Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 29

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       

Wikileaks, Samhälle
2013-29 s 4-5
"Kvinnan bakom Snowden och Assange"
På några år blev Sarah Harrison den intensiva, 31-åriga emissarien för WikiLeaks grundare Julian Assange. den mystiska kvinnan som för inte så länge sedan sändes iväg för att få ut NSA-avslöjaren Edward Snowden från Hongkong till Moskva, där hon nu hjälper honom att undkomma USAs myndigheter.
Harrison började arbeta för WikiLeaks i augusti 2010 med den interna granskningen av de hemliga amerikanska dokument som tillhandahållits av Bradley Manning, dokument som senare publicerades.
Harrison är en av dem som tillhör den trogna Julian Assange kulten, hans grindvakt den som kom att bestämma vilka av de hemliga dokumenten som ska publiceras.

Bulgarien
2013-29 s 6
"Nya regeringen blir inte långvarig"
Varje dag under tre veckor har tiotusentals demonstranter gått ut på gatorna i Sofia och andra bulgariska städer. De krävde större öppenhet, mindre korruption ett effektivt motstånd mot organiserad brottslighet och slut på de lokala oligarkernas styre.
Demonstrationerna började som ett svar på utnämningen av Delyan Peevsky, en 32-årig mediemogul, som chef för den nationella säkerhetstjänsten. Sedan krävde demonstranteran hela regeringens avgång med premiärminister Plamen Oresharski i spetsen. De flesta bulgarer är dödströtta på hela den politiska klassen.

Luxemburg, EU
2013-29 s 8-9
"Jean-Claude Juncker kan snart vara tillbaka"
Jean-Claude Juncker, Luxemburgs premiärminister och den som tjänat längst av Europas ledare har lämnat sin post på grund av en spionskandal i Luxemburg. Både hans vänner och fiender tror att han kommer tillbaka.
Med sin torra humor och lediga slagfärdighet på flera olika språk har han lyst upp de politiska scenerna i Berlin, Paris och framför allt i Brüssel. Den provinsiella politiken hemmavid hade en tendens att tråka ut honom. Nu har hemlandet tagit sin bittra hämnd.
Anledningen till regeringsupplösningen är en slutsats som en parlamentarisk utrening kommit fram till, nämligen att regeringen bär det politiska ansvaret för tillståndet i Luxemburgs underrättelse agentur (SREL).

Lettland
2013-29 s 10-11
"Europas nya skatteparadis"
De nya skattelagarna ska placera Lettland på samma nivå som Irland, Malta och Cypern. Lettland blir en finansiell marknadsplats. Först anländer Euron vid årsskiftet och sedan följer i dess släptåg kapitalet.
I förra veckan gav Europas finansministrar detta baltiska land klartecken för anslutning till den gemensamma valutan den 1 januari nästa år. Ny skattelagstiftning ska samtidigt träda i kraft som blir en kvalitetsstämpel för Lettland som finansiell marknadsplats, fortsätter han. Till exempel ska bolagsskatten 2014 sänkas till 15 %, en av de lägsta inom eurozonen.
Men Rigas planerade reform har utformats för att omforma Lettland till eurozonens nästa skatteparadis. Och reformen framhäver hur retorik och verklighet spretar åt olika håll inom EU. Lettlands finansiella marknadsplats är främst attraktiv för kunder från Ryssland och de före detta sovjetstaterna. Varannan invånare i Riga har ryskt ursprung.

Spanien
2013-29 s 12-13
"Ryssarna räddar de spanska kusterna"
Det har blivit en rysk invasion i den katalanska kuststaden Lloret de Mar, blott en timmes bilväg från Barcelona. Av de 40 000 invånarna är 8 procent redan ryssar. Främst är det klimatet som lockar, men även möjlighet att köpa billiga bostäder.
Rtssarna är visserligen eftertraktade men också besvärliga kunder.. De har noga preciserade önskningar. Flera inflyttade ryssar har upptäckt dessa önskningar som en egen kommersiell möjlighet. Kyrilliska bokstäver präglar affärsskyltningen och restaurangmenyerna på Costa Brava.

