Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 22

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     

Grekland
2013-22 s 4-5
"Greklands 'jobbdödarens' otacksamma uppgift"
Antonis Manitakis har Grekland mest otacksamma uppgift: att sätta yxan i landets groteskt uppblåsta offentliga sektor. Han jagas av den europeiska trojkans tjänstemän, hatas av sina landsmän och är ängslig över att skära för djupt.
På grund av den nuvarande krisen garanteras ingen längre jobb livet ut, inte ens inom den offentliga sektorn. Regeringen planerar nedskärningar av minst 4 000 jobb vid årets slut och ytterligare 11 000 nästa år. Utan dessa försäkringar skulle "trojkan" - EU, Internationella Valutafonden IMF och Euro­peiska centralbanken EMU - ha vägrat betala ut nästa "pott" av biståndspengar till Grekland, 7,5 miljarder euro (9,6 miljarder dollar), i juni.

Moldavien
2013-22 s 6-7
"Ekonomisk maktkamp mellan EU och Ryssland"
Moldavien är ett sydost-europeiskt land mellan Rumänien och Ukraina där man liksom i Schweiz talar fyra olika språk, rumänska, ryska, gagausiska och ukrainska. Gagausierna som har ett turkiskt ursprung har ett omfattande självbestämmande.
I Transnistrien med rysktalande majoritet bröt man sig ur Moldavien med våld. Den är inte erkänt internationellt och hålls under armarna av Ryssland.
I dag väder man i Gagausien blickarna snarare mot Ryssland än mot EU.

Porträtt
2013-22 s 8-9
"Hans Rosling: Mannen som gör statistik coolt"
Kändisstatistikern Hans Rosling hävdar att data kan hjälpa oss ifrågasätta vanliga myter om världen, särskilt vad gäller befolkning och fertilitet.
Han har kallats datavisualiseringens kedimästare, statistikens guru och presenteras ofta som mannen i vars händer datan sjunger.
Istället för statiska stapeldiagram och histograms använder Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet i Stockholm, en blandning av leksakstegelstenar, kartonger, tekoppar och livfull, animerad datavisualisalisering för att andas liv i statistik om hälsa, välstånd och befolkning.
När Time Magazine tog med honom i sin lista över 2012:s 100 mest inflytelserika personer, skrev de att hans "bedövande vackra framställning av siffror... har fått miljoner människor runtom i världen att se sig själva och vår planet på ett nytt sätt." Men 64-åriga Rosling är själv mindre övertygad om sitt inflytande på hur folk ser världen.
- Det är det här att jag blivit så känd men ändå haft så lite inverkan på den kunskap som finns, säger han när han får frågan om vad som förvånat honom mest när det gäller de reaktioner han väckt.

Tyskland
2013-22 s 10
"Invandrare ofta mer välutbildade"
Den ekonomiska krisen i många av länderna i eurozonen har skapat arbetslöshet. Många välutbildade personer söker därför nu arbeta i Tyskland. 43 % av dem i åldrar mellan 15 och 65 år har universitetsexamen, teknisk utbildning eller yrkesskola.
Mer än en miljon flyttade under förra året till Tyskland. Den tyska arbetsmarknaden står inför stora problem med brist på arbetskraft.

Argentina
2013-22 s 12-13
"Dåliga vibbar förstör Kirchners årtionde i Argentina"
Investerarna håller sig undan med hänsyn till den oförutsägbara och ovänlig politik som har förvärrats under fru Fernandez. Skatte- och valutakostnaderna har snabbt ökat. Den hårda valutakontroll som infördes 2011 har gett upphov till en blomstrande svartabörshandel.

Samhälle, arabvärlden
2013-22 s 14-15
"Dags att ha roligt"
Muslimska konsumenter ser bortom traditionella bestämmelser angående mat och ekonomi. Dags att ha roligt.
Till och med i Mekka och Medina ligger folk med varandra, säger Abdelaziz Aouragh, holländsk muslim som driver en "sensuell butik" (inte "sexshop", insisterar han) för sina medtroende, med slagordet "Känn dig beundrad. Känn dig älskad. Känn dig sinnlig". El-Asira, vilket betyder "samhälle" på arabiska, säljer på nätet och på Amsterdams flygplats.
Det är bara en mycket liten del av försäljningen till världens 1,8 miljarder muslimska konsumenter, en marknad som kan växa 35 procent fram till år 2030.
Sharialagarna förbjuder kött från gris och rovfågel, samt blod och kadaver. Men uppfattningen om vad som i övrigt är förbjudet varierar. Till exempel inglot är ett nagellack som tillverkas i Polen och marknadsförs som muslim-vänligt eftersom lacket går att tränga genom och därför inte behöver tas bort före den muslimska tvättritualen. Koranen säger inget om sådana saker; skeptiker tvivlar på att de har någon betydelse.

