Newsweek, läs här.

Polen
2008-26 s 4-6
"Nu vänder polackerna hemåt igen"  hela artikeln
Polens allt starkare ekonomi och starkare valuta i kombination med akut brist på arbetskraft börjar locka hem sina utvandrare. Arbetslösheten har minskat i Polen från 14 till 8 % sedan 2006. Miljarder EU-pengar flödar in i landet. En av Europas största folkvandringar vänder kosan hemåt igen. Det senaste decenniet har två miljoner polacker flyttat utomlands. De arbetar som bartenders, byggnadsarbetare och städare i Tyskland.

2008-26 s 6-7
"Vänliga leenden i stället för reformer"  hela artikeln
Premiärminister Donald Tusk har reparerat relationerna med grannländerna men reformarbetet dröjer och det beror på att han inte vill reta tvillingbröderna Kaczynski. Den ene brodern Lech som är president har vetorätt mot nya lagförslag. Och den andra kan från oppositionsbänken brandmärka Tusks reformplaner som "politik för de rika". Premiärminister Tusk föredrar därför att göra ingenting. Hans egentliga mål är att bli statsöverhuvud i presidentvalet 2010. Fast han vann ju parlamentsvalet med stora löften att reformera. Ekonomin måste saneras, pensionssystemet reformeras och privatiseringarna fortsätta.

Italien
2008-26 s 8-9
Eftergifter är Veltronis paradgren"
Oppositionsledaren Walter Veltroni är kanske lite för snäll mot Silvio Berlusconi. Hans parti, Demokratiska partiet (PD) som är kopplat till ett litet, korruptionsfientligt parti, har inte tagit tillfället i akt att kritisera regeringens åtgöranden, som till exempel regeringens hårda åtgärder för att öka kontrollen över invandringen. Fördelarna för Berlusconi är tydliga: han kan tona ner sin partitillhörighet och framställa sig som samförståndspolitiker kanske till och med som lämplig kandidat till presidentposten.
den italienska vänstern behöver en självrannsakan. Den har sina rötter i en misskrediterad troslära, eurokommunismen och en misskrediterad rörelse, kristdemokratin.

EU
2008-26 s 9
"EU skärpte invandringsreglerna"   hela artikeln
EU-parlamentet röstade i förra veckan, med 369 röster för och 197 emot, ja till direktivet att papperslösa invandrare ska kunna hållas inlåsta i upp till 18 månader och bannlysas i EU i fem år efter avvisning. Det handlar om invandrare som stannar trots att visumtiden har gått ut eller som tar sig in i EU utan att upptäckas. Den tyske EU-parlamentarikern Manfred Weber, som var en av direktivets föredragare, anser att det definierar en minimistandard för hur illegala invandrare ska bemötas inom unionen. "Om de inte behövs på arbetsmarknaden bör de skickas hem". Nationella bestämmelser har varierat. I Frankrike är det 32 dagar, i Tyskland 18 månader. I åtta EU-länder finns det inga begränsningar alls. Danmark och Storbritannien kan hävda undantag från direktivet.

Frankrike
2008-26 s 10-12
"Sarkozys sommar"
Man ska inte bli distraherad av mängden aktiviteter och ljudvolymen - de ingår i Sarkozys plan, som kanske fungerar trots allt. Nu när väljarstödet är i botten har Sarkozy satt fart på reformarbetet som ska bli den största ekonomiska reform som Europa har skådat sedan Margaret Thatcher gjorde om Storbritannien på 1980-talet. Den franska militären ska minskas med 54000 tjänster. Moderniseringslagen ska stimulera egenföretagande, öka konkurrensen i livsmedels- och detaljhandeln och sänka konsumentpriserna. En annan lag kommer att tillåta enskilda företag att förhandla om övertid med sina anställda, vilket är dödsstöten för 35-timmarsveckan. Arbetslösheten i Frankrike är 7,2 % och den har minskat stadigt sedan 2005. Andelen fackligt anslutna är åtta % av alla löntagare. En annan sak som hjälper Sarkozy är att oppositionen saknar trovärdighet.

EU, USA, Spanien
2008-26 s 12-14
"EU planerar för tiden efter Bush"
Långt innan Bush besökte Europa för sista gången som president hade ledarna där börjat etablera kontakten med Barack Obama och John McCain. Spanien som är världens största ekonomi vill erbjuda USA sitt politiska och ekonomiska inflytande i Latinamerika. Spaniens rykte i arabvärlden efter det spanska tillbakadragandet i Irak är också en stor diplomatisk tillgång. Spanien stöder också Turkiets ansökan om medlemskap i EU. Spaniens premiärminister är dessutom ensam socialist i en region där högern tycks stärka sin ställning.