USA
2013-29 s 14-15
"Abortfrågan kan avgöra valen"
I sin egenskap av guvernör i Wisconsin har Scott Walker nu undertecknat en lag som kräver att kvinnor undersöks med ultraljud innan de får en abort samt att läkare som genomför proceduren "medges privilegium" på ett lokalt sjukhus.
Åtgärderna utgör en del av en rad abortbegränsningar som i år har genomförts av konservativa lagstiftare och guvernörer i USA. Man har röstat igenom mer än 40 begränsningar i delstatsförsamlingar runtom i landet, enligt data från Guttmacher-institutet, som följer frågan.
Denna utveckling har möjliggjorts av att republikanerna kontrollerar allt fler delstatsregeringar samt förfogar över en majoritet av guvernörer och förvaltningar.
Mobiliseringen av anhängare för och emot aborter gör att frågan tros bli mycket mer uppmärksammad vid valen 2014 och 2016 än vad de flesta strateger trodde för ett halvår sedan.

Honduras
2013-29 s 16-17
"Manuel Zelaya ställer upp med sin fru som ombud"
Manuel Zelaya avsattes som president i Honduras för fyra år sedan, han tvingades bort med våld i juni 2009, men nu ställer han upp till val igen, nu genom ombud. Sin hustru! Själv har han inte rätt att ställa upp nid valet den 24 november, men hustrun Xiomara Castro den Zelaya, startade formellt sin valkampanj förra månaden och har en svag ledning i opinionsundersökningarna. Hon ställer upp för den nya Frihetspartiet som hon och hennes make skapat. Det är åtta kandidater som tävlar om presidentposten och det räcker med enkel majoritet för att vinna. Castro kan bli Honduras första kvinnliga president.
Manuel Zelaya, vars mål är "demokratisk socialism, har stöd av Venezuela. Sedan han avsattes har Honduras glidit allt djupare ner i ekonomisk och social oreda. Landet är en viktig korridor för drogkartellerna kokainsmuggling till USA och mordfrekvensen är den högsta i världen.

Irak
2013-29 s 18-19
"Iraks premiärminister söker allians med sunnimuslimer"
Iraks premiärminister Nouri al-Malaki, som tidigare sökte asyl i Iran, försöker bilda en allians Iraks moderata sunnimuslimska grupper. Han är positiv till att forna medlemmar av Saddam Husseins Baathparti, som huvudsakligen är sunni, ska inneha regeringsposter.
Sen sekteristiska konkurrensen i regionen mellan sunni och shiamuslimer har blossat upp i skugga från det syriska inbördeskriget. Det shiamuslimska Iran stöder fullt ut den syriske presidenten Bashar al-Assad. Nouri al-Malaki har förhållit sig neutral. Militanta grupper från Irak kämpar på båda sidor av det syriska inbördeskriget.

Irak, Tyskland, Samhälle
2013-29 s 20
"Bratwurst i Irak: Tysk entreprenör utnyttjar krisområden"
Gunter Wölker har öppnat krogar i Kabul, Irak och funderar nu på Sri Lanka tillsammans med den pensionerade ingenjören Detlef Kramer. På dem kan man beställa svart öl, bratwurst och spätzle - en pastaliknande specialitet från södra Tyskland.
Völker har förenat det tyska konceptet Gemütlichkeit med tumultet i tidigare krigszoner och har förvandlat det till en affärsidé: ölstop och uppassarförkläden i stället för Kalasjnikovar och kamouflage.
Hans marknad är platser där det är ont om restauranger och ett överflöd av landsflyktiga som kan betala.

Olja, Energi
2013-29 s 21
" Oljan får världsekonomin att blomstra igen"
Energirevolutionen väntar runt hörnet. Nya fyndigheter av skifferolja och gas kommer att förändra världskartan. Världens samlade BNP fram till år 2035 kommer att öka med 2,7 triljoner dollar! (det vill säga 2, 7 miljarder miljarder dollar).
Många nya oljeländer kommer att dyka upp, länder som idag importerar olja eller gas kommer att bli självförsörjande och till och med exportörer.
Samtidigt ökar oron på uranmarknaden. President Barack Obama och USA sitter bokstavligen i knät på Vladimir Putin och Ryssland. Över 40 % av USAs uranimport till de 104 kärnkraftsverken kommer nämligen från Ryssland eller länder som Ryssland har inflytande över.
Kärnkraften är inte under avveckling. Tvärtom. 67 nya kärnkraftverk är under konstruktion. 439 är i drift.
Dollarmiljardären Bill Gates satsar pengar på en ny typ av kärnkraftverk som kan använda utbränt bränsle!
http://www.pwc.com/en_GX/gx/oil-gas-energy/publications/pdfs/pwc-shale-oil.pdf

