Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2013 v 20

Tidskriften

2012:  01/2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2013 01-02 03 04 05 06 07  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    

Italien
2013-20 s 4-5
"Här handlar det om citroner och så ska det förbli!"
Luigi Aceto, som har smeknamnet Gigino, är född och har vuxit upp bland familjens citronodlingar där hans familj har arbetat i århundraden, till att börja med som arrendatorer, därefter som markägare. Men då marken här på Amalfikusten är mycket mera värdefull som turistmark än den är för citronodling, så är Luigi Aceto orolig för vad framtiden bär i sitt sköte.
På många sätt speglar familjen Aceto Italiens förvandling från ett jordbrukssamhälle före det andra världskriget till en industriell nation efter kriget - och där finns den där eftersläpande tvetydigheten som handlar om huruvida man ska konkurrera globalt eller om man ska lita på att de lokala traditionerna ska fungera även i framtiden. Debatten har blivit alltmera intensiv efter eurons införande 2002.

Spanien
2013-20 s 6-8
"Graviditeter till salu"
I Spanien säljer de sina egna ägg för att själva få mat för dagen. Det är snart fem år sedan Mónica Campos började använda sin kropp för att tjäna pengar. Spaniens byggindustri bröt samman och hennes man Eduardo tvingades sluta sälja lyx­bilar eftersom hans kunder för­svann. Vid varje donationstillfäller fick hon nära 3000 euro.
Barcelona rankes nu som det främsta målet för par och ensamma kvinnor som vill ha barn. Befruktningsturismen har blicvit en av landets få blomstrande industrier.
Mónica Campos donerade regelbundet sina ägg, flerfaldigt mer än vad som var lagenligt, geom att ljuga för sina läkare. Hennes förmåga tog snabbt slut och hennes hälsa blev lidande.

Slovakien
2013-20 s 10-11
"Segregerade skolor tvingas integrera romerna"
När den nye rektorn Jaroslav Valastiak såg ut genom fönstret under en rast den första dagen på arbetet vid grundskolan gjorde han en märklig iakttagelse: alla de barn som lekte på den asfalterade skolgården var vita i hyn; en egendomlighet med tanke på att majoriteten av eleverna var mörkhyade romer. Han upptäckte då att romerna hänvisades till en lekplats för enbart romer.
Klasserna var också uppdelade, officiellt efter begåvnings- och mognadsgrad, men i verkligheten på ett sätt som grupperade eleverna efter strikt etniska gränser.
Många européer förknippar romerna med brott, framför allt välorganiserade gäng av unga romska ficktjuvar somopererar i Europas mer välmående stater. De utgör 10 % av Slovakiens befolkning och är en stor minoritet också i Ungern, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Tjeckien och Makedonien. Bara 20 % av dem har ett arbete i Slovakien och bara 28 % av ungdomarna går på gymnasiet.

Storbritannien
2013-20 s 12-13
"Sjunger Storbritannien falskt vid schlagerfestivalen"
Ingen britt har vunnit Eurovision Song Contest sedan 1997. Britterna skyller detta på en kontinental sammansvärjning. Fakta visar att de röster som rings in speglar den politik och de etniska band sområder i det område där de bor. Det finns minst fyra block som alltid röstar på varandra, skandinaverna, östblocket, Balkanblocket och de baltiska staterna.

USA, Samhälle
2013-20 s 14-15
"Vad får män att hålla kvinnor och barn inspärrade?
Senast handlar det om Ariel Castro som i Cleveland i USA haft tre unga kvinnor inspärrade i åratal och avänt dem som sexslavar. Tidigare känner vi igen Josef Fritzl i Österrike som hållit sin deotter inspärrad i 24 år och Wolfgang Priklopil som i åtta år höll Natascha Kampush inspärrad i en källare.
Experter anser att de som driver förövarna är maktbegär.

Afrika, Ekonomi
2013-20 s 16-17
"Skatteflykten lamslår Afrika och de rika länderna gör ingenting"
Afrika förlorar två gånger så mycket i olagliga finansiella utflöden jämfört med vad man erhåller i internationellt stöd. En del företag använder sig av skatteflykt för att maximera sina vinster medan miljontals afrikaner saknar mat, hälsovård och utbildning.
Storbritanniens premiärminister har fastställt att "skatter och öppenhet" ska vara ämnet vid nästa månads toppmöte i Lough Erne, Nordirland, men detta års rapport om utvecklingen i Afrika kritiserar de rika länderna i OECD eftersom de inte har lyckats förstärka regelverket för att avslöja missförhållanden.
Fokus har legat på breda dialoger, där Afrika bara har utgjort en mindre del, samt på informationsutbyte, men det har saknats substans, säger Kevin Watkins, som är rapportens huvudförfattare och som är blivande chef för Overseas Development Institute.
Till exempel har 4,3 miljarder dollar försvunnit från det statliga företaget Sonangol i Angola. I Angola har oljeinkomster genererat 6 miljarder dollar men använts bara till att berika de rdan rika i stället för att komma befolkningen till del. Skatteflykt och skattefusk har i Afrika direkt inverkan på mödrarnas och deras barns liv.

