Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 44

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43        

EU, Luxemburg, Porträtt
2013-44 s 4
"Jean-Claude Junckers karriär är berättelsen om Europaexperimentet"
Jean-Claude Junckers politiska karriär är snart över. Han har varit en av EU:s mest långlivade ledare, men nu sjunger karriären på slutversen. Han var tidigare storhertigdömet Luxemburgs premiärminister under 18 år innan skandalen med landets secret service utlöste ett nyval. Han förlorade då sin majoritet.
Hans djupa hängivenhet för det enade Europa var stor. Han spelade en stor roll vid skapande av Europas monetära Union och sedan som ledare för Eurogruppen. Fem år tidigare var han en av chefsarkitekterna bakom EUs Maastricht fördrag.
Luxemburgs invånare är bara 0,1 % av EUs 500 miljoner invånare. Han gjorde landets invånare till de rikaste i Europa per capita.

EU, Kanada, Handel
2013-44 s 4
"Frihandelsavtal efter fyra års förhandlingar"
Efter fyra års förhandlingar har EU och Kanada uppnått ett frihandelsavtal som ska skapa tillväxt och jobb. Européerna hoppas att det ska öppna för ett ännu viktigare och betydelsefullt avtal mellan EU och USA. Överenskommelse ska minska tulltaxor och byråkrati, svårast att komma överens om var ostexport och visum handlingar.
Pakten kommer att reducera Kanadas ekonomiska beroende av import från USA. Europas största förmånstagare blir biltillverkarna, tillverkare av bildelar och kemiska företag.

Media, Storbritannien
2013-44 s 6-7
"Brittiska tabloider på de anklagades bänk"
Den etik som styrt den en gång så mäktiga och fortfarande starka brittiska dagstidningsindustrin ställdes inför rätta i måndags, då två före detta redaktörer från Rupert Murdochs medieimperium stod bakom skranket anklagade för kriminella handlingar, däribland telefonavlyssning och försök att hindra rättvisan.
De båda främsta åtalade är båda 45 år. En av huvudpersonerna är Rupert Murdochs favorit, rödhåriga Rebekah Brooks. En annan är Andy Coulson, en redaktör, som varit rådgivare åt premiärministern David Cameron. Rättegången förväntas bli aggressiv och detaljerad med möjligheten till ännu flera avslöjanden om det interna arbetet på en tidning i den konkurrenstyngda värld som utgörs av brittisk tabloidjournalistik och dess trassliga förhållande till den politiska eliten och lagens upprätthållare.
Första dagens förhandlingar ägnades åt att utse en jury. Rättegången förväntas ta minst fyra månader. Det finns ytterligare sex anklagade i målet. Alla säger att de är oskyldiga.

Vatikanen, Religion
2013-44 s 8
"Påven ger lyxbiskopen tjänstledigt"
Påven Franciskus har temporärt befriat den tyske biskopen med spenderbyxor från hans post. Det är ett ovanligt steg som påven tagit mot en offentlig kyrkoman, vars böjelse för lyxliv uppenbarligen strider mot den nye påvens ansträngningar att fostra en mer ödmjuk kyrka.
Biskop Franz-PeterTebartz-van Elst har låtit renovera sin officiella bostad i staden Limburg för flera miljoner euro. Biskopar har så gott som obegränsad makt över finanserna i sina stift. Men påven Franciskus säger att han vill ha en fattig kyrka för de fattiga och accepterar inte Biskop Franz-PeterTebartz-van Elsts finansiella omdömeslöshet.

Tyskland, Religion
2013-44 s 9
"Kyrkorna tappar sitt grepp i Tyskland"
De troende i Limburg, ett katolskt biskopsstift i Hesse, har protesterat utanför sin romanska katedral. Men prelaten biskop Franz-PeterTebartz-van Elst hade då redan rest till Rom gör ett möte påven. Biskopen står åtalad för mened hos åklagaren i Hamburg för att han ljugit inför rätten om sina dyra flygresor till Indien.
Andra rasar mot hans pompa och ståt sedan han blev biskop redan vid 48 års ålder. Kostnaden för hans nya residens intill katedralen blev 31 miljoner euro, en katastrofal skandal för ett i allt högre grad sekulariserat Tyskland.
Allt fler tyskar sär av sin anknytning till institutionaliserad religion. Närvar o i kyrkan, bröllop och dop, allt minskar. 100 000 lämnar varje år de katolska och protestantiska kyrkorna varje år.