Israel, Palestina
2008-26 s 16-17
Israel och palestinierna"
Det är ovisst hur länge den nya vapenvilan håller och om den jämnar vägen för en bredare lösning på konflikter mellan Israel och palestinierna. Efter tre månader av indirekta förhandlingar visa egyptiska medlare ingicks 19 juni en vapenvila mellan Israel och Hamas. Efter tre dagars lugn började Israel långsamt lätta sin ekonomiska blockad. I nästa fas återupptar parterna förhandlingar om frisläppande av palestinska fångar i Israel (kanske 1400) i utbyte mot den israeliske soldaten Gilad Shalit som har suttit i palestinsk fångenskap i två år. Vapenvilan ger både premiärminister Olmert och Ehud Barak, hans försvarsminister och politiske rival, lite välkommet andrum.

2008-26 s 17
"Applåder och burop i det israeliska parlamentet"
Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, påpekade i veckan för Israels ledare att det inte blir fred i Mellanöstern om inte Israel överger kravet på ensam suveränitet över de delar av Jerusalem, som palestinierna gör anspråk på. Sarkozy, vars morfar var en grekisk jude, talade inför ett fullsatt parlament och uppmanade Israel att stoppa byggandet på Västbanken. Han lovordade den israeliska demokratin och citerade ett stycke ur Bibeln där Gud lovar det Heliga landet till Israels barn, vilket möttes med burop av en handfull arabiska parlamentariker.

Irak
2008-26 s 18-20
"Det ljusnar lite i Irak"
Enligt alla viktiga aspekter - militära, politiska och ekonomiska - har det blivit bättre i Irak jämfört med hur förfärligt illa det var. Men det är ingen garanti för att fred och välstånd väntar runt hörnet. De tre folkligga huvudgrupperna, shia, sunni och kurder börjar anpassa sig till varandra. Oljepriset stiger så regeringen har mer kontanter ån någon gång sedan före 1991. 43 % anser nu att "det allmänna läget är bra", dubbelt så många som i september. Al-Qaida har försvagats, de flesta sunniter tar idag avstånd från dem. Den hårdföre predikanten och shiamuslimen Moqtada el-Sadr har bestämt sig för att ligga lågt, kanske för att han slagits tillbaka. Premiärminister Malakis rykte har förbättrats och han har börjat flytta över en del makt från ockupanten till det suveräna Iraks regering. Idag finns de 12 miljoner mobiltelefoner och 261000 irakier abonnerar på Internet, före kriget fanns det knappt någon.
Men det största hindret för ekonomisk utveckling är bristen på kvalificerad arbetskraft och välutbildade byråkrater och tjänstemän som kan använda oljepengarna på ett vettigt sätt. Många i medelklassen har flytt från landet och många välutbildade har dödats.

2008-26 s 21
"Vita huset beskylls för att skönmåla"  hela artikeln
En rapport från den amerikanska riksrevisionen kritiserar den amerikanska regeringens bedömning av läget i Irak. Enligt rapporten överdriver regeringen framstegen inom vissa kategorier, till exempel den irakiska arméns beredskap, elproduktionen och den irakiska regeringens anslag till återuppbyggnaden. Säkerhetsframstegen beror inte på förbättringar vad gäller den politiska och sociala försoningen utan huvudsakligen på förstärkningen av de amerikanska styrkorna, en skakig vapenvila utropad av Moqtada el-Sadrs miliser och på ett USA-lett program, som går ut på att betala före detta rebeller för att de ska hålla sig lugna.

Handel, Energi
2008-26 s 22
"Saudiarabien går med på att öka oljeproduktionen"
Under hård press från USA och en hel världs klagomål på oljepriserna meddelade Saudiarabien i söndags att det kommer att producera mer olja i år om marknaden behöver det. Saudiarabien som är världens största oljeexportör hade sammankallat ett möte i Jidda för att signalera att regeringen i Riyadh är medveten om att höga oljepriser får smärtsamma följder i hela världen. Mötet visade stora motsättningar mellan producenter och konsumenter som Storbritannien och USA när det gäller orsaken till de dramatiska prisökningarna. Storbritannien och USA hävdar att oljeproduktionen inte håller jämna steg med den ökade efterfrågan främst från Indien, Kina och Mellanöstern. OPEC-länderna pekar på spekulationer och den allt svagare dollarkursen.

Argentina
2008-26 s 23
"President Cristina Fernández stöter på motstånd"
Bönderna och folket försöker blåsa liv i demokratin. Bönderna har inte mjuknat av regeringens erbjudanden om skatterabatter för småproducenter. Den 14 juni, när en ny omgång demonstrationer bröt ut, använde polisen våld för att häva en vägspärr och grep en populär bondeledare. Cristina Fernández svarade med att skicka förslaget om skattesänkningar till kongressen. Hennes peronistparti har en bekväm majoritet i båda kamrarna men hon kan inte vara helt säker på kongressens stöd. Den senaste opinionsundersökningen ger henne bar 20 % stöd jämfört med 54 % i februari. Maken Néstor Kirchners popularitet dalar lika fort.