Olja, Energi
2013-29 s 22-25
"Skifferoljan stärker världsekonomin"
Skiffergas och skifferolja har växt till de stora jokrarna i det pågående energispelet i världen. Revolutionen sveper runt och kommer att sätta stora ekonomiska spår fram till mitten av seklet och fokuserar även "nya energiländer".
Enligt en utredning från PriceWaterhouse ("Shale oil: the next energy revolution") medför detta att världens BNP fram till år 2035 ökar med 2,7 triljoner dollar!
De största vinnarna blir de stora nettoimportörer av olja såsom Indien och Japan, men även Tyskland drar stor fördel. Skifferbränslen väntas 20135 stå för 12 % av världens oljeförsörjning. Dett utbud bedöms hålla tillbaka oljepriserna med cirka en tredjedel. Skifferboomen kan göra USA till världens största oljeproducent redan år 2017.
Boken "Comeback: America´s New Economic Bomb" av Charles Morris, är en illustration som beskriver hur "den nya ekonomin" grundas på energiutvecklingen och den tunga tillverkningsindustrins utbyggnad, till exempel stålrör till skifferindustrin.
http://www.amazon.com/Comeback-Americas-New-Economic-Boom/dp/1610393368

http://www.wealthdaily.com/articles/is-america-about-to-head-into-a-historic-economic-boom/4425

Olja, Energi, Norge
2013-29 s 26-28
"Norge satsar på Ryssland"
Ryssland toppar EIAs lista (USAs Energy Information Administration) över var den tekniskt utvinningsbara skifferoljan finns. Norska Statoil ska "hjälpa" det statligt majoritetsägda Rosneft att klara detta ur reservoarerna i Samararegionen. Även Gazprom är närvarande i denna troligen oljeskifferrika regionen. Samarbetet mellan Rosneft och Exxon Mobil innebär också att ett Arktiskt Research Center ska etableras i St Petersburg.

Olja, Energi, Ukraina
2013-29 s 28
"Ukraina vrider sig ur "gasgrepp"
Ukraina ska försöka bli mer energioberoende med hjälp av skiffergas. Shell ska tillse att 15 utvalda brunnar genomförs med sikte på att producera 20 miljarder kubikmeter gas år 2018. Shell kommer att inneha 50 % ägarandel.
Ukraina beskrivs ha 1,2 triljoner skiffergas vilket är en av de största kvantiteterna i Europa. I dag betalar Ukraina Ryssland 450 dollar per kubikmeter naturgas.

Uran, energi, Ryssland
2013-29 s 30-33
"Putin har kommandot på Uranmarknaden"
Över 40 % av USAs uranimport till de 104 kärnkraftsverken kommer från Ryssland eller länder som Ryssland har inflytande över.
67 nya kärnkraftverk är under konstruktion. 439 är i drift idag. USA har flest reaktorer (104) följt av Frankrike (58), Japan (50), Ryssland (33), Korea (23) och Indien (20). 65 % av reaktorerna finns i dessa sex länder.
Kina, som idag har 17 i drift och 29 under byggnation, uppges ha planer på att bygga 50 nya kärnkraftverk. Redan 2020 förväntas Kina behöva lägga beslag på en tredjedel av de mängd uran som produceras globalt.
Tillgången på uranet är redan en trång sektor. USA är mer beroende av utländskt uran än av utländsk olja!
"Putiniseringen" av uranet innebär att Ryssland tar kommandot över uranet med en förväntad leveransmängd av 64 miljoner pounds år 2020. Kazakstan och Uzbekistan kommer att svara för 20 %, Australien, Kanada och Gabon/Niger för 11-12 % vardera, EU 3 % och USA 2%.

2013-29 s 34
"Avfallet är Bill Gates hemliga vapen"
USAs inriktning tycks vara mer småskalig kärnkraftsinriktning och ytterligare utveckling av metaller. Mest uppmärksammad är SMR, Small Modular Reactors, med en kapacitet på upp till 300 MW med elkraft tillräckligt för ca 45.000 hem. Fördelarna: Billigare att bygga, kan standardiseras och byggas fabriksmässigt, sättas i grupper, placeras under jord och de använder betydligt mindre bränsle.
Bill Gates-stödda bolaget TerraPower utvecklar en reaktor som till och med kan använda bränsleavfallet. Reaktorer som använder avfallet kan teoretiskt drivas i decennier eftersom uranavfall "brinner" väldigt länge. Bill Gates reaktor (TWR, the traveling wave reactor) finns dock bara som en prototyp på PC. Ambitionerna är att ha prototyp-reaktor byggd omkring 2022 med kommersiell drift i slutet av tjugotalet. TWR-P skall ha all den säkerhet och de säkerhetsfördelar som GenIII-reaktorerna avses få, men kommer att lämna efter sig minst sju gånger mindre avfall än vad dagens kommersiella reaktorer gör och ha 50 ggr effektivare bränsleeffektivitet.

