Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 45

Tidskriften

2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44       


Tyskland
2013-45 s 4-5
"Angela Merkel dämpar tonen på hemmaplan"
En tysk regering som i åratal predikat åtstramning som den enda vägen till välstånd både hemma och utomlands är nu beredd att öppna plånboken. I förhandlingarna med sin tilltänkte koalitionspartner socialdemokraterna tvingas Angela Merkel acceptera en rad vänsterpolitiska åtgärder som kommer att skarpt öka regeringens utgifter.
Bland dessa åtgärder finns kravet på införandet av minimilöner - för första gången i Tyskland - motsvarande cirka 75 kronor i timmen, lika höga pensioner i öst som i väst, lika lön för kvinnor och män, högre barnbidrag, skattehöjning för de välbeställda och kraftigt höjd satsning på infrastruktur, utbildning och energi. Med i genomsnitt 1,4 barn per kvinna måste Tyskland finna sätt som gör livet lättare för arbetande kvinnor.
Det blir för ögonblicket föga ändringar i Tysklands attityd mot sina grannar. Medan Grekland, Italien, Spanien och även Frankrike hackar sig bort ifrån sina sedan länge omhuldade sociala skyddsnät för att möta kraven från Berlin och de internationella fordringsägarna, så motsätter sig den konservativa Angela Merkel och hennes orubblige finansminister Wolfgang Schäuble varje form av omfördelning av kapital inom eurozonen. Berlins omsorg om sina egna inrikespolitiska prioriteter kommer förmodligen att väcka förbittring då den medicin som Berlin ordinerar utomlands tillämpas med mindre iver på hemmaplan.

EU, Tyskland
2013-45 s 6-7
"Eurozonen har blivit en parasit i världen"
In veckan kom en skarp kritik mot Tysklands ekonomiska politik från USA finansdepartement. USA ogillar Tysklands stora bytesbalansöverskott. Tyskland borde importera mycket mer från USA. Införandet av euron som ersättning för D-marken har gett Tyskland en undervärderad valuta vilket lett till att landet i år exporterar mer än USA. Hela EU får detta år ett överskott på 2,3 %. "Eurozonen har blivit en parasit för resten av världen".

Holland
2013-45 s 7
"Rasrelationer i Holland"
Är Svarte Petter rasism? En debatt om helgdagstraditioner avslöjar rasattityder?
Varje år den 5 och 6 december firas Sinterklaas (St Nicolas) som är barnens stora högtid. Sinterklaas anländer i en ångbåt tillsammans med en grupp tjänare med svarta anleten som delar ut presenter och kakor till barnen. Nu har personer med rötter i Karibien börjat protestera mot St Nicolas hjälpredor - en morsvarighet till Sveriges "nissar" - som dessa betecknar som en rasistisk karikatyr. Bakom protesterna ligger främst Quinsy Gario, en holländare född på Curacao.
Geert Wilders, vars parti Frihet är motståndare till invandring menar att han hellre eliminerar FN än Zwarte Piet. Partiet har för närvarande toppsiffror.

Tyskland, Handel
2013-45 s 8-10
"Vattenfall vinner över kolkritiker"
Den svenska energijätten Vattenfall dominerar livet i Lausitz i östra Tyskland. Nu vill företaget expandera sin kolbrytning där - men oppositionen mot planerna drunknar i företagets betydelse för den lokala ekonomin.
För att få ett begrepp om den makt som den svenska energijätten Vattenfall utövar i Lausitz i östra Tyskland, får man lämna Autobahn vid avfarten till Cottbus. Man ser en stor skylt med företagets namn utmed landsvägen och borta vid syn­randen ser man tornen hos kraftverket Schwarze Pumpe, som spyr ut ånga i lufthavet.
Borgmästaren i Cottbus, Frank Szymanski, en medlem av socialdemokraterna (SPD) är en man som orubbligt stöder den lokala kolgruveindustrin. Han var med bland grundarna av Der Verein Pro Lausitzer Braunkohle en lobbygrupp för kolbrytning.
Det lever 30 000 färre människor i denna stad än det gjorde under den kommunistiska DDR-tiden och Vattenfall är den sista stora arbetsgivaren som erbjuder ett säkert jobb. Cirka 25000 jobb i regionen är beroende av kolbrytningen. Majoriteten stöder de nya dagbrotten. Är Vattenfall för mäktigt för Lausitz?

2013-45 s 10
"Kraftigt nej till energi i egen regi"
Det blev ett klart nej när Berlins folkomröstning genomfördes förra helgen. Omröstningen var ett medborgarinitiativ för att förmå staden att köpa tillbaka elnätet från Vattenfall. Men det vara bara 24,1 % av Berlinarna som röstade ja till återköp.
När Berlinarna fick välja mellan energidistribution i egen regi eller inte så blev folket utslag glasklart. Ett kraftigt nej. Det innebär att Vattenfall förmodligen kommer att fortsätta distribuera el till Berlinarna producerat med brunkol. Det handlar också om ekonomi. Ren energi skulle kosta mer på kort sikt och Berlins stad har redan skulder på svindlande 530 miljarder kronor i bagaget.

