Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 26

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25       

Holland, Samhälle
2013-26 s 4-5
"Pedalkraften i Amsterdam översvämmar staden med cyklar"
Cyklar proppar igen gatorna och orsakar trafikstörningar. I Amsterdam med 800 000 invånare finns det 880 000 cyklar. Fyra gånger mer än det finns bilar. 32 % av alla resor i staden sker med cykel, bara 22 % sker med bil.
Det största problemet är att hitta en parkeringsplats. Staden ska under de kommande 20 åren investera 875 miljoner kronor för att förbättra infrastrukturen.
Den danska planeringskonsulten Copenhagenize Design publicerar varje år en lista över de 20 cykelvänligaste städerna. Amsterdam ligger högst.
Varför är det så i Holland? Jo, landets täthet, avstånden är korta, landet är platt och klimatet är lagom.
http://copenhagenize.eu/index/index.html

Italien
2013-26 s 6-7
"Dömd Berlusconi kämpar vidare"
Den förre premiärministern Silvio Berlusconi sitter hemma, på uselt humör, övertygad om att han kommer att förklaras skyldig eftersom "de vill ha bort mig från den politiska scenen".
Den rödhåriga åklagaren Ilda Bocassini är på semester och hennes chef tar hand om slutpläderingen. Det är nu Edmondo Bruti Liberati som ska göra klart för alla att det inte bara är "röda Ilda" som vill fälla Berlusconi utan hela åklagarämbetet.
Domstolen dömde Berlusconi till sju års fängelse och förbud på livstid att ställa upp i allmänna val. Men dömda brottslingar som är över 70 år behöver inte sitta av sitt straff. Och dessutom hotar Berlusconi med att säga upp koalitionen med premiärministern Enrico Letta om denne inte hjälper honom!

Storbritannien, Samhälle
2013-26 s 7-8
"Blöta somrar i 10-20 år"
En samling vetenskapsmän har kommit fram till att Storbritannien kan befinna sig mitt inne i ett 10 till 20 år långt kretslopp av blöta somrar. Sannolikheten talar för denna prognos.
Den mest troliga anledningen är Atlantic Muli-Decal Oscillation (AMO, ett gåtfullt fenomen som definieras av en 60 - till 90-årig variation i Nordatlantens yttemperatur. Andra orsaker kan vara "loading the dice", vilket innebär ett skifte i jetströmmarna, variationer i solinstrålningen och att den arktiska havsisen försvinner. Jetströmmar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jetstr%C3%B6m

Frankrike
2013-26 s 10-11
"Måste fransmännen arbeta mera, längre och hårdare?"
Frankrikes växande pensionsproblem kommer att bli akuta under de kommande 20 åren när personer födda under de barnrika åren på 1950- och 1960-talen går i pension. Under de gångna 60 åren har Frankrikes omfattande välfärdssystem nästan tredubblats i storlek. Räknat som offentliga sociala utgifter i procent av BNP ligger Frankrike högst i världen - Sverige ligger på andra plats. Nu står den socialistiske premiärministern Hollande inför ett stort problem efter sitt vallöfte "att varje generation ska ha ett bättre liv än det föregående". Men han vägrar att höja pensionsåldern som i dag ligger på 62 år. Offentliganställda och särskilda kategorier arbetare kan gå i pension redan vid 50 år!

Ryssland
2013-26 s 12-13
"Rysk redaktör hotas av fängelse"
Det fanns en tid då en skicklig journalist hade svängrum i denna ryska stad och kunde manövrera mellan borgmästarens och guvernörens konkurrerande läger. Aksana Panova utnyttjade denna konkurrens till fullo och hennes nyhetsrapportering, kallad ura.ru, blev känd för att vara både färgstark och frispråkig. Men nu är hon stoppad.
En guvernör som tillsattes förra året av president Vladimir Putin satte genast i gång med att utreda om borgmästaren begått kriminella handlingar.
Anklagelserna mot Aksana Panova, 39, som inkluderar stöld och utpressning är som ett skyltfönster för de förändringar som svept fram över Ryssland det senaste året. Diktatoriska brottsanklagelser baserade på skamlöst tveksamma bevis har blivit de främsta politiska metoderna.
Dessa kraftiga åtgärder började i och med att Putin återkom till makten som president. Trenden har sedan dess gått allt djupare in i samhället.

Spanien, Tyskland, EU
2013-26 s 14-15
"Från varm beundran till frostig irritation"
Spanien vill påskynda bankunionen. Tyskland bromsar. Spanska ämbetsmän kräver att en bankunion kommer till stånd snabbt och vill att Tyskland stimulerar sin ekonomi så att landets import från Spanien ökar.
Från den dag då Rajoys regering installerades 2011 har det gjorts medvetna försök att efterlikna en del av de strategier som fick Tyskland att övervinna en egen lågkonjunktur för 10 år sedan genom en arbetsmarknadsreform och en stark inriktning på exporttillväxt och konkurrensförmåga. Spanien försöker nu också förändra skolsystemet genom att uppmuntra fler tonåringar att välja yrkesutbildning sedan de lämnat skolan.
Vidare har styckekostnaden, eller enhetspriset, vid tillverkning fallit. Konkurrensförmågan har ökat.

