Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 27

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 
29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22 23 24 25 26  

Tyskland, Frankrike
2009-27 s 3-4
"Berlin och Paris strävar mot samma mål"  hela artikeln
Dragkampen mellan Frankrike och Tyskland är en bluff. Skenet bedrar och det är mer på det retoriska planet som de båda regeringscheferna är oense om på vilket sätt man ska stimulera ekonomin alternativt hålla hårt om plånboken och när det gäller att värna en gemensam stark valuta, stödd av en stark centralbank är Berlin och Paris nog mer eniga än det verkar utåt.

EU, energi
2009-27 s 4
"Inte en droppe?
Det europeiska Nabuccoprojektet är i fara. Europa är intresserad av att skaffa sig gas och olja på annat sätt än från Ryssland. Men det hjälper inte att bygga en dyr, ny gasledning om det inte finns tillräckligt med gas att fylla den med. Det främsta leverantörslandet, Azerbajdzjan skickar redan merparten av sin gas till Turkiet och övriga centralasiatiska länder lovade nyligen att sälja betydande volymer till ryska Gazprom. Österrike, Ungern och Förenade arabemiraten slöt därför nyligen att avtal värt åtta miljarder dollar med Iraks kurder om gas från deras region via Nabuccoledningen till Turkiet. Men nu har Iraks regering förbjudit detta avtal med argumentet att den kurdiska regionregeringen inte har befogenhet att ingå separata energiavtal.

Ryssland, Nato
2009-27 s 5
"Nato och Ryssland återupptar samarbetet"
Efter snart ett år av sura miner och stängda dörrar återknyter västmakterna och Ryssland banden. En viktig överenskommelse har slutits i Korfu om förnyat militärt samarbete och utökade gemensamma insatser i Afghanistan, i kriget mot terrorismen och kampanjen för att stoppa vapenspridning.

Ryssland
2009-27 s 6-7
"Kasinon och jobb förvisas till Sibirien"  hela artikeln
Ett av de största massavskedandena i det moderna Rysslands historia verkställdes i onsdags och det var Kreml själv som hade beordrat det trots den ekonomiska krisen. Hundratusentals människor har mist sina jobb. Den ryska regeringen stänger alla lagliga kasinon och spelhallar i landet enligt en dygdighetsplan som förespråkas av premiärminister Vladimir Putin. För att överleva måste spelindustrin flytta till fyra regioner i avlägsna delar av Ryssland, drygt 600 mil från huvudstaden. Inget kasino väntas göra detta på många år. Enklaven Kaliningrad utgör dock ett undantag. Underjordiska kasinon lär uppstå.

EU, Iran
2009-27 s 7
"EU vill visa solidaritet"
EU-länderna överväger att kalla hem sina ambassadörer för Iran för att sätt press på de iranska myndigheterna att frige personal från den brittiska ambassaden, som har gripits misstänkta för inblandning i regimfientliga protestaktioner.

Vatikanen
2009-27 s 7
"Heliga benskärvor"
Påven Benedictus XVI har meddelat att benfragment från det första och andra århundradet har hittats i en grav i St. Pauluskatedralen i Rom vilket stärker antagandet att aposteln Paulus kvarlevor finns i denna kyrka. Enligt traditionen begravdes Paulus tillsammans med Petrus intill Via Appia innan deras kvarlevor flyttades till kyrkan.

Italien
2009-27 s 8
"Presidenten försöker rädda Italiens goda namn"
Italiens statschef Giorgio Napolitano vädjade i början av veckan till landets politiker och journalister att värna om Italiens rykte genom att låta kontroversiella frågor, som till exempel rykten om premiärministerns sexliv, vila under upptakten till nästa veckas toppmöte (8-10 juli) med G8-länderna där Italiens premiärminister Silvio Berlusconi ska vara ordförande. Det kom ingen reaktion på presidentens förslag från ledaren för det största oppositionspartiet, Demokratiska partiet, som verkar vara splittrat i frågan.

Sverige
2009-27 s 8-9
"Supermodellen är död"
Just när Sverige tar över ordförandeskapet i EU måste man tyvärr konstatera, menar Ruben Anderson i en artikel i The Guardian, att dess berömda välfärdsstat tynar bort. Välfärdsstaten vacklar. Arbetstillfällen, samhällstjänster och sjukvård försvinner. Köerna är långa och systemet skakas av skandaler, särskilt inom den psykiatriska vården. Sverigedemokraterna är på uppgång. Asylsökande massdeporteras till Irak. Den svenska modellen har länge lockat den europeiska vänstern men nu måste "de progressiva i Europa" bygga något nytt. Den svenska drömmen är över, menar han. Det nyliberala experimentet har misslyckats.