Kroatien
2013-45 s 12-13
"Etniska parallella världar i Vukovar"
Vukovar är en stad i landsdelen Slavonien i östligaste Kroatien. Den ligger nära gränserna både Serbien och Ungern. Kroater och serber lever i skilda världar. Konflikten om tvåspråkiga skyltar har på nytt rivit upp sår från kriget. Numera står texten också med kyrilliska bokstäver med hänsyn till den serbiska minoriteten. Det är en provokation för kroaterna och särskilt den katolska kyrkan - det var ju serbisk militär som ödelade barockstaden vid Donau 1991 under det Kroatiska självständighetskriget, då omkring 200 skadade kroatiska soldater och civila torterades och mördades av serbiska rebeller.
Någon välmående framtid för staden som före kriget var hemstad för 23 olika folkgrupper. Färe krigsutbrottet i början av 90-talet var Vukovarden näst rikaste staden i Jugoslavien efter Maribor i Slovenien. I dag är länet Vukovar-Srijem landets fattiglapp. Efter månader av granatbeskjutning förstördes den till 90 %. Före kriget fanns det arbeten för 27000 människor. Idag knappt 10000.

Vukovarmassakern. http://sv.wikipedia.org/wiki/Vukovarmassakern

Ukraina. Ryssland
2013-45 s 14-15
"Handelskrig om chokladfabrik"
Från Baltikum till Svarta Havet byggs en chokladmur över Europas kontinent.
EU vill få Ukraina och Moldavien att underteckna så kallade associationsavtal med Ryssland vill få in dessa länder i en tullunion, ett av president Vladimir Putins favoritprojekt. Denna som idag bara består av Ryssland, Vitryssland och Kazakhstan kan emellertid aldrig bli en verklig rival till EU. Putin pressar Ukraina för att den euroasiatiska integration inte kn genomföras utan Ukraina.

Snowden
2013-45 s 16-17
"Snowden har kanske fått ett jobb i Ryssland"
Vid sällsynt tillfällen, nästan alltid nattetid, lämnar Edward J. Snowden sin hemliga bostad någonstans i Ryssland. Han använder dagarna till att lära sig ryska och läser. Han har just avslutat Dostojevskijs Brott och straff!
Med honom är Sarah Harrison, en brittisk aktivist som arbetar för WikiLeaks.
Utan att vara lika uppmärksammad tycks hon ha funnit sig fångad i samma hemlighetsfulla limbo, som utgörs av den tillfälliga fristad som den ryska regeringen gav Snowden för tre månader sedan. Han kanske slipper att ställas inför rätta, men han kan långt ifrån känna sig fri och kan inte heller leva i full frihet.
Andrei Soldatov, en journalist som skrivit mycket om säkerhetsorgan, säger att F.B.S. - den inrikes organisation som efterträtt sovjetårens underrättelsetjänst - tydligt och klart kontrollerar de omständigheter i vilka Snowden nu lever. Man skyddar honom och begränsar hans rörelsefrihet även om man inte direkt kontrollerar honom själv.
- Han är helt enkelt omgiven av dessa människor, säger Soldatov, som tillsammans med Irina Borogan skrivit historien om den nya ryska säkerhetstjänsten.

2013-45 s 18-19
"De tio vittnena"
Ledande personer i den tyska underrättelsetjänsten har rest till Washington, ett möjligt NSA-utskott kan snart börja sitt arbete. National Security Agency (förkortat NSA), Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA som svarar för USA:s signalspaning. Detta inkluderar avlyssning av/spaning via radio, telefon och internet och motsvarar därmed Försvarets radioanstalt, FRA, i Sverige.
Edward Snowden skulle bli det viktigaste vittnet men även ledande tyska politiker bör räkna med att ställas till svars.
Edward Snowden är det centrala vittnet i ett undersökningsutskott. Han känner till dokumenten, koderna, operationerna - ingen annan torde förfoga över sådana specialkunskaper om NSA-spionaffären.
Men många fler kan vänta sig att bli kallade till utskottet för att vittna. T ex Angela Merkel, har hon sedan hon tillträdde 2005 inte haft någon vetskap om amerikanernas spionaktiviteter. Gerhard Schröder som var rikskansler före Merkel, Frank-Walter Steinmeier, som var Schröders kanslichef och koordinator för underrättelsetjänsterna, och som 2002 fattade ett beslut om närmare samarbete mellan Tyskland och USA.

2013-45 s 20-21
"Snowdens läckor har satt fart på företagens paranoia"
Många tyska företag fruktar att USA använder utländska underrättelsemöjligheter för att stjäla handelshemligheter från främmande länders företag till förmån för amerikanska företag i avsikt att höja sin internationella konkurrensförmåga eller ökat sina vinster. Tyska företag tror nu att USA utgör en nästan lika stor risk för industrispionage som Kina.
Rapporterna att USAs nationella säkerhetsorgan spionerat på den brasilianska oljeföretaget Petrobas och tillskansat sig data som bland annat lagras hos Google och Yahoo har ökat oron. Snowden sägs ha "röntgat det intensiva arbetet mellan USAs säkerhetstjänst och företag.