Thailand
2008-26 s 24
"Inte lätt att regera i Thailand"
Den nye 73-årige premiärministern, Samak Sundaravej, är mycket impopulär och pressas av demonstranter att avgå. Han är en politisk veteran och konservativ och hans fyra månader gamla PPP-ledda regering har anklagats för att använda makten för att skydda den förre premiärministern Thaksins intressen. Men han försvarar sitt styre och säger att han bara avgår om han förlorar en förtroendeomröstning i parlamentet.

Media
2008-26 s 24-25
"Barack Obama vann Internetkampanjen"
En konferens som arrangerades av organisationen Personligt demokratiforum konstaterade bland annat att Obama nyligen passerade det magiska antalet en miljon anhängare på Facebook, där McCain bara har 150 000 sympatisörer. Obamas kampanj ansågs klar bäst på att använda Internet för att bygga nätverk. Internet spelade en viktig roll för hans framgångar i primärvalen och för hans lyckade insamlingskampanj. 2008 var första året när Internet spelade en viktig roll i den amerikanska presidentkampanjen.

Vitryssland
2008-26 s 25
"Lukasjenko förnekar sig inte"
En ny lag kräver att alla internetsidor i Vitryssland måste registreras hos myndigheterna. "Vi måste skydda samhället mot Internets negativa effekter", säger landets informationsminister.

Israel
2008-26 s 25
"Inget nyval just nu"
Israels premiärminister, Ehud Olmert, avvärjde i onsdags en regeringskris och nyval tack vare en uppgörelse med koalitionspartnern Labour. Det uppstod sprickor i koalitionen förra månaden när polisen inledde en undersökning angående Olmerts mottagande av 150 000 dollar från en amerikansk finansiär.

 

Zimbabwe
2008-26 s 26-27
"Afrikas ledare sätter press på Mugabe"
ANC-ledaren Jacob Zuma i Sydafrika och Senegals president Abdoulaye Wada uppmanar president Rubert Mugabe att ställa i fredagens presidentval, eftersom det inte kommer att spegla väljarnas fria vilja, då det bara finns en kandidat att rösta på. ANC beskyller den zimbabwiska regimen för att trampa på oppositionen.

2008-26 s 28
"Därför ställer jag inte upp i valet"
Zimbabwes oppositionsledare, Morgan Tsvangirai, förklarar varför han valde att dra tillbaka sin kandidatur. Valet hade inte behövt äga rum alls eftersom Rörelsen för demokratisk förändring som är Morgan Tsvangirais parti erövrade majoriteten det första valet i mars. Inte ens Mugabes lojala valkommissions förnekar detta.

Ekvatorialguinea
2008-26 s 29
"När verkligheten överträffar fantasin"
Konspirationen för att störta regeringen i Ekvatorialguinea (se karta) 2004 är så otrolig att den låter som någonting hämtat ur en tropikroman med så besynnerlig handling att inte ens Graham Greene skulle ha kunnat skriva det. Rättegången mot en av de åtalade männen, Simon Mann har inletts i Malabo som är landets huvudstad.. Mann greps 2004 i Zimbabwe tillsammans med 70 presumtiva legosoldater när deras flygplan landade för att plocka upp vapen på vägen för att störta diktatorn Teodoro Obiang Nguema. Ekvatorialguinea har bara en halv miljon invånare men är en av Afrikas största oljeproducenter. Mann som är arvinge till en förmögenhet skapad i bryggeribranschen, fick tre års fängelse och utlämnades sedan till Ekvatorialguinea. Flera konspiratörer har redan dömts och avtjänar långa fängelsestraff. Fallet har involverat en brokig skara överklassbritter, inklusive Sir Mark Thatcher, son till Margaret. Flera brittiska journalister befinner sig i Malabo för att följa rättegången.
Se artikel i DN.
Wikipedia om Simon Mann.

Tidigare artiklar: 2004-41 och 2008-16.

Afrika, Etiopien
2008-26 s 30-31
"Är svälten oundviklig?"
Hunger hotar än en gång Afrikas näst folkrikaste land och även denna gång är skulden delvis regeringens. Etiopien har fortfarande alldeles för många invånare som försöker försörja sig på alldeles för små arealer och som är beroende av opålitliga regnperioder. Priset på potatis, majs och durra har tredubblats sedan förra året medan inkomsterna är desamma. Etiopien har knappast något privat näringsliv utöver kaffe, kat (en narkotisk växt som tuggas av somalier), grönsaker och en smula turism. Nästan tre fjärdedelar av befolkningen är undersysselsatt eller arbetslös. Regeringens bristande entusiasm för privat företagande matchas av avogheten mot politisk konkurrens. President Zenawi har försvagat de ineffektiva oppositionspartierna genom flitigt användande av tortyr och fängslande. Minst 159 civila, inklusive några unga flickor, har avrättats offentligt, enligt Human Rights Watch.