Irak
2009-27 s 11
"Irak har blivit farligare"
Den amerikanska reträtten har börjat, och våldsverkare och rebeller utnyttjar tyvärr det förändrade säkerhetsläget. Den senaste veckan har ett flertal attentat i urbana områden skördat många civila liv och dödat amerikanska soldater. De irakiska ledarna uppfattar att deras politiska framtid hänger på att Amerika drar sig tillbaka så att de kan bevisa att de förmår garantera säkerheten.

2009-27 s 12-13
"Segern finns inom räckhåll"
Amerikas invasion av Irak kommer att dömas av historien. De demokratiska idealen finns emellertid fortfarande inom räckhåll. Slutet på historien kan förändra den historiska domen. Intresset för kriget i Irak har minskat starkt i USA. I takt med att den ekonomiska krisen där hemma har förvärrats, framstår problemen i Fallujah, Kirkuk och Mosul som allt mer ovidkommande. Irak genomgår en långsam men genomgripande förändring från krigszon till en ny nationalstat. De militanta sunniterna har identifierats och skulle ha svårt att ta upp det "heliga kriget" igen. Ett problem är att två miljoner irakier har lämnat landet och bara 5 % återvänt. De flesta är medelklass med god utbildning som behövs nu. Ett annat problem är motsättningen mellan främst kurder och araber om oljeinkomsterna från Mosul- och Kirkukregionerna.
Iraks utveckling de kommande åren kommer att forma USAs eftermäle där. "Det är viktigare hur vi åker hem och vad vi lämnar efter oss än hur vi kom hit".

Israel
2009-27 s 14
"Det är aldrig för sent!"
Israels äldre statsman njuter av välförtjänt popularitet och vila på ålderns höst. Shimon Peres valdes 2007 till president för sju år. Idag är han 85 år gammal, han är en av staten israels grundare och förefaller nu som pånyttfödd. Han kombinerar erfarenhet med nyfikenhet och stor beundran för innovationer. Han upplever sig ha mer makt och större förtroende hos folket än någonsin förr. Presidentens ställning har stärkts till följd av att Israel fått en övervägande konservativ regering.

2009-27 s 15-17
"Den eviga konflikten om den eviga staden"  hela artikeln
Israels president, Shimon Peres, berättar om barndomens drömstad, krigen om Jerusalem och de sammanbrutna fredssamtalen med palestinierna. Jerusalem är alla judars centrum sedan 3000 år. Vår förste kung, David, byggde staden, Jesus avrättades här. Mohammed flög i drömmen till Jerusalem på en häst. För alla, judar, kristna och muslimer, är Abraham patriarken.

Iran
2009-27 s 18-19
"Såddes ett frö i Iran…?
Reaktionerna i arabvärlden på den iranska regeringens tillslag mot motståndarna har varit dämpade men de varierar från ökad rädsla för en självständig granne till inofficiell kritik från det sunnitiska Saudiarabien. Den ömsesidiga fiendskapen mellan araber och perser har många sekler på nacken men har förstärkts av shiiternas stärkta ställning i Bagdad efter Saddam Husseins fall. Odelat stöd för den iranska regimen hördes bara från Syrien enväldige president Bashar al-Assad och från libanesiska Hizbollah vars generalsekreterare Nasrallah som hälsade Ahmadinejads seger som ett hopp för "alla förtryckta".
Iran är på sitt inskränkta, teokratiska sätt fortfarande mer demokratiskt än något arabland bortsett från Libanon och Kuwait.

Argentina
2009-27 s 20-21
"Kirchners era går mot sitt slut
Cristina och Néstor Kirchners ambitioner att förlänga sitt kontrakt över Argentina bortom presidentvalet 2011kommer troligen inte att förverkligas. Argentinas regerande Peronistparti förlorade kontrollen över kongressens båda kammare i det nyligen genomförda kongressvalet. I den viktiga Buenos Airesprovinsen - som företräder 37 % av landets väljare - fick Néstor Kirchners koalition, Segerfronten, 32 % av rösterna mot nästan 35 % för Union-PRO som leds av kongressledamoten och affärsmannen Francisco de Narváez. Detta komplicerar paret Kirchners förmåga att driva sin socialistiska politik med stora subventioner på mat och bränsle och nationaliseringar. Néstor Kirchner avgår som ledare för Peronistpartiet.

Honduras
2009-27 s 21
"Kuppen är kanske Zelayas smala lycka"
Manuel Zelaya höll på att hamna i Honduras historieböcker som en före detta president med lika stora idéer som hans Stetsonhatt och lika mycket av det politiska samförstånd dom behövs för att styra det turbulenta landet. Men då blev han plötsligt avsatt från sin post förra söndagen, vilket i ett slag gav den handlingsförlamade ledaren internationell uppmärksamhet i en omfattning som han aldrig hade fått på egen hand. Nu har han blivit en symbol - helt oförtjänt - för en president som berövades sitt mandat. Många fördömde honom som en diktator för att han konspirerat för att eliminera författningens regel om att presidenten bara får sitta en mandatperiod. Han planerade en folkomröstning om förändring av grundlagen. Troligen hade han förlorat den men "räddades" nu av att hans motståndare som avsatte honom och skickade honom i landsflykt, och därmed gjorde honom till en internationell "hjälte".