Snowden, Storbritannien
2013-45 s 22-23
"Storbritanniens regering ett hot mot tryckfriheten"
Sjuttio av världens organisationer för mänskliga rättigheter har skrivit ett öppet brev till Storbritanniens premiärminister Cameron och varnat för hans regerings reaktion till de avslöjanden som Edward Snowden gjort om massövervakningen. I förra veckan uttalade Cameron ett inlindat hot om att vidta hårdare tag mot The Guardian och andra tidningar som har bevakat Edward Snowdens avslöjanden som kan leda till en nedbrytning av fundamentalas rättigheter och till friheten i Storbritannien.
Men reaktionen från Sverige har uteblivit!

Iran
2013-45 s 24-25
"Iran öppnar dörrar för turismen"
Den nye presidenten Hassan Rouhanis regering har vidtagit åtgärder för att öppna Iran för utlänningar. Detta i ett försök att förbättra landets image och för att få in utländsk valuta som är en stor brist idag. Irans myndigheter kommer att dela in länderna i tre kategorier. Bortsett från 10 länder, däribland Storbritannien, USA, Afghanistan och Pakistan så kommer utländska turister att kunna få visum vid ankomsten. Kinesiska turister prioriteras.
Andra åtgärder är att framstående politiska fångar har släppts och att medierna inte lider av lika många restriktioner som förr.

Grönland
2013-45 s 26
"Grönlands is döljer en förmögenhet: Grönt ljus åt uranbrytning"
Med en enda rösts övervikt har Grönlands beslutande församling röstat för att tillåta öppnandet av gruvdrift i det självstyrande territoriet. Det innebär ett slut på det decennielånga förbudet mot gruvdrift för att utvinna radioaktivt uran. Det öppnar upp för stater att investera i investeringar i Grönlands väldiga mineraltillgångar som sällsynta jordmetaller.
Grönlands premiärminister Aleqa Hammond säger: "Vi kan inte leva med arbetslöshet och stigande levnadsomkostnader samtidigt som vår ekonomi står stilla. Därför är det nödvändigt att vi eliminerar förbudet mot uranutvinning nu!" Förhoppningsvis ska gruvdriften finansiera välfärd och skapa jobb i ett land med bara 57 000 invånare, de flesta inuiter (eskimåer).
Med snö som töar bort och nya arktiska transportrutter som öppnas i Arktis, har Grönland kommit ur sin isolering och åtnjuter idag större geopolitisk uppmärksamhet tack vare sina orörda mineraltillgångar.

Nordkorea
2013-45 s 27
"Nordkorea förlorar en viktig inkomstkälla"
Hårdvaluta är nödvändig för att landet ska kunna överleva. Inflödet av hårdvaluta tycks nu vara på väg att sina för gott. En av landets tidigare pålitliga valuta källor, Chongryon eller "Den allmänna föreningen för koreaner bosatta i Japan". Den är positiv till Pyongyang. Den bildades på 1950-talet för att puffa för Nordkoreas ideologi bland japanska koreaner, kanaliserat pengar från dess till Pyongyang, och bedrivit en lång rad affärsverksamheter för att generera kontanter.
Sedan 1990-talet och den stora hungersnöden tvingades Chongryon skuldsätta sig stort och dessutom växte folkopinionen mot Nordkorea när Pyongyang formellt erkände att man tidigare kidnappat japanska medborgare som en form av internationell utpressning.
Nu är Chongryon så bankrutt att den japanska regeringen beordrat gruppen att sälja sitt högkvarter och använda pengarna till att återbetala ett lån man tog i slutet av 1990-talet. Förlusten av mjölkkossan Chongryon blir ett påtagligt slag mot landets långsiktiga finansiella hälsa.

Sydkorea
2013-45 s 28-29
"Kraftledningar genom gravfält vållar strid i Korea"
Ett modernare Sydkorea växer fram i form av elektriska högspänningsledare som på sin väg kommer att beröra lokala byar och deras begravningsplatser. Folk sittstrejkar, demonstrerar och även självbränningar har förekommit. Bakom protesterna ligger också en alltmer tilltagande strid om kärnkraften.
Byggandet anses störa begravda släktingar. De vill hellre slåss mot högspänningsledare och kärnkraft - då kan jag skämmas mindre när jag träffar mina döda förfäder.

USA
2013-45 s 31
"Marijuana - industrin växer så det knakar"
Marknaden för laglig marijuana i USA växer så det knakar och överträffar snart försäljningen av smarta telefoner. Detta visar en undersökning som genomförts av Huffington Post. Man har talat med hundratals återförsäljare av cannabis och producenter under sex av detta års månader och beräknar att laglig marijuana för 1,43 miljarder dollar kommer att säljas under 2013. Man räknar vidare med att försäljningen 2014 ska växa med 64 % till 2,34 miljarder. Marknaden för smarta telefoner växte bara med 46 % från 2012 till 2013.
Förbudet mot marijuana har röstats bort i den ena delstaten efter den andra i USA. För närvarande är marijuana tillåtet i 20 av landets 50 delstater.
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/04/marijuana-market_n_4209874.htmlS