Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 19

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Schweiz, Miljö
2013-19 s 4
"Alpernas nya stora sjöar både lockar och skrämmer"
Det var på 1990-talet som de första sprickorna uppstod i den mäktiga Triftglaciären i den schweiziska kantonen Bern. 2002 sprack ismassans topp sönder i tusentals bitar. Eftersom glaciären ligger i en dalgång har vattnet svällt och förvandlats till en sjö i stället för att rinna bort. Triftsjön är nu en turistattraktion. Hundratals besöker varje dag hängbron över vattnet.
Wilfried Haeberli vid Zürich-universitetet och hans kollegor räknar kallt med att det kommer att uppstå hundratals liknande sjöar enbart i Alperna. Det kommer också att ske i Österrike, Anderna och andra bergstrakter där klimatförändringarna starkt påverkar landskapet.
Det innebär både nya möjligheter och risker. Turisterna får nya turistmål och fördämningarna kan genom vattenkraft ge elektricitet. Men städerna som ligger i dessa områden ser en hotande fara.

Tyskland, terrorism
2013-19 s 6-7
"Flickan i grannhuset bredvid"
Den uppmärksammade rättegången mot nynazisten Beata Zschäpe har åter uppskjutits efter en enda dag i rätten. Den ska bli ett sätt att återupprätta förtroendet för Tysklands rättssystem sedan myndigheterna slarvat med mordutredningen i sju års tid.
Anhöriga till mordoffren hann under detta korta möte uppfatta henne arrogant. Vem är egentligen Beate Zschäpe? En god och glad granne som egentligen inte ville vara terrorist eller en kallhamrad mörderska? Hon påstås ha varit en av grundarna till den nynazistiska cellen Underjordisk Nationalsocialism (NSU) och anklagas för att ha varit delaktig i morden på åtta turkar, en grek och en poliskvinna, två bombattentat i Köln och femton bankrån. De två överiga medlemmarna i terrorcellen, Uwe Mundlos och Uwe Böhnhardt är båda döda.

Tyskland, Frankrike, EU
2013-19 s 8-10
"Djupfrysta relationer"
Tyskland ger ett tydligt intrycket av att den tyska regeringen gett upp hoppet om en väsentlig förbättring av den politiska situationen i Europa före de tyska förbundsdagsvalen i september. Berlin och Paris är oense om allt från en bankunion till en räddningsaktion i Cypern och frågan om euroobligationer. Merkel vill ha åststramningar, liberalisering av arbetsmarknaden och omstrukturering av det social välfärdssystemet. Grundläggande reformer som förre förbundskanslern Gerhard Schröder genomförde 2010 i Tyskland.
Ämbetsmännen i regeringskansliet ger grannlandet Frankrike skulden. Frankrike var tänkt att tillsammans med Tyskland bli den motor som skulle driva hela EU framåt. Men Paris vill inte nå överenskommelser i viktiga frågor med Tyskland före september. François Hollande räknar helt kallt med att de tyska valen ska byta ut regeringen i Berlin mot en ny som han hoppas ska vara mer kompromissvillig.

EU
2013-19 s 12-13
"Motståndet växer i Europa"
I likhet med François Hollande rusade Italiens Enrico Letta raka spåret till Berlin när han fått makten. Allt fler nationer ifrågasätter åtstramningspaketen för de skuldsatta EU-länderna. Europa måste göra mer för att få fart på tillväxten. Även Irlands president Michael Higgins har sällat sig till motståndarna. Ekonomierna i södra Europa fortsätter att krympa. Lågkonjunkturen som blivit följden av åtstramningarna har blivit mycket värre än man befarade. Det ligger nära till hands att minska statens underskott i en långsammare takt. Men de måste fortsätta. Till exempel vill Letta få ner Italiens underskott till under tre procent av BNP i år. Produktiviteten måste öka och de offentliga förvaltningarna bli effektivare. I Grekland har man, först nu under lågkonjunkturens sjätte år, lyckats stifta en lag som gör det lättare att avskeda inkompetenta statstjänstemän.