Olja, Energi, Norge
2013-29 s 35-36
"Norska Statoil trampar på i energispelet"
Energispelet har pågått länge, men har accentuerats med Kinas och övriga BRIC-länders framväxt som ekonomiska toppaktörer.
Det norska Statoil har tagit sig in som en av de drivande aktörerna bakom skifferolja/gas.

Olja, Energi, Australien
2013-29 s 36-37
"Australien vädrar morgonluft, skuttar runt bland nya oljefynd"
EIA anger i sin globala rapport ett tiotal skifferfält i Australien. Norska Statoil har tagit över operatörskapet för fyra befintliga brunnar i Nordterritoriet.

Kina
2013-29 s 38-39
"Återvändande studenter har svårt hitta arbete"
Li Sangqi, nu en verkställande kraft vid den kinesiska telekomjätten Huawei, tillbakalockad av möjligheten att medverka vid uppbyggnaden av ett multinationellt företag i världsklass. tycks vara det perfekta exemplet på en havssköldpadda, som på mandarinspråket heter hai gui, vilket betyder "tillbaka över havet", hemvändare som i Kina länge hyllades för att de återkommer med avancerade kunskaper. Sådana människor brukade få utmärkta jobb, men det är inte längre på det viset.
Havssköldpaddorna hyllas inte numera. Inkomstskillnaden mellan en hai gui och de som stannat hemma har minskat och en del har nu svårt att finna ett arbete. I dag vore en passande beteckning hai dai, som betyder sjötång. Det handlar om en märklig vändning med tanke på hur de tidigare välkomnats.

Kenya
2013-29 s 40-41
"Seriehjälten DJ B coachar Kenyas unga"
Shujazz.fm (http://shujaaz.fm/) är en serietidning som varje månad distribueras via Kenyas dagstidning Daily Nation på sheng, en blandning av swahili och engelska, språket för unga kenyaner. Där uppträder de tecknade figurerna DJ B, den sexiga men tuffa Maria Kim och fotbollsgalne Charlie Pele, några av seriens alla hjältar.
Serier som ger råd till unga om hur de kan förbättra sina liv.
Shujazz finansieras av brittiska Departementet för internationell utveckling m fl organisationer och privata företag.
Well Told STory är konsulten bakom projektet, vars chef är Rob Burnet. Han kom till Kenya 1993 för några veckors besök och blev kvar i landet.
Fenomenet sjösattes 2010 efter det chockerande kaos som uppstod efter det fejkade valet.

Algeriet, Egypten
2013-29 s 42
"Algeriets islamister varnar Brödraskapet i Egypten"
Upprepa inte våra misstag! Ta inte till vapen för att hämnas militärkuppen!
Algeriet genomled 10 års inbördeskrig efter islamisternas valseger 1991, som omedelbart stoppades av militären. Två årtionden är Algeriet fortfarande traumatiserat och autokratiskt styrt.
Paralleller med Egypten är idag uppenbara sedan ännu ett islamistiskt experiment stoppats med motiveringen att man vill skydda demokratin.
Dock är Egyptens Muslimska Brödraskap annorlunda än Algeriets FIS, Algeriets Islamska Räddningsfront. Det är en disciplinerad grupp som i Egypten har överlevt årtionden av förtryck.

Media, historia
2013-29 s 43-45
"En kulturskandal"
En rad kända kulturprofiler i Sverige skrev 1947 under ett manifest, som var mycket märkligt. Det stred i högsta grad mot den tryckfrihet landet så stolt brukar skryta med. Journalisten Bertil Falk har rotat i det förflutna.
Manifestet publicerades i Vi (15/1947) under rubriken "En kulturskandal". 62 författare krävde att tilldelningen av ransonerat papper till "misshagliga" tidningar skulle dras in.

Extravaganta eskapader : Gösta Palmcrantz' liv och verk av litteraturforskaren Dag Hedman.
Om boken i "Samlaren", Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Årgång 130 2009. sidorna 339 -
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:344309/FULLTEXT01.pdf