Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 49

Tidskriften

tidigare veckor:  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
 
28 29/30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41
 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

EU
2007-49 s 3-4
"Är det invandrarna eller de infödda som är problemet?"
I många av Europas länder ses invandringen som ett problem trots att det borde vara tvärtom. Sarkozy har ett nytt departement för nationell identitet och invandring som föreslår kvotering av invandrare från vissa regioner. Roman Prodis regering har godkänt ett dekret som gör det lättare att utvisa EU-medborgare som bedömts utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten. Dit räknas bland annat romer (zigenare) komna från Rumänien.
Illegala medborgargarden attackerar rumäner, polisen förstör romska läger.
I många europeiska länder har andelen utlandsfödda aldrig varit större än nu. I Schweiz 24 %, Sverige och Belgien 12 %, Irland 11 % medan Frankrike bara har 8 % och Danmark 6,5 %. Spanien har den mest positiva attityden mot invandrare av alla européer.
Som demografin för tillfället utvecklar sig i Europa kan vi behöva invandrare som arbetare om några decennier, men då som utbildad arbetskraft.

Frankrike
2007-49 s 4
"Lagens långa arm"
Den 21 november åtalades Jacques Chirac som avgick från presidentposten i år för förskingring av allmänna medel under sin tid som borgmästare i Paris 1977-1995. Hans immunitet som president tog slut i juni. Förundersökningen gäller misstänkt falska anställningar i borgmästarens kansli mellan 1983 och 1995. Det kan bli första gången som en expresident åtalas i Frankrike.

Kosovo
2007-49 s 5
"Varning för kris i Kosovo"
Storbritannien har erbjudit sig att skicka fler soldater till Kosovo för att hindra en våldsam kris som kan bryta ut om och när provinsen utropar självständighet. Lord Ashton, före detta internationell guvernör i Bosnien, anklagar Ryssland och Serbien för att bädda för våldsamheter i Bosnien och Kosovo.

Balkan
2007-49 s 5
"Balkan oroar"
EU har avbrutit det militära tillbakadragandet från Bosnien tillsvidare. Man fruktar att den bosnienserbiska republiken skulle kunna stimuleras att också förklara sig självständig om Kosovo gör det. Kosovos nya regeringschef , Hashim Thaki, har deklarerat att han tänker utropa självständighet efter den 10 december.

Balkan, FN
2007-49 s 6-8
"Sanningen måste komma fram"
Intervju med Carla del Ponte, chefsåklagare vid krigstribunalen i Haag. Hon kommer i slutet av december att lämna sin post efter åtta år. I artikeln berättar hon om arbetet, om framgångar och om misslyckanden. Det som mest irriterar henne är att Mladic fortfarande är kvar i Belgrad. Hon vill se ytterligare tre personer i Haag, men tiden rinner ut. FN-tribunalens mandattid är snart slut.

Georgien
2007-49 s 8-9
"Om Kosovo blir fritt"
Om den serbiska provinsen Kosovo förklarar sig självständigt kommer flera enklaver i Georgien att känna sig manade att också bryta sig loss. Deras chanser att lyckas är emellertid små. Abkhazien och Sydossetien bröt sig loss från Georgien i början av 1990-talet men ingen stat erkänner deras självständighet. Två andra utbrytare som kan aktiveras är Transdjnestr som bröt sig loss från Moldavien och Nagorno-Karabach som har armenisk majoritet men formellt tillhör Azerbajdzjan. I Abkhazien bor emellertid bara 200 000 människor och majoriteten är inte abkhazier. Även om Kosovo förklarar sig självständigt är det föga sannolikt att Ryssland skulle sponsra de georgiska enklavernas suveränitet.

Makedonien
2007-49 s 9
"Segsliten namnfråga"
Grekerna vägrar acceptera att Makedonien kallar sig Makedonien. Grekerna menar att Makedonien är namnet på en geografisk region som inkluderar den norra delen av Grekland och som symboliserar Alexander den store. Makedonien är inte, en ny nation som befolkas av slaver, albaner och bulgarer. Opinionsmätningar visar att den grekiska allmänheten stöder regeringens hot om ett veto mot Makedoniens medlemskap i NATO om inte Makedonien avstår från detta land. Makedonien har också ett annat problem på lut. Landet gränsar till Kosovo som är på väg att förklara sig självständigt och Makedonien har en växande och bångstyrig albansk minoritet.