Ungern
2013-19 s 14-15
"Judarna som syndabockar"
För första gången sammanträdde den judiska världskongressen i Budapest. Beslutet togs medvetet som en signal mot den ökande antisemitiska stämningen i Ungern.
Regeringspartiet Fidesz agerar också motsägelsefullt när det gäller den framväxande judefientligheten. Jobbik-partiet gör judarna till syndabock för den ekonomiska och politiska krisen. Det är också öppet fientliga mot romerna i landet.
Förra söndagen okvädade högerextrema fotbollsfans från klubben Ferencvaros ordföranden i Raoul Wallenberg­sällskapet, Ferenc Orosz, och misshandlade honom. Raoul Wallen­berg­sällskapet arbetar för att skydda minoriteter i Ungern.
Det chockerande dådet är ingen engångsföreteelse. För knappt ett år sedan blev förre överrabbinen vid judiska församlingen i Budapest, Jozsef Schweitzer, på öppen gata angripen och förolämpad.

Samhälle
2013-19 s 16-17
"Engelska privatskolor exporteras utomlands"
Redan 1998 startade Harrow en skola i Bangkok, nu finns de också i Beijing och Hongkong. Marknaden växer med 6 % per år.
På hemma plan kritiseras privatskolorna för att de upprätthåller ett samhälle med en priviligierad överklass. På andra sidan haven är det just detta som lockar.

Kina
2013-19 s 18-19
"Kineserna litar inte på kontanter"
Lin Lu minns den dag i december förra året då en kinesisk affärsman kom till den bil­handlare som han arbetar för i norra Kina och betalade för en ny BMW 5 - i kontanter!
Genomsnittskinesen litar varken på de kinesiska bankerna eller på kommunistpartiet. De använder sällan kreditkort eller checkar som är lätta att spåra.
De kinesiska myndigheterna vägrar att trycka några sedlar i valörer som överstiger 100 renmimbi (105 kr) förmodligen för att hindra korruptionen.

2013-19 s 20-21
"Farliga konflikter kring Kinas gränser"
Indien oroas över att Kina lagt en militärförläggning 19 km innanför den demarkationslinje som skiljer Ladakh i delstaten Jammu & Kashmir från Kina.
Japan rapporterar att kinesiska övervakningsfartyg varje dag färdas kring de omstridda Senkakuöarna i östra delen av Kinesiska sjön.
Den 26 april krävde Kina att Filippinerna måste "ta hem alla sina medborgare och anläggningar" från ett antal öar och rev i Sydkinesiska sjön, där en del har varit bosatta i årtionden.
De amerikanska politikerna är särskilt oroade för att nervösa örlogskaptener eller jaktplanspiloter kan begå misstag. USA har åtagit sig att försvara Japan och har vid upprepade tillfällen sagt att trots att man inte tar ställning i konflikten om Senkakuöarna så omfattar åtagandet även ett angrepp mot dessa öar.

Indien
2013-19 s 22-23
"Fem miljoner bor i olagliga bostadsområden"
New Ashok Nagar är ett typiskt exempel på Indiens kaotiska städer.
Avlopp svämmar över från öppna kanalrännor. Och det finns människor på gatorna, i dörröppningarna, överallt. Det som är ganska typiskt för New Ashok Nagar är dessutom det faktum att platsen inte antas existera. Distriktet som ligger i den östra utkanten av New Delhi är ett "icke auktoriserat bostadsområde" med cirka 200 000 invånare. New Ashok Nagar saknar både regeringens tillstånd att finnas till och full kommunal service.
I hela New Delhi lever fem miljoner av stadens sjutton miljoner invånare i liknande otillåtna bostadsområden.
Nu har Sheila Dixit, guvernör för delstaten Dehli, utlovat amnesti för dessa delar i New Delhi. Hon har inför kommande val lovat att otillåtna områden, däribland New Ashok Nagar, ska legaliseras, vilket skulle leda till nya eller förbättrade avloppsledningar, elektricitet och tillgång till vatten samt bättre vägar - en förändring som kan ge invånarna en modernare levnadsstandard.

Afghanistan
2013-19 s 24-25
"Karzai är säker på att CIA fortsätter att ge honom kontanter"
En storm av kritik har utbrutit sedan det kommit ut att Karzai under lång tid i hemlighet fått stora summor pengar. Till en mutfond som Karzai använt för att skaffa sig stöd från "den politiska eliten" i landet det vill säga en grupp som domineras av krigsherrar, folk med band till opiumhandeln och organiserad brottslighet.
Karzais regering bygger inte på ett politiskt parti eller en viss ideologi utan hämtar sin styrka från sin förmåga att köpa krigsherrar, advokater och andra prominenta - och potentiellt bråkiga - afghaner.
CIAs syfte har varit att skaffa inflytande i presidentpalatset, men i stället har korruptionen bara blivir värre.