Afghanistan
2013-22 s 16-17
"Lagförslag om skydd för afghanska kvinnor väcker ramaskri"
Ett lagförslag vars syfte är att skydda afghanska kvinnor och flickor mot övergrepp som barnäktenskap, byteshandel med flickor och misshandel i hemmet har den senaste veckan orsakat ramaskri i landet och synliggjort den religiösa och generationsbetonade kamp som kvarstår i detta traditionella muslimska samhälle, trots en decennium av demokrati som fått stöd i väst och en författning som garanterar kvinnors rättigheter.
Dramat utbröt när en kvinnlig parlamentariker den 16 maj lade fram ett lagförslags som fick häftigt motstånd av en grupp konservativa manliga lagstiftare, med motiveringen att förslaget strider mot islam och afghansk kultur. Sedan talibanerna störtades 2001 har afghanska kvinnor gjort stora framsteg när det gäller tillgång till jobb, utbildning och offentligt liv. Inom familjen fortsätter dock kvinnor och flickor att ha en svag och underdånig ställning och är där i riskzonen för övergrepp. Nu när NATO-styrkan förbereder sig för att dra sig ur landet under 2014 och talibanernas inflytande dessutom åter är på uppgång, växer farhågorna om att alla framsteg kommer att omintetgöras.

Turkiet
2013-22 s 18-19
"Kurdiska vakter mister jobben när Turkiet och PKK sluter fred"
Paramilitärer hånas av landsmän och riskerar att förlora sitt levebröd och kanske också livet om Ankara låter dem klara sig själva när kriget är slut.
50 000 personer står på regeringens lönelista som "byvaktssystem", bestående av kurdiska paramilitärer som alltsedan 30 år tillbaka bevakade kurdiska bosättningar i sydöstra Turkiet.
Många ses som förrädare och opportunister.

IT
2013-22 s 20-21
"Internet och personlig integritet kan bli dödlig frestelse"
För unga människor av muslimsk härkomst kan Internet te sig antigen som en dödlig frestelse eller en frisk fläkt. Sekulära åsikter och tanken på att staten bör vara religiöst obunden är särskilt riskfyllt. I värsta fall kan det för frustrerade ungdomar med för mycket ledig tid bli ett fönster mot en värld av extremism, där all mildrande påverkan från världen utanför (föräldrar, lärare, imamer) kastas överbord.
En bristande IT-säkerhet kan också underlätta för auktoritära regimer att hitta jaga oppositionella. Många behöver hjälp med råd om hur man behåller sina "farliga" funderingar privata.

Karabien, Västindiska öarna, Centralamerika
2013-22 s 22-23
"Skattkammaröarna har problem"
Storbritanniens karibiska besittningar har drabbats av ekonomisk stagnation, kriget mot skatteparadisen och deras egen finansiella ansvarslöshet och korruption. Det handlar om länder som Caymanöarna, Jungfruöarna, Monserrat, Turka och Caiconöarna. Världens ekonomiska inbromsning har drabbat dessa små öppna ekonomier svårt.
Det verkliga problemet är inte sjunkande skatter utan slöseri inom den offentliga sektorn. Mellan 2005 och 2009 ökade statliga utgifter med 12 % om året i takt med en svällande byråkrati.
Värst går det för de självständiga öarna som Jamaica och St Kitts-Nevis som har tvingats omförhandla sina skulder.
Kina och Ryssland vars medborgare flitigt utnyttjar de karibiska skatteparadisen har inte skrivit på avtalet om informationsutbyte.