Samhälle, Flyktingpolitik
2013-44 s 10-11
"Romernas barn i riskzonen"
Men stereotypen att zigenare stjäl barn har återuppväckts nu när ett romskt par i Grekland sattes i fängelse beskyllda för att ha rövat bort en blond, grönögd flicka vid namn Maria - "den blonda ängeln" som hon kallas i grekiska tidningar. Och i förra veckan fråntogs ett par föräldrar två blonda, blåögda romska barn på Irland med blotta misstanken att också de skulle vara kidnappade.
Barnen på Irland återfördes raskt till sina familjer sedan DNA-tester visat att romerna var deras föräldrar. I Grekland bekräftade polisen att barnet hade romska föräldrar från Bulgarien. En utredning fortsätter för att undersöka om Maria sålts, adopterats eller getts till paret, vilket de hävdar.
Vad utfallet än blir, så säger romerna att de nu lever i fruktan för att få sina barn borttagna. De anser att fallet har underblåst ett ibland våldsamt bakslag för de cirka 11 miljoner romer som finns spridda över Europa. Det har ifrågasatts om de någonsin kan integreras. De möter aggressivitet när de tigger på gatorna.
Ett framträdande reportage i aprilnumret av Paris Match publicerade bilder på unga romer som fungerar som ficktjuvar med inriktning på turister.

Uzbekistan
2013-44 s 12-13
"Maktkamp mellan diktatorns döttrar"
Islam Karimov styr Uzbekistan sedan nästan ett kvarts sekel. Han är 75 år och hans hälsa är vacklande. Han bekymrar sig för tronföljden. Dottern Gulnara, 41 år, sågs länge som kandidat. Men hon har beskyllts för korruption - nu går hon till angrepp på sin syster, Lola Karimova- Tilljajewa, 35 år. Lola har offentligt tagit strid mot Gulnara.
Gulnara har beskyllt för korruption, i denna affär har svenska Telia-Sonera varit inblandad. Telia-Sonera har överfört över 300 miljoner dollar till en kvinna i Gulnaras närmsta krets.
EU och USA fortsätter att omhulda landet. Länderna behöver Karimovs stöd för att gemomföra reträtten av de internationella trupperna. Berlin överför 16 miljoner euro årligen för att reträttvägen hålls öppen.

Historia, Iran
2013-44 s 14-15
"Skammen i Gulistan"
Än idag upplever Iran det påtvingande fredsuppdraget i Gulistan för 200 år sedan som en exempellös förnedring. Gulistan är för Iran en maning att inte lita på de europeiska stormakterna. Den 24 oktober 1813 har fastnat i det nationella minnet.
I byn Gulistan i dagens Azerbajdzjan underskrevs den gången ett fördrag som gjorde slut på ett årslångt krig mellan Persien och Tsarryssland. Det var emellertid en fred helt efter utländskt diktat: helt övergivet av sina allierade i väst måste Persien acceptera praktiskt taget samtliga ryska krav och förlorade större delen av sina besittningar i södra Kaukasus.
Fram till mitten av 1700-talet hade perserriket genomfört ännu en utvidgning från Svarta havet ända till Indien. Men snart drabbades landet i norr av den ryska expansionspolitiken. År 1801 annekterade tsar Paul kungariket Georgien, som Persien gjorde anspråk på, och hans efterträdare Alexander 1 skickade en armé på 10 000 man till regionen. Också de khanat som stod under persisk överhöghet i nuvarande Azerbajdzjan och Armenien blev offer för ryska trupper. Dessa var visserligen till antalet klart underlägsna den persiska krigsmakten, men de persiska styrkorna som huvudsakligen bestod av kavalleri saknade organisation, strategi och moderna vapen.

Iran
2013-44 s 16
"Död åt Amerika - eller ändå inte?"
I Iran har motståndare till att landet närmar sig USA satt i gång en debatt om en gammal slogan. I centrum står framför allt förre presidenten Rafsanjani. Han skrev i början av oktober på sin hemsida att ayatollah Khomeini (nu död) hade anförtrott hon om under vissa omständigheter skulle ropet om Amerikas död kunna överges. Detta har tagit upp av president Rohani efter hans nyliga resa till USA. Han vill gärna nå en uppgörelse med väst.

Laos
2013-44 s 18-19
"Laos framtid: Ett glädjelöst land"
En hemlighets styrande klick och markstöld ger problem för ett fattigt Laos.
Traumat efter landets långa inbördeskrig och amerikanska bombningar under Vietnam kriget är aldrig långt borta. Regimen är ständigt på sin vakt mot främlingar.
Laos har gett koncession för 30 % av landets yta till utlänningar. Mer land befinner sig nu i utländska händer än det land där man odlar ris.
Exploateringen av naturresurser i det underutvecklade Laos kommer att accelerera Inkomsterna tillfaller redan en oligarki.