Somalia
2009-27 s 22
"Bättre fly än illa fäkta"
Sedan häftiga strider bröt ut mellan regeringssoldater och radikala islamistiska milisstyrkor har 130 somaliska parlamentsledamöter flytt till grannlandet Kenya. Det somaliska parlamentet är därför knappt beslutsmässigt. Det finns 280 ledamöter kvar och deras antal krymper varje dag. 250 av parlamentens 550 ledamöter är minimum för beslut. Den somaliska regeringen hoppas få militär hjälp från andra länder men dessa avvaktar.

Kina
2009-27 s 22-25
"Partiet fixar allt i Kina"
Försäljningen av bostäder, bilar och mycket annat ökar, men det är regeringen inte konsumenterna, som betalar. Konsumenterna har blivit allt försiktigare på senare år. Det privata sparandet är stort för att kompensera för landets svaga välfärdssystem. Pensioner är sällsynta, sjukvård kostar pengar etc. Den store konsumenten är staten. Kinas kommunistiska parti har nästan 2000 miljarder dollar i kassan. Det kinesiska kommunistpartiet är en av världens mest likvida finansinstitutioner, det finns inga ekonomiska begränsningar. Beijings stimulanspaket är 4 %, dubbelt så mycket som det amerikanska. Ändå är försäljningen på hemmamarknaden en droppe i havet jämfört med exporten

Frankrike, Afrika
2009-27 s 26-27
"Frankrike lossar på banden"
En begravning i Gabon avslöjade att Nicolas Sarkozy är i färd med att så snabbt som möjligt ändra Frankrikes Afrikapolitik. Frankrike har inte samma utbyte som förr av sina fredsinsatser i Afrika. Kommersiellt har Kina dykt upp som en stark konkurrent. Frankrike har till stor del bekostat säkerhetsarbetet vilket har resulterat i dålig press och samtidigt förlorat både affärer och trovärdighet. Frankrike planerar nu att lägga ner en av tre permanenta baser i Afrika, Djibouti, Senegal och Gabon och överflytta militära resurser till strategiskt viktigare platser kring Medelhavet och Persiska viken.

Afrika, korruption
2009-27 s 27-29
"Korruptionen slår tillbaka"  hela artikeln
Kampen mot ständigt myglande och svågerpolitik i Afrika mattas av. Det tydligaste beviset är det som hänt ett antal korruptionsbyråer med modiga ledare. De är antingen hårt ansatta eller döda. Många befarar stora bakslag i kampen mot korruptionen i Sydafrika, Nigeria och Kenya. Den lägger beslag på pengar som behövs för att bekämpa fattigdom och sjukdomar i världens fattigaste regioner. Nyligen har två antikorruptionsaktivister dödats med våld, en knivhöggs till döds i Burundi och en omkom i sitt hem i en eldvåda i Kongo/Brazzaville.

Kenya, korruption
2009-27 s 28-29
"Givarländerna blundar för skumraskspelet"
Kenyas främste korruptionsbekämpare, John Githongo, är en man på flykt. I flera år samlade han material för att bevisa att den kenyanska regeringen under president Mwai Kibaki är involverad i de mest skamliga korruptionsbrott som någonsin funnits i detta land. Githongos rollbyte från ledare för antikorruptionskampanjer till jagad flykting beskrivs i journalisten Michaela Wrongs bok "It's Our Turn to Eat". Boken handlar om en tumultartad färd genom skumma, offentliga nätverk, som tog miljardtals dollar ur statens kistor och underblåste motsättningarna mellan olika stammar så att Kenya nästan slets i stycken.
Författare Wrong varnar för att korruptionen inte kan stoppas eller ens minska så länge som givarländerna fortsätter att stödja skumma regeringar som Kibakis i Kenya.

Flyktingpolitik
2009-27 s 29-31
"Vem tar hand om miljöflyktingarna"
Klimatförändringens offer riskerar att hamna i ett byråkratiskt tomrum om det inte sätts i åtgärder för att lindra - eller ännu bättre förebygga - deras mödor. Kommer miljöflyktingarna att erkännas? Den klassiska definitionen av flyktingar - drivna från stat till stat av krig eller5 tyranni - passar inte här. "Fattigdomsbekämpare" vill ha ett vidare begrepp för flykting men USA vägrar att tala om "miljöflyktingar", eftersom ordet flykting medför garantier som inte är realistiska att erbjuda. Det finns idag en konkurrens mellan olika institutioner som vill ha stora pengar för att ta hand om flyktingar. De vill "äga" miljöflyktingsfrågan och vill får dessa förklarade som flyktingar av FNs flyktingkommission, UNHCR.