Burma
2013-22 s 24-25
"Nu väntar Burmesisk vår"
Efter 50 års brutalt militärt styre har Myanmars demokratiska öppning varit snabb och förvånande, säger Richard Cocket. Nu måste landet skynda framåt för att få bot för sin etniska splittring. Yangoon, Myanmars största stad och landets tidigare huvudstad, har hamnat långt efter övriga Asien under det senaste halvseklet. Staden är bara en spöklik påminnelse av ärorika tider från perioden innan 1948, under det brittiska kolonialstyrets dagar. 1962 tog en militärjunta grep makten för att genomföra en förment "burmesisk väg till socialismen".
Men nu har landet upplevt ännu en vändning. Den nye presidenten, Thein Sein, har satt igång en snabb övergång från hemlighetsfull isolering till ett slags öppen demokrati. All förhandscensur har avskaffats. Nästan alla västliga sanktioner mot landet har upphört.
Den stora förändringen anses komma ha viktiga konsekvenser också för det övriga Asien. Burma har ett unikt geostrategiskt läge mellan de nya asiatiska supermakterna Indien i väst och Kina i öst.

Japan
2013-22 s 26-28
"Miljongåva för trist jobb"
Fiskare i Ishinomaki, Japan, oroar sig för att det är svårt att rekrytera unga människor till fiskenäringen. Det gäller för branschen i hela landet eftersom fisket är ett så kallat 4K-yrke: fyra k står för de japanska orden kitanai, kiken, kitsui och kusai, översatt betyder det smutsigt, farligt, hårt och illaluktande.
Fisket har alltid haft en särställning i ö-nationen Japan. Landets fiskevatten är det sjätte största i världen. Men fångsterna idag är bara hälften idag mot vad de var i mitten av 80-talet. Antalet sysselsatta har minskat med en tredjedel till 200 000 personer. Bara 10 5 av fångsten exporteras.

Kina
2013-22 s 29
"Fler rättigheter för psykiskt sjuka"
Kina har fått en psykiatrilag. Den ska göra slut på en utbredd praxis med tvångsbehandling. Omkring 80 % av patienterna på Kinas psykiatriska kliniker behandlas enligt läkare och annan personal mot sin vilja. Politiska och sociala motiv bakom tvångsinternering hör till vardagen.
Bestämmelserna i den nya lagen ställen den kinesiska psykiatrin på huvudet.
En ny psykiatrilag har varit påtänkt ända sedan 1985.

Afghanistan, Storbritannien
2013-22 s 30
"England räddar afghanska tolkar"
De afghanska tolkar som med risk för sina egna liv arbetat för den brittiska militären ska få ett femårigt uppehållstillstånd i England eftersom deras tillvaro är ännu mer riskfylld när engelsmännen slutgiltigt lämnar Afghanistan. Det är högst sannolikt att talibanerna försöker döda dem eftersom de har samarbetat med väst. För närvarande handlar det om sexhundra tolkar som får bosätta sig i England.
I Danmark pågår debatten för fullt om de 200 afghanska tolkar som arbetat för den danska militären ska få asyl.

Turkiet
2013-22 s 30
"Nya alkohollagar splittrar turkarna"
Spänningen ökar mellan Turkiets religiösa och sekulära krafter sedan regeringen vill införa stränga alkohollagar.
Alkoholreklam förbjuds och det blir också förbjudet att sälja alkohol mellan 22 och 08.
Samtidigt ska alkoholproducenter tvingas sätta varningstexter på sina förpackningar och affärerna får inte ha alkoholen synlig.
De sekulära turkarna är mycket upprörda och anser att regeringen faller platt inför islamister och religiöst konservativa. Men regeringschefen Erdogan hävdar att Turkiet bara uppgraderar sin lagstiftning till EU-standard med hänsyn till ett framtida EU-medlemskap.

Tyskland, Forskning
2013-22 s 31
"Tyskland är populärast i Europa"
Förbundskansler Angela Merkel och Tyskland har varit föremål för mycket hat och kritik den senaste tiden på grund av Tysklands krav på de länder som är värst skuldsatta i EUs finans kris. Men nu har BBC:s senaste undersökning visat att Tyskland är det land som har högst popularitetssiffror bland européerna. Och 59 % av de tillfrågade i 22 länder säger också att de tror att Tyskland har ett positivt inflytande på världen. Bara 15 % tyckte tvärtom.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22624104
BBC poll: Germany most popular country in the world