Ryssland
2007-49 s 11-13
"Under den lugna ytan"
All politik i Ryssland bestäms i Kreml och där behövs Vladimir Putin som skiljedomare mellan olika klander och intressen. Det finns ett slags krig inom säkerhetstjänsterna ett hänsynslöst krig om pengar och inflytande. Det handlar om vem som ska styra i Putins namn när han avgår från presidentposten. Men där finns också ideologiska meningsmotsättningar. Inom utrikespolitiken finns "isolationister" som förespråkar ett starkt, oberoende Ryssland som kan erbjuda ett alternativ till amerikansk hegemoni. "Globalisterna", som biträdande premiärminister Alexej Kudrin och utrikesminister Sergej Lavrov, menar däremot att Ryssland har en plats i den postindustriella världen. Vad Putins nya oligarki är enad om är att Putin måste fortsätta ha makten.

2007-49 s 14
"Putins parti segrade"  Hela artikeln
Enade Ryssland vann föga överraskande en övertygande seger i söndagens val till duman. Oppositionspartierna hävdar att det senaste valet var det mest orättvisa sedan Sovjetunionens sammanbrott. De pekar på påtryckningar på offentliganställda, felaktiga röstsedlar och gripande av partianslutna valövervakare. Enade Ryssland fick nästan 65 % av rösterna. Det näst största, kommunisterna fick 11 %. Ytterligare två mindre partier tog sig över sjuprocentsgränsen. Valdeltagandet var 60 %.

Venezuela
2007-49 s 14-15
"Väljarna trampade på bromsen"  Hela artikeln
President Hugo Chávez nederlag i söndagens folkomröstning i Venezuela betyder inte nödvändigtvis att hans stöd bland de fattiga sviktar. De ville kanske bara få honom att skynda långsamt. Mycket hänger nu på om den tidigare mycket splittrade oppositionen förmår utnyttja medvinden och presentera trovärdiga alternativ till det sittande styret. Chavéz hade fått hybris och ville få ett ja från väljarna att han skulle kunna förbli president på i princip livstid, men det blev för mycket. Han överdrev sin tro på sin egen förmåga att väcka folkets lojalitet.

Klimat & Miljö
2007-49 s 16-18
"Det räcker inte med välmenande symboler"  Hela artikeln
Kyotoprotokollets brister ligger som ett mörkt moln över de nya klimatförhandlingarna. 1997 sågs det som ett flaggskepp i kampen mot klimatförändringen men det har misslyckats med det svåra och kostsamma arbetet att i praktiken reducera växthusgasutsläppen. En orsak var att utvecklingsländerna undantogs från kraven som därför bara berörde 48 industriländer. Några ljuspunkter finns: Danmark har minskat med fyra % och Sverige med sju sedan 1990. Men Kanada har ökat med 27 %, Japan med 13 och Spanien med 61. USA som svarar för en femtedel av världens koldioxidutsläpp har ökat med 20 % mellan 1990 och 2005. Någon summerar: "Kyoto var en diplomatisk succé men ur miljösynpunkt ett totalt fiasko".

2007-49 s 18-20
"Skogarna är inte miljövänliga"
Amazonas kanske inte kan hjälpa till i kampen mot stigande temperaturer. Man har länge trott att om bara skogen fick vara i fred så skulle den inte bara blomstra utan kanske också rädda oss undan andra faror genom att suga upp överskottet på koldioxid och andra planetvärmande växthusgaser. Nu misstänker forskare att Amazonas och andra regnskogar i Asien och Afrika kan förvandlas från att vara tillgångar i striden mot den globala uppvärmningen till nackdelar. Okontrollerade bränder släpper ut koldioxid i luften vilket ytterligare ökar temperaturerna och detta skapar nya bränder och en ond cirkel är i gång. Även ökad skogsavverkning bidrar och omkring 2030 kan halva Amazonas vara röjd eller skadad.

2007-49 s 20-21
"Vilket vore det största genombrottet i kampen mot klimatförändringen?
Medan delegater från många av världens länder sitter och diskuterar ett nytt miljöavtal berättar fjorton ledande tänkare om vad de tror är det viktigaste nu i kampen mot den globala uppvärmningen. Medan delegater sitter och diskuterar ett nytt miljöavtal vid FNs klimatförhandlingar på Bali berättar några ledande tänkare om vad de tror är det viktigaste just nu i kampen mot den globala uppvärmningen.
För Kofi Annan handlar det om pengar. Det behövs enormt mycket pengar för att finansiera anpassningen till klimatförändringens följder. Andra: "Politiken måste rätta sig efter vetenskapen", "Fånga koldioxiden", "Stoppa förstörelsen av regnskogen, "Utveckla handeln med utsläppsrätter", "Ändra transportvanorna - ner på individnivå", "En tredje industriell revolution", med flera.

Originalartikeln i The Guardian eller här.