USA, Ryssland
2013-26 s 16-17
"Fallet Snowden bär spår av kalla kriget"
Turerna kring fallet Snowden bär spår av kalla kriget. Den ryska regeringen - läs Putin - struntade i krav från Vita huset och utrikesminister John Kerry att skicka Snowden till USA.
Vi har inga utlämningsavtal med USA, kontrade en nöjd Putin från sitt besök i Helsingfors. Han säger att han för en självständig utrikespolitik. "Jag är den ende i hela världen som för en utrikespolitik som inte dikteras av USA".

USA
2013-26 s 18-19
"Därför möts Obama av kalla handen utomlands"
Obama möts av en hårdare verklighet, främst när det gäller Kina och Ryssland, när han nu tränger djupare in i en andra presidentperiod. Obama skiljer sig från sina föregångare som upprättade personliga förbindelser med andra ledare runt om i världen och såg detta som en hörnsten i utrikespolitiken. Han har komplicerat situationen och blivit besviken på andra ledare som han räknat med. Han odlade vänskap med Rysslands före detta president Medvedev men fick ingenting ut av detta. Han undervärderade Putins fortsatta makt. Obamas förhållande är också spänt till hans vänner som François Hollande och Angela Merkel.

Arabvärlden, Samhälle
2013-26 s 20-21
"Krafttag mot misshandel och kvinnohandel i Mellanöstern"
Menaregionen (Mellanöstern och Nordafrika) är en populär destination för miljontals invandrande kvinnor som ägnar sig åt hushållsarbete. De kommer ofta från Sri Lanka, Filippinerna, Indonesien och Indien. Flera rapporter vittnar om hur de misshandlas och utnyttjas. Orsakerna är dels att hushållsarbete är undantaget från de nationella lagarna och dels handlar det om kvinnornas okunnighet om sina rättigheter. Många är papperslösa, talar inte landets språk och arbetar bakom lyckta dörrar där de är utlämnade till arbetsgivarens godtycke. En del är beroende av kriminella grupper.
Menas kafala-system gör gästarvetarna beroende av arbetsgivare och sponsorer. En lokal medborgare - en kafeel - har rätt att bestämma över deras liv, att misshandla dem och spärra in dem och om de inte lyder utvisa dem till sina hemländer.
Den internationella invandringsorganisationen I OCH MED har nu lanserat två projekt. Det ena, Pave, inriktar sig på lagändringar i Mena och det andra som kallas "Vi är alla arbetare" försöker i Jordanien sprida information om det godtyckliga systemet.

Kina
2013-26 s 22-25
"Kina flyttar 250 miljoner bönder till nybyggda städer"
Kinas nye premiärminister, Li Keqiang, antydde vid sin första nyhetskonferens i mars att urbaniseringen var en av hans främsta prioriteringar. Över hela Kina går vägskraporna fram och jämnar byar som funnits sedan urgamla dynastier med marken. Höghus växer fram till nya städer dit bönderna med familjer förflyttas.
Kina skyndar på med sitt svepande projekt att flytta 250 miljoner landsbygdsbor till nybyggda städer under de kommande tio-tolv åren - en förändringens vind som kan leda till en ny våg av tillväxt eller skapa problem i landet under kommande generationer.
Regeringen - ofta i form av diktat - tänker ersätta små rustika hem med höghus som täcker vidsträckta åkerjordar och som drastiskt förändrar livet för landsortsbefolkningen. Så enorm är storleken på detta projekt att antalet helt nya kinesiska stadsbor kommer att bli nästan lika många som det totala antalet invånare i USA:s städer.
Det yttersta målet för regeringens moderniseringsplan är att integrera 70 % av landets befolkning eller 900 miljoner i städer till år 2025.
Slut med det improduktiva småbruks landet där varje familj försörjde sig själv med mat. Och bara konsumerade vad de själva producerat.

Media, IT, Terrorism
2013-26 s 26-27
"Oro för terrorister som undervisar om islam på Internet"
Mian Shahzib undervisar dagligen brittiska barn om islam från Pakistan via Internet. Han är medlem i en förbjuden terrororganisation Jamaat-ud-Dawa.
Att läsa Koranen via Internet är en växande affärsidé. Många företag och enskilda ger sig in i den nya branschen. Detta skapar fruktan i många icke muslimska länder för att barn till invandrade pakistanier kan radikaliseras och uppmanas till terrorverksamhet.

Etiopien
2013-26 s 28-29
"Medelklassen blomstrar i Addis Abeba"
Etiopiens huvudstad ser ut som en enda stor byggarbetsplats. Medan de höghus, breda avenyer och omgivningen växer fram, uppstår ett nytt Addis Abeba.
Regimen prioriterar byggnationer till alla kostnader, projekt som leds av uttryckslösa kinesiska förmän.
Etiopien med 85 miljoner invånare är Afrikas näst största land och moderniseras nu med stor iver. En gång var landet synonymt med envis fattigdom och hungersnöd. Etiopien har under det senaste årtiondet åtnjutit en av de högsta tillväxttakterna i Afrika - mellan åtta och tio procent. En medelklass växer fram i städerna. Medlemmarna av denna medelklass kan ännu inte konkurrera med sina motsvarigheter i väst, men de delar en beslutsam uppfattning om att de ska förbättra sin lott.
Etiopien har också lyckats åstadkomma så gott som hundraprocentig skolgång.