Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 13

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12   

Irland
2013-13 s 4-5
"Ormarnas återkomst till Irland"
Enligt legenden fördrev St. Patrick alla ormar från Irland. Nu har den ekonomiska krisen fört dem tillbaka.
Under den keltiska högkonjunkturen då Irland sågs som en ekonomisk tiger blev ormar en statussymbol bland landets nyrika. När rikedomsbubblan sprack lämnades ormarna ofta för sig själva i naturen. Kevin Cunningham, en 37-årig djurälskare har grundat en nationell fristad för dessa ofta exotiska djur.
Frankrike
2013-13 s 6-7
"Strasbourgs moské en turistmagnet"
I det franska folklivet har muslimer blivit ett allt vanligare inslag. Den stora moskén i Strasbourg som uppförts till en kostnad av 89 miljoner kr har starkt bidragit till denna synlighet. 26 % av pengarna kom från kommun och region, 33 % från lokala donationer och resten från Saudiarabien och Kuwait. Antalet besökande turister växer. Kanske blir det också en minaret med tiden.

Spanien
2013-13 s 8-9
"Från sherry till soppkök"
Jerez de la Frontera i södra Spanien är en stad med en befolkning på 215 000 som gjort sig världskänt för sin sherry och sina flamenco-festivaler - men ökänt i Spanien för sina enorma skulder på en miljon euro (8,3 miljoner kronor.
Man försöker balansera budgeten genom att sänka löner, skära ner på antalet anställda och dra in på offentlig service. Många av de anställda, som polismannen Julian Calvo, får bara betalt stötvis, när staden råkar ha pengar.

Tjeckien
2013-13 s 10-11
"Prag är droghandelns absoluta centrum"
Tjeckiska republikens beslut 2010 att avkriminalisera mindre innehav av narkotika för privat bruk har gjort nationen till ett mecka för droghandlare och narkomaner. Tjeckien som gränsar till Tyskland, Polen, Slovakien och Österrike, ligger nu som en oas av droger mitt bland länder varav de flesta har strängare lagar.
Alla kan skaffa sig ett litet tält som rymmer fyra fullvuxna cannabisplantor. Utbudet av marijuana flödar över och priserna faller.
Drogkulturen har sedan början av 1990-talet blivit något av en integrerad del i den tjeckiska kulturen. Hälften av alla tjecker i åldrarna 15 till 34 har rökt hasch åtminstone en gång i livet. Sedan 2010 betraktar myndigheterna inte längre narkotikainnehav i smärre kvantiteter som ett brott utan som en förseelse.

http://www.spiegel.de/international/europe/the-winners-and-losers-of-drug-liberalization-in-the-czech-republic-a-888618.html

Guinea-Bissau
2013-13 s 12-15
"Narkotikan mellanlandar i Guinea-Bissau"
För att vara ett land helt styrt av narkotikan ter sig Guinea-Bissau ganska fridfullt, till och med lite sömnigt. Det finns inga missbrukare och inga förrädare med avhuggna huvuden utmed vägarna.
Guinea-Bissau är världens enda "narkotikastat".
Guinea-Bissau ligger inklämt mellan Senegal och Guinea där den afrikanska kontinenten sträcker sig som längst västerut; mot Syd­amerika. Fiskmarknaden i huvudstaden Bissau ligger lika långt från Brasilien som Spanien, nästan 300 mil fågelvägen. Det är en distans som är lätt att överbrygga för ett privat, medelstort jetplan, även när det är fyllt med fraktgods.
Narkotikan har inte sin slutliga marknad i Guinea-Bissau, för det är landet för fattigt. Målet är de europeiska länderna. Guinea-Bissau är ett transitland för omlastning. Militären ser smugglingen som ett smart sätt att få ut en andel av den globala narkotikahandeln utan att själva bli nedsmutsade.

Tunisien
2013-13 s 16-17
"Högutbildade väljer arbetslöshet framför jobb i den privata sektorn"
De bestraffas om de tar ett lågstatusjobb inom den privata sektorn. Det ekonomiska systemet belönar de som är arbetslösa. Högutbildade väljer därför arbetslöshet i väntan på ett ledigt jobb. Det är också att arbetsrättslagarna motverkar långsiktiga privata investeringar, slutligen tillåter arbetsrättslagarna företagen helt fria händer när det gäller att anställa och avskeda folk under de första fyra åren. Jordbruket är också långt underinvesterat, lågproduktivt med 18 5 av arbetskraften.

Niger, USA, Frankrike
2013-13 s 18-20
"Drönarna i Niger ger USA fotfäste"
Strax utanför Nigers huvudstad Niamey ligger, bakom en taggtrådstäckt mur, den senaste utposten i USA:s drönar­basimperium. De små obemannade farkosterna flyger norrut på jakt efter al-Qaida soldater och andra gerillagrupper i nord- och västafrika framför allt i Mali. Niger, vars befolkning till 90 % är muslimer, och dess grannländer är i desperat behov av utländskt stöd för att spåra gerillastyrkornas rörelser över Sahara och Sahel. I Niger är arbetslöshet och undersysselsättning stora problem, liksom bristen på rent vatten och ej fungerande avloppssystem, speciellt på landsbygden.