Indien
2007-49 s 22-25
"Röda faran i Delhi"
Med ett avtal med USA om kärnkraft och en ekonomi som rullar på i full fart verkar Indiens framtidsutsikter mycket goda - såvida inte den stalinistiska vänstern lyckas ändra prognosen. Kommunisten Prakash Karat fick en stark ställning 2004 då jämna valresultat ledde till att kommunisterna fick en vågmästarställning. Han anses vara "dogmatisk, puritansk och stalinistisk i sina attityder". Då fick kongresspartiet bara 147 av 543 platser i parlamentet varvid det med nöd och näppe besegrade det då styrande hindunationalistiska BJP som fick 139 platser. Indiens fyra vänsterpartier utnyttjade den svaga oppositionen och fick 62 platser mer än nånsin. Detta tvingade kongresspartiet som leddes av Manmohan Singh och Sonia Gandhi att söka vänsterns hjälp. Detta har lett till bland annat Nationella anställningsgarantilagen som garanterar minst en medlem i varje fattig familj på landsbygden hundra dagars arbete om året. 350 miljoner berörs av detta. Men framför allt ifrågasätter Karat Indiens nära kontakter med USA och förordar i stället Kina.
Singh är också besviken på sin chef Sonia Gandhi som inte stöder energiuppgörelsen med USA tillräckligt energiskt. Hennes allt överskuggande mål är att kongresspartiet ska behålla makten till varje pris så att hennes 37-årige son Rahul så småningom kan ta över ledningen för parti och regering.

Originalartikel i Newsweek.

2007-49 s 25
"Bhutto och Sharif hotar med bojkott"
Pakistans två främsta oppositionsledare, Nawaz Sharif och Benazir Bhutto, hotar att bojkotta parlamentsvalen i januari. Deras partier ska framställa en gemensam kravlista på nödvändiga förutsättningar för fria och rättvisa val. Den pakistanska valmyndigheten har underkänt Sharif som kandidat i parlamentsvalet med hänvisning till hans "kriminella förflutna".

FN
2007-49 s 26-27
"Nu är det dags att reparera!"  Hela artikeln
Den 55-åriga FN-skrapan i New York är hopplöst föråldrad. Efter tio år och tre planer är renoveringen till slut inom synhåll. Uppdraget har stött på upprepade förseningar. Enligt en egyptisk diplomat är den enda delen av projektet som följt tidsplanen den faktura som regelbundet skickas ut till medlemsländerna. Beslut har fattats om att inleda den femåriga renoveringen av komplexet för nästan 1,9 miljarder kronor och att husets 2600 anställda ska placeras i hyrda kontor på Manhattan. FN-skrapans berömda utsida förblir oförändrad men insidan kommer att moderniseras till 2000-talsstandard när det effektivitet och säkerhet och energiförbrukningen kommer att bli 40 % lägre.

Afrika
2007-49 s 27-28
"Fredsduvorna har ett tungt arbete"
I Afrika finns alldeles för många konflikter och alldeles för få arméer som kan reda ut dem. FN har nio separata fredsuppdrag i Afrika 2008 och två av uppdragen äger rum i Afrikas två största länder till ytan, Sudan och Kongo/Kinshasa. Uppdraget i Darfur i Sudan som började i januari ser ut som en lam anka.

Kenya
2007-49 s 28
"Blodig valkampanj i Kenya"
Med tre veckor kvar till president- och parlamentsvalet i Kenya blir kampen om rösterna i detta ostafrikanska land allt blodigare. Kontrahenterna attackerar varandra med knivar och pistoler. För ett par veckor sedan dödades minst sju människor. Den nuvarande presidenten, Mwai Kibaki, tillträdde för fem år sedan för att rensa ut korruptionen, men fastbade snart själv i den. Trots detta har han tämligen stor chans att bli omvald, Han tillhör den största folkgruppen, kikuyu, och dessutom stöds han av Uhuru Kenyatta, vars far Jomo ledde Kenya till självständighet för 44 år sedan.

Samhälle, Japan
2007-49 s 29-31
"Var snäll mot frun, annars…"
Japanska män i karriären uppmanas att vara mer rädda om sina äktenskap. Det har alldeles nyligen stiftats en lag som verkligen är i kvinnornas favör. En hustru som ansöker om skilsmässa kan begära makens halva tjänstepension i underhåll. Antalet skilsmässoansökningar har redan ökat med sex procent. Detta har fått mannen att ta sig en funderare på sina bräckliga äktenskap. Många japanska män går direkt från jobbet till någon lokal för att dricka, äta och umgås. Familjelivet kommer ofta på undantag, vilket kan stå männen dyrt på ålderns höst.
Tidigare artikel om pensionerade japanska män.