Venezuela
2013-20 s 18-19
"Maduro får stöd utomlands trots anklagelser för valfusk"
Venezuelas nye president Nicolás Maduro har arbetat hårt för att stärka de diplomatiska banden med grannländerna. Han har fått stöd från några av kontinentens största demokratier samtidigt som han på hemmaplan anklagas för att hans regering stal presidentvalet i maj.
President Obamas administration har inte godkänt Maduros regering. Argentinas president Cristina Fernandez har däremot undertecknat en rad avtal med Maduro.

Syrien, Jordanien
2013-20 s 20-21
"En stad som inte är en stad - livet i ett syriskt flyktingläger"
En stad som inte är någon stad. Jordaniens flyktingläger Zaatari har en befolkning om 100 000 syrier. Där det ligger i öknen är marken så vit och dam­mig att det nästan ser ut som om det har snöat. De flesta flyktingar lever i tält som FNs flyktingorgan UNHCR skänker dem.
Det föds cirka 5000 barn årligen i lägret.
Men majoriteten av flyktingarna bor i Jordaniens städer och byar där hyreskostnaderna tredubblats.

Pakistan
2013-20 s 22-23
"Trycket på Sharif: Hur ska han rädda Pakistan?"
Många av dem som firade förra helgens valseger i Pakistan, som för tredje gången gjorde Nawaz Sharif till landets ledare, har glömt bort hur impopulär han var för fjorton år sedan - eller också är de för unga för att minnas.
När han i oktober 1999 avsattes av general Pervez Musharraf vid en militärkupp, förekom nästan inga protester. Nawaz Sharif hade inte heller många vänner utomlands, bortsett från saudierna. Han levde under de kommande sju åren i exil i Saudi­arabien.
Nawaz Sharifs regering var en av de mest odugliga i Pakistans historia.
Vid årets val har Sharif haft nytta av att den avgående regeringen är djupt impopulär. Men så snart som han bildar regering efter det att hans parti, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) nu har triumferat, kommer han att stå inför svåra utmaningar på många fronter: han måste inte bara rädda ekonomin och ta itu med de pakistanska talibanernas terroristattacker, han ska också övertyga omvärlden att han ändrat sig till det bättre.

Kina
2013-20 s 24
"Frustrerade kineser klagar hos Obama"
Kritik av regeringen är förbjudna på kinesiska hemsidor. I stället översvämmas Vita Husets hemsida av formella förslag från kinesiska medborgare. En del är allvarliga, andra på skoj. Några av förslagen speglar en uppriktig känsla av maktlöshet bland människor som är frustrerade på grund av sina ledares sätt att förtrycka landet. Många kräver att minnet ska högtidhållas av de som dödades under studentprotesterna 1989 på Himmelska Fridens torg i Beijing.

Indonesien, Samhälle
2013-20 s 25
"Fritt fram för tobaksbolagen"
BAT (British American Tobacco) gör reklam för rökning som strider mot företagets egna självpåtagna regler, som förbjuder tobaksreklam som anknyter till yrkemässiga, sportsliga eller sexuella framgångar.
Indonesien är världens fjärde största cigarettmarknad, med 61 miljoner rökare. Regeringen är alltmer oroad över de sociala och finansiella effekterna av sjukgomar relaterade till rökning.

Kina, Samhälle
2013-20 s 26-27
"Girl Power på fabriksgolven"
Befolkningsstatistiken i Kina har förändrats till kvinnornas fördel. Bristen på arbetskraft började orsaka problem för fabriker med lågutbildade arbetare under den andra halvan av förra årtiondet. Det drev upp lönerna och tvingade fabrikerna att förbättra arbetsförhållandena. Strejker som tidigare var helt otänkbara (för båda könen) har blivit allt vanligare.
I Guangdong-provinsen där nästan 30 procent av Kinas export produceras, utgör kvinnorna vanligtvis den större delen av arbetsstyrkan vid de löpande banden, som vid leksaksfabriken i staden Shen­zhen, som ligger nära Hong Kong. Kvinnor från landsbygden anställs för att de förmodas vara fogliga och flitiga. Samtidigt har de kvinnor som invandrat till industristäderna bättre utbildade och mer medvetna om sina rättigheter.

Miljö, Karibien, Guadeloupe, Martinique
2013-20 s 28-29
"Bananplantagen har förorenat fisken"
Det handlar om kemikalier som tidigare har använts för att få bättre bananskördar men som nu utgör stora hälsorisker i takt med att hav och jord förorenas. Bekämpningsmedlet som man använder för att bekämpa en insekt som kallas palmvivel under åren 1972-1993, biter sig envist kvar även efter det att man slutat anbvända det. En miljökatastrof hotar nu öarnas ekonomi.