Mali, Burkina Faso
2013-13 s 21
"Boskapen är ett problem i Malikonflikten"
Spänningarna ökar längs gränsen till Burkina Faso. Boskapsägare som flyr från Mali upplevs som ett hos av lokala bönder. Inget kan hindra dem, de får som flyktingar, skydd av internationella organisationer. Det stora inflödet av boskap sätter stor press på både land- och vattenresurser.

USA, Teknik
2013-13 s 22-23
"Kalifornien har inte råd att utveckla ett varningssystem för
jordbävningar"
Kalifornia är "sist i klassen" och långt efter andra jordbävningsdrabbade zoner som Mexiko och Japan. Mexiko utvecklade sitt varningssystem efter jordbävningen i Mexiko City 1985 och Japan efter jordbävningen i Kobe 1995. Men nu är det för dyrt i USA.

USA, Karibien
2013-13 s 25
"Hungerstrejken växer på Guantànamo"
25 fångar tvångsmatas sedan de inlett en hungerstrejk. En orsak tros vara att fängelseledningen har börjat undersöka Koraner på ett sätt som inte förekommit sedan 2006. Det betraktar de som att skända islam. Det underliggande problemet kan emellertid vara internernas frustration över att hållas fångna utan rättegång i elva år utan att se en ändring i sikte.
Kongressen har beslutat att ingen intern ska tillåtas komma till Amerika.

Kina
2013-13 s 26-27
Fram träder ett självsäkrare Kina med ledare som också blivit mer medvetna om betydelsen av att arbeta med sin image. De gamla kommunistledarna med sina stenansikten och förutsägbara tal är historia. De har föredragit att lämna sin oföränderliga image åt maoistiska propagandamakare och inställsamma statliga medier. Spinndoktorerna som lärt sig av sina propagandamakare i väst arbetar nu på bilden av Li Keqiang, Xi Jinping och Kina. Det handlar också om det nya självförtroendet som Kinas nya ledare utstrålar. Kina är nu "åtminstone" världens näst mäktigaste och viktigaste land.

Afrika
2013-13 s 28
"Fler än 140 miljoner blir barnbrudar 2020 om inget görs"
Fler än 140 miljoner flickor kommer att giftas bort som barn år 2020. Av dessa kommer 50 miljoner vara yngre än 15 år.
Antalet barnäktenskap varierar mellan olika länder, men de flesta äger rum på Afrikas landsbygd söder om Sahara samt i Sydasien. I Sydasien är nästan hälften av de unga kvinnorna gifta när de fyller 18 år, i Afrika mer än en tredjedel.

Nio av 10 länder med högst andel barnäktenska ligger Afrika,
där är det Niger som har högst andel barnäktenskap, dvs när de gifter sig omyndiga, under 18 års ålder. 75 %, närmast följer Tchad, CAR, Guinea Mocambique och Mali, med 55 %.
De föder barn vi låga åldrar och dör ofta under havandeskapet eller vid förlossningen.
I Malawi försöker "Rädda mödrarna" förmå lokala stamhövdingar att skicka de unga flickorna till skolan och förjaga vanföreställningen att det är en välsignelse för familjen att gifta bort flickorna så fort som möjligt.
Men att gifta bort unga mödrar innebär en mun mindre att föda. Någon kommer in och ger fadern en ko för en flicka när hon är åtta eller nio år gammal. Och när flickan några år senare når puberteten blir det ännu en ko.
Michelle Bachelet, chef för FNs kvinnokommission, menar att barnäktenskap våldför sig på flickornas mänskliga rättigheter; de bromsar deras utbildning, ökar hälsoriskerna genom tidig graviditet och tidigt mödraskap samt ökar riskerna för att flickorna utsätts för sexuellt våld i hemmet.
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/mar/08/140-million-girls-child-brides-2020

Papua Nya Guinea (Pacific Countries)
2013-13 s 30
"Kannibalen 'Black Jesus' har rymt"
Den ökände sektledaren, Stephen Tari, som också misstänks vara kannibal, har rymt från fängelset i Papua Nya Guinea, tillsammans med 49 andra interner. Sektledaren som är en lutheransk präst med flera tusentals anhängare runtom i ö-riket kallar sig själv för "Black Jesus". För tre år sedan dömdes han till 10 års fängelse för att ha mördat flera kvinnor och druckit deras blod i samband med religiösa ritualer.
På senare år har det förekommit flera fall av rituell kannibalism i Papua Nya Guinea. Bland annat arresterade polisen en grupp som var knutna till en kannibalistisk kult förra året. De anklagades för att ha mördat minst sju personer, ätit upp dras hjärnor och kokat soppa på deras penisar.
Storbritannien, Ryssland
2013-13 s 30
"Blev Berezovsky förgiftad?"
Den brittiska polisen förnekar att det är bevisat att den ryska oligarken Boris Berezovsky död i förra veckan var ett mord. Han hittades strypt i sin före detta hustrus badrum. Bredvid den döda kroppen låg en halsduk. Det finns misstavkar om att han förgiftats innan han stryptes. För ett halvår sedan förlorade Berezovsky en rättstvist mot sin tidigare affärspartner, Roman Abramovich, i vilken han förlorade nästan allt han ägde.