Latinamerika
2013-44 s 20-21
"En gyllene era bleknar i Sydamerika"
Högkonjunkturen bedarrar och Sydamerika står vid en korsväg. De förestående valen i Argentina, Chile och Venezuela plus en tidig valrörelse inför Brasiliens presidentvalskampanj antyder att demokratin står starkare än någonsin i regionen. Och det blir goda ekonomiska tider även framöver.
Varupriserna och kapitalet ligger fortfarande på hög nivå, haken är att de inte längre ökar.
Under de gångna åren har den goda ekonomin tillåtit politikerna att spendera mer på behövliga sociala insatser

Handel, Indien och Afrika
2013-44 s 22-23
"Elefanter och tigrar"
Man talar om Kinas affärer i Afrika, men Indien är inte långt efter.
Östafrika liksom södra Afrika har stora mängder invånare som kommer från subkontinenten, främst från Indien. Städer som Dar es Salaam i Tanzania har snabbt växande samhällen. Stora indiska företag investerar i allt högre grad i till exempel mobilnät. Men också i farmer som ligger i Etiopien. Indiska företag har sin regerings politiska och diplomatiska stöd. Även den indiska flottan har hjälpt till som att ta död på piratdåden i Indiska Oceanen. Att Indien, i motsats till Kina, ger landet extra legitimitet i Afrika. Kineserna hånas av en del afrikaner som de nya kolonialisterna som kommer att hålla brutala afrikanska ledare om ryggen och korrumperar ledare som är demokratiska.

Etiopien, Flyktingpolitik, Somalia
2013-44 s 24
"IKEA tillverkar skydd för flyktingar"
Den svenska möbeljätten IKEA har skickat hytter som kan sättas ihop på Etiopiens savanner, där de blir hus för flyktingar från Somalia. Om detta försök slår väl ut kan man snart använda dessa hopsättbara hytter som alternativ till tält även i andra delar av världen.
13 hytter har hittills monterats i Kobes flyktingläger. Det är en försöksverksamhet för IKEA och om IKEA-hytterna fungerar så kan de snart komma att erbjuda flyktingar över hela världen bättre hem än de konventionella tälten. Prototyperna har gjorts för hand i Sverige för 5000 euro. Det är alldeles för dyrt. Men så snart de kommer i massproduktion ska priset ner till cirka 715 euro.

Tanzania
2013-44 s 25-27
"Slagfält om genmodifierad gröda"
Sedan regntiden uteblivit i en massajby i norra Tanzania har barnen drabbats av många dagar då de inte fått någon gröt - eller ingen mat alls att äta i sina hyddor av lera och grenar. Torkan bär skulden för större delen av deras lidande.
Forskarna har utvecklat utsäde som klarar torka, något som skulle kunna lätta på hungern i Tanzania och i Afrika söder om Sahara. Men eftersom utsädet är genmodifierat kan det inte sås här. Motståndare till genmodifierade grödor har fått fotfäste i Afrika och nu befinner sig byar som Engaruja mitt uppe i den globala, ideologiska striden om agrikulturell teknologi.
Sedan USA:s farmare först började använda genmodifierade grödor 1996 har 17 miljoner bönder i 29 länder följt efter. Europa har avvisat grödorna med argumentet att bönderna skulle exploateras av stora utsädesföretag och att mer forskning om tänkbara risker för miljön och matsäkerhet bör genomföras.
Europeiska aktivister har pressat Afrika att göra samma sak. Bara fyra afrikanska länder - Sudan, Egypten, Burkina Faso och Sydafrika - tillåter genmodifierat.

Samhälle, Kultur, Forskning
2013-44 s 28-29
"Tjusningen i att bli skrämd"
Halloween tillåter oss att festa om i mörkret, i det oroväckande och i det mysteriösa. Men varför tycker så många av oss om att bli skrämda och när uppstod denna sällsamma böjelse.
När något skrämmer oss så processas det automatiskt i amygdala, en liten mandelformad hjärnstruktur som hanterar starka känslor. Detta utlöser två separata procesströmmar i hjärnan. En långsam som till frontalloben där en rationell bedömning av faran kan göras.
Och en snabb slåss-eller-fly mekanism. Inom tre sekunder har amygdala frisläppt ett 30-tal hormoner som gör dig beredd på handling. Bland dessa finns endorfiner och dopaminer, vilka lockar fram känslor av välbehag och upphetsning.

Kenya, samhälle
2013-44 s 30
"Straffet för våldtäkt i Kenya: Klippa gräs!"
Kenyanerna rasar efter det att tre män som dömts för gruppvåldtäkt av en 16-årig flicka får ett så lindrigt straff som att klippa gräset utanför polisstationen.
Våldtäkten skedde i juni då den 16-årig flickan var på väg hem från sin svärfars begravning. Hon övermannades och våldtogs av sex män, varav tre senare blev identifierade, åtalade och dömda till gräsklippning.
Det är den kenyanska kvinnan Nebila Abdulmelik som startat kampanjen mot de ringa straffet på internet. I måndags hade cirka en miljon anslutit sig till krafet att kräva strängare straff.
- Att låta dessa män gå fria och bara kräva av dem att de klipper gräs måste vara världens lindrigaste straff för våldtäkt, säger Nebila Abdulmelik till den kenyanska pressen.