Syrien
2013-19 s 26-27
"Allt är till salu men ingen köper något"
Syriens huvudstad har undgått de hårda strider som drabbat Homs och Aleppo, men har samtidigt reducerats till en död ekonomisk zon. Damaskus var en gång berömt för sina klubbar, restauranger och turistattraktioner. Nu kämpar man för att överleva en kris som lamslagit ekonomin opch dödat eller tvingat bort många av stadens invånare.

Sydafrika
2013-19 s 28-29
"Mandelas barn profiterar på faderns namn"
Över hela Sydafrika hyllas Nelson Mandela som en nationell skatt vars arv är så gott som orörbart. Men många vill försöka tjäna pengar på varumärket Mandela.
Den svage och sjuke nationalhjälten Nelson Mandelas barn anklagas för att kommersialisera varumärket Mandela. Och försöka tillskansa sig de pengar som finns i den förre presidentens stiftelser och fonder.
Ett opassande krig kan bryta ut om antiapartheid-ikonens kvarlåtenskap samtidigt som den svage Mandelas 95-årsdag närmar sig. Denna månad har två av Mandelas döttrar, Makaziwe och Zenani, vänt sig till domstol för att få George Bizos, en jurist och vän till den förre presidenten, avsatt från styrelserna för ett par företag som har anknytning till Mandela.
I en intervju med Financial Times, visar Makaziwe Mandela ingen ånger. Hon är det enda överlevande barnet från det första av Mandelas tre äktenskap.

Samhälle
2013-19 s 31
"Majoriteten muslimer vill införa sharialagar"
Hur ser muslimer på lagstiftning, hur ska kriminella straffas? Tankesmedjan Pew Research Center hargenomfört en undersökning.
38 000 muslimer i 39 länder har fyllt i en enkät. Resultaten visar att flertalet vill att ländernas lagstiftning ska baseras på sharialagarna. Dock är skillnaden mellan länderna stor. I Afghanistan vill 99 % av de tillfrågade införa sharialagar medan bara 12 % stödde tanken i Turkiet. När det gäller stränga straff som att till exempel hugga händerna av tjuvar så är 81 % av muslimerna i Sydasien för detta men bara 36 % av muslimerna i sydöstra delarna i Europa.
Muslimer som ber flera gånger om dagen tenderar att i högre grad ( ca 25 procentenheter)önska att sharia ska vara officiell lag är de som är mindre "troende". Detta gäller särskilt i länder som Ryssland, Libanon, Tunisien och de palestinska staterna.I hela dem muslimska världen är en stor majoritet mot prostitution, homosexualitet, abort, dödshjälp och alkohol, beteenden som betraktas som omoraliska. Mot andra beteenden som polygami, skilsmässor och födelsekontroll är inställningen varierande. Polygami anses som acceptabelt av bara 4 % av Bosnierna, 48 % av palestinierna men över 80 % av afrikanska länder söder om Sahara, som Senegal och Niger. http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds-muslims-religion-politics-society.aspx

Somalia
2013-19 s 31
"Pirater avskräcks av hårda straff"
Kampen för att bekämpa somaliska pirater har varit så effektiv att att ingen utpressning lyckats på ett helt år.
Det inträffar fortfarande försök till attacker men ingen har. lyckats sedan den 12 maj 2012. Och redan då hade piratverksamheten minskat med 75 %.
Somaliska pirater attackerade 237 fartyg 2011 och bara 75 2012, av vilka bara 14 kidnappades.
Anledningen antas bland annat vara att fartygen numera har beväpnade vakter. Hårda straff avskräcker också. Mer än 1100 har satts i somaliska fängelser där förhållandena anses vara mycket hårda. De hårda straffen gör att verksamheten som sjörövare inte länge är lika glamorös.
Somali pirates hijacked 46 ships in 2009, 47 in 2010, but only 25 in 2011, an indication that new on-board defences were working. In 2012, there were 75 attacks reported off Somalia and in the Gulf of Aden - down from 237 in 2011 - and only 14 ships were hijacked, according to the International Maritime Bureau.
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/03/somali-pirate-hijacking